Chế độ demo
20.09.2019 11:59:30
20.09.2019 12:10:03
Mua
0.02
1.25325
1.25383
Lợi nhuận
0.96 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113799326
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 11:59:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25325
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 12:10:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.25383
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
20.09.2019 11:59:39
20.09.2019 12:10:01
Mua
0.02
1.25331
1.25387
Lợi nhuận
0.92 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113799335
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 11:59:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 12:10:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.25387
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
20.09.2019 11:59:48
20.09.2019 12:09:58
Mua
0.02
1.25317
1.25387
Lợi nhuận
1.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113799355
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 11:59:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25317
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 12:09:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.25387
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
19.09.2019 23:38:38
20.09.2019 09:05:02
Bán
0.8
1.25279
1.25687
Lợi nhuận
-334.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113781001
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 23:38:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25279
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-326.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 09:05:02
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.25687
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
-334.40 USD
19.09.2019 20:05:23
19.09.2019 22:58:59
Bán
0.8
1.25329
1.25219
Lợi nhuận
80.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113774002
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 20:05:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
88.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 22:58:59
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.25219
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
80.00 USD
19.09.2019 16:01:47
19.09.2019 20:04:38
Bán
0.8
1.24903
1.25303
Lợi nhuận
-328.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113749699
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 16:01:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24903
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-320.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 20:04:38
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.25303
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
-328.00 USD
19.09.2019 14:23:21
19.09.2019 16:01:47
Bán
0.4
1.24503
1.24903
Lợi nhuận
-164.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113726191
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 14:23:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24503
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-160.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 16:01:47
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.24903
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-164.00 USD
19.09.2019 14:19:33
19.09.2019 14:23:21
Mua
0.4
1.24393
1.24503
Lợi nhuận
40.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113720392
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 14:19:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24393
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
44.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 14:23:21
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.24503
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
40.00 USD
19.09.2019 12:26:18
19.09.2019 14:19:33
Mua
0.2
1.24793
1.24383
Lợi nhuận
-84.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113707800
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 12:26:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-82.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 14:19:33
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.24383
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-84.00 USD
18.09.2019 14:58:44
18.09.2019 15:32:08
Mua
0.2
1.24563
1.24673
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113555308
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 14:58:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24563
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 15:32:08
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.24673
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
18.09.2019 12:12:56
18.09.2019 12:57:49
Mua
0.2
1.24541
1.24651
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113540853
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 12:12:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24541
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 12:57:49
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.24651
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
17.09.2019 23:01:10
18.09.2019 03:27:54
Bán
0.8
1.25035
1.24945
Lợi nhuận
64.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113516858
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 23:01:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25035
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
72.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 03:27:54
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.24945
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
64.00 USD
17.09.2019 21:15:02
17.09.2019 22:01:31
Bán
0.8
1.2512
1.2501
Lợi nhuận
80.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113514743
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 21:15:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2512
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
88.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 22:01:31
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.2501
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
80.00 USD
17.09.2019 20:26:10
17.09.2019 20:59:46
Bán
0.8
1.25189
1.25079
Lợi nhuận
80.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113505844
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 20:26:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25189
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
88.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 20:59:46
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.25079
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
80.00 USD
17.09.2019 17:43:06
17.09.2019 20:26:10
Bán
0.4
1.24789
1.25194
Lợi nhuận
-166.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113474798
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 17:43:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24789
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-162.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 20:26:10
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.25194
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-166.00 USD
17.09.2019 16:43:43
17.09.2019 17:42:02
Bán
0.2
1.24396
1.24798
Lợi nhuận
-82.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113468086
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 16:43:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24396
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-80.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 17:42:02
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.24798
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-82.40 USD
17.09.2019 11:14:02
17.09.2019 12:38:24
Bán
0.2
1.24108
1.23998
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113394778
