Chế độ demo
03.12.2020 10:50:40
03.12.2020 20:19:38
Bán
0.02
1.63115
1.63085
Lợi nhuận
0.45 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#66086842
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 10:50:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.63115
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 20:19:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.63085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
02.12.2020 14:40:04
02.12.2020 15:57:05
Bán
0.01
1.19583
1.19286
Lợi nhuận
3.31 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#66036116
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 14:40:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19583
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 15:57:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19286
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.31 USD
02.12.2020 10:00:49
02.12.2020 15:49:36
Mua
0.01
0.89975
0.89646
Lợi nhuận
-3.67 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#66017536
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 10:00:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.89975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 15:49:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.89646
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.67 USD
02.12.2020 07:20:41
02.12.2020 15:01:43
Bán
0.01
0.73667
0.73618
Lợi nhuận
0.49 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#66007158
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 07:20:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.73667
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 15:01:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.73618
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.49 USD
02.12.2020 14:04:31
02.12.2020 14:27:00
Bán
0.01
1.19904
1.19747
Lợi nhuận
1.75 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#66034235
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 14:04:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19904
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 14:27:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19747
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.75 USD
02.12.2020 13:35:15
02.12.2020 14:26:53
Bán
0.01
1.20066
1.19753
Lợi nhuận
3.48 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#65989617
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 13:35:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20066
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 14:26:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19753
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.48 USD
02.12.2020 00:30:05
02.12.2020 10:19:37
Bán
0.01
1.20618
1.20378
Lợi nhuận
2.66 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#65990571
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 00:30:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20618
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 10:19:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20378
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.66 USD
02.12.2020 09:02:45
02.12.2020 09:28:02
Bán
0.01
0.90051
0.90003
Lợi nhuận
0.53 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#66013060
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 09:02:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90051
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 09:28:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90003
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.53 USD
01.12.2020 18:10:50
01.12.2020 19:43:37
Bán
0.01
1.20997
1.20812
Lợi nhuận
2.05 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#65818476
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 18:10:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20997
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 19:43:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20812
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.05 USD
13.11.2020 05:04:33
01.12.2020 17:37:49
Mua
0.01
1.63326
1.63406
Lợi nhuận
0.59 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#65116208
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2020 05:04:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.63326
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 17:37:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.63406
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
30.11.2020 13:39:04
01.12.2020 16:46:19
Bán
0.01
1.20691
1.20685
Lợi nhuận
0.06 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#65823907
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 13:39:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 16:46:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20685
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
30.11.2020 09:26:43
01.12.2020 16:45:29
Bán
0.01
0.73757
0.73549
Lợi nhuận
2.08 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#65858946
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 09:26:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.73757
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 16:45:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.73549
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.08 USD
25.11.2020 17:42:30
01.12.2020 16:45:01
Mua
0.01
1.62243
1.63013
Lợi nhuận
5.66 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#65700019
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 17:42:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.62243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 16:45:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.63013
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.66 USD
30.11.2020 07:45:56
01.12.2020 16:01:25
Bán
0.01
0.90288
0.90422
Lợi nhuận
-1.48 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#65852455
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 07:45:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90288
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 16:01:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90422
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.48 USD
27.11.2020 06:08:56
27.11.2020 18:51:51
Bán
0.01
0.90546
0.90474
Lợi nhuận
0.80 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#65739977
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 06:08:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90546
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2020 18:51:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90474
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
19.11.2020 07:33:17
27.11.2020 18:51:26
Bán
0.01
1.20528
1.20342
Lợi nhuận
2.06 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#65374235
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2020 07:33:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20528
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2020 18:51:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20342
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.06 USD
26.11.2020 15:51:04
27.11.2020 17:29:48
Bán
0.01
1.2105
1.20952
Lợi nhuận
1.08 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#65591326
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2020 15:51:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2105
