Chế độ demo
Bán
0.01
27.07.2020 10:11:34
1.92050
1.99401
0.00000
1.91054
Lợi nhuận
-48.21 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 10:11:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.92050
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-48.21 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.99401
Chốt lời
1.91054
Bán
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
126.390
0.000
120.305
Lợi nhuận
-87.45 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 22:32:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
121.714
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-87.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
126.390
Chốt lời
120.305
Bán
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
126.390
0.000
0.000
Lợi nhuận
-56.52 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 09:46:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.345
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-56.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
126.390
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
126.390
0.000
0.000
Lợi nhuận
-54.92 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 08:01:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.517
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-54.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
126.390
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
126.390
0.000
0.000
Lợi nhuận
-54.50 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 07:27:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.562
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-54.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
126.390
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
126.390
0.000
0.000
Lợi nhuận
-54.14 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 07:24:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.600
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-54.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
126.390
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.71602
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-30.90 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 14:55:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68512
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-30.90 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71602
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.71602
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-34.52 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 03:52:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68150
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-34.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71602
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
17.12.2018 12:09:14
128.510
126.363
0.000
133.511
Lợi nhuận
-60.24 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2018 12:09:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
128.510
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-60.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
126.363
Chốt lời
133.511