Chế độ demo
23.05.2019 13:18:17
23.05.2019 13:36:32
Bán
0.15
1.05915
1.0591
Lợi nhuận
-2.51 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#99852912
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2019 13:18:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2019 13:36:32
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.0591
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
-2.51 USD
22.05.2019 17:53:57
23.05.2019 03:14:40
Bán
0.15
75.86
75.799
Lợi nhuận
5.30 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#99753558
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2019 17:53:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
75.86
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2019 03:14:40
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
75.799
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
5.30 USD
22.05.2019 15:15:41
22.05.2019 17:20:33
Bán
0.15
75.977
75.935
Lợi nhuận
2.71 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#99727601
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2019 15:15:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
75.977
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2019 17:20:33
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
75.935
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
2.71 USD
17.05.2019 21:37:57
20.05.2019 22:29:04
Bán
0.15
0.65864
0.65843
Lợi nhuận
0.13 USD
NZDCHF
Thỏa thuận
#99451843
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2019 21:37:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65864
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 22:29:04
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.65843
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
17.05.2019 18:08:10
17.05.2019 20:08:17
Bán
0.15
0.65975
0.65932
Lợi nhuận
3.39 USD
NZDCHF
Thỏa thuận
#99447376
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2019 18:08:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2019 20:08:17
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.65932
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
3.39 USD
16.05.2019 09:28:59
16.05.2019 17:26:58
Bán
0.15
0.69074
0.69047
Lợi nhuận
2.55 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#99380728
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 09:28:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69074
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2019 17:26:58
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.69047
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
2.55 USD
15.05.2019 18:29:04
15.05.2019 19:13:20
Bán
0.15
0.93154
0.93058
Lợi nhuận
7.72 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#99356835
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 18:29:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.93154
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 19:13:20
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.93058
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
7.72 USD
15.05.2019 12:02:54
15.05.2019 12:46:53
Bán
0.15
81.218
81.11
Lợi nhuận
11.82 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#99324873
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 12:02:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
81.218
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 12:46:53
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
81.11
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
11.82 USD
14.05.2019 15:33:54
15.05.2019 12:36:06
Bán
0.15
122.681
122.58
Lợi nhuận
10.85 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#99284290
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 15:33:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.681
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 12:36:06
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
122.58
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
10.85 USD
14.05.2019 16:17:43
15.05.2019 10:18:34
Bán
0.15
1.12967
1.12867
Lợi nhuận
11.89 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#99286795
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 16:17:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12967
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 10:18:34
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.12867
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
11.89 USD
14.05.2019 11:15:13
14.05.2019 16:15:48
Bán
0.15
0.69438
0.69373
Lợi nhuận
8.25 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#99274891
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 11:15:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69438
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2019 16:15:48
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.69373
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
8.25 USD
14.05.2019 15:27:53
14.05.2019 15:32:22
Bán
0.15
122.841
122.74
Lợi nhuận
10.84 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#99283544
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 15:27:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.841
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2019 15:32:22
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
122.74
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
10.84 USD
13.05.2019 09:29:27
13.05.2019 12:44:05
Bán
0.15
0.65785
0.65877
Lợi nhuận
-15.30 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#99188999
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 09:29:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65785
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 12:44:05
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.65877
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-15.30 USD
10.05.2019 12:39:19
10.05.2019 15:30:03
Bán
0.15
1.74997
1.7489
Lợi nhuận
8.96 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#99143889
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2019 12:39:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.74997
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2019 15:30:03
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.7489
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.96 USD
10.05.2019 13:09:57
10.05.2019 14:33:02
Mua
0.15
1.51182
1.5129
Lợi nhuận
9.03 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#99144933
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2019 13:09:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.51182
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2019 14:33:02
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.5129
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
9.03 USD
10.05.2019 06:50:35
10.05.2019 07:42:45
Bán
0.15
1.06036
1.06046
Lợi nhuận
-3.99 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#99086789
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2019 06:50:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06036
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2019 07:42:45
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.06046
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
-3.99 USD
09.05.2019 11:25:01
09.05.2019 13:31:13
Bán
0.15
0.94007
0.93957
Lợi nhuận
2.56 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#99003807
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 11:25:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.94007
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 13:31:13
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.93957
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
2.56 USD
