Chế độ demo
01.04.2021 09:41:16
01.04.2021 10:29:16
Mua
0.5
1716.14
1718.85
Lợi nhuận
106.87 EUR
XAUUSD
Thỏa thuận
#158632886
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 09:41:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1716.14
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
115.40 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 10:29:16
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1718.85
Phí hoa hồng
-8.53 EUR
Lợi nhuận
106.87 EUR
24.07.2020 04:40:47
03.03.2021 11:43:08
Mua
0.05
106.487
106.871
Lợi nhuận
1.24 EUR
USDJPY
Thỏa thuận
#141635892
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2020 04:40:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
106.487
Phí qua đêm
-13.18 EUR
Tổng cộng
14.85 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2021 11:43:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
106.871
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
1.24 EUR
16.07.2020 18:14:45
03.03.2021 11:43:03
Mua
0.05
107.118
106.871
Lợi nhuận
-23.40 EUR
USDJPY
Thỏa thuận
#140752115
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 18:14:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
107.118
Phí qua đêm
-13.42 EUR
Tổng cộng
-9.55 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2021 11:43:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
106.871
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-23.40 EUR
08.07.2020 17:04:08
03.03.2021 11:42:58
Mua
0.05
107.491
106.872
Lợi nhuận
-38.38 EUR
USDJPY
Thỏa thuận
#139901224
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 17:04:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
107.491
Phí qua đêm
-14.03 EUR
Tổng cộng
-23.92 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2021 11:42:58
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
106.872
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-38.38 EUR
17.02.2021 15:50:58
18.02.2021 10:25:03
Bán
1
1.38509
1.38888
Lợi nhuận
-333.16 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#156899281
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 15:50:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38509
Phí qua đêm
-10.23 EUR
Tổng cộng
-314.40 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2021 10:25:03
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38888
Phí hoa hồng
-8.53 EUR
Lợi nhuận
-333.16 EUR
17.02.2021 14:55:16
17.02.2021 17:34:38
Bán
10
13992.8
13924.9
Lợi nhuận
62.90 EUR
FDAX
Thỏa thuận
#156895170
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 14:55:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
13992.8
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
67.90 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 17:34:38
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
13924.9
Phí hoa hồng
-5.00 EUR
Lợi nhuận
62.90 EUR
17.02.2021 09:26:20
17.02.2021 13:49:33
Mua
1
1.20757
1.20577
Lợi nhuận
-157.81 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#156883674
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 09:26:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20757
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-149.28 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 13:49:33
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.20577
Phí hoa hồng
-8.53 EUR
Lợi nhuận
-157.81 EUR
09.06.2020 09:40:56
17.02.2021 10:20:17
Mua
0.05
107.863
105.99
Lợi nhuận
-89.32 EUR
USDJPY
Thỏa thuận
#136965932
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 09:40:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
107.863
Phí qua đêm
-15.72 EUR
Tổng cộng
-73.17 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:20:17
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
105.99
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-89.32 EUR
02.07.2020 12:56:19
17.02.2021 10:20:14
Mua
0.05
0.94357
0.89507
Lợi nhuận
-211.62 EUR
USDCHF
Thỏa thuận
#139267551
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 12:56:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.94357
Phí qua đêm
13.15 EUR
Tổng cộng
-224.34 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:20:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.89507
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-211.62 EUR
29.05.2020 11:57:20
17.02.2021 10:20:13
Mua
0.05
0.96177
0.89507
Lợi nhuận
-295.29 EUR
USDCHF
Thỏa thuận
#133869491
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 11:57:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.96177
Phí qua đêm
13.67 EUR
Tổng cộng
-308.53 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:20:13
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.89507
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-295.29 EUR
22.07.2020 19:05:07
17.02.2021 10:20:12
Mua
0.05
1.34066
1.27131
Lợi nhuận
-243.68 EUR
USDCAD
Thỏa thuận
#141410534
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 19:05:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.34066
Phí qua đêm
-17.40 EUR
Tổng cộng
-225.85 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:20:12
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27131
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-243.68 EUR
02.07.2020 12:53:56
17.02.2021 10:20:11
Mua
0.05
