Chế độ demo
03.07.2019 09:17:14
18.07.2019 21:20:51
Bán
0.15
107.651
107.59
Lợi nhuận
7.00 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#103980971
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2019 09:17:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.651
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 21:20:51
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
107.59
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
7.00 USD
02.07.2019 12:31:58
02.07.2019 17:22:17
Bán
0.15
1.65431
1.6533
Lợi nhuận
8.55 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#103794603
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 12:31:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.65431
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2019 17:22:17
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.6533
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.55 USD
02.07.2019 08:19:27
02.07.2019 11:06:01
Bán
0.15
108.329
108.251
Lợi nhuận
9.31 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#103747187
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 08:19:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2019 11:06:01
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
108.251
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
9.31 USD
01.07.2019 15:56:01
01.07.2019 17:27:22
Bán
0.15
1.65736
1.65696
Lợi nhuận
1.58 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#103628524
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2019 15:56:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.65736
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 17:27:22
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.65696
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
1.58 USD
01.07.2019 08:42:40
01.07.2019 15:50:39
Bán
0.15
0.69936
0.69923
Lợi nhuận
0.45 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#103576575
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2019 08:42:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69936
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 15:50:39
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.69923
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
01.07.2019 05:05:15
01.07.2019 08:56:32
Bán
0.15
0.70006
0.69936
Lợi nhuận
9.00 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#103562721
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2019 05:05:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70006
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 08:56:32
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.69936
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
9.00 USD
28.06.2019 10:05:15
28.06.2019 15:30:02
Bán
0.15
1.30878
1.3077
Lợi nhuận
10.89 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#103419278
Ngày và giờ mở cửa
28.06.2019 10:05:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30878
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.06.2019 15:30:02
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.3077
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
10.89 USD
27.06.2019 19:06:36
27.06.2019 19:27:58
Bán
0.15
1.49049
1.48982
Lợi nhuận
4.66 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#103363360
Ngày và giờ mở cửa
27.06.2019 19:06:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.49049
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 19:27:58
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.48982
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
4.66 USD
27.06.2019 16:06:47
27.06.2019 16:33:46
Bán
0.15
1.49198
1.49065
Lợi nhuận
12.21 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#103352538
Ngày và giờ mở cửa
27.06.2019 16:06:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.49198
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 16:33:46
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.49065
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
12.21 USD
27.06.2019 16:07:01
27.06.2019 16:08:03
Bán
0.15
1.49209
1.49233
Lợi nhuận
-5.74 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#103352570
Ngày và giờ mở cửa
27.06.2019 16:07:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.49209
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 16:08:03
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.49233
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
-5.74 USD
26.06.2019 17:36:22
26.06.2019 21:17:56
Bán
0.15
1.4929
1.4919
Lợi nhuận
8.44 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#103236508
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2019 17:36:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.4929
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 21:17:56
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.4919
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.44 USD
26.06.2019 15:31:01
26.06.2019 17:13:38
Bán
0.15
1.49427
1.49396
Lợi nhuận
0.54 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#103211724
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2019 15:31:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.49427
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 17:13:38
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.49396
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
26.06.2019 12:09:33
26.06.2019 12:14:26
Bán
0.15
1.31551
1.31451
Lợi nhuận
9.91 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#103197027
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2019 12:09:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 12:14:26
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.31451
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
9.91 USD
26.06.2019 10:02:52
26.06.2019 12:07:00
Bán
0.15
1.31673
1.31573
Lợi nhuận
9.90 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#103182248
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2019 10:02:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31673
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 12:07:00
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.31573
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
9.90 USD
25.06.2019 15:20:14
25.06.2019 15:30:54
Bán
0.15
1.31685
1.31656
Lợi nhuận
1.80 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#103049383
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2019 15:20:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31685
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2019 15:30:54
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.31656
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
25.06.2019 15:20:14
25.06.2019 15:23:27
Bán
0.15
1.31685
1.31672
Lợi nhuận
-0.02 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#103048599
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2019 15:20:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31685
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2019 15:23:27
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.31672
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
24.06.2019 09:15:57
25.06.2019 03:35:23
Bán
0.15
1.31834
1.31734
Lợi nhuận
9.89 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#102869762
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2019 09:15:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31834
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2019 03:35:23
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.31734
