Chế độ demo
11.10.2019 13:39:04
11.10.2019 14:19:40
Bán
0.2
1.2585
1.2626
Lợi nhuận
-84.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116571327
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 13:39:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2585
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-82.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 14:19:40
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.2626
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-84.00 USD
11.10.2019 13:11:04
11.10.2019 13:38:39
Bán
0.8
1.25443
1.25843
Lợi nhuận
-328.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116559723
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 13:11:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25443
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-320.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 13:38:39
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.25843
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
-328.00 USD
11.10.2019 12:02:54
11.10.2019 13:11:04
Bán
0.4
1.25043
1.25459
Lợi nhuận
-170.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116557585
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 12:02:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25043
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-166.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 13:11:04
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.25459
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-170.40 USD
11.10.2019 11:48:27
11.10.2019 12:02:54
Bán
0.2
1.24643
1.25052
Lợi nhuận
-83.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116556720
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 11:48:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24643
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-81.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 12:02:54
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.25052
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-83.80 USD
11.10.2019 11:42:14
11.10.2019 11:44:40
Bán
0.4
1.24926
1.24616
Lợi nhuận
120.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116555349
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 11:42:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24926
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
124.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 11:44:40
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.24616
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
120.00 USD
11.10.2019 08:57:32
11.10.2019 11:42:14
Bán
0.2
1.24526
1.24929
Lợi nhuận
-82.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116536931
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 08:57:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24526
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-80.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 11:42:14
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.24929
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-82.60 USD
10.10.2019 13:25:17
10.10.2019 17:14:09
Mua
0.2
1.22479
1.22589
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116391908
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 13:25:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22479
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 17:14:09
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.22589
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
09.10.2019 12:36:36
10.10.2019 12:41:58
Mua
0.4
1.22298
1.22558
Lợi nhuận
100.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116206787
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 12:36:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22298
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
104.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 12:41:58
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.22558
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
100.00 USD
09.10.2019 11:26:11
09.10.2019 12:30:40
Mua
0.2
1.22656
1.22162
Lợi nhuận
-100.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116202127
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 11:26:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22656
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-98.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2019 12:30:40
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.22162
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-100.80 USD
08.10.2019 16:19:01
09.10.2019 11:17:13
Mua
0.8
1.22006
1.22416
Lợi nhuận
320.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116054796
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 16:19:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22006
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
328.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2019 11:17:13
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.22416
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
320.00 USD
08.10.2019 12:39:47
08.10.2019 16:18:52
Mua
0.4
1.22406
1.22006
Lợi nhuận
-164.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116012630
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 12:39:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22406
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-160.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 16:18:52
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.22006
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-164.00 USD
08.10.2019 11:22:23
08.10.2019 12:28:44
Mua
0.2
1.22717
1.22317
Lợi nhuận
-82.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115996687
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 11:22:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22717
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-80.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 12:28:44
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.22317
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-82.00 USD
07.10.2019 13:50:31
07.10.2019 13:53:37
Mua
0.2
1.23155
1.23265
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115761244
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 13:50:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23155
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.10.2019 13:53:37
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.23265
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
07.10.2019 11:13:37
07.10.2019 13:31:43
Mua
0.2
1.22996
1.23206
Lợi nhuận
40.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115735976
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 11:13:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22996
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
42.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.10.2019 13:31:43
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.23206
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
40.00 USD
03.10.2019 15:40:23
03.10.2019 16:09:07
Bán
0.2
1.23744
1.23634
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115430963
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 15:40:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23744
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 16:09:07
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.23634
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
03.10.2019 14:56:59
03.10.2019 15:27:31
Mua
0.4
1.23264
1.23534
Lợi nhuận
104.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115416912
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 14:56:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23264
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
108.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 15:27:31
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.23534
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
104.00 USD
03.10.2019 13:12:36
03.10.2019 14:56:59
Bán
0.2
1.22874
1.23264
Lợi nhuận
-80.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115404436
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 13:12:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22874
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-78.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 14:56:59
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.23264
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-80.00 USD
03.10.2019 11:05:39
03.10.2019 13:04:40
Bán
0.2
1.2286
1.2275
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115378316
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 11:05:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 13:04:40
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.2275
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
03.10.2019 10:25:35
03.10.2019 10:57:49
Bán
0.2
1.22943
1.22833
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115372277
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 10:25:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22943
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 10:57:49
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.22833
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
02.10.2019 18:55:29
03.10.2019 09:54:20
Bán
0.8
1.23133
1.22723
Lợi nhuận
320.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115336981
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 18:55:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23133
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
328.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 09:54:20
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.22723
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
320.00 USD
02.10.2019 14:47:36
02.10.2019 18:54:29
Bán
0.4
1.22803
1.23204
Lợi nhuận
-164.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115273324
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 14:47:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22803
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-160.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 18:54:29
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.23204
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-164.40 USD
02.10.2019 12:56:40
02.10.2019 14:46:58
Bán
0.2
1.2241
1.22815
Lợi nhuận
-83.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115264369
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 12:56:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2241
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-81.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 14:46:58
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.22815
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-83.00 USD
01.10.2019 15:37:48
01.10.2019 17:39:18
Mua
0.2
1.2231
1.2242
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115193329
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 15:37:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2231
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 17:39:18
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.2242
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
01.10.2019 12:22:24
01.10.2019 14:45:51
Bán
0.2
1.22848
1.22738
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115150705
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 12:22:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22848
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 14:45:51
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.22738
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
01.10.2019 11:40:33
01.10.2019 12:06:28
Bán
0.2
1.22891
1.22781
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115146462
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 11:40:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22891
