Chế độ demo
24.03.2021 20:23:32
09.04.2021 20:09:43
Bán
0.01
1.72022
1.72049
Lợi nhuận
-0.22 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#71526377
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2021 20:23:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.72022
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 20:09:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.72049
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.22 USD
09.04.2021 15:30:22
09.04.2021 19:17:29
Bán
0.01
1.2707
1.2702
Lợi nhuận
0.54 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#72228738
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 15:30:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2707
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 19:17:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2702
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
09.04.2021 08:42:15
09.04.2021 10:58:52
Bán
0.01
0.70311
0.70308
Lợi nhuận
0.03 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#72202690
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 08:42:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.70311
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 10:58:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.70308
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
08.04.2021 20:58:26
09.04.2021 09:16:21
Bán
0.01
0.76493
0.76089
Lợi nhuận
4.04 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#72230150
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 20:58:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76493
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 09:16:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.76089
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.04 USD
08.04.2021 17:58:26
08.04.2021 19:45:30
Bán
0.01
1.27
1.26973
Lợi nhuận
0.29 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#72183154
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 17:58:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 19:45:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26973
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.29 USD
08.04.2021 14:26:35
08.04.2021 17:14:00
Bán
0.02
86.72
86.649
Lợi nhuận
1.30 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#72203812
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 14:26:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
86.72
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 17:14:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
86.649
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.30 USD
08.04.2021 04:22:53
08.04.2021 14:38:54
Bán
0.02
86.925
86.753
Lợi nhuận
3.15 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#72175370
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 04:22:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
86.925
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 14:38:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
86.753
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.15 USD
02.04.2021 17:17:22
08.04.2021 06:46:20
Bán
0.01
0.70135
0.70195
Lợi nhuận
-0.60 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#71943660
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2021 17:17:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.70135
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 06:46:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.70195
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.60 USD
07.04.2021 16:21:00
07.04.2021 18:40:31
Bán
0.01
87
86.946
Lợi nhuận
0.49 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#72120993
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 16:21:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
87
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 18:40:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
86.946
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.49 USD
07.04.2021 15:20:16
07.04.2021 17:47:14
Mua
0.01
1.49889
1.50242
Lợi nhuận
2.80 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#72120199
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 15:20:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.49889
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 17:47:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.50242
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.80 USD
07.04.2021 14:41:02
07.04.2021 17:28:19
Mua
0.02
130.644
130.645
Lợi nhuận
0.02 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#72138740
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 14:41:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
130.644
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 17:28:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
130.645
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
07.04.2021 09:47:21
07.04.2021 17:25:04
Bán
0.01
87.072
86.96
Lợi nhuận
1.02 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#72116186
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 09:47:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
87.072
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 17:25:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
86.96
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.02 USD
06.04.2021 13:15:40
07.04.2021 17:01:17
Mua
0.02
130.547
130.562
Lợi nhuận
0.28 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#72054016
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 13:15:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
130.547
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 17:01:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
130.562
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
07.04.2021 09:45:05
07.04.2021 10:27:11
Mua
0.01
1.49714
1.49695
Lợi nhuận
-0.15 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#72115806
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 09:45:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.49714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 10:27:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.49695
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.15 USD
07.04.2021 04:56:18
07.04.2021 10:26:41
Bán
0.01
87.146
87.135
Lợi nhuận
0.10 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#72101558
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 04:56:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
87.146
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 10:26:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
87.135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
07.04.2021 04:58:47
07.04.2021 10:26:36
Mua
0.01
1.49418
1.49701
Lợi nhuận
2.25 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#72101745
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 04:58:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.49418
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 10:26:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.49701
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.25 USD
06.04.2021 19:49:29
06.04.2021 21:35:46
Mua
0.01
1.48797
1.49132
Lợi nhuận
2.67 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#72085590
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 19:49:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.48797
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 21:35:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.49132