1.35943
1.27131
Lợi nhuận
-306.11 EUR
USDCAD
Thỏa thuận
#139266924
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 12:53:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.35943
Phí qua đêm
-18.70 EUR
Tổng cộng
-286.98 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:20:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27131
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-306.11 EUR
03.07.2020 12:13:17
17.02.2021 10:20:10
Bán
0.05
1.24526
1.3881
Lợi nhuận
-617.12 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#139371567
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 12:13:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24526
Phí qua đêm
-25.29 EUR
Tổng cộng
-591.40 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:20:10
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.3881
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-617.12 EUR
22.07.2020 19:05:14
17.02.2021 10:20:08
Bán
0.05
1.15882
1.20764
Lợi nhuận
-193.50 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#141410583
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 19:05:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.15882
Phí qua đêm
9.06 EUR
Tổng cộng
-202.13 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:20:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.20764
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-193.50 EUR
03.07.2020 12:12:57
17.02.2021 10:20:08
Bán
0.05
1.123
1.20764
Lợi nhuận
-341.35 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#139371525
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 12:12:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.123
Phí qua đêm
9.52 EUR
Tổng cộng
-350.44 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:20:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.20764
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-341.35 EUR
03.07.2020 12:14:48
17.02.2021 10:20:06
Bán
0.05
120.697
128.001
Lợi nhuận
-297.15 EUR
EURJPY
Thỏa thuận
#139371679
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 12:14:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
120.697
Phí qua đêm
-10.99 EUR
Tổng cộng
-285.31 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:20:06
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
128.001
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
-297.15 EUR
28.05.2020 10:35:19
17.02.2021 10:20:06
Bán
0.05
1.10074
1.20764
Lợi nhuận
-434.06 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#135960165
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 10:35:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.10074
Phí qua đêm
8.97 EUR
Tổng cộng
-442.60 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:20:06
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.20764
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-434.06 EUR
26.05.2020 17:14:10
17.02.2021 10:20:05
Bán
0.1
0.66395
0.77466
Lợi nhuận
-987.64 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#135726088
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 17:14:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.66395
Phí qua đêm
-70.02 EUR
Tổng cộng
-916.77 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:20:05
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.77466
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
-987.64 EUR
20.05.2020 10:53:59
17.02.2021 10:20:04
Bán
0.1
0.65315
0.77464
Lợi nhuận
-1 078.69 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#135091297
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 10:53:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.65315
Phí qua đêm
-71.81 EUR
Tổng cộng
-1 006.03 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:20:04
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.77464
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
-1 078.69 EUR
05.05.2020 10:10:19
17.02.2021 10:20:04
Bán
0.05
0.64512
0.77464
Lợi nhuận
-575.08 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#133714478
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 10:10:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.64512
Phí qua đêm
-38.38 EUR
Tổng cộng
-536.27 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:20:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.77464
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-575.08 EUR
26.05.2020 17:14:17
17.02.2021 10:20:03
Bán
0.1
71.452
82.108
Lợi nhuận
-901.91 EUR
AUDJPY
Thỏa thuận
#135726127
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 17:14:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
71.452
Phí qua đêm
-67.70 EUR
Tổng cộng
-832.50 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:20:03
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
82.108
Phí hoa hồng
-1.71 EUR
Lợi nhuận
-901.91 EUR
20.05.2020 10:55:19
17.02.2021 10:20:02
Bán
0.05
70.302
82.109
Lợi nhuận
-496.51 EUR
AUDJPY
Thỏa thuận
#135091533
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 10:55:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
70.302
Phí qua đêm
-34.46 EUR
Tổng cộng
-461.20 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:20:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
82.109
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
