Chế độ demo
23.07.2020 07:45:43
17.11.2020 14:46:59
Bán
0.05
9502.22
17072.76
Lợi nhuận
-345.92 EUR
BTCUSD
Thỏa thuận
#141491083
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 07:45:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
9502.22
Phí qua đêm
-26.55 EUR
Tổng cộng
-318.94 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.11.2020 14:46:59
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
17072.76
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-345.92 EUR
23.07.2020 07:47:50
29.10.2020 18:25:45
Bán
0.05
1.07508
1.06879
Lợi nhuận
9.12 EUR
EURCHF
Thỏa thuận
#141491258
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 07:47:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.07508
Phí qua đêm
-19.46 EUR
Tổng cộng
29.43 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 18:25:45
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.06879
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
9.12 EUR
22.07.2020 19:04:34
10.09.2020 20:17:02
Mua
0.05
0.91057
0.92394
Lợi nhuận
56.96 EUR
EURGBP
Thỏa thuận
#141410353
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 19:04:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91057
Phí qua đêm
-14.54 EUR
Tổng cộng
72.35 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2020 20:17:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.92394
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
56.96 EUR
23.07.2020 07:46:11
03.09.2020 08:11:26
Mua
0.05
0.71512
0.73151
Lợi nhuận
62.23 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#141491122
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 07:46:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71512
Phí qua đêm
-6.74 EUR
Tổng cộng
69.40 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 08:11:26
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.73151
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
62.23 EUR
11.06.2020 21:07:23
28.08.2020 21:00:29
Mua
1
98.26
102.29
Lợi nhuận
3.18 EUR
#JPM
Thỏa thuận
#137456396
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 21:07:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
98.26
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
3.39 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2020 21:00:29
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
102.29
Phí hoa hồng
-0.21 EUR
Lợi nhuận
3.18 EUR
12.08.2020 20:52:51
18.08.2020 19:20:03
Sao chép
-18.52%
-19.84%
Lợi nhuận
24.57 EUR
SolidEq
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 20:52:51
Điểm vào lệnh
-18.52%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
18.08.2020 19:20:03
Thoát
-19.84%
Lợi nhuận
24.57 EUR
27.07.2020 06:15:55
11.08.2020 18:51:20
Mua
0.05
105.489
106.527
Lợi nhuận
40.54 EUR
USDJPY
Thỏa thuận
#133871302
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 06:15:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.489
Phí qua đêm
-0.44 EUR
Tổng cộng
41.41 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 18:51:20
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
106.527
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
40.54 EUR
24.07.2020 16:07:54
11.08.2020 18:51:15
Mua
0.05
106.065
106.525
Lợi nhuận
17.45 EUR
USDJPY
Thỏa thuận
#133925311
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2020 16:07:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
106.065
Phí qua đêm
-0.47 EUR
Tổng cộng
18.35 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 18:51:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
106.525
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
17.45 EUR
23.07.2020 07:46:58
11.08.2020 18:51:06
Bán
0.05
1.34027
1.32987
Lợi nhuận
30.09 EUR
USDCAD
Thỏa thuận
#141491185
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 07:46:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.34027
Phí qua đêm
-2.71 EUR
Tổng cộng
33.23 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 18:51:06
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.32987
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
30.09 EUR
16.07.2020 18:18:09
31.07.2020 14:59:35
Mua
0.05
1.18928
1.19497
Lợi nhuận
24.51 EUR
GBPCHF
Thỏa thuận
#140753308
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 18:18:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18928
Phí qua đêm
-1.07 EUR
Tổng cộng
26.43 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2020 14:59:35
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.19497
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
24.51 EUR
23.07.2020 07:46:52
30.07.2020 12:27:40
Bán
0.05
0.90869
0.90409
Lợi nhuận
23.82 EUR
EURGBP
Thỏa thuận
#141491169
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 07:46:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90869
Phí qua đêm
-0.77 EUR
Tổng cộng
25.44 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 12:27:40
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.90409
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
23.82 EUR
22.07.2020 19:02:26
27.07.2020 14:52:52
Mua
0.05
1.07642
1.08175
Lợi nhuận
23.48 EUR
EURCHF
Thỏa thuận
#141409756
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 19:02:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07642
Phí qua đêm
-0.31 EUR
Tổng cộng
24.64 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
27.07.2020 14:52:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.08175
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
23.48 EUR
23.07.2020 14:33:24
27.07.2020 14:52:46
Mua
0.05
1.0737
1.08173
Lợi nhuận
36.15 EUR
EURCHF
Thỏa thuận
#141491275
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 14:33:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.0737
Phí qua đêm
-0.12 EUR
Tổng cộng
37.12 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
27.07.2020 14:52:46
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.08173
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
