Chế độ demo
06.07.2020 11:12:38
06.07.2020 12:10:39
Bán
0.05
121.385
121.34
Lợi nhuận
1.09 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139500411
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 11:12:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.385
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 12:10:39
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.34
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.09 USD
02.07.2020 13:37:39
06.07.2020 05:02:23
Mua
0.05
121.319
121.45
Lợi nhuận
5.08 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139271786
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 13:37:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.319
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 05:02:23
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.45
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
5.08 USD
02.07.2020 18:34:34
02.07.2020 19:00:48
Bán
0.05
120.882
120.802
Lợi nhuận
2.71 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139312986
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 18:34:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.882
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 19:00:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.802
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.71 USD
01.07.2020 16:45:20
01.07.2020 16:52:47
Mua
0.05
120.755
120.814
Lợi nhuận
1.74 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139161795
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:45:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.755
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 16:52:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.814
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.74 USD
01.07.2020 16:22:52
01.07.2020 16:35:38
Mua
0.05
0.69122
0.6924
Lợi nhuận
5.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#139159117
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:22:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69122
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 16:35:38
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.6924
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
5.40 USD
01.07.2020 06:59:01
01.07.2020 07:03:02
Bán
0.05
120.89
120.86
Lợi nhuận
0.40 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139081362
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 06:59:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.89
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 07:03:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.86
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
30.06.2020 06:17:48
30.06.2020 18:11:42
Mua
0.05
121.139
121.25
Lợi nhuận
4.14 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138944830
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 06:17:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.139
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 18:11:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.25
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.14 USD
30.06.2020 05:00:14
30.06.2020 17:52:33
Mua
0.05
0.68787
0.68895
Lợi nhuận
4.90 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#138937284
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 05:00:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68787
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 17:52:33
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.68895
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
30.06.2020 05:04:17
30.06.2020 17:31:46
Bán
0.05
1.36575
1.36552
Lợi nhuận
0.34 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#138937501
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 05:04:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.36575
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 17:31:46
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.36552
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
30.06.2020 09:43:07
30.06.2020 10:13:16
Bán
0.05
120.701
120.663
Lợi nhuận
0.76 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138963910
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 09:43:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.701
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 10:13:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.663
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
30.06.2020 09:24:50
30.06.2020 09:32:55
Bán
0.05
120.843
120.75
Lợi nhuận
3.32 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138961634
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 09:24:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.843
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 09:32:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.75
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.32 USD
30.06.2020 03:59:41
30.06.2020 06:15:55
Mua
0.05
121.045
121.125
Lợi nhuận
2.71 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138933909
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 03:59:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.045
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 06:15:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.125
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.71 USD
23.06.2020 15:28:48
29.06.2020 15:28:09
Mua
0.05
120.983
121.1
Lợi nhuận
4.45 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138400026
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 15:28:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.983
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.06.2020 15:28:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.1
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.45 USD
23.06.2020 13:58:49
23.06.2020 14:50:18
Mua
0.05
120.923
120.947
Lợi nhuận
0.12 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138386479
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 13:58:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.923
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 14:50:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.947
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
23.06.2020 09:56:04
23.06.2020 10:15:22
Mua
0.05
120.802
120.95
Lợi nhuận
5.90 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138355599
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 09:56:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.802
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 10:15:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.95
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
5.90 USD
23.06.2020 02:28:23
23.06.2020 05:23:48
Mua
0.05
120.547
120.65
Lợi nhuận
3.81 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138314127
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 02:28:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.547
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 05:23:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.65
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.81 USD
22.06.2020 17:45:56
23.06.2020 01:49:10
Mua
0.05
120.413
120.51
Lợi nhuận
3.54 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138282964
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 17:45:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.413
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 01:49:10
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.51
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.54 USD
19.06.2020 15:32:41
22.06.2020 19:46:58
Mua
0.1
0.69113
0.692
Lợi nhuận
7.70 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#138102017
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 15:32:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 19:46:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.692
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
7.70 USD
19.06.2020 15:31:44
22.06.2020 17:19:17
Bán
0.1
1.35549
1.35527
Lợi nhuận
0.62 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#138101819
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 15:31:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.35549
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 17:19:17
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.35527
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
19.06.2020 14:43:01
19.06.2020 14:59:58
Bán
0.1
1.35769
1.3565
Lợi nhuận
7.77 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#138096371
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 14:43:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.35769
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 14:59:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.3565
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
7.77 USD
18.06.2020 15:31:10
18.06.2020 16:56:01
Mua
0.05
1.35744
1.3585
Lợi nhuận
3.40 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#138025846
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 15:31:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.35744
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 16:56:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.3585
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.40 USD
18.06.2020 04:19:43
18.06.2020 06:38:18
Bán
0.1
1.35696
1.35681
Lợi nhuận
0.11 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137956130
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 04:19:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.35696
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 06:38:18
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.35681
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
18.06.2020 04:33:54
18.06.2020 04:40:16
Bán
0.1
0.68475
0.68458
Lợi nhuận
0.70 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#137957186
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 04:33:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68475
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 04:40:16
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.68458
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
18.06.2020 04:23:21
18.06.2020 04:31:17
Mua
0.05
1.35826
1.3593
Lợi nhuận
3.33 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137956300
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 04:23:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.35826
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 04:31:17
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.3593
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.33 USD
18.06.2020 04:09:20
18.06.2020 04:17:44
Bán
0.1
1.35746
1.357
Lợi nhuận
2.39 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137955806
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 04:09:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.35746
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 04:17:44
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.357
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.39 USD
16.06.2020 17:55:28
17.06.2020 16:46:34
