Chế độ demo
17.01.2020 03:47:17
17.01.2020 17:35:03
Bán
0.15
0.68881
0.6879
Lợi nhuận
12.15 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#124450816
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 03:47:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68881
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:35:03
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.6879
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
12.15 USD
17.01.2020 03:38:30
17.01.2020 17:34:50
Bán
0.15
75.854
75.807
Lợi nhuận
3.40 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#124449847
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 03:38:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
75.854
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:34:50
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
75.807
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
3.40 USD
17.01.2020 03:35:02
17.01.2020 03:43:05
Bán
0.15
0.68889
0.68875
Lợi nhuận
0.60 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#124449770
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 03:35:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68889
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 03:43:05
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.68875
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
17.01.2020 03:35:02
17.01.2020 03:37:22
Bán
0.15
0.68889
0.68871
Lợi nhuận
1.20 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#124449601
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 03:35:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68889
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 03:37:22
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.68871
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
24.09.2018 05:21:58
16.01.2020 15:52:34
Bán
0.3
0.95959
0.96322
Lợi nhuận
-116.06 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#85159647
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2018 05:21:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.95959
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-113.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 15:52:34
Khối lượng giao dịch
0.3
Ngoài
0.96322
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
-116.06 USD
15.01.2020 16:29:32
16.01.2020 14:14:34
Mua
0.15
1.11598
1.11611
Lợi nhuận
0.45 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124288864
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 16:29:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11598
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 14:14:34
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.11611
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
15.01.2020 15:34:03
15.01.2020 16:20:10
Mua
0.15
1.11467
1.1157
Lợi nhuận
13.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124280386
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 15:34:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11467
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.01.2020 16:20:10
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.1157
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.95 USD
15.01.2020 12:19:50
15.01.2020 12:49:56
Mua
0.15
1.11287
1.1134
Lợi nhuận
6.45 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124251649
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 12:19:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11287
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.01.2020 12:49:56
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.1134
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
6.45 USD
15.01.2020 10:04:20
15.01.2020 12:18:58
Bán
0.15
1.11248
1.11279
Lợi nhuận
-6.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124224015
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 10:04:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11248
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.01.2020 12:18:58
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.11279
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-6.15 USD
14.01.2020 14:55:25
14.01.2020 15:21:03
Bán
0.15
1.11212
1.1111
Lợi nhuận
13.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124141457
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 14:55:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2020 15:21:03
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.1111
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.80 USD
14.01.2020 11:14:46
14.01.2020 12:17:23
Bán
0.15
1.11321
1.11285
Lợi nhuận
3.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124117145
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 11:14:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11321
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2020 12:17:23
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.11285
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
3.90 USD
14.01.2020 10:36:31
14.01.2020 11:00:18
Bán
0.15
0.68964
0.68941
Lợi nhuận
1.95 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#124111647
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 10:36:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68964
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2020 11:00:18
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.68941
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
1.95 USD
14.01.2020 10:14:28
14.01.2020 10:31:48
Bán
0.15
1.11374
1.11352
Lợi nhuận
1.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124108276
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 10:14:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2020 10:31:48
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.11352
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
14.01.2020 05:22:31
14.01.2020 10:10:28
Mua
0.15
1.11386
1.114
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124080811
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 05:22:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11386
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2020 10:10:28
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.114
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
14.01.2020 01:59:56
14.01.2020 03:58:15
Bán
0.15
0.68972
0.68886
Lợi nhuận
11.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#124054256
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 01:59:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68972
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2020 03:58:15
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.68886
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
11.40 USD
13.01.2020 14:18:42
13.01.2020 17:36:22
Mua
0.15
1.11231
1.11331
Lợi nhuận
13.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123996427
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 14:18:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11231
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 17:36:22
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.11331
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
13.01.2020 03:19:14
13.01.2020 05:04:15
Mua
0.15
75.739
75.839
Lợi nhuận
10.68 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#123947979
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 03:19:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
75.739
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 05:04:15
