Chế độ demo
17.12.2020 17:40:00
04.01.2021 03:49:49
Bán
0.05
1.27121
1.27071
Lợi nhuận
1.47 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153984772
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 17:40:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27121
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2021 03:49:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27071
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.47 USD
18.12.2020 11:45:00
28.12.2020 18:12:20
Mua
0.05
126.87
126.94
Lợi nhuận
2.38 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#154046865
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 11:45:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.87
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.12.2020 18:12:20
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.94
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.38 USD
18.12.2020 11:00:00
18.12.2020 11:26:32
Mua
0.05
126.818
126.888
Lợi nhuận
2.38 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#154042605
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 11:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.818
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2020 11:26:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.888
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.38 USD
18.12.2020 05:54:48
18.12.2020 09:54:04
Mua
0.05
126.636
126.706
Lợi nhuận
2.38 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#154007931
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 05:54:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.636
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2020 09:54:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.706
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.38 USD
18.12.2020 03:45:18
18.12.2020 05:23:04
Mua
0.05
126.616
126.686
Lợi nhuận
2.38 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#153996510
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 03:45:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.616
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2020 05:23:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.686
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.38 USD
11.12.2020 01:55:41
18.12.2020 03:17:26
Mua
0.05
126.526
126.596
Lợi nhuận
2.39 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#153452281
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2020 01:55:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.526
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2020 03:17:26
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.596
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.39 USD
15.12.2020 23:05:01
17.12.2020 16:41:04
Bán
0.05
1.26988
1.26938
Lợi nhuận
1.47 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153803302
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2020 23:05:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.26988
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2020 16:41:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.26938
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.47 USD
15.12.2020 21:45:01
15.12.2020 21:50:42
Bán
0.05
1.27007
1.26957
Lợi nhuận
1.47 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153802234
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2020 21:45:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27007
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.12.2020 21:50:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.26957
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.47 USD
10.12.2020 17:55:00
15.12.2020 20:10:04
Bán
0.05
1.27123
1.27073
Lợi nhuận
1.47 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153437589
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 17:55:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27123
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.12.2020 20:10:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27073
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.47 USD
10.12.2020 23:20:02
11.12.2020 00:07:14
Mua
0.05
126.509
126.579
Lợi nhuận
2.36 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#153443555
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 23:20:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.509
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2020 00:07:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.579
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.36 USD
10.12.2020 18:25:00
10.12.2020 22:57:29
Mua
0.05
126.482
126.552
Lợi nhuận
2.36 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#153438918
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 18:25:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.482
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 22:57:29
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.552
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.36 USD
10.12.2020 17:30:00
10.12.2020 17:45:49
Mua
0.05
126.554
126.624
Lợi nhuận
2.35 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#153436356
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 17:30:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.554
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 17:45:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.624
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.35 USD
10.12.2020 16:15:00
10.12.2020 16:39:36
Mua
0.05
126.419
126.489
Lợi nhuận
2.35 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#153431696
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 16:15:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.419
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 16:39:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.489
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.35 USD
10.12.2020 16:20:36
10.12.2020 16:30:51
Bán
0.05
1.27662
1.27612
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153431931
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 16:20:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27662
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 16:30:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27612
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
04.12.2020 13:21:07
10.12.2020 15:45:30
Mua
0.05
126.554
126.624
Lợi nhuận
2.36 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#152901953
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2020 13:21:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.554
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 15:45:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.624
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.36 USD
10.12.2020 13:45:14
10.12.2020 14:45:49
Bán
0.05
1.27844
1.27794
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153422974
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 13:45:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27844
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 14:45:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27794
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
10.12.2020 12:27:04
10.12.2020 12:48:02
Bán
0.05
1.27925
1.27875
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153419171
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 12:27:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27925
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 12:48:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27875
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
10.12.2020 11:05:05
10.12.2020 11:25:56
Bán
0.05
1.2805
1.28
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153406807
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 11:05:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2805
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 11:25:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.28
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
10.12.2020 07:15:00
10.12.2020 10:37:07
Bán
0.05
1.27963
1.27913
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153382188
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 07:15:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27963
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 10:37:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27913
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
09.12.2020 19:33:04
10.12.2020 04:49:47
Bán
0.05
1.28108
1.28058
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153365800
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 19:33:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.28108
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 04:49:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.28058
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
09.12.2020 17:50:01
09.12.2020 18:59:06
Bán
0.05
1.27977
1.27927
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153346083
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 17:50:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27977
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2020 18:59:06
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27927
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
09.12.2020 16:15:05
09.12.2020 17:02:32
Bán
0.05
1.27861
1.27811
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153330418
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 16:15:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27861
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2020 17:02:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27811
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
09.12.2020 13:30:00
09.12.2020 15:07:31
Bán
0.05
1.27865
1.27815
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153310581
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 13:30:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27865
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2020 15:07:31
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27815
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
09.12.2020 13:06:16
09.12.2020 13:11:13
Bán
0.05
1.2785
1.278
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153309444
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 13:06:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2785
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2020 13:11:13
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.278
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
08.12.2020 12:25:01
09.12.2020 12:25:07
Bán
0.05
1.27797
1.27747
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153171987
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2020 12:25:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27797
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2020 12:25:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27747