36.15 EUR
23.07.2020 14:00:06
27.07.2020 14:52:40
Mua
0.05
1.17824
1.18605
Lợi nhuận
35.11 EUR
GBPCHF
Thỏa thuận
#141491418
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 14:00:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17824
Phí qua đêm
-0.14 EUR
Tổng cộng
36.10 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
27.07.2020 14:52:40
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.18605
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
35.11 EUR
22.07.2020 19:10:43
24.07.2020 21:07:42
Mua
0.05
1.15804
1.16439
Lợi nhuận
25.56 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#141409704
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 19:10:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.15804
Phí qua đêm
-1.28 EUR
Tổng cộng
27.27 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2020 21:07:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.16439
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
25.56 EUR
22.07.2020 19:04:57
24.07.2020 11:30:16
Bán
0.05
0.71452
0.70782
Lợi nhuận
27.87 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#141410477
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 19:04:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71452
Phí qua đêm
-0.56 EUR
Tổng cộng
28.86 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2020 11:30:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.70782
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
27.87 EUR
23.07.2020 07:49:52
24.07.2020 04:41:02
Bán
0.05
0.92844
0.92411
Lợi nhuận
19.41 EUR
USDCHF
Thỏa thuận
#141491438
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 07:49:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.92844
Phí qua đêm
-0.34 EUR
Tổng cộng
20.18 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2020 04:41:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.92411
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
19.41 EUR
23.07.2020 07:49:37
23.07.2020 15:05:53
Bán
0.05
1.18304
1.17644
Lợi nhuận
29.91 EUR
GBPCHF
Thỏa thuận
#141491406
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 07:49:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18304
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
30.76 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
23.07.2020 15:05:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.17644
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
29.91 EUR
20.07.2020 16:00:24
22.07.2020 12:38:15
Mua
0.05
0.90454
0.91129
Lợi nhuận
35.63 EUR
EURGBP
Thỏa thuận
#140753707
Ngày và giờ mở cửa
20.07.2020 16:00:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90454
Phí qua đêm
-0.56 EUR
Tổng cộng
37.04 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 12:38:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.91129
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
35.63 EUR
16.07.2020 18:20:01
22.07.2020 12:38:07
Mua
0.05
0.90688
0.91121
Lợi nhuận
21.79 EUR
EURGBP
Thỏa thuận
#140753904
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 18:20:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90688
Phí qua đêm
-1.12 EUR
Tổng cộng
23.76 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 12:38:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.91121
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
21.79 EUR
16.07.2020 18:17:58
21.07.2020 18:57:32
Mua
0.05
122.385
122.758
Lợi nhuận
13.77 EUR
EURJPY
Thỏa thuận
#140753228
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 18:17:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
122.385
Phí qua đêm
-0.57 EUR
Tổng cộng
15.19 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.07.2020 18:57:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
122.758
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
13.77 EUR
16.07.2020 18:19:35
21.07.2020 18:57:27
Mua
0.05
1.14268
1.14899
Lợi nhuận
26.06 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#140753756
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 18:19:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.14268
Phí qua đêm
-0.97 EUR
Tổng cộng
27.46 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.07.2020 18:57:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.14899
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
26.06 EUR
08.07.2020 17:07:52
21.07.2020 18:57:22
Bán
0.05
0.9383
0.93419
Lợi nhuận
14.76 EUR
USDCHF
Thỏa thuận
#139901943
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 17:07:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.9383
Phí qua đêm
-3.95 EUR
Tổng cộng
19.14 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.07.2020 18:57:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.93419
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
14.76 EUR
08.07.2020 17:08:06
20.07.2020 19:20:07
Mua
0.05
135.341
135.67
Lợi nhuận
10.16 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#139902025
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 17:08:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
135.341
Phí qua đêm
-2.40 EUR
Tổng cộng
13.41 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
20.07.2020 19:20:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
135.67
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
10.16 EUR
16.07.2020 18:17:32
20.07.2020 19:20:01
Mua
0.05
1.26016
1.2656
Lợi nhuận
22.61 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#140753087
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 18:17:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.26016
Phí qua đêm
-0.72 EUR
Tổng cộng
23.76 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
20.07.2020 19:20:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.2656
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
22.61 EUR
16.07.2020 21:04:11
20.07.2020 19:19:56
Mua
0.05
1.25541
1.2656
Lợi nhuận
43.37 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#140753165