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 11:14:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24108
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 12:38:24
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.23998
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
17.09.2019 10:53:53
17.09.2019 11:12:50
Mua
0.2
1.23964
1.24074
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113388727
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 10:53:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23964
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 11:12:50
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.24074
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
17.09.2019 09:50:31
17.09.2019 10:50:25
Bán
0.2
1.24047
1.23937
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113368863
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 09:50:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24047
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 10:50:25
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.23937
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
16.09.2019 12:09:07
16.09.2019 17:09:53
Bán
0.2
1.24379
1.24269
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113192627
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 12:09:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24379
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 17:09:53
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.24269
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
10.09.2019 16:55:34
11.09.2019 14:52:58
Mua
0.8
1.23747
1.23339
Lợi nhuận
-334.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112678872
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 16:55:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23747
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-326.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2019 14:52:58
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.23339
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
-334.40 USD
10.09.2019 15:10:22
10.09.2019 16:55:26
Bán
0.4
1.23551
1.2373
Lợi nhuận
-75.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112668159
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 15:10:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-71.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 16:55:26
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.2373
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-75.60 USD
10.09.2019 11:16:20
10.09.2019 15:09:49
Bán
0.2
1.2318
1.2358
Lợi nhuận
-82.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112644040
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 11:16:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2318
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-80.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 15:09:49
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.2358
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-82.00 USD
10.09.2019 10:53:41
10.09.2019 11:15:45
Mua
0.2
1.23163
1.23175
Lợi nhuận
0.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112638123
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:53:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23163
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 11:15:45
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.23175
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
10.09.2019 09:54:47
10.09.2019 10:07:39
Bán
0.2
1.23722
1.23612
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112624521
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 09:54:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23722
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 10:07:39
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.23612
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
09.09.2019 12:36:23
09.09.2019 17:44:04
Bán
0.8
1.23599
1.23179
Lợi nhuận
328.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112506721
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 12:36:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23599
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
336.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 17:44:04
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.23179
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
328.00 USD
09.09.2019 12:09:32
09.09.2019 12:35:45
Bán
0.4
1.2315
1.23605
Lợi nhuận
-186.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112503457
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 12:09:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2315
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-182.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 12:35:45
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.23605
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-186.00 USD
09.09.2019 11:04:44
09.09.2019 11:54:16
Bán
0.2
1.22784
1.23199
Lợi nhuận
-85.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112494251
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 11:04:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22784
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-83.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 11:54:16
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.23199
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-85.00 USD
09.09.2019 10:11:16
09.09.2019 10:54:09
Mua
0.2
1.22532
1.22642
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112487930
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 10:11:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22532
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 10:54:09
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.22642
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
09.09.2019 09:28:16
09.09.2019 09:50:14
Mua
0.2
1.22559
1.22669
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112480715
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 09:28:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22559
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 09:50:14
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.22669
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
06.09.2019 16:12:13
06.09.2019 18:54:43
Bán
0.2
1.231
1.2299
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112439496
Ngày và giờ mở cửa
06.09.2019 16:12:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.231
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.09.2019 18:54:43
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.2299
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
06.09.2019 15:46:31
06.09.2019 15:51:47
Bán
0.2
1.23201
1.23091
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112434173
Ngày và giờ mở cửa
06.09.2019 15:46:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23201
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.09.2019 15:51:47
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.23091
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
05.09.2019 17:41:22
06.09.2019 10:03:41
Bán
0.2
1.2325
1.2313
Lợi nhuận
22.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112312219
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 17:41:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2325
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.09.2019 10:03:41
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.2313
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
22.00 USD
05.09.2019 16:15:06
05.09.2019 17:11:11
Bán
0.2
1.2335
1.2324
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112291825
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 16:15:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 17:11:11