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
08.12.2020 11:45:51
08.12.2020 11:52:55
Bán
0.05
1.27772
1.27722
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153162080
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2020 11:45:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27772
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.12.2020 11:52:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27722
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
07.12.2020 05:16:24
08.12.2020 11:08:57
Bán
0.05
1.27818
1.27768
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152986112
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2020 05:16:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27818
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.12.2020 11:08:57
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27768
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
07.12.2020 03:30:01
07.12.2020 04:12:48
Bán
0.05
1.27845
1.27795
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152965393
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2020 03:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27845
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2020 04:12:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27795
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
04.12.2020 23:30:01
07.12.2020 02:54:49
Bán
0.05
1.2783
1.2778
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152945584
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2020 23:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2020 02:54:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.2778
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
04.12.2020 23:00:22
04.12.2020 23:05:21
Bán
0.05
1.27776
1.27726
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152945324
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2020 23:00:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27776
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2020 23:05:21
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27726
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
04.12.2020 21:10:01
04.12.2020 21:58:41
Bán
0.05
1.27832
1.27782
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152942918
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2020 21:10:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27832
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2020 21:58:41
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27782
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
04.12.2020 20:10:02
04.12.2020 20:20:26
Bán
0.05
1.27954
1.27904
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152942323
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2020 20:10:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27954
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2020 20:20:26
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27904
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
04.12.2020 19:25:27
04.12.2020 19:34:08
Bán
0.05
1.28013
1.27963
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152941767
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2020 19:25:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.28013
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2020 19:34:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27963
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
04.12.2020 18:09:44
04.12.2020 18:52:47
Bán
0.05
1.27956
1.27906
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152940153
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2020 18:09:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27956
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2020 18:52:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27906
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
04.12.2020 17:34:38
04.12.2020 17:37:48
Bán
0.05
1.28076
1.28026
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152938434
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2020 17:34:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.28076
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2020 17:37:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.28026
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
04.12.2020 08:55:00
04.12.2020 15:30:47
Bán
0.05
1.28496
1.28446
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152852203
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2020 08:55:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.28496
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2020 15:30:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.28446
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
03.12.2020 04:25:00
04.12.2020 12:40:52
Mua
0.05
126.59
126.66
Lợi nhuận
2.36 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#152672991
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 04:25:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2020 12:40:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.66
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.36 USD
03.12.2020 22:15:01
04.12.2020 08:21:59
Bán
0.05
1.28563
1.28513
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152726892
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 22:15:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.28563
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2020 08:21:59
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.28513
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
03.12.2020 21:50:01
03.12.2020 21:54:39
Bán
0.05
1.28588
1.28538
Lợi nhuận
1.44 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152726665
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 21:50:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.28588
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 21:54:39
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.28538
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.44 USD
03.12.2020 18:57:30
03.12.2020 19:36:06
Bán
0.05
1.28771
1.28721
Lợi nhuận
1.44 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152722603
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 18:57:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.28771
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 19:36:06
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.28721
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.44 USD
03.12.2020 16:45:01
03.12.2020 16:53:49
Bán
0.05
1.29051
1.29001
Lợi nhuận
1.44 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152715643
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 16:45:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29051
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 16:53:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.29001
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.44 USD
03.12.2020 16:00:01
03.12.2020 16:18:28
Bán
0.05
1.29161
1.29111
Lợi nhuận
1.44 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152710260
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 16:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29161
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 16:18:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.29111
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.44 USD
03.12.2020 10:51:06
03.12.2020 14:58:34
Bán
0.05
1.29137
1.29087
Lợi nhuận
1.44 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152686492
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 10:51:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29137
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 14:58:34
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.29087
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.44 USD
03.12.2020 00:00:09
03.12.2020 10:12:09
Bán
0.05
1.29148
1.29098
Lợi nhuận
1.44 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152668459
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 00:00:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 10:12:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.29098
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.44 USD
03.12.2020 02:08:39
03.12.2020 03:49:57
Mua
0.05
126.53
126.6
Lợi nhuận
2.35 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#152671052
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 02:08:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.53
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 03:49:57
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.6
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.35 USD
02.12.2020 21:55:58
03.12.2020 01:08:32
Mua
0.05
126.484
126.554
Lợi nhuận
2.35 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#152667476
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 21:55:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.484
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 01:08:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.554
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.35 USD
02.12.2020 11:50:00
02.12.2020 23:19:18
Bán
0.05
1.29207
1.29157
Lợi nhuận
1.44 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152645736
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 11:50:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29207
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 23:19:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.29157
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.44 USD
02.12.2020 17:41:55
02.12.2020 21:21:05
Mua
0.05
126.383
126.453
Lợi nhuận
2.35 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#152662411
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 17:41:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.383
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 21:21:05
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.453
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.35 USD
02.12.2020 16:26:15
02.12.2020 16:30:08
Mua
0.05
126.124
126.194
Lợi nhuận
2.35 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#152658166
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 16:26:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.124
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 16:30:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.194
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.35 USD
02.12.2020 11:55:00
02.12.2020 15:43:45
Mua
0.05
126.195
126.265
Lợi nhuận
2.34 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#152645896
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 11:55:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.195
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 15:43:45
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.265
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.34 USD