Chế độ demo
18.09.2020 03:06:40
18.09.2020 06:16:14
Mua
0.02
1.3145
1.31631
Lợi nhuận
2.75 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#62201279
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2020 03:06:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2020 06:16:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.31631
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.75 USD
08.09.2020 09:05:15
18.09.2020 06:16:05
Bán
0.02
1.3092
1.31651
Lợi nhuận
-11.11 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#61660910
Ngày và giờ mở cửa
08.09.2020 09:05:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2020 06:16:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.31651
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-11.11 USD
17.09.2020 18:15:02
17.09.2020 18:54:33
Mua
0.02
1.319
1.32036
Lợi nhuận
2.06 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#62197338
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 18:15:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.319
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 18:54:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.32036
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.06 USD
17.09.2020 15:32:00
17.09.2020 17:58:32
Mua
0.02
1.32105
1.32138
Lợi nhuận
0.50 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#62184231
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 15:32:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.32105
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 17:58:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.32138
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
27.07.2020 10:11:34
14.09.2020 09:57:13
Bán
0.01
1.9205
1.91591
Lợi nhuận
3.07 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#59421456
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 10:11:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.9205
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.09.2020 09:57:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.91591
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.07 USD
08.09.2020 09:10:01
10.09.2020 16:37:44
Mua
0.02
0.73071
0.73035
Lợi nhuận
-0.72 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#61661560
Ngày và giờ mở cửa
08.09.2020 09:10:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.73071
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2020 16:37:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.73035
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.72 USD
25.08.2020 08:19:40
09.09.2020 11:05:24
Mua
0.01
1.32373
1.32185
Lợi nhuận
-1.42 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#60982824
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 08:19:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.32373
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2020 11:05:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.32185
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.42 USD
26.08.2020 15:45:26
09.09.2020 11:05:16
Mua
0.01
1.32062
1.32209
Lợi nhuận
1.11 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#61076377
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2020 15:45:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.32062
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2020 11:05:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.32209
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.11 USD
04.09.2020 11:42:24
04.09.2020 16:44:19
Bán
0.02
1.30914
1.31177
Lợi nhuận
-4.01 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#61538452
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2020 11:42:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30914
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2020 16:44:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.31177
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.01 USD
04.09.2020 11:42:42
04.09.2020 16:44:13
Mua
0.02
0.72889
0.72454
Lợi nhuận
-8.70 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#61538472
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2020 11:42:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.72889
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2020 16:44:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.72454
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.70 USD
19.08.2020 22:49:31
27.08.2020 15:42:36
Bán
0.01
1.99543
1.98991
Lợi nhuận
3.66 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#60766865
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2020 22:49:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.99543
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.08.2020 15:42:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.98991
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.66 USD
21.08.2020 13:28:00
24.08.2020 19:13:42
Mua
0.01
1.32084
1.32163
Lợi nhuận
0.60 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#60873075
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2020 13:28:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.32084
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.08.2020 19:13:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.32163
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
21.08.2020 23:55:46
24.08.2020 19:13:34
Mua
0.01
1.31833
1.32163
Lợi nhuận
2.50 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#60872224
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2020 23:55:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31833
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.08.2020 19:13:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.32163
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.50 USD
19.08.2020 11:22:38
24.08.2020 14:23:38
Bán
0.01
1.31476
1.3146
Lợi nhuận
0.12 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#60724122
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2020 11:22:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31476
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.08.2020 14:23:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3146
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
18.08.2020 17:49:34
21.08.2020 11:03:59
Bán
0.01
79.945
79.98
Lợi nhuận
-0.33 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#60682559
Ngày và giờ mở cửa
18.08.2020 17:49:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
79.945
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2020 11:03:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
79.98
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.33 USD
19.08.2020 21:24:15
20.08.2020 20:55:06
Bán
0.02
1.31984
1.31842
Lợi nhuận
2.15 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#60765423
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2020 21:24:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31984
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2020 20:55:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.31842
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.15 USD
19.08.2020 19:27:02
19.08.2020 21:53:20
Bán
0.01
1.99439
1.99235
Lợi nhuận
1.34 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#60758913
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2020 19:27:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.99439
