Chế độ demo
12.02.2020 11:57:48
13.02.2020 13:01:13
Mua
0.0500
1.29838
1.29853
Lợi nhuận
0.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52908355
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 11:57:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29838
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 13:01:13
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.29853
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.75 USD
12.02.2020 10:30:29
13.02.2020 01:48:52
Bán
0.0500
1.92246
1.93049
Lợi nhuận
-26.95 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#52908363
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 10:30:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.92246
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-26.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 01:48:52
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.93049
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-26.95 USD
12.02.2020 10:26:59
13.02.2020 01:48:33
Mua
0.0500
0.67428
0.67118
Lợi nhuận
-15.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52908353
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 10:26:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67428
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 01:48:33
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
0.67118
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-15.50 USD
12.02.2020 09:35:39
12.02.2020 17:54:38
Mua
0.0500
1.26622
1.26711
Lợi nhuận
4.55 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#52908372
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 09:35:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26622
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2020 17:54:38
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.26711
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.55 USD
12.02.2020 14:10:10
12.02.2020 17:35:26
Bán
0.0500
2.00016
2.00532
Lợi nhuận
-16.69 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#52908367
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 14:10:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.00016
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2020 17:35:26
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
2.00532
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-16.69 USD
12.02.2020 10:26:56
12.02.2020 13:34:27
Bán
0.0500
1.61954
1.61824
Lợi nhuận
4.38 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#52908362
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 10:26:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.61954
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2020 13:34:27
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.61824
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.38 USD
12.02.2020 10:27:17
12.02.2020 10:44:04
Mua
0.0500
142.624
142.744
Lợi nhuận
5.45 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52910695
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 10:27:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.624
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2020 10:44:04
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
142.744
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.45 USD
12.02.2020 10:30:51
12.02.2020 10:34:02
Mua
0.0500
109.962
110.042
Lợi nhuận
3.63 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52908352
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 10:30:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.962
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2020 10:34:02
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
110.042
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.63 USD
12.02.2020 10:26:55
12.02.2020 10:33:13
Mua
0.0500
74.11
74.206
Lợi nhuận
4.37 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#52908354
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 10:26:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
74.11
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2020 10:33:13
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
74.206
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.37 USD
10.02.2020 01:34:07
12.02.2020 04:26:44
Mua
0.0100
141.35
142.391
Lợi nhuận
9.48 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52860410
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 01:34:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
141.35
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2020 04:26:44
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
142.391
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.48 USD
07.02.2020 18:28:49
12.02.2020 04:26:37
Mua
0.0100
141.754
142.391
Lợi nhuận
5.80 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52856002
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2020 18:28:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
141.754
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2020 04:26:37
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
142.391
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.80 USD
06.02.2020 17:54:28
12.02.2020 04:26:31
Mua
0.0100
142.156
142.391
Lợi nhuận
2.14 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52832715
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2020 17:54:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.156
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2020 04:26:31
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
142.391
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.14 USD
05.02.2020 16:25:54
12.02.2020 04:26:01
Mua
0.0100
142.559
142.391
Lợi nhuận
-1.53 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52808813
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 16:25:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.559
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2020 04:26:01
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
142.391
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.53 USD
05.02.2020 15:45:10
12.02.2020 04:25:56
Mua
0.0100
142.953
142.386
Lợi nhuận
-5.16 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52807451
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 15:45:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.953
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2020 04:25:56
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
142.386
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.16 USD
05.02.2020 12:00:01
12.02.2020 04:25:47
Mua
0.0100
143.36
142.385
Lợi nhuận
-8.88 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52802491
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 12:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
143.36
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2020 04:25:47
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
142.385
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.88 USD
06.02.2020 00:59:08
06.02.2020 02:15:50
Mua
0.0200
0.64798
0.64765
Lợi nhuận
-0.66 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#52813694
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2020 00:59:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64798
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.02.2020 02:15:50
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
0.64765
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.66 USD
05.02.2020 16:00:00
05.02.2020 16:29:37
Bán
0.0100
1.10114
1.10054
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52808005
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 16:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10114
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2020 16:29:37
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.10054
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
05.02.2020 14:00:00
05.02.2020 15:31:32
Bán
0.0100
1.1021
1.1015
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52805339
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 14:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1021
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2020 15:31:32
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.1015
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
05.02.2020 12:00:01
05.02.2020 13:02:29
Bán
0.0100
1.10249
1.10189
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52802490
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 12:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10249
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2020 13:02:29
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.10189
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
04.02.2020 18:00:00
05.02.2020 11:35:44
Bán
0.0100
1.10373
1.10313
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52787108
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 18:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10373
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2020 11:35:44
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.10313
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
05.02.2020 11:00:03
05.02.2020 11:35:35
Mua
0.0100
1.07099
1.07159
Lợi nhuận
0.62 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#52800169
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 11:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07099
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2020 11:35:35
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.07159
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
05.02.2020 11:00:00
05.02.2020 11:30:10
Mua
0.0100
142.974
143.084
Lợi nhuận
1.00 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52800143
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 11:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.974
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2020 11:30:10
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
143.084
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
05.02.2020 10:00:00
05.02.2020 10:37:29
Mua
0.0100
1.06937
1.0709
Lợi nhuận
1.58 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#52797793
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 10:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06937
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2020 10:37:29
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.0709
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.58 USD
04.02.2020 11:00:00
05.02.2020 10:37:29
Mua
0.0100
1.07123
1.0709
Lợi nhuận
-0.34 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#52776218
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 11:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07123
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2020 10:37:29
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.0709
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.34 USD
05.02.2020 03:58:58
05.02.2020 10:35:26
Mua
0.0200
73.825
73.925
Lợi nhuận
1.83 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#52792759
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 03:58:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
73.825
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2020 10:35:26
