Chế độ demo
30.03.2021 12:58:31
30.03.2021 14:05:33
Bán
0.05
1.17396
1.17295
Lợi nhuận
4.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#158552103
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2021 12:58:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17396
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2021 14:05:33
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.17295
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.55 USD
29.03.2021 17:04:52
29.03.2021 17:55:09
Bán
0.05
1.17762
1.1766
Lợi nhuận
4.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#158493367
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2021 17:04:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17762
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2021 17:55:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.1766
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.60 USD
23.03.2021 10:28:33
23.03.2021 10:50:43
Bán
0.05
1.18962
1.18935
Lợi nhuận
0.85 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#158264049
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2021 10:28:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18962
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2021 10:50:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.18935
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.85 USD
25.02.2021 17:45:00
25.02.2021 18:53:52
Mua
0.1
1.22243
1.22293
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157226948
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 17:45:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.22243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 18:53:52
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.22293
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
25.02.2021 17:20:01
25.02.2021 17:21:26
Mua
0.1
1.22327
1.22377
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157219669
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 17:20:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.22327
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 17:21:26
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.22377
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
25.02.2021 15:02:47
25.02.2021 16:43:38
Mua
0.1
1.22309
1.22359
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157186332
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 15:02:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.22309
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 16:43:38
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.22359
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
25.02.2021 13:52:18
25.02.2021 14:17:59
Mua
0.1
1.22271
1.22321
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157173966
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 13:52:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.22271
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 14:17:59
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.22321
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
25.02.2021 12:55:00
25.02.2021 13:04:39
Mua
0.1
1.22288
1.22338
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157169754
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 12:55:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.22288
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 13:04:39
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.22338
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
25.02.2021 10:40:00
25.02.2021 10:54:25
Mua
0.1
1.22001
1.22051
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157161300
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 10:40:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.22001
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 10:54:25
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.22051
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
25.02.2021 08:00:01
25.02.2021 09:56:52
Mua
0.1
1.21787
1.21837
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157155854
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 08:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21787
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 09:56:52
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.21837
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
24.02.2021 23:55:00
25.02.2021 06:19:57
Mua
0.1
1.21703
1.21753
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157125925
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2021 23:55:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21703
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 06:19:57
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.21753
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
24.02.2021 15:00:00
24.02.2021 22:31:50
Mua
0.1
1.21562
1.21612
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157107743
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2021 15:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21562
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 22:31:50
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.21612
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
24.02.2021 11:50:01
24.02.2021 13:50:30
Mua
0.1
1.21636
1.21686
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157101383
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2021 11:50:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21636
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 13:50:30
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.21686
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
24.02.2021 11:15:00
24.02.2021 11:19:48
Mua
0.1
1.21677
1.21727
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157099874
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2021 11:15:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21677
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 11:19:48
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.21727
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
23.02.2021 10:10:00
24.02.2021 10:32:12
Mua
0.1
1.2166
1.2171
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157060081
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 10:10:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2166
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 10:32:12
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.2171
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
23.02.2021 04:25:02
23.02.2021 09:48:53
Mua
0.1
1.21735
1.21785
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157052127
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 04:25:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21735
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2021 09:48:53
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.21785
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
23.02.2021 03:20:01
23.02.2021 03:31:11
Mua
0.1
1.21685
1.21735
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157050960
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 03:20:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21685
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2021 03:31:11
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.21735
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
22.02.2021 21:10:00
23.02.2021 02:52:39
Mua
0.1
1.21668
1.21718
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157046782
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2021 21:10:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21668
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2021 02:52:39
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.21718
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
16.02.2021 13:45:36
22.02.2021 20:58:36
Mua
0.1
1.21648
1.21665
Lợi nhuận
0.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#156852243
Ngày và giờ mở cửa
16.02.2021 13:45:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21648
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.02.2021 20:58:36
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.21665
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
16.02.2021 11:39:05
16.02.2021 11:48:44
Mua
0.1
1.21484
1.21534
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#156848353
Ngày và giờ mở cửa
16.02.2021 11:39:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21484
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.02.2021 11:48:44
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.21534
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
16.02.2021 07:20:03
16.02.2021 10:26:53
Mua
0.1
1.21386
1.21436
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#156840559
Ngày và giờ mở cửa
16.02.2021 07:20:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21386
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.02.2021 10:26:53
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.21436
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
11.02.2021 15:50:01
16.02.2021 05:31:20
Mua
0.1
1.21434
1.21484
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#156745178
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 15:50:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21434
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.02.2021 05:31:20
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.21484
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
10.02.2021 16:10:00
11.02.2021 15:08:19
Mua
0.1
1.21355
1.21405
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#156713981
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2021 16:10:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21355
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2021 15:08:19
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.21405
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
10.02.2021 11:20:01
10.02.2021 15:31:01
Mua
0.1
1.21299
1.21349
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#156703354
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2021 11:20:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21299
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2021 15:31:01
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.21349
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
01.02.2021 00:21:16
10.02.2021 10:35:34
Mua
0.1
1.2132
1.2137
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#156373141
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2021 00:21:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2132
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2021 10:35:34
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.2137
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
29.01.2021 18:25:00
29.01.2021 18:39:37
Mua
0.1
1.21387
1.21437
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#156359049