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.67 USD
06.04.2021 15:45:13
06.04.2021 15:59:22
Bán
0.01
87.579
87.525
Lợi nhuận
0.49 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#72046437
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 15:45:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
87.579
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 15:59:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
87.525
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.49 USD
06.04.2021 14:32:13
06.04.2021 15:57:05
Mua
0.01
1.48434
1.48573
Lợi nhuận
1.10 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#72057148
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 14:32:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.48434
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 15:57:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.48573
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.10 USD
06.04.2021 06:28:48
06.04.2021 06:57:21
Mua
0.01
0.7046
0.7046
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#72002199
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 06:28:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.7046
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 06:57:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.7046
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
02.04.2021 07:45:28
05.04.2021 17:15:02
Mua
0.02
0.70372
0.7063
Lợi nhuận
5.16 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#71927767
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2021 07:45:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.70372
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 17:15:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.7063
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.16 USD
30.03.2021 11:12:16
31.03.2021 21:59:20
Bán
0.01
1.47788
1.47384
Lợi nhuận
3.22 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#71760304
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2021 11:12:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.47788
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 21:59:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.47384
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.22 USD
31.03.2021 16:51:33
31.03.2021 21:59:14
Bán
0.01
1.47506
1.47382
Lợi nhuận
0.99 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#71841864
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 16:51:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.47506
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 21:59:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.47382
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.99 USD
30.03.2021 10:20:05
31.03.2021 09:47:03
Bán
0.01
1.48008
1.47875
Lợi nhuận
1.05 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#71752575
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2021 10:20:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.48008
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 09:47:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.47875
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
30.03.2021 11:04:30
30.03.2021 14:32:31
Mua
0.01
8.36416
8.37553
Lợi nhuận
1.36 USD
USDTRY
Thỏa thuận
#71759599
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2021 11:04:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
8.36416
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2021 14:32:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
8.37553
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.36 USD
30.03.2021 10:02:13
30.03.2021 10:03:23
Mua
0.01
1.48028
1.47952
Lợi nhuận
-0.60 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#71752255
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2021 10:02:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.48028
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2021 10:03:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.47952
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.60 USD
16.03.2021 20:41:39
30.03.2021 09:56:28
Bán
0.01
1.48079
1.47947
Lợi nhuận
1.05 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#70999990
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2021 20:41:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.48079
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2021 09:56:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.47947
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
26.03.2021 09:05:08
30.03.2021 09:56:20
Bán
0.01
75.6286
75.6094
Lợi nhuận
0.25 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#71622383
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2021 09:05:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
75.6286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2021 09:56:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
75.6094
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
29.03.2021 18:43:33
30.03.2021 09:34:00
Mua
0.01
0.70159
0.70137
Lợi nhuận
-0.22 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#71726970
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2021 18:43:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.70159
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2021 09:34:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.70137
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.22 USD
29.03.2021 13:22:54
30.03.2021 09:33:48
Mua
0.01
0.7007
0.7014
Lợi nhuận
0.70 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#71700370
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2021 13:22:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.7007
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2021 09:33:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.7014
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
25.03.2021 11:36:16
26.03.2021 08:22:31
Bán
0.01
75.8796
75.8404
Lợi nhuận
0.52 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#71557788
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2021 11:36:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
75.8796
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2021 08:22:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
75.8404
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.52 USD
24.03.2021 10:15:46
26.03.2021 08:22:25
Bán
0.01
75.9615
75.8404
Lợi nhuận
1.60 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#71484630
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2021 10:15:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
75.9615
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2021 08:22:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
75.8404
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.60 USD
24.03.2021 05:07:10
26.03.2021 06:16:29
Bán
0.01
0.69743
0.69693
Lợi nhuận
0.50 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#71461910
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2021 05:07:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.69743
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2021 06:16:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.69693
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
24.03.2021 12:21:52
24.03.2021 16:23:33
Bán
0.01
1.7265
1.72251
Lợi nhuận
3.17 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#71493582
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2021 12:21:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.7265