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
9.89 USD
21.06.2019 14:07:37
21.06.2019 14:21:56
Bán
0.15
136.038
135.959
Lợi nhuận
8.02 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#102787372
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 14:07:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
136.038
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 14:21:56
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
135.959
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.02 USD
21.06.2019 09:19:38
21.06.2019 11:51:39
Bán
0.15
1.67322
1.67222
Lợi nhuận
8.38 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#102735904
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 09:19:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.67322
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 11:51:39
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.67222
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.38 USD
20.06.2019 11:23:32
20.06.2019 12:52:38
Bán
0.15
1.32112
1.32012
Lợi nhuận
9.86 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#102551746
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 11:23:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32112
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2019 12:52:38
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.32012
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
9.86 USD
20.06.2019 08:13:47
20.06.2019 09:44:41
Bán
0.15
1.32359
1.32259
Lợi nhuận
9.84 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#102510555
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 08:13:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32359
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2019 09:44:41
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.32259
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
9.84 USD
04.06.2019 08:52:17
20.06.2019 03:32:29
Bán
0.15
107.889
107.78
Lợi nhuận
13.67 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#100860805
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 08:52:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.889
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2019 03:32:29
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
107.78
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.67 USD
15.05.2019 16:22:18
31.05.2019 07:49:51
Bán
0.15
109.168
109.068
Lợi nhuận
12.25 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#99348614
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 16:22:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.168
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.05.2019 07:49:51
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
109.068
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
12.25 USD
23.05.2019 13:18:17
23.05.2019 13:36:32
Bán
0.15
1.05915
1.0591
Lợi nhuận
-2.51 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#99852912
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2019 13:18:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2019 13:36:32
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.0591
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
-2.51 USD
22.05.2019 17:53:57
23.05.2019 03:14:40
Bán
0.15
75.86
75.799
Lợi nhuận
5.30 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#99753558
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2019 17:53:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
75.86
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2019 03:14:40
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
75.799
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
5.30 USD
22.05.2019 15:15:41
22.05.2019 17:20:33
Bán
0.15
75.977
75.935
Lợi nhuận
2.71 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#99727601
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2019 15:15:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
75.977
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2019 17:20:33
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
75.935
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
2.71 USD
17.05.2019 21:37:57
20.05.2019 22:29:04
Bán
0.15
0.65864
0.65843
Lợi nhuận
0.13 USD
NZDCHF
Thỏa thuận
#99451843
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2019 21:37:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65864
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 22:29:04
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.65843
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
17.05.2019 18:08:10
17.05.2019 20:08:17
Bán
0.15
0.65975
0.65932
Lợi nhuận
3.39 USD
NZDCHF
Thỏa thuận
#99447376
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2019 18:08:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2019 20:08:17
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.65932
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
3.39 USD
16.05.2019 09:28:59
16.05.2019 17:26:58
Bán
0.15
0.69074
0.69047
Lợi nhuận
2.55 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#99380728
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 09:28:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69074
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2019 17:26:58
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.69047
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
2.55 USD
15.05.2019 18:29:04
15.05.2019 19:13:20
Bán
0.15
0.93154
0.93058
Lợi nhuận
7.72 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#99356835
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 18:29:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.93154
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 19:13:20
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.93058
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
7.72 USD
15.05.2019 12:02:54
15.05.2019 12:46:53
Bán
0.15
81.218
81.11
Lợi nhuận
11.82 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#99324873
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 12:02:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
81.218
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 12:46:53
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
81.11
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
11.82 USD
14.05.2019 15:33:54
15.05.2019 12:36:06
Bán
0.15
122.681
122.58
Lợi nhuận
10.85 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#99284290
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 15:33:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.681
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 12:36:06
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
122.58
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
10.85 USD
14.05.2019 16:17:43
15.05.2019 10:18:34
Bán
0.15
1.12967
1.12867
Lợi nhuận
11.89 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#99286795
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 16:17:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12967
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 10:18:34
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.12867
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
11.89 USD
14.05.2019 11:15:13
14.05.2019 16:15:48
Bán
0.15
0.69438
0.69373
Lợi nhuận
8.25 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#99274891
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 11:15:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69438
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2019 16:15:48