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 12:06:28
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.22781
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
30.09.2019 15:59:10
30.09.2019 18:31:41
Bán
0.2
1.23059
1.22949
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#114991398
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 15:59:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23059
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 18:31:41
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.22949
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
30.09.2019 12:14:43
30.09.2019 12:53:19
Bán
0.2
1.23272
1.23062
Lợi nhuận
40.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#114939512
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 12:14:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23272
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
42.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 12:53:19
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.23062
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
40.00 USD
20.09.2019 11:59:30
20.09.2019 12:10:03
Mua
0.02
1.25325
1.25383
Lợi nhuận
0.96 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113799326
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 11:59:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25325
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 12:10:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.25383
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
20.09.2019 11:59:39
20.09.2019 12:10:01
Mua
0.02
1.25331
1.25387
Lợi nhuận
0.92 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113799335
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 11:59:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 12:10:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.25387
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
20.09.2019 11:59:48
20.09.2019 12:09:58
Mua
0.02
1.25317
1.25387
Lợi nhuận
1.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113799355
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 11:59:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25317
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 12:09:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.25387
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
19.09.2019 23:38:38
20.09.2019 09:05:02
Bán
0.8
1.25279
1.25687
Lợi nhuận
-334.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113781001
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 23:38:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25279
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-326.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 09:05:02
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.25687
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
-334.40 USD
19.09.2019 20:05:23
19.09.2019 22:58:59
Bán
0.8
1.25329
1.25219
Lợi nhuận
80.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113774002
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 20:05:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
88.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 22:58:59
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.25219
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
80.00 USD
19.09.2019 16:01:47
19.09.2019 20:04:38
Bán
0.8
1.24903
1.25303
Lợi nhuận
-328.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113749699
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 16:01:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24903
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-320.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 20:04:38
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.25303
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
-328.00 USD
19.09.2019 14:23:21
19.09.2019 16:01:47
Bán
0.4
1.24503
1.24903
Lợi nhuận
-164.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113726191
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 14:23:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24503
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-160.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 16:01:47
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.24903
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-164.00 USD
19.09.2019 14:19:33
19.09.2019 14:23:21
Mua
0.4
1.24393
1.24503
Lợi nhuận
40.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113720392
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 14:19:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24393
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
44.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 14:23:21
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.24503
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
40.00 USD
19.09.2019 12:26:18
19.09.2019 14:19:33
Mua
0.2
1.24793
1.24383
Lợi nhuận
-84.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113707800
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 12:26:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-82.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 14:19:33
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.24383
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-84.00 USD
18.09.2019 14:58:44
18.09.2019 15:32:08
Mua
0.2
1.24563
1.24673
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113555308
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 14:58:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24563
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 15:32:08
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.24673
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
18.09.2019 12:12:56
18.09.2019 12:57:49
Mua
0.2
1.24541
1.24651
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113540853
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 12:12:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24541
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 12:57:49
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.24651
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
17.09.2019 23:01:10
18.09.2019 03:27:54
Bán
0.8
1.25035
1.24945
Lợi nhuận
64.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113516858
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 23:01:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25035
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
72.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 03:27:54
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.24945
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
64.00 USD
17.09.2019 21:15:02
17.09.2019 22:01:31
Bán
0.8
1.2512
1.2501
Lợi nhuận
80.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113514743
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 21:15:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2512
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
88.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 22:01:31
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.2501
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
80.00 USD
17.09.2019 20:26:10
17.09.2019 20:59:46
Bán
0.8
1.25189
1.25079
Lợi nhuận
80.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113505844
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 20:26:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25189
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
88.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 20:59:46
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.25079
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
80.00 USD
17.09.2019 17:43:06
17.09.2019 20:26:10
Bán
0.4
1.24789
1.25194
Lợi nhuận
-166.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113474798
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 17:43:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24789
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-162.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 20:26:10
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.25194
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-166.00 USD
17.09.2019 16:43:43
17.09.2019 17:42:02
Bán
0.2
1.24396
1.24798
Lợi nhuận
-82.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113468086
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 16:43:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24396
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-80.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 17:42:02
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.24798
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-82.40 USD
17.09.2019 11:14:02
17.09.2019 12:38:24
Bán
0.2
1.24108
1.23998
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113394778
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 11:14:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24108
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 12:38:24
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.23998
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
17.09.2019 10:53:53
17.09.2019 11:12:50
Mua
0.2
1.23964
1.24074
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113388727
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 10:53:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23964
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 11:12:50
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.24074
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
17.09.2019 09:50:31
17.09.2019 10:50:25
Bán
0.2
1.24047
1.23937
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113368863
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 09:50:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24047
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 10:50:25
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.23937
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
16.09.2019 12:09:07
16.09.2019 17:09:53
Bán
0.2
1.24379
1.24269
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113192627
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 12:09:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24379
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 17:09:53
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.24269
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
10.09.2019 16:55:34
11.09.2019 14:52:58
Mua
0.8
1.23747
1.23339
Lợi nhuận
-334.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112678872
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 16:55:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23747
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-326.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2019 14:52:58
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.23339
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
-334.40 USD
10.09.2019 15:10:22
10.09.2019 16:55:26
Bán
0.4
1.23551
1.2373
Lợi nhuận
-75.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112668159
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 15:10:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-71.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 16:55:26
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.2373
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-75.60 USD
10.09.2019 11:16:20
10.09.2019 15:09:49
Bán
0.2
1.2318
1.2358
Lợi nhuận
-82.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112644040
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 11:16:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2318
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-80.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 15:09:49
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.2358
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-82.00 USD