Chế độ demo
Bán
0.01
09.04.2021 15:30:05
1.49174
1.49392
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.74 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 15:30:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.49174
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.49392
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
09.04.2021 11:02:58
0.70244
0.70295
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.51 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 11:02:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70244
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.51 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.70295
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
08.04.2021 17:57:34
86.767
87.227
0.000
0.000
Lợi nhuận
-4.20 USD
CADJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 17:57:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
86.767
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-4.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
87.227
Chốt lời
0.000
Mua tại
0.01
08.04.2021 04:29:45
0.93061
0.92540
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 04:29:45
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.93061
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.92540
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
01.04.2021 04:48:36
1.47504
1.49392
0.00000
1.43922
Lợi nhuận
-15.03 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 04:48:36
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.47504
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-15.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.49392
Chốt lời
1.43922
Bán
0.01
25.03.2021 17:26:29
0.69471
0.70295
0.00000
0.67781
Lợi nhuận
-8.24 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2021 17:26:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69471
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.70295
Chốt lời
0.67781
Bán
0.01
24.03.2021 20:31:34
86.552
87.227
0.000
81.756
Lợi nhuận
-6.16 USD
CADJPY
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2021 20:31:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
86.552
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-6.16 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
87.227
Chốt lời
81.756
Bán
0.01
24.03.2021 15:26:41
0.69590
0.70295
0.00000
0.67910
Lợi nhuận
-7.05 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2021 15:26:41
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69590
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.70295
Chốt lời
0.67910
Bán
0.01
24.03.2021 10:30:30
86.311
87.227
0.000
81.698
Lợi nhuận
-8.36 USD
CADJPY
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2021 10:30:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
86.311
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-8.36 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
87.227
Chốt lời
81.698
Mua tại
0.01
22.03.2021 08:13:12
7.56871
8.19659
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
USDTRY
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2021 08:13:12
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
7.56871
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
8.19659
Chốt lời
0.00000
Mua tại
0.01
22.03.2021 08:12:30
7.77153
8.19659
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
USDTRY
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2021 08:12:30
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
7.77153
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
8.19659
Chốt lời
0.00000
Mua tại
0.01
17.03.2021 13:57:02
74.78504
77.32520
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
USDRUB
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2021 13:57:02
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
74.78504
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
77.32520
Chốt lời
0.00000
Mua tại
0.01
17.03.2021 13:55:25
75.29053
77.32520
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
USDRUB
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2021 13:55:25
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
75.29053
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
77.32520
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
02.03.2021 18:08:17
0.91438
0.92648
0.00000
0.88358
Lợi nhuận
-13.06 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2021 18:08:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.91438
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-13.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.92648
Chốt lời
0.88358
Mua
0.02
25.02.2021 10:56:12
0.79961
0.76015
0.00000
0.80404
Lợi nhuận
-78.92 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 10:56:12
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.79961
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-78.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.76015
Chốt lời
0.80404
Mua
0.01
22.12.2020 18:02:47
1.61752
1.56353
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-41.04 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
22.12.2020 18:02:47
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.61752
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-41.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.56353
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
21.12.2020 15:34:10
1.62188
1.56353
0.00000
1.67443
Lợi nhuận
-44.35 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 15:34:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.62188
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-44.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.56353
Chốt lời
1.67443
Mua
0.01
08.12.2020 08:52:44
1.63441
1.56353
0.00000
1.67358
Lợi nhuận
-53.88 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2020 08:52:44
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.63441
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-53.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.56353
Chốt lời
1.67358
Mua
0.02
02.12.2020 15:55:18
1.64104
1.56353
0.00000
1.67443
Lợi nhuận
-117.84 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 15:55:18
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.64104
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-117.84 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.56353
Chốt lời
1.67443
Bán
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
130.268
0.000
115.821
Lợi nhuận
-156.14 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 22:32:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
121.714
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-156.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
130.268
Chốt lời
115.821
Bán
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
130.268
0.000
0.000
Lợi nhuận
-90.56 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 09:46:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.345
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-90.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
130.268
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
130.268
0.000
0.000
Lợi nhuận
-88.99 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 08:01:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.517
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-88.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
130.268
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
130.268
0.000
0.000
Lợi nhuận
-88.58 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 07:27:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.562
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-88.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
130.268
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
130.268
0.000
0.000
Lợi nhuận
-88.23 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 07:24:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.600
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-88.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
130.268
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.76039
0.00000
0.58751
Lợi nhuận
-75.27 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 14:55:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68512
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-75.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.76039
Chốt lời
0.58751
Bán
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.76039
0.00000
0.58523
Lợi nhuận
-78.89 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 03:52:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68150
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-78.89 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.76039
Chốt lời
0.58523