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2021 16:23:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.72251
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.17 USD
24.03.2021 14:00:22
24.03.2021 16:23:27
Bán
0.01
1.72407
1.72245
Lợi nhuận
1.29 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#71505025
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2021 14:00:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.72407
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2021 16:23:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.72245
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.29 USD
16.03.2021 13:42:17
24.03.2021 11:11:11
Bán
0.01
1.7282
1.72495
Lợi nhuận
2.58 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#70965073
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2021 13:42:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.7282
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2021 11:11:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.72495
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.58 USD
24.03.2021 07:31:49
24.03.2021 11:10:51
Bán
0.01
1.72635
1.72488
Lợi nhuận
1.17 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#71468457
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2021 07:31:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.72635
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2021 11:10:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.72488
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.17 USD
23.03.2021 16:09:36
24.03.2021 05:37:49
Bán
0.01
86.5
86.224
Lợi nhuận
2.55 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#71388800
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2021 16:09:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
86.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2021 05:37:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
86.224
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.55 USD
23.03.2021 12:09:53
23.03.2021 12:44:09
Bán
0.01
0.70428
0.70328
Lợi nhuận
1.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#71383719
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2021 12:09:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.70428
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2021 12:44:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.70328
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
23.03.2021 11:27:22
23.03.2021 12:43:15
Bán
0.01
86.499
86.186
Lợi nhuận
2.88 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#71299874
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2021 11:27:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
86.499
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2021 12:43:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
86.186
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.88 USD
23.03.2021 10:07:09
23.03.2021 10:40:21
Mua
0.01
75.4414
75.4656
Lợi nhuận
0.32 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#71365451
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2021 10:07:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
75.4414
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2021 10:40:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
75.4656
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
22.03.2021 16:31:59
23.03.2021 09:34:25
Mua
0.01
1.49477
1.49524
Lợi nhuận
0.37 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#71307166
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2021 16:31:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.49477
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2021 09:34:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.49524
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
22.02.2021 15:41:25
23.03.2021 08:01:53
Mua
0.01
74.79688
75.2296
Lợi nhuận
5.75 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#69121391
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2021 15:41:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
74.79688
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2021 08:01:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
75.2296
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.75 USD
22.03.2021 12:48:36
22.03.2021 15:51:19
Mua
0.01
74.5484
74.6996
Lợi nhuận
2.02 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#71287938
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2021 12:48:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
74.5484
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2021 15:51:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
74.6996
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.02 USD
22.03.2021 08:17:56
22.03.2021 15:51:13
Mua
0.01
74.4527
74.6996
Lợi nhuận
3.31 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#71272722
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2021 08:17:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
74.4527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2021 15:51:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
74.6996
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.31 USD
22.03.2021 08:16:25
22.03.2021 12:03:26
Mua
0.01
74.4054
74.4503
Lợi nhuận
0.60 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#71272581
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2021 08:16:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
74.4054
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2021 12:03:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
74.4503
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
09.03.2021 14:38:09
22.03.2021 08:06:57
Mua
0.01
74
74.3006
Lợi nhuận
4.05 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#70609622
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2021 14:38:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
74
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2021 08:06:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
74.3006
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.05 USD
10.03.2021 08:16:01
22.03.2021 08:06:52
Mua
0.01
74.1203
74.3006
Lợi nhuận
2.43 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#70655105
Ngày và giờ mở cửa
10.03.2021 08:16:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
74.1203
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2021 08:06:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
74.3006
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.43 USD
17.03.2021 18:45:23
22.03.2021 00:07:18
Mua
0.01
7.59489
8.4758
Lợi nhuận
103.93 USD
USDTRY
Thỏa thuận
#71051881
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2021 18:45:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
7.59489
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
103.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2021 00:07:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
8.4758
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
103.93 USD
18.03.2021 15:36:36
22.03.2021 00:02:47
Mua
0.01
7.3765
8.46432
Lợi nhuận
128.52 USD
USDTRY
Thỏa thuận
#71152245
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2021 15:36:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
7.3765
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
128.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2021 00:02:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
8.46432
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
128.52 USD