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
75.839
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
10.68 USD
10.01.2020 03:18:05
10.01.2020 10:36:30
Bán
0.15
1.11062
1.10962
Lợi nhuận
13.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123879738
Ngày và giờ mở cửa
10.01.2020 03:18:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11062
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.01.2020 10:36:30
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.10962
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
09.01.2020 12:02:38
09.01.2020 18:11:33
Bán
0.15
1.10987
1.1096
Lợi nhuận
2.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123817220
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2020 12:02:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10987
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 18:11:33
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.1096
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
2.55 USD
09.01.2020 11:21:03
09.01.2020 11:52:12
Bán
0.15
1.11115
1.1101
Lợi nhuận
14.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123810519
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2020 11:21:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11115
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 11:52:12
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.1101
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
14.25 USD
09.01.2020 08:43:32
09.01.2020 10:22:19
Bán
0.15
1.11126
1.11105
Lợi nhuận
1.65 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123789281
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2020 08:43:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11126
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 10:22:19
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.11105
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
1.65 USD
08.01.2020 19:13:33
08.01.2020 23:45:55
Bán
0.15
1.11225
1.1108
Lợi nhuận
20.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123748328
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 19:13:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11225
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 23:45:55
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.1108
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
20.25 USD
08.01.2020 12:32:04
08.01.2020 19:11:59
Bán
0.15
1.11304
1.11249
Lợi nhuận
6.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123706028
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 12:32:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11304
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 19:11:59
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.11249
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
6.75 USD
08.01.2020 11:40:34
08.01.2020 12:28:50
Mua
0.15
1.11441
1.11322
Lợi nhuận
-19.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123699680
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 11:40:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11441
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-17.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 12:28:50
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.11322
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-19.35 USD
08.01.2020 10:42:20
08.01.2020 11:15:34
Bán
0.15
1.11324
1.1128
Lợi nhuận
5.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123693108
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 10:42:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11324
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 11:15:34
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.1128
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
5.10 USD
08.01.2020 09:27:57
08.01.2020 10:13:15
Bán
0.15
1.11467
1.11367
Lợi nhuận
13.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123687179
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 09:27:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11467
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 10:13:15
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.11367
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
08.01.2020 04:39:11
08.01.2020 05:04:49
Mua
0.15
108.263
108.392
Lợi nhuận
16.35 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#123671995
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 04:39:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.263
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 05:04:49
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
108.392
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
16.35 USD
08.01.2020 04:04:00
08.01.2020 04:19:10
Mua
0.15
108.146
108.167
Lợi nhuận
1.41 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#123669404
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 04:04:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.146
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 04:19:10
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
108.167
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
1.41 USD
03.01.2020 17:37:41
07.01.2020 16:38:13
Bán
0.15
1.11589
1.11518
Lợi nhuận
9.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123424739
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2020 17:37:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11589
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 16:38:13
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.11518
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
9.15 USD
03.01.2020 11:30:41
03.01.2020 12:09:25
Bán
0.15
1.1146
1.1136
Lợi nhuận
13.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123382663
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2020 11:30:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1146
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.01.2020 12:09:25
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.1136
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
03.01.2020 10:50:32
03.01.2020 11:16:36
Bán
0.15
1.1151
1.11454
Lợi nhuận
6.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123380817
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2020 10:50:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1151
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.01.2020 11:16:36
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.11454
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
6.90 USD
03.01.2020 07:30:16
03.01.2020 09:44:28
Bán
0.15
1.1166
1.11577
Lợi nhuận
10.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123372713
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2020 07:30:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1166
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.01.2020 09:44:28
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.11577
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
10.95 USD
02.01.2020 17:25:52
02.01.2020 19:34:47
Bán
0.15
1.11734
1.11708
Lợi nhuận
2.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123287765
Ngày và giờ mở cửa
02.01.2020 17:25:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11734
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.01.2020 19:34:47
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.11708
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
2.40 USD
19.07.2019 04:03:10
31.12.2019 13:02:17
Bán
0.15
1.30273
1.30297
Lợi nhuận
