Chế độ demo
08.07.2019 09:03:50
12.07.2019 14:06:37
Bán
0.03
1.11144
1.1107
Lợi nhuận
2.25 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#48403578
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2019 09:03:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11144
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.07.2019 14:06:37
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.1107
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.25 USD
08.07.2019 10:30:54
10.07.2019 15:31:48
Mua
0.01
0.66495
0.66277
Lợi nhuận
-2.18 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#48404676
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2019 10:30:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66495
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2019 15:31:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66277
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.18 USD
10.07.2019 05:05:47
10.07.2019 15:31:48
Mua
0.01
0.65865
0.66277
Lợi nhuận
4.12 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#48426313
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2019 05:05:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65865
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2019 15:31:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66277
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.12 USD
08.07.2019 06:10:32
08.07.2019 10:30:53
Mua
0.01
0.66429
0.66471
Lợi nhuận
0.42 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#48402215
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2019 06:10:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66429
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2019 10:30:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66471
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
08.07.2019 03:23:22
08.07.2019 06:10:32
Mua
0.01
0.66359
0.66404
Lợi nhuận
0.45 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#48400842
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2019 03:23:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66359
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2019 06:10:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66404
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
08.07.2019 00:00:06
08.07.2019 03:23:22
Mua
0.01
0.66297
0.66336
Lợi nhuận
0.39 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#48399499
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2019 00:00:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66297
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2019 03:23:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66336
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.39 USD
21.06.2019 14:23:31
05.07.2019 16:55:24
Bán
0.01
0.65552
0.66194
Lợi nhuận
-6.42 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#48243127
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 14:23:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65552
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2019 16:55:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66194
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6.42 USD
24.06.2019 18:10:00
05.07.2019 16:55:23
Bán
0.01
0.66206
0.66194
Lợi nhuận
0.12 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#48267108
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2019 18:10:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.66206
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2019 16:55:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66194
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
26.06.2019 17:30:55
05.07.2019 16:55:22
Bán
0.01
0.66849
0.66187
Lợi nhuận
6.62 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#48294359
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2019 17:30:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.66849
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2019 16:55:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66187
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.62 USD
05.07.2019 14:26:51
05.07.2019 15:54:41
Mua
0.03
82.718
82.732
Lợi nhuận
0.38 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#48386813
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2019 14:26:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
82.718
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2019 15:54:41
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
82.732
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.38 USD
04.07.2019 10:06:42
05.07.2019 10:08:29
Bán
0.02
1.128
1.12712
Lợi nhuận
1.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48375462
Ngày và giờ mở cửa
04.07.2019 10:06:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.128
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2019 10:08:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.12712
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.76 USD
02.07.2019 14:07:50
03.07.2019 10:11:55
Bán
0.02
1.12972
1.12772
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48350318
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 14:07:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12972
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2019 10:11:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.12772
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
01.07.2019 09:37:24
02.07.2019 19:28:19
Bán
0.01
108.434
107.818
Lợi nhuận
5.71 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48330072
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2019 09:37:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.434
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2019 19:28:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.818
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.71 USD
28.06.2019 08:10:42
02.07.2019 19:28:19
Bán
0.01
107.635
107.818
Lợi nhuận
-1.70 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48312847
Ngày và giờ mở cửa
28.06.2019 08:10:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.635
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2019 19:28:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.818
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.70 USD
25.06.2019 06:52:48
01.07.2019 19:49:44
Mua
0.02
0.971
0.98722
Lợi nhuận
32.86 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48267237
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2019 06:52:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.971
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
32.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 19:49:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.98722
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
32.86 USD
21.06.2019 19:00:22
01.07.2019 19:49:22
Mua
0.02
0.97875
0.98717
Lợi nhuận
17.06 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48233147
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 19:00:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.97875
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 19:49:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.98717
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
17.06 USD
20.06.2019 14:19:55
01.07.2019 19:49:06
Mua
0.02
0.98583
0.98723
Lợi nhuận
2.84 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48227214
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 14:19:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98583
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 19:49:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.98723