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2020 17:29:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20952
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.08 USD
23.11.2020 16:49:44
26.11.2020 11:25:15
Bán
0.01
0.91
0.90812
Lợi nhuận
2.07 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#65524186
Ngày và giờ mở cửa
23.11.2020 16:49:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2020 11:25:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90812
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.07 USD
23.11.2020 16:48:09
26.11.2020 11:25:10
Bán
0.01
0.90906
0.90814
Lợi nhuận
1.01 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#65524129
Ngày và giờ mở cửa
23.11.2020 16:48:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90906
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2020 11:25:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90814
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
25.11.2020 09:59:23
25.11.2020 17:14:57
Mua
0.01
1.6201
1.62168
Lợi nhuận
1.16 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#65663678
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 09:59:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.6201
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2020 17:14:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.62168
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.16 USD
18.11.2020 21:38:56
23.11.2020 14:08:47
Bán
0.01
0.91059
0.90837
Lợi nhuận
2.44 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#65352197
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 21:38:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91059
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 14:08:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90837
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.44 USD
20.11.2020 10:30:17
23.11.2020 14:08:40
Bán
0.01
0.9092
0.9084
Lợi nhuận
0.88 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#65445069
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2020 10:30:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.9092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 14:08:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9084
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
18.11.2020 09:57:50
19.11.2020 15:51:07
Mua
0.01
1.6275
1.62809
Lợi nhuận
0.43 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#65317943
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 09:57:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.6275
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.11.2020 15:51:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.62809
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
16.11.2020 10:27:27
18.11.2020 19:10:42
Bán
0.01
0.91045
0.90946
Lợi nhuận
1.09 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#65190296
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 10:27:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91045
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.11.2020 19:10:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90946
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.09 USD
16.11.2020 01:54:47
18.11.2020 09:42:06
Mua
0.01
1.6244
1.62605
Lợi nhuận
1.20 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#65137257
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 01:54:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.6244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.11.2020 09:42:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.62605
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
12.11.2020 19:41:29
13.11.2020 18:08:09
Bán
0.01
0.915
0.9132
Lợi nhuận
1.97 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#65094229
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2020 19:41:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.11.2020 18:08:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9132
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.97 USD
12.11.2020 14:08:12
12.11.2020 17:25:41
Bán
0.01
0.91468
0.91422
Lợi nhuận
0.50 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#65072498
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2020 14:08:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91468
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2020 17:25:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91422
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
12.11.2020 14:48:10
12.11.2020 17:25:36
Bán
0.01
0.9155
0.91421
Lợi nhuận
1.41 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#65081749
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2020 14:48:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.9155
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2020 17:25:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91421
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.41 USD
12.11.2020 07:06:24
12.11.2020 11:56:58
Bán
0.01
0.9161
0.91393
Lợi nhuận
2.37 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#65055283
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2020 07:06:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.9161
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2020 11:56:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91393
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.37 USD
06.11.2020 01:49:46
09.11.2020 14:15:52
Bán
0.01
1.6293
1.62634
Lợi nhuận
2.16 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#64783828
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 01:49:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.6293
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.11.2020 14:15:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.62634
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.16 USD
05.11.2020 09:26:21
05.11.2020 21:48:33
Bán
0.01
1.63407
1.62436
Lợi nhuận
7.07 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#64735518
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 09:26:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.63407
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2020 21:48:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.62436
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.07 USD
04.11.2020 04:38:38
04.11.2020 08:03:07
Bán
0.01
1.646
1.64088
Lợi nhuận
3.64 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#64629006
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2020 04:38:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.646
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2020 08:03:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.64088
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.64 USD
15.10.2020 20:35:17
03.11.2020 15:55:48
Bán
0.01
1.64997
1.64238
Lợi nhuận
5.41 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#63814029
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 20:35:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.64997
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.11.2020 15:55:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.64238
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.41 USD
03.11.2020 06:19:40
03.11.2020 08:12:34
Bán
0.01
1.6565
1.65587
Lợi nhuận
0.45 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#64589557
