Chế độ demo
18.05.2021 16:58:16
18.05.2021 17:18:13
Bán
0.01
90.392
90.386
Lợi nhuận
0.05 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#73990094
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2021 16:58:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
90.392
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2021 17:18:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
90.386
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
18.05.2021 03:42:21
18.05.2021 16:31:49
Bán
0.01
1.20572
1.20374
Lợi nhuận
1.64 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#73951570
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2021 03:42:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20572
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2021 16:31:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20374
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.64 USD
18.05.2021 03:30:12
18.05.2021 16:20:22
Mua
0.02
132.828
133.045
Lợi nhuận
3.98 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#73951404
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2021 03:30:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
132.828
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2021 16:20:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
133.045
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.98 USD
18.05.2021 04:08:37
18.05.2021 10:07:44
Bán
0.02
1.56231
1.56234
Lợi nhuận
-0.04 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#73952375
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2021 04:08:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.56231
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2021 10:07:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.56234
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
14.05.2021 13:42:28
17.05.2021 17:55:55
Bán
0.02
1.46832
1.46702
Lợi nhuận
2.16 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#73856638
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 13:42:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.46832
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2021 17:55:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.46702
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.16 USD
10.05.2021 09:49:08
14.05.2021 10:58:32
Mua
0.02
132.522
132.512
Lợi nhuận
-0.18 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#73586591
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 09:49:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
132.522
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 10:58:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
132.512
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.18 USD
13.05.2021 09:24:35
13.05.2021 13:29:37
Bán
0.02
1.467
1.46601
Lợi nhuận
1.63 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#73748190
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 09:24:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.467
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 13:29:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.46601
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.63 USD
13.05.2021 10:10:36
13.05.2021 12:25:56
Mua
0.02
90.3
90.277
Lợi nhuận
-0.42 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#73747644
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 10:10:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
90.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 12:25:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
90.277
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.42 USD
12.05.2021 16:38:36
12.05.2021 17:40:14
Bán
0.01
1.45991
1.4596
Lợi nhuận
0.25 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#73740844
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 16:38:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.45991
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 17:40:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.4596
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
12.05.2021 15:30:24
12.05.2021 17:40:07
Bán
0.02
1.462
1.45967
Lợi nhuận
3.86 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#73499011
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:30:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.462
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 17:40:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.45967
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.86 USD
07.05.2021 05:16:54
12.05.2021 17:40:01
Bán
0.02
1.46613
1.45968
Lợi nhuận
10.67 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#73498952
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 05:16:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.46613
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 17:40:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.45968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.67 USD
10.05.2021 09:37:57
12.05.2021 17:36:20
Mua
0.02
90.038
90.479
Lợi nhuận
8.07 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#73585761
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 09:37:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
90.038
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 17:36:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
90.479
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.07 USD
10.05.2021 09:38:23
12.05.2021 17:36:12
Mua
0.02
90.064
90.477
Lợi nhuận
7.55 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#73585879
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 09:38:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
90.064
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 17:36:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
90.477
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.55 USD
29.04.2021 14:52:57
10.05.2021 12:33:55
Mua
0.02
132.248
132.229
Lợi nhuận
-0.35 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#73148934
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 14:52:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
132.248
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2021 12:33:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
132.229
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.35 USD
01.04.2021 04:48:36
05.05.2021 20:41:51
Bán
0.01
1.47504
1.47324
Lợi nhuận
1.46 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#71861242
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 04:48:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.47504
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 20:41:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.47324
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
05.05.2021 09:02:08
05.05.2021 20:41:30
Bán
0.01
1.47628
1.47329
Lợi nhuận
2.43 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#73377226
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 09:02:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.47628
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 20:41:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.47329
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.43 USD
30.04.2021 20:03:19
05.05.2021 20:41:25
Bán
0.01
1.47728
1.47327
Lợi nhuận
3.27 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#73222291
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 20:03:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.47728
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 20:41:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.47327
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.27 USD
22.04.2021 21:03:54
04.05.2021 16:04:46
Bán
0.01
0.71509
0.71369
Lợi nhuận
1.40 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#72753821
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 21:03:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71509
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 16:04:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71369
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
03.05.2021 06:14:12
03.05.2021 17:36:20
Bán
0.01
131.66
131.529
Lợi nhuận
1.20 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#73217567
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 06:14:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
131.66
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 17:36:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
131.529
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
03.05.2021 10:25:18
03.05.2021 12:06:09
Mua
0.02
131.96
132.124
Lợi nhuận
3.00 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#73252154
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 10:25:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
131.96
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 12:06:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
132.124
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
30.04.2021 12:32:57
03.05.2021 09:38:44
Mua
0.01
74.9905
75.6806
Lợi nhuận
9.12 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#73195040
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 12:32:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
74.9905
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 09:38:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
75.6806
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.12 USD
30.04.2021 14:05:52
03.05.2021 09:38:34
Mua
0.01
75.1128
75.6306
Lợi nhuận
6.85 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#73199188
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 14:05:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
75.1128
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 09:38:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
75.6306
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.85 USD
23.04.2021 09:27:39
03.05.2021 09:38:28
Mua
0.01
75.20392
75.6798
Lợi nhuận
6.29 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#72856841
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 09:27:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
75.20392
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 09:38:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
75.6798
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.29 USD
30.04.2021 17:46:12
30.04.2021 18:17:08
Bán
0.01
131.72
131.515
Lợi nhuận
1.87 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#73200179
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 17:46:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
131.72
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 18:17:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
131.515
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.87 USD
30.04.2021 08:08:57
30.04.2021 15:30:05
Bán
0.01
1.2274
1.22801
Lợi nhuận
-0.50 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#73183248
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 08:08:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2274
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 15:30:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.22801