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
73.925
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.83 USD
04.02.2020 21:00:00
05.02.2020 10:28:38
Mua
0.0100
142.809
142.717
Lợi nhuận
-0.84 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52789427
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 21:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.809
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2020 10:28:38
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
142.717
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.84 USD
05.02.2020 09:00:23
05.02.2020 10:28:38
Mua
0.0100
142.405
142.717
Lợi nhuận
2.86 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52796540
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 09:00:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.405
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2020 10:28:38
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
142.717
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.86 USD
04.02.2020 19:06:00
04.02.2020 21:24:34
Bán
0.0200
2.00848
2.01122
Lợi nhuận
-3.56 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#52782928
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 19:06:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.00848
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 21:24:34
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
2.01122
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.56 USD
04.02.2020 18:10:29
04.02.2020 21:04:24
Mua
0.0400
0.64772
0.64841
Lợi nhuận
2.76 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#52781026
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 18:10:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64772
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 21:04:24
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
0.64841
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.76 USD
04.02.2020 20:00:00
04.02.2020 20:47:37
Mua
0.0100
142.678
142.788
Lợi nhuận
1.00 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52789028
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 20:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.678
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 20:47:37
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
142.788
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
04.02.2020 18:00:01
04.02.2020 19:12:08
Mua
0.0100
142.447
142.557
Lợi nhuận
1.00 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52787114
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 18:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 19:12:08
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
142.557
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
04.02.2020 17:00:00
04.02.2020 17:37:00
Bán
0.0100
1.1043
1.1037
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52785337
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 17:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1043
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 17:37:00
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.1037
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
04.02.2020 16:00:00
04.02.2020 17:29:03
Mua
0.0100
142.293
142.403
Lợi nhuận
1.01 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52783498
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 16:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.293
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 17:29:03
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
142.403
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
03.02.2020 17:00:07
04.02.2020 16:50:38
Bán
0.0200
1.1035
1.1042
Lợi nhuận
-1.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52759531
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 17:00:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1035
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 16:50:38
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.1042
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.40 USD
03.02.2020 19:00:00
04.02.2020 16:50:38
Bán
0.0200
1.10611
1.1042
Lợi nhuận
3.82 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52762881
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 19:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10611
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 16:50:38
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.1042
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.82 USD
04.02.2020 14:16:24
04.02.2020 16:10:25
Mua
0.0200
73.286
73.399
Lợi nhuận
2.07 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#52780854
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 14:16:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
73.286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 16:10:25
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
73.399
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.07 USD
04.02.2020 12:00:00
04.02.2020 15:28:51
Mua
0.0100
142.026
142.136
Lợi nhuận
1.00 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52778150
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 12:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.026
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 15:28:51
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
142.136
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
04.02.2020 10:02:39
04.02.2020 10:38:26
Mua
0.0200
141.115
141.375
Lợi nhuận
4.77 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52774361
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 10:02:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
141.115
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 10:38:26
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
141.375
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.77 USD
04.02.2020 09:00:00
04.02.2020 10:24:11
Mua
0.0100
1.0708
1.0713
Lợi nhuận
0.51 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#52772091
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 09:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0708
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 10:24:11
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.0713
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
30.01.2020 15:44:24
04.02.2020 08:26:04
Mua
0.0200
1.06913
1.0702
Lợi nhuận
2.21 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#52701036
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2020 15:44:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06913
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 08:26:04
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.0702
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.21 USD
29.01.2020 22:00:00
04.02.2020 08:26:04
Mua
0.0200
1.07271
1.0702
Lợi nhuận
-5.19 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#52680577
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 22:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07271
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 08:26:04
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.0702
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.19 USD
03.02.2020 13:00:01
04.02.2020 08:26:04
Mua
0.0200
1.06726
1.0702
Lợi nhuận
6.07 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#52754798
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 13:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06726
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 08:26:04
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.0702
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.07 USD
04.02.2020 03:37:27
04.02.2020 07:35:35
Mua
0.0200
141.192
141.635
Lợi nhuận
8.14 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52766816
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 03:37:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
141.192
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 07:35:35
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
141.635
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.14 USD
03.02.2020 19:00:01
04.02.2020 03:05:04
Bán
0.0100
141.2
141.09
Lợi nhuận
1.01 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52762884
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 19:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.2
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 03:05:04
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
141.09
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
03.02.2020 18:00:01
03.02.2020 18:27:46
Bán
0.0100
141.431
141.321
Lợi nhuận
1.01 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52761632
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 18:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.431
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 18:27:46
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
141.321
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
03.02.2020 17:00:01
03.02.2020 17:05:10
Bán
0.0100
141.624
141.514
Lợi nhuận
1.01 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52759499
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 17:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.624
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 17:05:10
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
141.514
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
03.02.2020 13:00:02
03.02.2020 16:19:18
Bán
0.0100
141.564
141.454
Lợi nhuận
1.01 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52754818
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 13:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.564
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 16:19:18
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
141.454
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
30.01.2020 10:30:00
03.02.2020 12:01:44
Bán
0.0100
141.293
141.757
Lợi nhuận
-4.28 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52691441
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2020 10:30:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.293
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 12:01:44
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
141.757
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.28 USD
30.01.2020 14:30:00
03.02.2020 12:01:44
Bán
0.0100
142.424
141.757
Lợi nhuận
6.15 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52697570
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2020 14:30:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
142.424
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 12:01:44
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
141.757
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.15 USD
30.01.2020 12:30:00
03.02.2020 12:01:44
Bán
0.0100
141.794
141.757
Lợi nhuận
0.34 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52694141
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2020 12:30:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.794
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 12:01:44
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
141.757
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.34 USD