Chế độ demo
05.08.2020 01:45:43
05.08.2020 06:29:03
Bán
0.01
0.66407
0.66469
Lợi nhuận
-0.62 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#59918673
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2020 01:45:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.66407
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2020 06:29:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66469
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.62 USD
04.08.2020 10:40:08
04.08.2020 18:34:32
Mua
0.01
1.97971
1.9755
Lợi nhuận
-2.78 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#59868153
Ngày và giờ mở cửa
04.08.2020 10:40:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.97971
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.08.2020 18:34:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.9755
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.78 USD
04.08.2020 14:22:07
04.08.2020 17:00:34
Bán
0.01
1.74507
1.74516
Lợi nhuận
-0.06 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#59885123
Ngày và giờ mở cửa
04.08.2020 14:22:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.74507
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.08.2020 17:00:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.74516
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.06 USD
03.08.2020 10:30:27
03.08.2020 11:04:57
Bán
0.01
0.71125
0.7125
Lợi nhuận
-1.25 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#59794732
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 10:30:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71125
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 11:04:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.7125
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.25 USD
11.06.2020 21:41:16
31.07.2020 12:34:18
Mua
0.01
1.96311
1.96399
Lợi nhuận
0.58 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#57357512
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 21:41:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.96311
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2020 12:34:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.96399
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.58 USD
30.07.2020 10:34:19
30.07.2020 17:32:17
Mua
0.01
1.7381
1.75746
Lợi nhuận
14.39 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#59650023
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2020 10:34:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.7381
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 17:32:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.75746
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.39 USD
28.07.2020 13:13:53
28.07.2020 16:38:41
Mua
0.01
1.9373
1.93582
Lợi nhuận
-0.98 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#59525750
Ngày và giờ mở cửa
28.07.2020 13:13:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.9373
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.07.2020 16:38:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.93582
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.98 USD
22.07.2020 12:29:44
22.07.2020 13:32:12
Mua
0.01
123.454
123.775
Lợi nhuận
3.00 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#59229395
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 12:29:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
123.454
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 13:32:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
123.775
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
21.07.2020 14:28:36
21.07.2020 22:35:17
Bán
0.01
1.91999
1.91975
Lợi nhuận
0.16 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#59167724
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 14:28:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.91999
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.07.2020 22:35:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.91975
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
14.07.2020 17:32:30
15.07.2020 10:13:35
Mua
0.02
122.331
122.169
Lợi nhuận
-3.02 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#58841115
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 17:32:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
122.331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 10:13:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
122.169
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.02 USD
14.07.2020 14:33:19
14.07.2020 14:43:59
Mua
0.02
122.2
122.129
Lợi nhuận
-1.33 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#58823482
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 14:33:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
122.2
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 14:43:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
122.129
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.33 USD
08.07.2020 16:49:36
08.07.2020 22:37:14
Mua
0.01
0.69738
0.69805
Lợi nhuận
0.67 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#58535672
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 16:49:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69738
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 22:37:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69805
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.67 USD
07.07.2020 23:18:44
08.07.2020 09:22:24
Bán
0.02
121.175
121.222
Lợi nhuận
-0.88 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#58481765
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 23:18:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.175
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 09:22:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
121.222
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.88 USD
07.07.2020 09:08:04
07.07.2020 23:07:06
Bán
0.01
0.69496
0.69448
Lợi nhuận
0.48 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#58419945
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 09:08:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69496
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 23:07:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69448
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.48 USD
03.07.2020 12:36:09
03.07.2020 13:32:42
Bán
0.02
120.668
120.75
Lợi nhuận
-1.53 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#58316113
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 12:36:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.668
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 13:32:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.75
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.53 USD
29.06.2020 19:44:03
02.07.2020 14:34:24
Bán
0.01
1.9156
1.91546
Lợi nhuận
0.09 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#58085436
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 19:44:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.9156
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 14:34:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.91546
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
01.07.2020 17:00:01
02.07.2020 09:41:16
Bán
0.02
120.891
121.174
Lợi nhuận
-5.27 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#58178977
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 17:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.891
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 09:41:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
121.174
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.27 USD
01.07.2020 18:18:06
01.07.2020 20:39:12
Bán
0.01
0.69162
0.69149
Lợi nhuận
0.13 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#58220075
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 18:18:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69162
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 20:39:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69149
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
30.06.2020 10:56:02
01.07.2020 16:04:17
Bán
0.02
120.85
120.613
Lợi nhuận
4.41 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#58113983
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 10:56:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 16:04:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.613
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.41 USD
01.07.2020 12:28:59
01.07.2020 16:04:09
Bán
0.01
120.664
120.589
Lợi nhuận
0.70 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#58191462
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 12:28:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.664
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 16:04:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.589
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
30.06.2020 17:44:02
01.07.2020 14:06:44
Bán
0.01
0.68822
0.68844
Lợi nhuận
-0.22 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#58108094
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 17:44:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68822
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 14:06:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68844
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.22 USD
29.06.2020 18:46:50
01.07.2020 09:44:50
Bán
0.02
121.103
120.948
Lợi nhuận
2.88 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#58083421
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 18:46:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.103
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 09:44:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.948
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.88 USD
29.06.2020 16:18:52
30.06.2020 08:54:52
Bán
0.01
0.68602
0.68649
Lợi nhuận
-0.47 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#58050992
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 16:18:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68602
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 08:54:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68649
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.47 USD
29.06.2020 12:09:16
29.06.2020 17:06:59
Bán
0.01
1.91458
1.91812
Lợi nhuận
-2.27 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#58051724
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 12:09:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.91458
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.06.2020 17:06:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.91812
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.27 USD
29.06.2020 16:39:57
29.06.2020 17:06:46
Bán
0.02
121.092
121.274
Lợi nhuận
-3.38 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#58071306
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 16:39:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.06.2020 17:06:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
121.274
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.38 USD
24.06.2020 12:17:35