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.08.2020 21:53:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.99235
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.34 USD
18.08.2020 11:18:12
19.08.2020 16:12:49
Mua
0.01
80.21
80.226
Lợi nhuận
0.16 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#60651701
Ngày và giờ mở cửa
18.08.2020 11:18:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
80.21
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.08.2020 16:12:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
80.226
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
18.08.2020 12:06:34
18.08.2020 21:17:55
Mua
0.01
0.72399
0.72376
Lợi nhuận
-0.23 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#60655437
Ngày và giờ mở cửa
18.08.2020 12:06:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.72399
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.08.2020 21:17:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.72376
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.23 USD
18.08.2020 13:26:28
18.08.2020 20:50:10
Mua
0.01
0.72353
0.72389
Lợi nhuận
0.36 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#60659645
Ngày và giờ mở cửa
18.08.2020 13:26:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.72353
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.08.2020 20:50:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.72389
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
18.08.2020 10:14:16
18.08.2020 20:49:28
Bán
0.01
1.3171
1.31705
Lợi nhuận
0.04 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#60645782
Ngày và giờ mở cửa
18.08.2020 10:14:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3171
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.08.2020 20:49:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31705
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
17.08.2020 17:07:44
18.08.2020 08:53:11
Bán
0.01
1.72987
1.73315
Lợi nhuận
-2.49 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#60597372
Ngày và giờ mở cửa
17.08.2020 17:07:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.72987
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.08.2020 08:53:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.73315
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.49 USD
17.08.2020 18:19:48
18.08.2020 07:23:39
Bán
0.01
1.64583
1.64687
Lợi nhuận
-0.75 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#60611153
Ngày và giờ mở cửa
17.08.2020 18:19:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.64583
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.08.2020 07:23:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.64687
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.75 USD
17.08.2020 13:55:29
18.08.2020 00:01:39
Bán
0.01
1.73307
1.73313
Lợi nhuận
-0.05 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#60588420
Ngày và giờ mở cửa
17.08.2020 13:55:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.73307
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.08.2020 00:01:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.73313
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.05 USD
17.08.2020 11:58:59
17.08.2020 15:59:48
Bán
0.01
1.73238
1.73231
Lợi nhuận
0.05 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#60582433
Ngày và giờ mở cửa
17.08.2020 11:58:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.73238
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.08.2020 15:59:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.73231
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
14.08.2020 08:22:12
14.08.2020 14:36:52
Mua
0.01
1.99906
2.00433
Lợi nhuận
3.44 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#60505585
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 08:22:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.99906
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2020 14:36:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2.00433
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.44 USD
12.08.2020 09:16:50
13.08.2020 14:32:59
Mua
0.01
1.99201
1.99653
Lợi nhuận
2.96 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#60375049
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 09:16:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.99201
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 14:32:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.99653
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.96 USD
12.08.2020 15:46:01
13.08.2020 14:23:01
Mua
0.02
126.065
126.65
Lợi nhuận
10.94 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#60407442
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 15:46:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.065
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 14:23:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
126.65
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.94 USD
11.08.2020 21:16:03
12.08.2020 05:32:28
Bán
0.01
1.7365
1.73853
Lợi nhuận
-1.52 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#60340028
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 21:16:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.7365
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 05:32:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.73853
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.52 USD
11.08.2020 07:20:16
11.08.2020 10:55:56
Bán
0.01
1.97536
1.98071
Lợi nhuận
-3.53 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#60262222
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 07:20:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.97536
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 10:55:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.98071
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.53 USD
06.08.2020 10:47:31
10.08.2020 19:23:33
Mua
0.01
1.98286
1.98575
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#60033541
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 10:47:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.98286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.08.2020 19:23:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.98575
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
06.08.2020 17:06:44
06.08.2020 18:01:34
Bán
0.01
0.72104
0.72225
Lợi nhuận
-1.21 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#60064769
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 17:06:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72104
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2020 18:01:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.72225
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.21 USD
06.08.2020 07:10:18
06.08.2020 08:36:28
Bán
0.01
1.97742
1.97716
Lợi nhuận
0.18 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#60015386
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 07:10:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.97742
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2020 08:36:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.97716
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
05.08.2020 20:43:23
06.08.2020 06:12:40
Bán
0.01
0.66469
0.66369
Lợi nhuận
1.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#59998832