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.50 USD
30.04.2021 06:42:11
30.04.2021 15:25:51
Bán
0.01
1.48724
1.48368
Lợi nhuận
2.90 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#73181456
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 06:42:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.48724
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 15:25:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.48368
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.90 USD
30.04.2021 05:28:50
30.04.2021 15:25:45
Bán
0.01
1.48773
1.48363
Lợi nhuận
3.34 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#73179998
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 05:28:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.48773
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 15:25:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.48363
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.34 USD
30.04.2021 13:35:45
30.04.2021 15:25:33
Bán
0.01
1.48387
1.48354
Lợi nhuận
0.27 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#73197319
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 13:35:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.48387
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 15:25:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.48354
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
30.04.2021 12:30:11
30.04.2021 15:25:24
Bán
0.01
1.48461
1.48343
Lợi nhuận
0.96 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#73194979
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 12:30:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.48461
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 15:25:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.48343
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
29.04.2021 14:47:45
30.04.2021 15:23:30
Mua
0.02
88.723
88.748
Lợi nhuận
0.46 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#73148624
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 14:47:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
88.723
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 15:23:30
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
88.748
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
30.04.2021 12:33:55
30.04.2021 14:34:18
Bán
0.01
131.745
131.586
Lợi nhuận
1.46 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#73195070
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 12:33:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
131.745
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 14:34:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
131.586
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
28.04.2021 11:40:31
30.04.2021 12:31:51
Mua
0.01
74.81982
74.8956
Lợi nhuận
1.01 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#73018647
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 11:40:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
74.81982
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 12:31:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
74.8956
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
29.04.2021 10:20:24
30.04.2021 12:31:38
Mua
0.01
74.5542
74.8776
Lợi nhuận
4.32 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#73133919
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 10:20:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
74.5542
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 12:31:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
74.8776
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.32 USD
29.04.2021 10:11:15
29.04.2021 21:17:51
Bán
0.02
1.49079
1.48982
Lợi nhuận
1.58 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#73133424
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 10:11:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.49079
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 21:17:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.48982
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.58 USD
29.04.2021 11:11:01
29.04.2021 13:59:04
Mua
0.02
132.013
132.038
Lợi nhuận
0.46 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#73136945
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 11:11:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
132.013
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 13:59:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
132.038
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
09.04.2021 15:30:05
29.04.2021 11:15:07
Bán
0.01
1.49174
1.49148
Lợi nhuận
0.21 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#72245720
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 15:30:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.49174
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 11:15:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.49148
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
29.04.2021 10:16:09
29.04.2021 10:54:40
Mua
0.02
88.494
88.505
Lợi nhuận
0.20 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#73133663
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 10:16:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
88.494
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 10:54:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
88.505
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
29.04.2021 05:17:11
29.04.2021 10:09:36
Mua
0.02
0.73909
0.73968
Lợi nhuận
1.30 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#73119417
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 05:17:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.73909
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 10:09:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.73968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.30 USD
29.04.2021 05:17:49
29.04.2021 10:06:29
Mua
0.02
131.785
131.848
Lợi nhuận
1.16 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#73119460
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 05:17:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
131.785
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 10:06:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
131.848
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.16 USD
27.04.2021 09:03:45
27.04.2021 11:53:24
Mua
0.01
74.89719
75.0695
Lợi nhuận
2.30 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#72969475
Ngày và giờ mở cửa
27.04.2021 09:03:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
74.89719
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 11:53:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
75.0695
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.30 USD
26.04.2021 07:50:15
26.04.2021 17:47:24
Bán
0.01
1.24493
1.23921
Lợi nhuận
4.62 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#72949233
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2021 07:50:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24493
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2021 17:47:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.23921
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.62 USD
26.04.2021 10:08:34
26.04.2021 14:14:13
Mua
0.01
74.75
74.9039
Lợi nhuận
2.05 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#72912170
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2021 10:08:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
74.75
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2021 14:14:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
74.9039
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.05 USD
22.04.2021 01:52:23
23.04.2021 19:51:13
Bán
0.01
0.73281
0.73185
Lợi nhuận
1.05 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#72765315
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 01:52:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.73281
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 19:51:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.73185
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
23.04.2021 14:55:34
23.04.2021 16:47:03
Mua
0.01
74.70839
74.8665
Lợi nhuận
2.11 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#71036008
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 14:55:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
74.70839
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 16:47:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
74.8665
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.11 USD
22.04.2021 07:23:35
23.04.2021 16:45:14
Bán
0.01
86.324
86.215
Lợi nhuận
1.02 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#72798300
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 07:23:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
86.324
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 16:45:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
86.215
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.02 USD
22.04.2021 14:22:17
22.04.2021 16:45:38
Mua
0.01
75.50247
75.8451
Lợi nhuận
4.52 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#71035951
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 14:22:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
75.50247
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 16:45:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
75.8451
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.52 USD
21.04.2021 10:42:16
21.04.2021 17:01:31
Bán
0.01
1.5122
1.50989
Lợi nhuận
1.83 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#72775416
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 10:42:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.5122
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 17:01:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.50989
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.83 USD
20.04.2021 18:38:42
20.04.2021 22:26:25
Bán
0.01
0.72686
0.72638
Lợi nhuận
0.53 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#72749390
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 18:38:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72686
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 22:26:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.72638
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.53 USD
20.04.2021 20:11:49
20.04.2021 22:25:24
Bán
0.01
0.7265
0.7265
Lợi nhuận
0.00 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#72753205
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 20:11:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7265
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 22:25:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.7265
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
20.04.2021 20:12:42
20.04.2021 22:25:17
Bán
0.01
85.741
85.71
Lợi nhuận
0.29 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#72753227
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 20:12:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
85.741
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 22:25:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
85.71
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.29 USD