08.02.2019 06:38:51
09.05.2019 10:49:18
Bán
0.15
109.717
109.617
Lợi nhuận
12.18 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#94576338
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2019 06:38:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.717
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 10:49:18
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
109.617
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
12.18 USD
08.05.2019 05:10:58
08.05.2019 07:03:57
Bán
0.15
107.968
107.906
Lợi nhuận
5.46 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#98871576
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2019 05:10:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.968
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2019 07:03:57
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
107.906
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
5.46 USD
07.05.2019 11:22:01
07.05.2019 16:02:56
Bán
0.15
1.75845
1.75715
Lợi nhuận
11.48 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#98796711
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2019 11:22:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.75845
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2019 16:02:56
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.75715
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
11.48 USD
07.05.2019 10:44:21
07.05.2019 11:03:03
Bán
0.15
1.75983
1.7585
Lợi nhuận
11.85 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#98788578
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2019 10:44:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.75983
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2019 11:03:03
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.7585
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
11.85 USD
02.05.2019 17:58:28
02.05.2019 18:51:44
Bán
0.15
1.0584
1.05795
Lợi nhuận
1.46 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#98507789
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2019 17:58:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0584
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.05.2019 18:51:44
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.05795
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
02.05.2019 17:32:51
02.05.2019 17:57:55
Bán
0.15
0.89025
0.8897
Lợi nhuận
3.13 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#98505816
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2019 17:32:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89025
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.05.2019 17:57:55
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.8897
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
3.13 USD
02.05.2019 09:51:56
02.05.2019 15:57:00
Bán
0.15
0.70179
0.7007
Lợi nhuận
14.85 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#98453404
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2019 09:51:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70179
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.05.2019 15:57:00
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.7007
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
14.85 USD
30.04.2019 09:36:11
02.05.2019 02:52:47
Bán
0.15
1.13925
1.13968
Lợi nhuận
-9.34 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#98262509
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 09:36:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13925
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.05.2019 02:52:47
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.13968
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
-9.34 USD
30.04.2019 08:44:06
30.04.2019 09:33:11
Mua
0.15
1.74244
1.7435
Lợi nhuận
8.79 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#98258343
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 08:44:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.74244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 09:33:11
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.7435
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.79 USD
29.04.2019 09:37:45
29.04.2019 10:00:12
Mua
0.15
1.74054
1.7416
Lợi nhuận
8.82 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#98195972
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2019 09:37:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.74054
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2019 10:00:12
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.7416
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.82 USD
26.04.2019 12:09:35
26.04.2019 14:03:54
Mua
0.15
1.7413
1.74167
Lợi nhuận
1.12 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#98160711
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2019 12:09:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.7413
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2019 14:03:54
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.74167
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
1.12 USD
26.04.2019 10:55:11
26.04.2019 11:56:45
Bán
0.15
1.94075
1.93981
Lợi nhuận
6.38 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#98158230
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2019 10:55:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.94075
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2019 11:56:45
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.93981
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
6.38 USD
26.04.2019 09:58:57
26.04.2019 10:49:57
Bán
0.15
1.94144
1.94044
Lợi nhuận
6.98 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#98156614
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2019 09:58:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.94144
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2019 10:49:57
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.94044
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
6.98 USD
26.04.2019 02:29:15
26.04.2019 03:58:12
Bán
0.15
1.73853
1.73754
Lợi nhuận
8.02 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#98143515
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2019 02:29:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.73853
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2019 03:58:12
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.73754
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.02 USD
25.04.2019 17:32:15
26.04.2019 02:28:46
Mua
0.15
1.74134
1.73863
Lợi nhuận
-33.16 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#98118982
Ngày và giờ mở cửa
25.04.2019 17:32:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.74134
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-30.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2019 02:28:46
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.73863
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
-33.16 USD
25.04.2019 12:14:57
25.04.2019 13:05:43
Mua
0.15
1.35103
1.35128
Lợi nhuận
1.28 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#98093105
Ngày và giờ mở cửa
25.04.2019 12:14:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.35103
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.04.2019 13:05:43
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.35128
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
1.28 USD
24.04.2019 04:52:08
24.04.2019 07:06:53
Bán
0.15
0.70376
0.70276
Lợi nhuận
13.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#97984767
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2019 04:52:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70376
