Chế độ demo
Mua
0.05
09.04.2020 16:00:01
1.09043
1.09349
1.08040
1.19040
Lợi nhuận
14.80 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2020 16:00:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.09043
Dừng lỗ
1.08040
Lợi nhuận
14.80 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.09349
Chốt lời
1.19040
Bán
0.05
08.04.2020 16:00:01
2.00064
1.97700
2.01064
1.90064
Lợi nhuận
73.48 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2020 16:00:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
2.00064
Dừng lỗ
2.01064
Lợi nhuận
73.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.97700
Chốt lời
1.90064
Bán
0.05
08.04.2020 04:00:01
108.615
108.389
109.618
98.618
Lợi nhuận
9.93 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2020 04:00:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.615
Dừng lỗ
109.618
Lợi nhuận
9.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
108.389
Chốt lời
98.618
Mua
0.05
07.04.2020 12:00:01
1.23285
1.24550
1.22285
1.33285
Lợi nhuận
62.75 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2020 12:00:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.23285
Dừng lỗ
1.22285
Lợi nhuận
62.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.24550
Chốt lời
1.33285