-496.51 EUR
20.05.2020 10:55:16
17.02.2021 10:20:01
Bán
0.05
70.306
82.111
Lợi nhuận
-496.43 EUR
AUDJPY
Thỏa thuận
#135091502
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 10:55:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
70.306
Phí qua đêm
-34.46 EUR
Tổng cộng
-461.12 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:20:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
82.111
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
-496.43 EUR
08.05.2020 09:15:58
17.02.2021 10:20:00
Bán
0.05
69.416
82.111
Lợi nhuận
-532.17 EUR
AUDJPY
Thỏa thuận
#134024930
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2020 09:15:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
69.416
Phí qua đêm
-35.43 EUR
Tổng cộng
-495.89 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:20:00
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
82.111
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
-532.17 EUR
17.02.2021 09:52:01
17.02.2021 10:12:54
Bán
1
14045.3
13955.2
Lợi nhuận
8.51 EUR
FDAX
Thỏa thuận
#156884889
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 09:52:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
14045.3
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
9.01 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:12:54
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
13955.2
Phí hoa hồng
-0.50 EUR
Lợi nhuận
8.51 EUR
11.02.2021 16:41:35
15.02.2021 02:23:57
Bán
1
1.38246
1.38735
Lợi nhuận
-418.75 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#156747161
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 16:41:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38246
Phí qua đêm
-6.77 EUR
Tổng cộng
-403.45 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
15.02.2021 02:23:57
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38735
Phí hoa hồng
-8.53 EUR
Lợi nhuận
-418.75 EUR
27.01.2021 16:22:16
27.01.2021 16:36:50
Mua
1
1.21028
1.20759
Lợi nhuận
-231.29 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#156237602
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2021 16:22:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21028
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-222.76 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
27.01.2021 16:36:50
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.20759
Phí hoa hồng
-8.53 EUR
Lợi nhuận
-231.29 EUR
22.12.2020 18:12:58
05.01.2021 16:26:03
Mua
0.05
1.21774
1.22722
Lợi nhuận
32.24 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#154312657
Ngày và giờ mở cửa
22.12.2020 18:12:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21774
Phí qua đêm
-5.95 EUR
Tổng cộng
38.62 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
05.01.2021 16:26:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.22722
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
32.24 EUR
29.04.2020 21:45:07
08.12.2020 20:28:54
Mua
1
38.28
42.23
Lợi nhuận
3.05 EUR
#PFE
Thỏa thuận
#133301825
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2020 21:45:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
38.28
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
3.26 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
08.12.2020 20:28:54
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
42.23
Phí hoa hồng
-0.21 EUR
Lợi nhuận
3.05 EUR
23.07.2020 07:45:43
17.11.2020 14:46:59
Bán
0.05
9502.22
17072.76
Lợi nhuận
-345.92 EUR
BTCUSD
Thỏa thuận
#141491083
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 07:45:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
9502.22
Phí qua đêm
-26.55 EUR
Tổng cộng
-318.94 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.11.2020 14:46:59
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
17072.76
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-345.92 EUR
23.07.2020 07:47:50
29.10.2020 18:25:45
Bán
0.05
1.07508
1.06879
Lợi nhuận
9.12 EUR
EURCHF
Thỏa thuận
#141491258
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 07:47:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.07508
Phí qua đêm
-19.46 EUR
Tổng cộng
29.43 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 18:25:45
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.06879
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
9.12 EUR
22.07.2020 19:04:34
10.09.2020 20:17:02
Mua
0.05
0.91057
0.92394
Lợi nhuận
56.96 EUR
EURGBP
Thỏa thuận
#141410353
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 19:04:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91057
Phí qua đêm
-14.54 EUR
Tổng cộng
72.35 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2020 20:17:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.92394
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
56.96 EUR
23.07.2020 07:46:11
03.09.2020 08:11:26
Mua
0.05
0.71512
0.73151
Lợi nhuận
62.23 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#141491122
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 07:46:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71512
Phí qua đêm
-6.74 EUR
Tổng cộng
69.40 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 08:11:26
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.73151
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
62.23 EUR