-4.26 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#105980003
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 04:03:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30273
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.12.2019 13:02:17
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.30297
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-4.26 USD
03.09.2019 07:22:58
04.09.2019 21:20:04
Mua
0.15
106.337
106.437
Lợi nhuận
12.59 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#111836740
Ngày và giờ mở cửa
03.09.2019 07:22:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.337
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2019 21:20:04
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
106.437
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
12.59 USD
30.08.2019 12:48:58
02.09.2019 13:58:50
Bán
0.15
0.67202
0.67146
Lợi nhuận
6.90 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#111587144
Ngày và giờ mở cửa
30.08.2019 12:48:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67202
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2019 13:58:50
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.67146
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
6.90 USD
30.08.2019 08:19:21
30.08.2019 08:51:57
Bán
0.15
106.389
106.352
Lợi nhuận
3.72 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#111570948
Ngày và giờ mở cửa
30.08.2019 08:19:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.389
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2019 08:51:57
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
106.352
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
3.72 USD
28.08.2019 16:02:21
29.08.2019 16:13:25
Bán
0.15
1.10766
1.10666
Lợi nhuận
13.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#111187567
Ngày và giờ mở cửa
28.08.2019 16:02:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10766
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.08.2019 16:13:25
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.10666
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
28.08.2019 14:06:43
28.08.2019 14:20:17
Bán
0.15
1.10872
1.10888
Lợi nhuận
-3.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#111150230
Ngày và giờ mở cửa
28.08.2019 14:06:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10872
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2019 14:20:17
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.10888
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-3.90 USD
27.08.2019 06:35:37
27.08.2019 09:52:23
Bán
0.15
0.67641
0.67541
Lợi nhuận
13.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#110878318
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2019 06:35:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67641
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.08.2019 09:52:23
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.67541
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
26.08.2019 09:56:10
26.08.2019 09:58:12
Mua
0.15
105.553
105.69
Lợi nhuận
17.94 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#110638973
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 09:56:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
105.553
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.08.2019 09:58:12
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
105.69
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
17.94 USD
21.08.2019 17:20:51
23.08.2019 17:46:12
Bán
0.15
106.347
106.247
Lợi nhuận
12.62 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#110146882
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 17:20:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.347
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 17:46:12
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
106.247
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
12.62 USD
21.08.2019 10:44:36
21.08.2019 12:47:05
Bán
0.15
129.274
129.174
Lợi nhuận
11.08 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#110092193
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 10:44:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.274
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 12:47:05
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
129.174
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
11.08 USD
20.08.2019 05:08:52
20.08.2019 05:36:09
Mua
0.15
0.67753
0.6778
Lợi nhuận
2.55 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#109854102
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 05:08:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67753
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 05:36:09
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.6778
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
2.55 USD
20.08.2019 04:30:37
20.08.2019 04:43:13
Bán
0.15
0.67599
0.67686
Lợi nhuận
-14.55 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#109845702
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 04:30:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67599
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 04:43:13
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.67686
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-14.55 USD
19.08.2019 16:30:58
19.08.2019 16:38:59
Bán
0.15
0.64092
0.64117
Lợi nhuận
-5.25 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#109719559
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 16:30:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.64092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.08.2019 16:38:59
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.64117
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-5.25 USD
15.08.2019 18:16:23
19.08.2019 11:34:47
Bán
0.15
0.67763
0.67682
Lợi nhuận
10.65 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#109450815
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 18:16:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67763
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.08.2019 11:34:47
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.67682
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
10.65 USD
14.08.2019 14:39:51
14.08.2019 14:41:14
Bán
0.15
105.96
105.93
Lợi nhuận
2.75 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#109343614
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 14:39:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.96
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 14:41:14
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
105.93
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
2.75 USD
14.08.2019 13:52:48
14.08.2019 13:55:42
Bán
0.15
106.172
106.136
Lợi nhuận
3.59 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#109335869
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 13:52:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 13:55:42
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
106.136
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
3.59 USD
14.08.2019 13:08:44
14.08.2019 13:34:22
Bán
0.15
106.212
106.221
Lợi nhuận
-2.77 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#109329670
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 13:08:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 13:34:22
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
106.221
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-2.77 USD