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2021 18:25:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21387
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2021 18:39:37
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.21437
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
17.12.2020 17:40:00
04.01.2021 03:49:49
Bán
0.05
1.27121
1.27071
Lợi nhuận
1.47 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153984772
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 17:40:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27121
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2021 03:49:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27071
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.47 USD
18.12.2020 11:45:00
28.12.2020 18:12:20
Mua
0.05
126.87
126.94
Lợi nhuận
2.38 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#154046865
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 11:45:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.87
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.12.2020 18:12:20
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.94
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.38 USD
18.12.2020 11:00:00
18.12.2020 11:26:32
Mua
0.05
126.818
126.888
Lợi nhuận
2.38 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#154042605
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 11:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.818
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2020 11:26:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.888
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.38 USD
18.12.2020 05:54:48
18.12.2020 09:54:04
Mua
0.05
126.636
126.706
Lợi nhuận
2.38 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#154007931
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 05:54:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.636
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2020 09:54:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.706
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.38 USD
18.12.2020 03:45:18
18.12.2020 05:23:04
Mua
0.05
126.616
126.686
Lợi nhuận
2.38 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#153996510
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 03:45:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.616
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2020 05:23:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.686
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.38 USD
11.12.2020 01:55:41
18.12.2020 03:17:26
Mua
0.05
126.526
126.596
Lợi nhuận
2.39 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#153452281
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2020 01:55:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.526
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2020 03:17:26
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.596
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.39 USD
15.12.2020 23:05:01
17.12.2020 16:41:04
Bán
0.05
1.26988
1.26938
Lợi nhuận
1.47 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153803302
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2020 23:05:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.26988
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2020 16:41:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.26938
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.47 USD
15.12.2020 21:45:01
15.12.2020 21:50:42
Bán
0.05
1.27007
1.26957
Lợi nhuận
1.47 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153802234
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2020 21:45:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27007
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.12.2020 21:50:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.26957
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.47 USD
10.12.2020 17:55:00
15.12.2020 20:10:04
Bán
0.05
1.27123
1.27073
Lợi nhuận
1.47 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153437589
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 17:55:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27123
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.12.2020 20:10:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27073
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.47 USD
10.12.2020 23:20:02
11.12.2020 00:07:14
Mua
0.05
126.509
126.579
Lợi nhuận
2.36 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#153443555
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 23:20:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.509
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2020 00:07:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.579
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.36 USD
10.12.2020 18:25:00
10.12.2020 22:57:29
Mua
0.05
126.482
126.552
Lợi nhuận
2.36 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#153438918
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 18:25:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.482
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 22:57:29
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.552
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.36 USD
10.12.2020 17:30:00
10.12.2020 17:45:49
Mua
0.05
126.554
126.624
Lợi nhuận
2.35 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#153436356
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 17:30:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.554
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 17:45:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.624
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.35 USD
10.12.2020 16:15:00
10.12.2020 16:39:36
Mua
0.05
126.419
126.489
Lợi nhuận
2.35 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#153431696
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 16:15:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.419
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 16:39:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.489
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.35 USD
10.12.2020 16:20:36
10.12.2020 16:30:51
Bán
0.05
1.27662
1.27612
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153431931
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 16:20:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27662
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 16:30:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27612
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
04.12.2020 13:21:07
10.12.2020 15:45:30
Mua
0.05
126.554
126.624
Lợi nhuận
2.36 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#152901953
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2020 13:21:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.554
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 15:45:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.624
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.36 USD
10.12.2020 13:45:14
10.12.2020 14:45:49
Bán
0.05
1.27844
1.27794
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153422974
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 13:45:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27844
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 14:45:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27794
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
10.12.2020 12:27:04
10.12.2020 12:48:02
Bán
0.05
1.27925
1.27875
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153419171
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 12:27:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27925
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 12:48:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27875
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
10.12.2020 11:05:05
10.12.2020 11:25:56
Bán
0.05
1.2805
1.28
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153406807
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 11:05:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2805
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 11:25:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.28
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
10.12.2020 07:15:00
10.12.2020 10:37:07
Bán
0.05
1.27963
1.27913
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153382188
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 07:15:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27963
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 10:37:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27913
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
09.12.2020 19:33:04
10.12.2020 04:49:47
Bán
0.05
1.28108
1.28058
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153365800
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 19:33:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.28108
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 04:49:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.28058
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
09.12.2020 17:50:01
09.12.2020 18:59:06
Bán
0.05
1.27977
1.27927
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153346083
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 17:50:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27977
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2020 18:59:06
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27927
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
09.12.2020 16:15:05
09.12.2020 17:02:32
Bán
0.05
1.27861
1.27811
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153330418
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 16:15:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27861
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2020 17:02:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27811
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
09.12.2020 13:30:00
09.12.2020 15:07:31
Bán
0.05
1.27865
1.27815
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153310581
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 13:30:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27865
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2020 15:07:31
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27815
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
09.12.2020 13:06:16
09.12.2020 13:11:13
Bán
0.05
1.2785
1.278
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#153309444
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 13:06:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2785
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2020 13:11:13
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.278
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.46 USD