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 21:04:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.25541
Phí qua đêm
-0.72 EUR
Tổng cộng
44.52 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
20.07.2020 19:19:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.2656
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
43.37 EUR
09.06.2020 10:47:34
16.07.2020 17:55:09
Mua
0.1
38.036
41.187
Lợi nhuận
2.32 EUR
USCrude_n
Thỏa thuận
#136986762
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 10:47:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
38.036
Phí qua đêm
-0.40 EUR
Tổng cộng
2.76 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2020 17:55:09
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
41.187
Phí hoa hồng
-0.04 EUR
Lợi nhuận
2.32 EUR
15.07.2020 11:39:13
16.07.2020 17:55:00
Mua
0.05
122.352
122.496
Lợi nhuận
4.45 EUR
EURJPY
Thỏa thuận
#140561030
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 11:39:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
122.352
Phí qua đêm
-0.58 EUR
Tổng cộng
5.88 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2020 17:55:00
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
122.496
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
4.45 EUR
08.07.2020 17:08:42
16.07.2020 17:54:54
Mua
0.05
0.69723
0.70102
Lợi nhuận
14.40 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#139902172
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 17:08:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.69723
Phí qua đêm
-1.74 EUR
Tổng cộng
16.57 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2020 17:54:54
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.70102
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
14.40 EUR
15.07.2020 11:39:34
16.07.2020 17:54:48
Mua
0.05
106.988
107.121
Lợi nhuận
4.91 EUR
USDJPY
Thỏa thuận
#140561140
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 11:39:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
106.988
Phí qua đêm
-0.09 EUR
Tổng cộng
5.43 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2020 17:54:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
107.121
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
4.91 EUR
01.07.2020 15:55:27
10.07.2020 01:30:38
Bán
0.05
107.441
107.187
Lợi nhuận
7.89 EUR
USDJPY
Thỏa thuận
#139155536
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 15:55:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
107.441
Phí qua đêm
-2.18 EUR
Tổng cộng
10.50 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 01:30:38
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
107.187
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
7.89 EUR
08.07.2020 17:08:52
10.07.2020 01:30:31
Mua
0.05
1.35382
1.35827
Lợi nhuận
13.80 EUR
USDCAD
Thỏa thuận
#139902228
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 17:08:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.35382
Phí qua đêm
-0.29 EUR
Tổng cộng
14.52 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 01:30:31
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.35827
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
13.80 EUR
08.07.2020 17:03:41
10.07.2020 01:30:26
Bán
0.05
1.13312
1.12873
Lợi nhuận
18.99 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#139901166
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 17:03:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.13312
Phí qua đêm
-0.03 EUR
Tổng cộng
19.45 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 01:30:26
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.12873
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
18.99 EUR
08.07.2020 17:05:51
10.07.2020 01:30:20
Bán
0.05
121.847
120.983
Lợi nhuận
34.42 EUR
EURJPY
Thỏa thuận
#139901499
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 17:05:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
121.847
Phí qua đêm
-0.44 EUR
Tổng cộng
35.71 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 01:30:20
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
120.983
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
34.42 EUR
01.07.2020 15:55:59
10.07.2020 00:00:17
Mua
0.05
1.06364
1.06035
Lợi nhuận
-17.13 EUR
EURCHF
Thỏa thuận
#139155660
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 15:55:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.06364
Phí qua đêm
-0.77 EUR
Tổng cộng
-15.51 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 00:00:17
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.06035
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
-17.13 EUR
11.06.2020 21:08:15
08.07.2020 17:07:16
Mua
0.05
9379.5
9436.79
Lợi nhuận
1.83 EUR
BTCUSD
Thỏa thuận
#137456453
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 21:08:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
9379.5
Phí qua đêm
-0.27 EUR
Tổng cộng
2.53 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 17:07:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
9436.79
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
1.83 EUR
03.07.2020 12:12:24
08.07.2020 17:07:14
Mua
0.05
9136.94
9437.29
Lợi nhuận
12.77 EUR
BTCUSD
Thỏa thuận
#139371468
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 12:12:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
9136.94
Phí qua đêm
-0.05 EUR
Tổng cộng
13.25 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 17:07:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
9437.29
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
12.77 EUR
11.06.2020 21:07:56
08.07.2020 17:06:35
Bán
1
48.15
58.39
Lợi nhuận
-57.28 EUR
#EBAY
Thỏa thuận
#137456424
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 21:07:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
48.15
Phí qua đêm
-48.04 EUR
Tổng cộng
-9.03 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 17:06:35
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
58.39
Phí hoa hồng