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.84 USD
19.06.2019 21:02:56
01.07.2019 19:48:20
Mua
0.02
0.994
0.98722
Lợi nhuận
-13.74 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48217908
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2019 21:02:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.994
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 19:48:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.98722
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-13.74 USD
19.06.2019 05:48:11
01.07.2019 19:48:13
Mua
0.02
1.00128
0.98722
Lợi nhuận
-28.48 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48212895
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2019 05:48:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.00128
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-28.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 19:48:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.98722
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-28.48 USD
01.07.2019 09:34:30
01.07.2019 18:01:57
Bán
0.02
1.13276
1.13126
Lợi nhuận
3.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48329966
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2019 09:34:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13276
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 18:01:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.13126
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
18.06.2019 06:43:34
27.06.2019 23:35:29
Mua
0.03
0.6839
0.70066
Lợi nhuận
50.28 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#48170880
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2019 06:43:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6839
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
50.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 23:35:29
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.70066
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
50.28 USD
16.05.2019 04:30:05
27.06.2019 23:35:23
Mua
0.03
0.69112
0.70065
Lợi nhuận
28.59 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#47912582
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 04:30:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69112
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
28.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 23:35:23
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.70065
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
28.59 USD
13.05.2019 15:07:56
27.06.2019 23:35:18
Mua
0.03
0.69631
0.70066
Lợi nhuận
13.05 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#47878051
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 15:07:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69631
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 23:35:18
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.70066
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.05 USD
24.04.2019 19:43:40
27.06.2019 23:35:11
Mua
0.03
0.7015
0.70066
Lợi nhuận
-2.52 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#47749056
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2019 19:43:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.7015
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 23:35:11
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.70066
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.52 USD
24.04.2019 04:30:05
27.06.2019 23:35:05
Mua
0.03
0.706
0.70068
Lợi nhuận
-15.96 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#47742060
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2019 04:30:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.706
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 23:35:05
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.70068
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-15.96 USD
23.04.2019 15:45:54
27.06.2019 23:34:59
Mua
0.03
0.71049
0.70065
Lợi nhuận
-29.52 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#47736596
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2019 15:45:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.71049
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-29.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 23:34:59
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.70065
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-29.52 USD
19.04.2019 04:00:01
27.06.2019 23:34:54
Mua
0.03
0.71499
0.70065
Lợi nhuận
-43.02 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#47723907
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2019 04:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.71499
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-43.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 23:34:54
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.70065
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-43.02 USD
08.05.2019 00:53:12
26.06.2019 12:27:41
Mua
0.02
72.822
71.852
Lợi nhuận
-18.02 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#47837459
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2019 00:53:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
72.822
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 12:27:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
71.852
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-18.02 USD
08.05.2019 05:24:20
26.06.2019 12:27:32
Mua
0.02
72.321
71.853
Lợi nhuận
-8.70 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#47839594
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2019 05:24:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
72.321
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 12:27:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
71.853
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.70 USD
11.06.2019 04:40:07
26.06.2019 12:27:26
Mua
0.02
71.77
71.855
Lợi nhuận
1.58 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#48134729
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2019 04:40:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
71.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 12:27:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
71.855
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.58 USD
14.06.2019 02:20:32
26.06.2019 12:27:20
Mua
0.02
71.069
71.85
Lợi nhuận
14.51 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#48144508
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 02:20:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
71.069
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 12:27:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
71.85
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.51 USD
18.06.2019 11:02:04
26.06.2019 12:27:13
Mua
0.02
70.3
71.848
Lợi nhuận
28.76 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#48167408
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2019 11:02:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
70.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
28.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 12:27:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
71.848
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
28.76 USD
21.06.2019 14:05:14
21.06.2019 14:23:31
Bán
0.01
0.65624
0.65574
Lợi nhuận
0.50 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#48242756
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 14:05:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65624
