Chế độ demo
Bán
0.1
19.11.2019 20:37:33
1.29251
1.29114
1.29750
1.28800
Lợi nhuận
12.70 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2019 20:37:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.29251
Dừng lỗ
1.29750
Lợi nhuận
12.70 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.29114
Chốt lời
1.28800
Bán
0.1
19.11.2019 20:36:52
1.62280
1.62330
1.62650
1.62000
Lợi nhuận
-5.41 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2019 20:36:52
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.62280
Dừng lỗ
1.62650
Lợi nhuận
-5.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.62330
Chốt lời
1.62000