Chế độ demo
25.06.2020 12:00:00
25.06.2020 15:10:11
Mua
0.1
1.24442
1.24267
Lợi nhuận
-18.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138620164
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 12:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24442
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-17.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 15:10:11
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.24267
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-18.50 USD
24.06.2020 16:00:03
25.06.2020 15:10:09
Mua
0.1
106.76
107.369
Lợi nhuận
55.72 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#138511775
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 16:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.76
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
56.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 15:10:09
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
107.369
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
55.72 USD
24.06.2020 16:00:03
25.06.2020 15:10:05
Bán
0.1
1.12734
1.11991
Lợi nhuận
73.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#138511768
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 16:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12734
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
74.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 15:10:05
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.11991
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
73.30 USD
23.06.2020 20:00:04
24.06.2020 16:00:00
Bán
0.1
106.463
106.759
Lợi nhuận
-28.73 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#138433691
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 20:00:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.463
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-27.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 16:00:00
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
106.759
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-28.73 USD
23.06.2020 16:00:05
24.06.2020 12:00:01
Mua
0.1
1.13303
1.13013
Lợi nhuận
-30.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#138405908
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 16:00:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13303
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-29.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 12:00:01
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.13013
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-30.00 USD
23.06.2020 16:00:05
23.06.2020 20:21:09
Bán
0.1
1.79341
1.80361
Lợi nhuận
-72.83 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#138405912
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 16:00:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.79341
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-70.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 20:21:09
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.80361
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-72.83 USD
22.06.2020 12:00:03
22.06.2020 18:27:55
Mua
0.1
1.1224
1.12601
Lợi nhuận
35.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#138232758
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 12:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1224
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
36.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 18:27:55
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12601
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
35.10 USD
22.06.2020 12:00:02
22.06.2020 18:27:53
Mua
0.1
1.24267
1.24455
Lợi nhuận
17.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138232735
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 12:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24267
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 18:27:53
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.24455
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
17.80 USD
22.06.2020 11:13:14
22.06.2020 18:27:51
Mua
0.1
106.921
106.852
Lợi nhuận
-7.46 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#138228952
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 11:13:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.921
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 18:27:51
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
106.852
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-7.46 USD
18.06.2020 04:00:03
18.06.2020 04:39:44
Mua
0.1
1.82572
1.83036
Lợi nhuận
29.76 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#137955503
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 04:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.82572
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 04:39:44
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.83036
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
29.76 USD
18.06.2020 00:00:25
18.06.2020 04:39:43
Bán
0.1
106.986
106.743
Lợi nhuận
21.76 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#137948241
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 00:00:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.986
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 04:39:43
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
106.743
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
21.76 USD
17.06.2020 16:00:02
18.06.2020 04:39:42
Bán
0.1
1.12371
1.12305
Lợi nhuận
5.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137880032
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 16:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12371
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 04:39:42
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12305
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
5.60 USD
16.06.2020 11:16:26
16.06.2020 15:41:45
Mua
0.1
1.26192
1.26745
Lợi nhuận
54.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#137778805
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 11:16:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26192
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
55.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 15:41:45
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.26745
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
54.30 USD
10.06.2020 12:00:00
10.06.2020 14:17:43
Mua
0.1
1.27644
1.27724
Lợi nhuận
7.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#137246808
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 12:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27644
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 14:17:43
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.27724
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
7.00 USD
09.06.2020 20:00:04
10.06.2020 14:17:41
Mua
0.1
1.13423
1.13735
Lợi nhuận
30.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137164076
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 20:00:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13423
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 14:17:41
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.13735
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
30.20 USD
09.06.2020 08:00:00
10.06.2020 14:17:39
Mua
0.1
1.81815
1.82222
Lợi nhuận
26.52 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#137065498
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 08:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.81815
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
28.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 14:17:39
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.82222
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
26.52 USD
08.06.2020 20:00:01
10.06.2020 14:17:37
Bán
0.1
108.27
107.303
Lợi nhuận
89.12 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#137005519
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 20:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.27
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
90.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 14:17:37