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.2324
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
05.09.2019 15:39:31
05.09.2019 16:10:09
Bán
0.2
1.23337
1.23227
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112287294
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 15:39:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23337
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 16:10:09
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.23227
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
05.09.2019 13:24:50
05.09.2019 15:24:20
Bán
0.2
1.23304
1.23194
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112271549
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 13:24:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23304
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 15:24:20
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.23194
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
05.09.2019 12:43:43
05.09.2019 13:19:21
Bán
0.8
1.23
1.2341
Lợi nhuận
-336.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112250644
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 12:43:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-328.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 13:19:21
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.2341
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
-336.00 USD
05.09.2019 11:05:36
05.09.2019 12:42:51
Bán
0.4
1.2261
1.2301
Lợi nhuận
-164.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112241708
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 11:05:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2261
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-160.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 12:42:51
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.2301
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-164.00 USD
05.09.2019 10:03:04
05.09.2019 11:05:36
Bán
0.2
1.2221
1.2261
Lợi nhuận
-82.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112226430
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 10:03:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2221
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-80.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 11:05:36
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.2261
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-82.00 USD
04.09.2019 17:25:39
04.09.2019 17:41:01
Bán
0.2
1.21916
1.21806
Lợi nhuận
20.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112132962
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 17:25:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21916
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2019 17:41:01
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.21806
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.00 USD
04.09.2019 13:59:00
04.09.2019 17:02:14
Bán
0.8
1.22071
1.21651
Lợi nhuận
328.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112105506
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 13:59:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22071
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
336.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2019 17:02:14
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.21651
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
328.00 USD
04.09.2019 12:34:57
04.09.2019 13:59:00
Bán
0.4
1.21671
1.22098
Lợi nhuận
-174.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112076927
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 12:34:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21671
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-170.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2019 13:59:00
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.22098
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-174.80 USD
04.09.2019 09:45:31
04.09.2019 12:34:57
Bán
0.2
1.21271
1.21682
Lợi nhuận
-84.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112047832
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 09:45:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21271
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-82.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2019 12:34:57
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.21682
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-84.20 USD
03.09.2019 14:54:34
03.09.2019 16:42:29
Mua
0.4
1.20158
1.20409
Lợi nhuận
96.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#111889350
Ngày và giờ mở cửa
03.09.2019 14:54:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20158
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
100.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2019 16:42:29
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.20409
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
96.40 USD
03.09.2019 13:48:02
03.09.2019 14:54:33
Mua
0.2
1.20558
1.20158
Lợi nhuận
-82.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#111888438
Ngày và giờ mở cửa
03.09.2019 13:48:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20558
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-80.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2019 14:54:33
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.20158
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-82.00 USD
09.04.2018 23:08:32
03.09.2019 13:58:00
Sao chép
0%
-100%
Lợi nhuận
-283.62 USD
MN
Manggo888
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2018 23:08:32
Điểm vào
0%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2019 13:58:00
Ngoài
-100%
Lợi nhuận
-283.62 USD
03.09.2019 08:50:16
03.09.2019 13:47:33
Mua
0.8
1.19973
1.20483
Lợi nhuận
400.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#111850572
Ngày và giờ mở cửa
03.09.2019 08:50:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.19973
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
408.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2019 13:47:33
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.20483
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
400.00 USD
03.09.2019 05:44:04
03.09.2019 08:50:09
Mua
0.8
1.20399
1.19959
Lợi nhuận
-360.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#111819884
Ngày và giờ mở cửa
03.09.2019 05:44:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20399
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-352.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2019 08:50:09
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.19959
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
-360.00 USD
02.09.2019 17:59:40
03.09.2019 05:43:13
Bán
0.8
1.20625
1.20415
Lợi nhuận
160.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#111741349
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2019 17:59:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.20625
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
168.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2019 05:43:13
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.20415
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
160.00 USD
02.09.2019 16:39:44
02.09.2019 17:58:45
Mua
0.8
1.20493
1.20603
Lợi nhuận
80.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#111720561
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2019 16:39:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20493
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
88.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2019 17:58:45
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.20603
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
80.00 USD