Chế độ demo
Bán
0.1
05.12.2019 16:58:19
1.31521
1.31426
0.00000
1.30900
Lợi nhuận
8.50 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 16:58:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.31521
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
8.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.31426
Chốt lời
1.30900
Bán
0.1
04.12.2019 16:11:12
1.30943
1.31426
0.00000
1.30900
Lợi nhuận
-49.30 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 16:11:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30943
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-49.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.31426
Chốt lời
1.30900