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.04.2019 07:06:53
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.70276
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
18.04.2019 11:57:48
18.04.2019 12:32:31
Mua
0.15
1.94161
1.9428
Lợi nhuận
8.95 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#97827917
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 11:57:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.94161
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.04.2019 12:32:31
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.9428
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.95 USD
18.04.2019 11:37:53
18.04.2019 11:54:17
Mua
0.15
1.74088
1.74115
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#97825695
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 11:37:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.74088
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.04.2019 11:54:17
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.74115
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
18.04.2019 11:32:57
18.04.2019 11:36:49
Mua
0.15
1.94212
1.94253
Lợi nhuận
1.13 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#97825381
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 11:32:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.94212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.04.2019 11:36:49
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.94253
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
1.13 USD
18.04.2019 11:06:45
18.04.2019 11:30:04
Mua
0.15
1.94142
1.94262
Lợi nhuận
9.07 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#97822634
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 11:06:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.94142
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.04.2019 11:30:04
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.94262
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
9.07 USD
09.04.2019 15:10:30
17.04.2019 15:33:31
Bán
0.15
1.32894
1.328
Lợi nhuận
9.12 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#97241294
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2019 15:10:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32894
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 15:33:31
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.328
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
9.12 USD
09.04.2019 14:36:32
09.04.2019 15:07:00
Bán
0.15
1.32936
1.32897
Lợi nhuận
2.90 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#97238734
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2019 14:36:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32936
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2019 15:07:00
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.32897
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
2.90 USD
09.04.2019 13:58:51
09.04.2019 14:27:17
Mua
0.15
1.6716
1.67219
Lợi nhuận
2.97 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#97236285
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2019 13:58:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.6716
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2019 14:27:17
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.67219
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
2.97 USD
08.04.2019 18:11:57
08.04.2019 20:02:58
Mua
0.15
1.67062
1.67095
Lợi nhuận
0.34 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#97173206
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 18:11:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.67062
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2019 20:02:58
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.67095
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
08.04.2019 15:29:39
08.04.2019 17:59:17
Bán
0.15
0.94989
0.94889
Lợi nhuận
8.26 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#97157790
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 15:29:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.94989
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2019 17:59:17
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.94889
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.26 USD
03.04.2019 09:12:28
04.04.2019 17:37:00
Bán
0.15
1.7493
1.7483
Lợi nhuận
8.22 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#96957613
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2019 09:12:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7493
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.04.2019 17:37:00
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.7483
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.22 USD
03.04.2019 08:02:31
03.04.2019 08:48:59
Bán
0.15
1.74975
1.74875
Lợi nhuận
8.27 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#96954672
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2019 08:02:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.74975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2019 08:48:59
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.74875
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.27 USD
03.04.2019 06:08:18
03.04.2019 07:02:10
Bán
0.15
1.75045
1.7499
Lợi nhuận
3.19 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#96949970
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2019 06:08:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.75045
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2019 07:02:10
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.7499
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
3.19 USD
29.03.2019 15:16:53
02.04.2019 00:01:06
Bán
0.15
0.68073
0.67973
Lợi nhuận
13.50 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#96765044
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2019 15:16:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68073
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 00:01:06
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.67973
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
29.03.2019 14:32:55
29.03.2019 15:13:53
Bán
0.15
0.68096
0.68077
Lợi nhuận
1.35 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#96762044
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2019 14:32:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68096
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2019 15:13:53
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.68077
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
1.35 USD
29.03.2019 12:04:36
29.03.2019 14:24:38
Bán
0.15
0.91147
0.91327
Lợi nhuận
-23.12 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#96750761
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2019 12:04:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.91147
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-20.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2019 14:24:38
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.91327
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
-23.12 USD
29.03.2019 09:58:06
29.03.2019 11:44:24
Bán
0.15
0.6796
0.67908
Lợi nhuận
6.30 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#96744143
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2019 09:58:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6796
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2019 11:44:24
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.67908
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
6.30 USD