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2020 20:43:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.66469
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2020 06:12:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.66369
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
04.08.2020 17:11:35
05.08.2020 13:59:33
Bán
0.01
1.74466
1.74138
Lợi nhuận
2.47 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#59899200
Ngày và giờ mở cửa
04.08.2020 17:11:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.74466
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2020 13:59:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.74138
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.47 USD
03.08.2020 13:20:50
05.08.2020 13:44:03
Bán
0.01
1.74963
1.74119
Lợi nhuận
6.36 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#59808684
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 13:20:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.74963
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2020 13:44:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.74119
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.36 USD
04.08.2020 18:34:45
05.08.2020 13:35:59
Bán
0.01
1.97555
1.97322
Lợi nhuận
1.55 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#59909864
Ngày và giờ mở cửa
04.08.2020 18:34:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.97555
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2020 13:35:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.97322
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.55 USD
05.08.2020 12:51:18
05.08.2020 13:00:29
Mua
0.02
125.37
125.322
Lợi nhuận
-0.91 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#59965186
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2020 12:51:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
125.37
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2020 13:00:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
125.322
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.91 USD
05.08.2020 01:45:43
05.08.2020 06:29:03
Bán
0.01
0.66407
0.66469
Lợi nhuận
-0.62 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#59918673
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2020 01:45:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.66407
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2020 06:29:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.66469
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.62 USD
04.08.2020 10:40:08
04.08.2020 18:34:32
Mua
0.01
1.97971
1.9755
Lợi nhuận
-2.78 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#59868153
Ngày và giờ mở cửa
04.08.2020 10:40:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.97971
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.08.2020 18:34:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.9755
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.78 USD
04.08.2020 14:22:07
04.08.2020 17:00:34
Bán
0.01
1.74507
1.74516
Lợi nhuận
-0.06 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#59885123
Ngày và giờ mở cửa
04.08.2020 14:22:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.74507
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.08.2020 17:00:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.74516
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.06 USD
03.08.2020 10:30:27
03.08.2020 11:04:57
Bán
0.01
0.71125
0.7125
Lợi nhuận
-1.25 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#59794732
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 10:30:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71125
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 11:04:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.7125
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.25 USD
11.06.2020 21:41:16
31.07.2020 12:34:18
Mua
0.01
1.96311
1.96399
Lợi nhuận
0.58 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#57357512
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 21:41:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.96311
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2020 12:34:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.96399
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.58 USD
30.07.2020 10:34:19
30.07.2020 17:32:17
Mua
0.01
1.7381
1.75746
Lợi nhuận
14.39 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#59650023
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2020 10:34:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.7381
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 17:32:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.75746
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.39 USD
28.07.2020 13:13:53
28.07.2020 16:38:41
Mua
0.01
1.9373
1.93582
Lợi nhuận
-0.98 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#59525750
Ngày và giờ mở cửa
28.07.2020 13:13:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.9373
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.07.2020 16:38:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.93582
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.98 USD
22.07.2020 12:29:44
22.07.2020 13:32:12
Mua
0.01
123.454
123.775
Lợi nhuận
3.00 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#59229395
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 12:29:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
123.454
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 13:32:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
123.775
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
21.07.2020 14:28:36
21.07.2020 22:35:17
Bán
0.01
1.91999
1.91975
Lợi nhuận
0.16 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#59167724
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 14:28:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.91999
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.07.2020 22:35:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.91975
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
14.07.2020 17:32:30
15.07.2020 10:13:35
Mua
0.02
122.331
122.169
Lợi nhuận
-3.02 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#58841115
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 17:32:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
122.331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 10:13:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
122.169
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.02 USD
14.07.2020 14:33:19
14.07.2020 14:43:59
Mua
0.02
122.2
122.129
Lợi nhuận
-1.33 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#58823482
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 14:33:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
122.2
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 14:43:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
122.129
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.33 USD
08.07.2020 16:49:36
08.07.2020 22:37:14
Mua
0.01
0.69738
0.69805
Lợi nhuận
0.67 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#58535672
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 16:49:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.69738
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 22:37:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.69805
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.67 USD