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.69373
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
8.25 USD
14.05.2019 15:27:53
14.05.2019 15:32:22
Bán
0.15
122.841
122.74
Lợi nhuận
10.84 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#99283544
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 15:27:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.841
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2019 15:32:22
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
122.74
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
10.84 USD
13.05.2019 09:29:27
13.05.2019 12:44:05
Bán
0.15
0.65785
0.65877
Lợi nhuận
-15.30 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#99188999
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 09:29:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65785
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 12:44:05
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.65877
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-15.30 USD
10.05.2019 12:39:19
10.05.2019 15:30:03
Bán
0.15
1.74997
1.7489
Lợi nhuận
8.96 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#99143889
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2019 12:39:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.74997
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2019 15:30:03
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.7489
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.96 USD
10.05.2019 13:09:57
10.05.2019 14:33:02
Mua
0.15
1.51182
1.5129
Lợi nhuận
9.03 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#99144933
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2019 13:09:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.51182
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2019 14:33:02
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.5129
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
9.03 USD
10.05.2019 06:50:35
10.05.2019 07:42:45
Bán
0.15
1.06036
1.06046
Lợi nhuận
-3.99 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#99086789
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2019 06:50:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06036
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2019 07:42:45
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.06046
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
-3.99 USD
09.05.2019 11:25:01
09.05.2019 13:31:13
Bán
0.15
0.94007
0.93957
Lợi nhuận
2.56 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#99003807
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 11:25:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.94007
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 13:31:13
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.93957
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
2.56 USD
08.02.2019 06:38:51
09.05.2019 10:49:18
Bán
0.15
109.717
109.617
Lợi nhuận
12.18 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#94576338
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2019 06:38:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.717
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 10:49:18
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
109.617
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
12.18 USD
08.05.2019 05:10:58
08.05.2019 07:03:57
Bán
0.15
107.968
107.906
Lợi nhuận
5.46 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#98871576
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2019 05:10:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.968
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2019 07:03:57
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
107.906
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
5.46 USD
07.05.2019 11:22:01
07.05.2019 16:02:56
Bán
0.15
1.75845
1.75715
Lợi nhuận
11.48 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#98796711
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2019 11:22:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.75845
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2019 16:02:56
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.75715
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
11.48 USD
07.05.2019 10:44:21
07.05.2019 11:03:03
Bán
0.15
1.75983
1.7585
Lợi nhuận
11.85 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#98788578
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2019 10:44:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.75983
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2019 11:03:03
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.7585
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
11.85 USD
02.05.2019 17:58:28
02.05.2019 18:51:44
Bán
0.15
1.0584
1.05795
Lợi nhuận
1.46 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#98507789
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2019 17:58:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0584
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.05.2019 18:51:44
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.05795
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
02.05.2019 17:32:51
02.05.2019 17:57:55
Bán
0.15
0.89025
0.8897
Lợi nhuận
3.13 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#98505816
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2019 17:32:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89025
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.05.2019 17:57:55
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.8897
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
3.13 USD
02.05.2019 09:51:56
02.05.2019 15:57:00
Bán
0.15
0.70179
0.7007
Lợi nhuận
14.85 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#98453404
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2019 09:51:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70179
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.05.2019 15:57:00
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.7007
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
14.85 USD
30.04.2019 09:36:11
02.05.2019 02:52:47
Bán
0.15
1.13925
1.13968
Lợi nhuận
-9.34 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#98262509
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 09:36:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13925
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.05.2019 02:52:47
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.13968
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
-9.34 USD
30.04.2019 08:44:06
30.04.2019 09:33:11
Mua
0.15
1.74244
1.7435
Lợi nhuận
8.79 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#98258343
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 08:44:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.74244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 09:33:11
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.7435
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.79 USD
29.04.2019 09:37:45
29.04.2019 10:00:12
Mua
0.15
1.74054
1.7416
Lợi nhuận
8.82 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#98195972
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2019 09:37:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.74054
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2019 10:00:12
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.7416
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.82 USD