Ngày và giờ mở cửa
03.11.2020 06:19:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.6565
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.11.2020 08:12:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.65587
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
16.10.2020 03:19:55
02.11.2020 18:56:59
Bán
0.01
1.6533
1.65161
Lợi nhuận
1.20 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#63814024
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 03:19:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.6533
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.11.2020 18:56:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.65161
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
29.10.2020 08:40:53
30.10.2020 10:45:33
Bán
0.01
1.66126
1.66003
Lợi nhuận
0.86 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#64433078
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 08:40:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.66126
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 10:45:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.66003
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
15.10.2020 12:56:26
15.10.2020 20:13:27
Bán
0.01
1.6535
1.65164
Lợi nhuận
1.32 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#63758735
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 12:56:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.6535
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 20:13:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.65164
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.32 USD
06.10.2020 01:50:37
09.10.2020 18:52:51
Bán
0.01
1.63875
1.63331
Lợi nhuận
3.94 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#63086630
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 01:50:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.63875
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2020 18:52:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.63331
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.94 USD
02.10.2020 07:55:30
02.10.2020 15:23:03
Bán
0.01
1.63859
1.63811
Lợi nhuận
0.34 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#62850615
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2020 07:55:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.63859
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2020 15:23:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.63811
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
30.09.2020 19:32:26
01.10.2020 10:32:37
Bán
0.01
1.63408
1.63249
Lợi nhuận
1.14 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#62862845
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2020 19:32:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.63408
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2020 10:32:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.63249
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.14 USD
30.09.2020 00:14:01
30.09.2020 16:32:20
Bán
0.01
1.64474
1.64032
Lợi nhuận
3.16 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#62773753
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2020 00:14:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.64474
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2020 16:32:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.64032
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.16 USD
29.09.2020 21:19:14
30.09.2020 16:32:12
Bán
0.01
1.64583
1.64031
Lợi nhuận
3.94 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#62773688
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2020 21:19:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.64583
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2020 16:32:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.64031
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.94 USD
25.09.2020 10:09:54
29.09.2020 16:51:20
Bán
0.01
1.64933
1.64642
Lợi nhuận
2.07 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#62537556
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 10:09:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.64933
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2020 16:51:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.64642
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.07 USD
25.09.2020 14:34:05
29.09.2020 16:51:15
Bán
0.01
1.65361
1.64649
Lợi nhuận
5.07 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#62633297
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 14:34:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.65361
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2020 16:51:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.64649
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.07 USD
18.09.2020 03:06:40
18.09.2020 06:16:14
Mua
0.02
1.3145
1.31631
Lợi nhuận
2.75 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#62201279
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2020 03:06:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2020 06:16:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.31631
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.75 USD
08.09.2020 09:05:15
18.09.2020 06:16:05
Bán
0.02
1.3092
1.31651
Lợi nhuận
-11.11 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#61660910
Ngày và giờ mở cửa
08.09.2020 09:05:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2020 06:16:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.31651
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-11.11 USD
17.09.2020 18:15:02
17.09.2020 18:54:33
Mua
0.02
1.319
1.32036
Lợi nhuận
2.06 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#62197338
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 18:15:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.319
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 18:54:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.32036
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.06 USD
17.09.2020 15:32:00
17.09.2020 17:58:32
Mua
0.02
1.32105
1.32138
Lợi nhuận
0.50 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#62184231
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 15:32:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.32105
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 17:58:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.32138
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
27.07.2020 10:11:34
14.09.2020 09:57:13
Bán
0.01
1.9205
1.91591
Lợi nhuận
3.07 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#59421456
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 10:11:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.9205
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.09.2020 09:57:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.91591
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.07 USD
08.09.2020 09:10:01
10.09.2020 16:37:44
Mua
0.02
0.73071
0.73035
Lợi nhuận
-0.72 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#61661560
Ngày và giờ mở cửa
08.09.2020 09:10:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.73071
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2020 16:37:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.73035
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.72 USD