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
107.303
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
89.12 USD
09.06.2020 12:00:00
09.06.2020 18:23:29
Bán
0.1
1.26411
1.27411
Lợi nhuận
-101.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#137098288
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 12:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26411
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-100.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 18:23:29
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.27411
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-101.00 USD
09.06.2020 12:00:00
09.06.2020 18:22:01
Bán
0.1
1.12615
1.13618
Lợi nhuận
-101.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137098293
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 12:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12615
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-100.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 18:22:01
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.13618
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-101.30 USD
09.06.2020 00:01:04
09.06.2020 08:00:00
Mua
0.1
1.27271
1.27012
Lợi nhuận
-26.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#137015396
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 00:01:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27271
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-25.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 08:00:00
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.27012
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-26.90 USD
08.06.2020 16:00:01
09.06.2020 00:00:17
Bán
0.1
1.2669
1.27244
Lợi nhuận
-56.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#136972997
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 16:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2669
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-55.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 00:00:17
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.27244
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-56.40 USD
08.06.2020 11:11:31
08.06.2020 12:00:03
Mua
0.1
1.81382
1.81501
Lợi nhuận
6.33 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#136939814
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 11:11:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.81382
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.06.2020 12:00:03
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.81501
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
6.33 USD
08.06.2020 08:00:01
08.06.2020 11:11:30
Mua
0.1
1.82374
1.81375
Lợi nhuận
-71.86 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#136903887
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 08:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.82374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-69.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.06.2020 11:11:30
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.81375
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-71.86 USD
05.06.2020 08:00:00
05.06.2020 09:37:06
Bán
0.1
1.80835
1.8102
Lợi nhuận
-14.94 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#136771093
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2020 08:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.80835
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 09:37:06
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.8102
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-14.94 USD
05.06.2020 00:00:16
05.06.2020 09:37:04
Mua
0.1
109.16
109.307
Lợi nhuận
12.45 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#136742692
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2020 00:00:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 09:37:04
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
109.307
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
12.45 USD
04.06.2020 20:00:02
05.06.2020 09:37:03
Mua
0.1
1.13291
1.1382
Lợi nhuận
51.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136725951
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 20:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13291
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
52.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 09:37:03
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.1382
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
51.90 USD
04.06.2020 20:00:01
05.06.2020 09:37:00
Mua
0.1
1.26015
1.26602
Lợi nhuận
57.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#136725944
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 20:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26015
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
58.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 09:37:00
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.26602
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
57.70 USD
04.06.2020 12:00:01
04.06.2020 17:30:32
Bán
0.1
1.12063
1.13093
Lợi nhuận
-104.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136658209
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 12:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12063
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-103.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:30:32
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.13093
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-104.00 USD
04.06.2020 12:00:04
04.06.2020 16:00:00
Mua
0.1
109.067
108.719
Lợi nhuận
-33.01 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#136658243
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 12:00:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.067
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-32.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 16:00:00
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
108.719
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-33.01 USD
02.06.2020 16:00:01
02.06.2020 18:34:34
Bán
0.1
1.83001
1.82329
Lợi nhuận
44.20 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#136467705
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 16:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.83001
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 18:34:34
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.82329
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
44.20 USD
02.06.2020 08:00:03
02.06.2020 18:34:33
Mua
0.1
107.704
108.558
Lợi nhuận
77.67 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#136419929
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 08:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.704
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
78.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 18:34:33
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
108.558
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
77.67 USD
01.06.2020 10:17:19
02.06.2020 08:00:02
Bán
0.1
107.596
107.701
Lợi nhuận
-10.75 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#136281681
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2020 10:17:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.596
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 08:00:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
107.701
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-10.75 USD
02.06.2020 04:00:02
02.06.2020 08:00:01
Mua
0.1
1.25158
1.24806
Lợi nhuận
-36.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#136396239
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 04:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25158
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-35.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 08:00:01
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.24806
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-36.20 USD
01.06.2020 10:17:18
01.06.2020 16:00:02
Mua
0.1
1.11348
1.111
Lợi nhuận
-25.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136281678