Bán
0.1
120.576
120.504
Lợi nhuận
4.70 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137814004
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 17:55:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.576
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 16:46:34
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
120.504
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
4.70 USD
15.06.2020 08:25:16
17.06.2020 16:46:07
Bán
0.05
120.456
120.506
Lợi nhuận
-3.33 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137667626
Ngày và giờ mở cửa
15.06.2020 08:25:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.456
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 16:46:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.506
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-3.33 USD
12.06.2020 06:10:53
15.06.2020 08:03:36
Bán
0.05
120.576
120.47
Lợi nhuận
3.95 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137488611
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 06:10:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.576
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.06.2020 08:03:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.47
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.95 USD
11.06.2020 15:54:46
11.06.2020 20:00:02
Bán
0.05
121.304
121.2
Lợi nhuận
3.87 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137412043
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 15:54:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.304
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 20:00:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.2
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.87 USD
11.06.2020 10:59:14
11.06.2020 15:21:52
Bán
0.05
121.531
121.4
Lợi nhuận
5.12 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137389897
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 10:59:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.531
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 15:21:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.4
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
5.12 USD
11.06.2020 09:02:09
11.06.2020 10:09:40
Bán
0.05
121.528
121.4
Lợi nhuận
4.98 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137372637
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 09:02:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.528
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 10:09:40
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.4
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.98 USD
11.06.2020 08:09:08
11.06.2020 08:20:20
Bán
0.05
121.493
121.461
Lợi nhuận
0.50 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137368818
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 08:09:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.493
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 08:20:20
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.461
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
11.06.2020 08:03:11
11.06.2020 08:07:55
Bán
0.05
121.542
121.443
Lợi nhuận
3.63 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137368346
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 08:03:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.542
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 08:07:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.443
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.63 USD
11.06.2020 06:36:19
11.06.2020 06:46:41
Bán
0.05
121.671
121.55
Lợi nhuận
4.66 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137362428
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 06:36:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.671
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 06:46:41
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.55
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.66 USD
10.06.2020 17:18:44
10.06.2020 17:55:04
Bán
0.05
121.818
121.71
Lợi nhuận
4.03 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137278528
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 17:18:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.818
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 17:55:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.71
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.03 USD
10.06.2020 16:55:41
10.06.2020 17:15:57
Bán
0.05
121.943
121.84
Lợi nhuận
3.80 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137274620
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 16:55:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.943
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 17:15:57
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.84
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.80 USD
10.06.2020 15:32:47
10.06.2020 16:45:15
Bán
0.05
122.057
121.95
Lợi nhuận
3.98 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137266354
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 15:32:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.057
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 16:45:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.95
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.98 USD
10.06.2020 11:58:56
10.06.2020 13:09:25
Bán
0.05
121.986
121.88
Lợi nhuận
3.93 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137246633
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 11:58:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.986
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 13:09:25
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.88
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.93 USD
10.06.2020 09:49:36
10.06.2020 09:58:45
Bán
0.05
121.987
121.88
Lợi nhuận
3.98 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137234077
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 09:49:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.987
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 09:58:45
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.88
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.98 USD
10.06.2020 09:08:14
10.06.2020 09:31:26
Bán
0.05
122.101
122
Lợi nhuận
3.71 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137228490
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 09:08:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.101
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 09:31:26
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
122
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.71 USD
10.06.2020 07:30:16
10.06.2020 07:51:16
Bán
0.05
107.579
107.545
Lợi nhuận
1.08 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#137218311
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 07:30:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.579
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 07:51:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
107.545
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.08 USD
10.06.2020 07:14:43
10.06.2020 07:50:44
Bán
0.05
122.088
122.019
Lợi nhuận
2.21 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137217173
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 07:14:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.088
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 07:50:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
122.019
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.21 USD
10.06.2020 03:53:41
10.06.2020 06:35:15
Bán
0.05
122.195
122.085
Lợi nhuận
4.11 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137194944
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 03:53:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.195
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 06:35:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
122.085
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.11 USD
09.06.2020 16:46:15
09.06.2020 16:57:43
Mua
0.15
1.13414
1.1355
Lợi nhuận
18.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137135402
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 16:46:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13414
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 16:57:43
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.1355
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
18.90 USD
09.06.2020 09:42:50
09.06.2020 16:53:28
Bán
0.05
107.887
107.855
Lợi nhuận
0.98 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#137077413
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 09:42:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.887
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 16:53:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
107.855
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.98 USD
09.06.2020 11:20:22
09.06.2020 16:50:41
Bán
0.05
1.12444
1.13396
Lợi nhuận
-48.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137094157
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 11:20:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12444
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-47.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 16:50:41
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.13396
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-48.10 USD
09.06.2020 06:24:29
09.06.2020 15:34:31
Mua
0.05
1.12907
1.12943
Lợi nhuận
1.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137052155
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 06:24:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12907
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 15:34:31
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.12943
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.30 USD
09.06.2020 09:41:59
09.06.2020 09:42:22
Bán
0.05
107.894
107.89
Lợi nhuận
-0.31 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#137077338
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 09:41:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.894
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 09:42:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
107.89
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-0.31 USD
09.06.2020 09:39:23
09.06.2020 09:40:55
Bán
0.05
107.972
107.87
Lợi nhuận
4.23 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#137077070
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 09:39:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.972
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 09:40:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
107.87
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.23 USD
09.06.2020 06:33:19
09.06.2020 07:41:03
Bán
0.05
108.113
108
Lợi nhuận
4.73 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#137054162
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 06:33:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 07:41:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
108
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.73 USD