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 14:23:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.65574
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
21.06.2019 10:29:47
21.06.2019 14:05:13
Bán
0.01
0.65703
0.65647
Lợi nhuận
0.56 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#48240328
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 10:29:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65703
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 14:05:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.65647
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.56 USD
21.06.2019 00:43:29
21.06.2019 10:29:46
Bán
0.01
0.65786
0.65731
Lợi nhuận
0.55 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#48236756
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 00:43:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65786
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 10:29:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.65731
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
20.06.2019 20:00:02
21.06.2019 00:43:28
Bán
0.01
0.65876
0.65826
Lợi nhuận
0.50 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#48235467
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 20:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 00:43:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.65826
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
12.06.2019 04:00:00
19.06.2019 21:02:43
Mua
0.01
0.65785
0.6548
Lợi nhuận
-3.05 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#48144130
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2019 04:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65785
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2019 21:02:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.6548
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.05 USD
14.06.2019 15:52:51
19.06.2019 21:02:42
Mua
0.01
0.65126
0.65484
Lợi nhuận
3.58 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#48168858
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 15:52:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65126
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2019 21:02:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.65484
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.58 USD
06.06.2019 18:28:46
14.06.2019 17:15:56
Mua
0.01
1.33639
1.3384
Lợi nhuận
1.50 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#48109202
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 18:28:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.33639
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 17:15:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.3384
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.50 USD
06.06.2019 04:18:01
14.06.2019 17:15:56
Mua
0.01
1.34291
1.3384
Lợi nhuận
-3.37 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#48101923
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 04:18:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.34291
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 17:15:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.3384
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.37 USD
07.06.2019 15:50:30
14.06.2019 17:15:56
Mua
0.01
1.32989
1.3384
Lợi nhuận
6.36 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#48116930
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 15:50:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32989
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 17:15:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.3384
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.36 USD
12.06.2019 21:44:17
14.06.2019 12:14:12
Bán
0.01
1.1284
1.1264
Lợi nhuận
2.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48152980
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2019 21:44:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1284
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 12:14:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1264
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.00 USD
07.06.2019 04:00:01
12.06.2019 21:44:16
Bán
0.01
1.12737
1.1286
Lợi nhuận
-1.23 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48112128
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 04:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12737
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 21:44:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1286
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.23 USD
07.06.2019 17:20:10
12.06.2019 21:44:16
Bán
0.01
1.13383
1.1286
Lợi nhuận
5.23 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48118578
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 17:20:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13383
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 21:44:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1286
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.23 USD
12.06.2019 03:31:14
12.06.2019 15:39:31
Mua
0.01
0.65319
0.65419
Lợi nhuận
1.01 USD
NZDCHF
Thỏa thuận
#48143775
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2019 03:31:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65319
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 15:39:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.65419
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
03.06.2019 21:01:04
11.06.2019 03:12:40
Bán
0.01
0.65891
0.66074
Lợi nhuận
-1.83 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#48077164
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2019 21:01:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65891
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2019 03:12:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66074
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.83 USD
05.06.2019 15:21:08
11.06.2019 03:12:28
Bán
0.01
0.6654
0.66077
Lợi nhuận
4.63 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#48096821
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2019 15:21:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2019 03:12:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66077
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.63 USD
20.05.2019 00:39:53
07.06.2019 23:54:56
Mua
0.03
71.936
72.06
Lợi nhuận
3.44 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#47941785
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2019 00:39:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
71.936
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 23:54:56
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
72.06
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.44 USD
13.05.2019 17:00:56
07.06.2019 23:54:48
Mua
0.02
71.879
72.058
Lợi nhuận
3.31 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#47881128
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 17:00:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
71.879
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 23:54:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
72.058
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.31 USD
06.06.2019 15:28:34
07.06.2019 12:50:56
Mua
0.01
1.9178
1.9218
Lợi nhuận
2.65 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#48106244
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 15:28:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.9178
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 12:50:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.9218
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.65 USD