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2020 10:17:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11348
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-24.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.06.2020 16:00:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.111
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-25.80 USD
27.05.2020 16:00:02
27.05.2020 17:37:19
Mua
0.1
1.0998
1.10034
Lợi nhuận
4.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135848930
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 16:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0998
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 17:37:19
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.10034
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.40 USD
27.05.2020 08:33:40
27.05.2020 17:37:18
Bán
0.1
1.23183
1.22386
Lợi nhuận
78.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#135790241
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 08:33:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23183
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
79.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 17:37:18
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.22386
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
78.70 USD
27.05.2020 12:00:06
27.05.2020 16:42:52
Bán
0.1
1.85001
1.85999
Lợi nhuận
-67.79 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#135822535
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 12:00:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.85001
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-65.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 16:42:52
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.85999
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-67.79 USD
27.05.2020 08:33:40
27.05.2020 16:00:01
Bán
0.1
1.09592
1.09984
Lợi nhuận
-40.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135790239
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 08:33:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09592
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-39.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 16:00:01
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09984
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-40.20 USD
26.05.2020 12:00:04
26.05.2020 15:18:28
Mua
0.1
1.23034
1.23445
Lợi nhuận
40.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#135686689
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 12:00:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23034
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
41.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 15:18:28
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.23445
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
40.10 USD
26.05.2020 10:08:43
26.05.2020 15:18:27
Mua
0.1
1.09208
1.09711
Lợi nhuận
49.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135669710
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 10:08:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09208
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
50.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 15:18:27
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09711
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
49.30 USD
26.05.2020 10:08:43
26.05.2020 12:00:04
Mua
0.1
107.863
107.738
Lợi nhuận
-12.60 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#135669711
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 10:08:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.863
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 12:00:04
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
107.738
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-12.60 USD
14.05.2020 12:00:01
14.05.2020 15:57:54
Bán
0.1
1.22015
1.21826
Lợi nhuận
17.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#134545550
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2020 12:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22015
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2020 15:57:54
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.21826
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
17.90 USD
13.05.2020 12:00:04
14.05.2020 15:57:52
Bán
0.1
1.0842
1.07864
Lợi nhuận
54.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#134422475
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2020 12:00:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0842
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
55.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2020 15:57:52
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.07864
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
54.60 USD
12.05.2020 16:00:01
14.05.2020 15:57:51
Bán
0.1
1.89675
1.89968
Lợi nhuận
-20.79 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#134310696
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2020 16:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.89675
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2020 15:57:51
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.89968
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-20.79 USD
12.05.2020 10:08:47
14.05.2020 15:57:49
Bán
0.1
107.588
107.036
Lợi nhuận
50.57 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#134258655
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2020 10:08:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.588
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
51.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2020 15:57:49
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
107.036
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
50.57 USD
13.05.2020 19:13:27
13.05.2020 20:00:02
Mua
0.1
1.22185
1.22263
Lợi nhuận
6.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#134486892
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2020 19:13:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22185
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2020 20:00:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.22263
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
6.80 USD
13.05.2020 16:00:08
13.05.2020 19:13:27
Mua
0.1
1.23175
1.22179
Lợi nhuận
-100.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#134455113
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2020 16:00:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23175
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-99.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2020 19:13:27
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.22179
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-100.60 USD
13.05.2020 00:00:18
13.05.2020 16:00:04
Bán
0.1
1.22569
1.23179
Lợi nhuận
-62.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#134365175
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2020 00:00:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22569
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-61.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2020 16:00:04
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.23179
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-62.00 USD
12.05.2020 16:00:01
13.05.2020 00:00:13
Mua
0.1
1.08594
1.08447
Lợi nhuận
-15.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#134310710
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2020 16:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2020 00:00:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.08447
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-15.70 USD
12.05.2020 16:00:01
12.05.2020 20:00:02
Mua
0.1
1.23609
1.22913
Lợi nhuận
-70.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#134310698
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2020 16:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23609
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-69.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2020 20:00:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.22913
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-70.60 USD