26.06.2020 13:29:16
Bán
0.02
120.131
120.078
Lợi nhuận
0.99 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#57884760
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 12:17:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.131
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2020 13:29:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.078
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.99 USD
26.06.2020 13:07:24
26.06.2020 13:29:11
Bán
0.02
119.975
120.078
Lợi nhuận
-1.92 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#57995802
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 13:07:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
119.975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2020 13:29:11
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.078
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.92 USD
24.06.2020 11:08:36
25.06.2020 14:07:49
Bán
0.02
120.297
120.274
Lợi nhuận
0.42 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#57878450
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 11:08:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.297
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 14:07:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.274
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
24.06.2020 11:04:30
24.06.2020 19:55:04
Bán
0.02
0.69194
0.68855
Lợi nhuận
6.78 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#57878123
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 11:04:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69194
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 19:55:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68855
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.78 USD
24.06.2020 15:07:47
24.06.2020 16:36:57
Bán
0.01
1.94373
1.94061
Lợi nhuận
2.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#57894199
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 15:07:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.94373
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 16:36:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.94061
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.01 USD
23.06.2020 17:43:58
23.06.2020 17:51:46
Bán
0.01
120.278
120.37
Lợi nhuận
-0.87 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#57846899
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 17:43:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.278
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 17:51:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.37
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.87 USD
23.06.2020 09:16:49
23.06.2020 16:58:31
Bán
0.01
1.9232
1.9154
Lợi nhuận
5.09 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#57811877
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 09:16:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.9232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 16:58:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.9154
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.09 USD
23.06.2020 13:54:08
23.06.2020 16:58:20
Bán
0.01
1.91859
1.91547
Lợi nhuận
2.03 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#57829460
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 13:54:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.91859
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 16:58:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.91547
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.03 USD
23.06.2020 13:02:33
23.06.2020 13:23:54
Bán
0.01
1.91874
1.9193
Lợi nhuận
-0.36 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#57827381
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 13:02:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.91874
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 13:23:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.9193
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.36 USD
09.10.2019 07:14:01
22.06.2020 18:01:46
Bán
0.01
1.93372
1.92251
Lợi nhuận
7.26 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#49909736
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 07:14:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.93372
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 18:01:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.92251
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.26 USD
22.06.2020 13:00:24
22.06.2020 17:12:22
Bán
0.01
1.92176
1.9187
Lợi nhuận
1.98 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#57763670
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 13:00:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.92176
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 17:12:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.9187
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.98 USD
18.06.2020 16:24:49
22.06.2020 11:33:43
Bán
0.02
119.788
119.872
Lợi nhuận
-1.57 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#57657803
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 16:24:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
119.788
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 11:33:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.872
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.57 USD
18.06.2020 03:06:51
22.06.2020 10:53:08
Bán
0.02
120.018
119.93
Lợi nhuận
1.64 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#57606938
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 03:06:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.018
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 10:53:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.93
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.64 USD
17.06.2020 08:38:23
19.06.2020 15:03:22
Bán
0.01
0.6869
0.68928
Lợi nhuận
-2.38 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#57557287
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 08:38:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6869
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 15:03:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68928
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.38 USD
12.06.2020 00:32:26
17.06.2020 23:57:55
Bán
0.02
120.664
120.316
Lợi nhuận
6.50 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#57359692
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 00:32:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.664
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 23:57:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.316
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.50 USD
12.06.2020 03:54:33
17.06.2020 23:52:33
Bán
0.01
120.354
120.329
Lợi nhuận
0.23 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#57367320
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 03:54:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.354
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 23:52:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.329
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
17.06.2020 20:14:04
17.06.2020 23:52:25
Bán
0.01
120.433
120.329
Lợi nhuận
0.97 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#57601148
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 20:14:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.433
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 23:52:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.329
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.97 USD
16.06.2020 15:30:28
16.06.2020 23:25:58
Bán
0.01
0.69356
0.68904
Lợi nhuận
4.52 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#57506670
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 15:30:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69356
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 23:25:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68904
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.52 USD
16.06.2020 13:04:09
16.06.2020 23:25:53
Bán
0.01
0.69275
0.68904
Lợi nhuận
3.71 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#57511419
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 13:04:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69275
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 23:25:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68904
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.71 USD
16.06.2020 14:42:26
16.06.2020 23:25:48
Bán
0.01
0.691
0.68904
Lợi nhuận
1.96 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#57513793
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 14:42:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 23:25:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68904
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.96 USD
16.06.2020 14:16:28
16.06.2020 23:25:42
Bán
0.01
121.32
120.9
Lợi nhuận
3.92 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#57514608
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 14:16:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.32
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 23:25:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.9
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.92 USD
16.06.2020 12:14:25
16.06.2020 12:52:55
Bán
0.01
0.69198
0.69361
Lợi nhuận
-1.63 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#57509367
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 12:14:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69198
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 12:52:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69361
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.63 USD
16.06.2020 05:59:54
16.06.2020 11:27:22
Bán
0.01
0.69755
0.69138
Lợi nhuận
6.17 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#57339284
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 05:59:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69755
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 11:27:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69138
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.17 USD
11.06.2020 20:46:38
11.06.2020 20:50:39
Bán
0.01
0.68592
0.68601
Lợi nhuận
-0.09 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#57356137
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 20:46:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68592
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 20:50:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68601
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.09 USD
11.06.2020 20:40:28
11.06.2020 20:43:56
Bán
0.01
120.837
120.866
Lợi nhuận
-0.27 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#57355955
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 20:40:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.837
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 20:43:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.866
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.27 USD