Chế độ demo
Mua
0.05
24.07.2020 04:40:47
106.487
104.026
0.000
0.000
Lợi nhuận
-104.27 EUR
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2020 04:40:47
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
106.487
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-104.27 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
104.026
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
22.07.2020 19:05:14
1.15882
1.19634
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-151.09 EUR
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 19:05:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.15882
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-151.09 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.19634
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
22.07.2020 19:05:07
1.34066
1.29858
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-145.67 EUR
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 19:05:07
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.34066
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-145.67 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.29858
Chốt lời
0.00000
Mua tại
0.05
16.07.2020 18:19:39
1.12367
1.19634
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 EUR
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 18:19:39
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.12367
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.19634
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
16.07.2020 18:14:45
107.118
104.026
0.000
0.000
Lợi nhuận
-129.84 EUR
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 18:14:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
107.118
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-129.84 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
104.026
Chốt lời
0.000
Mua
0.05
08.07.2020 17:04:08
107.491
104.026
0.000
0.000
Lợi nhuận
-145.43 EUR
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 17:04:08
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
107.491
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-145.43 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
104.026
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
03.07.2020 12:14:48
120.697
124.659
0.000
0.000
Lợi nhuận
-168.09 EUR
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 12:14:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.697
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-168.09 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
124.659
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
03.07.2020 12:13:17
1.24526
1.33223
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-378.29 EUR
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 12:13:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.24526
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-378.29 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.33223
Chốt lời
0.00000
Bán
0.05
03.07.2020 12:12:57
1.12300
1.19634
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-300.34 EUR
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 12:12:57
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.12300
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-300.34 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.19634
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
02.07.2020 12:56:19
0.94357
0.90431
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-171.77 EUR
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 12:56:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.94357
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-171.77 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.90431
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
02.07.2020 12:53:56
1.35943
1.29858
0.00000
1.36813
Lợi nhuận
-207.37 EUR
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 12:53:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.35943
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-207.37 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.29858
Chốt lời
1.36813
Mua
0.05
09.06.2020 09:40:56
107.863
104.026
0.000
0.000
Lợi nhuận
-163.34 EUR
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 09:40:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
107.863
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-163.34 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
104.026
Chốt lời
0.000
Mua
0.05
29.05.2020 11:57:20
0.96177
0.90431
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-255.35 EUR
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 11:57:20
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.96177
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-255.35 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.90431
Chốt lời
0.00000
Mua tại
0.1
28.05.2020 10:35:55
31.307
45.697
0.000
0.000
Lợi nhuận
0.00 EUR
USCrude_n
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 10:35:55
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
31.307
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.00 EUR
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
45.697
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
28.05.2020 10:35:19
1.10074
1.19634
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-393.92 EUR
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 10:35:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10074
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-393.92 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.19634
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
26.05.2020 17:14:17
71.452
76.959
0.000
0.000
Lợi nhuận
-494.49 EUR
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 17:14:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
71.452
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-494.49 EUR
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
76.959
Chốt lời
0.000
Bán
0.1
26.05.2020 17:14:10
0.66395
0.73943
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-683.08 EUR
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 17:14:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.66395
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-683.08 EUR
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.73943
Chốt lời
0.00000
Bán
0.05
20.05.2020 10:55:19
70.302
76.959
0.000
0.000
Lợi nhuận
-293.93 EUR
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 10:55:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
70.302
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-293.93 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
76.959
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
20.05.2020 10:55:16
70.306
76.959
0.000
0.000
Lợi nhuận
-293.77 EUR
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 10:55:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
70.306
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-293.77 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
76.959
Chốt lời
0.000
Bán
0.1
20.05.2020 10:53:59
0.65315
0.73943
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-775.14 EUR
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 10:53:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65315
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-775.14 EUR
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.73943
Chốt lời
0.00000
Mua tại
0.05
08.05.2020 09:16:20
68.404
76.959
0.000
0.000
Lợi nhuận
0.00 EUR
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2020 09:16:20
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
68.404
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.00 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
76.959
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
08.05.2020 09:15:58
69.416
76.959
0.000
68.427
Lợi nhuận
-330.46 EUR
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2020 09:15:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
69.416
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-330.46 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
76.959
Chốt lời
68.427
Mua tại
0.05
08.05.2020 09:15:14
0.63076
0.73943
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 EUR
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2020 09:15:14
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.63076
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.73943
Chốt lời
0.00000
Bán tại
0.05
07.05.2020 11:09:29
0.98078
0.90431
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 EUR
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2020 11:09:29
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.98078
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.90431
Chốt lời
0.00000
Mua tại
0.05
07.05.2020 11:08:08
0.86982
0.89875
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 EUR
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2020 11:08:08
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.86982
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.89875
Chốt lời
0.00000
Mua tại
0.05
07.05.2020 11:05:18
114.626
124.659
0.000
0.000
Lợi nhuận
0.00 EUR
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2020 11:05:18
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
114.626
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.00 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
124.659
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
05.05.2020 10:10:19
0.64512
0.73943
0.00000
0.63156
Lợi nhuận
-423.66 EUR
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 10:10:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.64512
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-423.66 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.73943
Chốt lời
0.63156
Mua
1
29.04.2020 21:45:07
38.28
37.25
0.00
0.00
Lợi nhuận
-1.07 EUR
#PFE
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2020 21:45:07
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
38.28
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-1.07 EUR
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
37.25
Chốt lời
0.00