-0.21 EUR
Lợi nhuận
-57.28 EUR
02.07.2020 12:55:43
07.07.2020 17:17:47
Mua
0.05
1.25157
1.25696
Lợi nhuận
22.72 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#139267386
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 12:55:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.25157
Phí qua đêm
-0.72 EUR
Tổng cộng
23.87 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 17:17:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.25696
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
22.72 EUR
02.07.2020 17:52:02
07.07.2020 17:17:42
Mua
0.05
1.24679
1.257
Lợi nhuận
44.06 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#139266878
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 17:52:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.24679
Phí qua đêm
-0.72 EUR
Tổng cộng
45.21 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 17:17:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.257
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
44.06 EUR
02.07.2020 12:55:23
07.07.2020 17:17:36
Bán
0.05
0.90174
0.89822
Lợi nhuận
18.38 EUR
EURGBP
Thỏa thuận
#139267299
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 12:55:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90174
Phí qua đêm
-0.36 EUR
Tổng cộng
19.59 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 17:17:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.89822
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
18.38 EUR
02.07.2020 12:54:49
07.07.2020 17:17:31
Mua
0.05
0.69276
0.69728
Lợi nhuận
19.05 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#139267143
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 12:54:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.69276
Phí qua đêm
-0.54 EUR
Tổng cộng
20.02 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 17:17:31
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.69728
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
19.05 EUR
02.07.2020 12:55:57
02.07.2020 19:04:05
Mua
0.05
1.18088
1.17808
Lợi nhuận
-14.03 EUR
GBPCHF
Thỏa thuận
#139267450
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 12:55:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18088
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-13.18 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 19:04:05
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.17808
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
-14.03 EUR
02.07.2020 12:53:16
02.07.2020 17:40:06
Bán
0.05
1.12869
1.12378
Lợi nhuận
21.42 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#139266799
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 12:53:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.12869
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
21.85 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 17:40:06
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.12378
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
21.42 EUR
23.06.2020 03:56:12
02.07.2020 16:48:28
Mua
0.05
74.05
74.669
Lợi nhuận
24.41 EUR
AUDJPY
Thỏa thuận
#138316610
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 03:56:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
74.05
Phí qua đêm
-0.26 EUR
Tổng cộng
25.52 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 16:48:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
74.669
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
24.41 EUR
25.06.2020 12:43:55
01.07.2020 18:14:18
Mua
0.05
0.68775
0.69221
Lợi nhuận
18.70 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#138623674
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 12:43:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.68775
Phí qua đêm
-0.66 EUR
Tổng cộng
19.79 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 18:14:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.69221
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
18.70 EUR
01.07.2020 15:56:40
01.07.2020 18:13:51
Bán
0.05
1779.6
1762.81
Lợi nhuận
73.69 EUR
XAUUSD
Thỏa thuận
#139155788
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 15:56:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1779.6
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
74.54 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 18:13:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1762.81
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
73.69 EUR
01.07.2020 15:55:17
01.07.2020 18:13:42
Mua
0.05
1.12183
1.12606
Lợi nhuận
18.35 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#139155482
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 15:55:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.12183
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
18.78 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 18:13:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.12606
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
18.35 EUR
01.07.2020 15:55:31
01.07.2020 18:13:32
Mua
0.05
1.24125
1.24539
Lợi nhuận
17.95 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#139155564
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 15:55:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.24125
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
18.38 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 18:13:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.24539
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
17.95 EUR
01.07.2020 15:56:20
01.07.2020 17:49:32
Mua
0.05
0.94802
0.94486
Lợi nhuận
-15.28 EUR
USDCHF
Thỏa thuận
#139155726
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 15:56:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.94802
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-14.85 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 17:49:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.94486
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-15.28 EUR