Chế độ demo
03.09.2019 07:22:58
04.09.2019 21:20:04
Mua
0.15
106.337
106.437
Lợi nhuận
12.59 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#111836740
Ngày và giờ mở cửa
03.09.2019 07:22:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.337
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2019 21:20:04
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
106.437
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
12.59 USD
30.08.2019 12:48:58
02.09.2019 13:58:50
Bán
0.15
0.67202
0.67146
Lợi nhuận
6.90 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#111587144
Ngày và giờ mở cửa
30.08.2019 12:48:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67202
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2019 13:58:50
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.67146
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
6.90 USD
30.08.2019 08:19:21
30.08.2019 08:51:57
Bán
0.15
106.389
106.352
Lợi nhuận
3.72 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#111570948
Ngày và giờ mở cửa
30.08.2019 08:19:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.389
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2019 08:51:57
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
106.352
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
3.72 USD
28.08.2019 16:02:21
29.08.2019 16:13:25
Bán
0.15
1.10766
1.10666
Lợi nhuận
13.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#111187567
Ngày và giờ mở cửa
28.08.2019 16:02:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10766
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.08.2019 16:13:25
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.10666
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
28.08.2019 14:06:43
28.08.2019 14:20:17
Bán
0.15
1.10872
1.10888
Lợi nhuận
-3.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#111150230
Ngày và giờ mở cửa
28.08.2019 14:06:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10872
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2019 14:20:17
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.10888
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-3.90 USD
27.08.2019 06:35:37
27.08.2019 09:52:23
Bán
0.15
0.67641
0.67541
Lợi nhuận
13.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#110878318
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2019 06:35:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67641
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.08.2019 09:52:23
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.67541
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
26.08.2019 09:56:10
26.08.2019 09:58:12
Mua
0.15
105.553
105.69
Lợi nhuận
17.94 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#110638973
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 09:56:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
105.553
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.08.2019 09:58:12
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
105.69
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
17.94 USD
21.08.2019 17:20:51
23.08.2019 17:46:12
Bán
0.15
106.347
106.247
Lợi nhuận
12.62 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#110146882
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 17:20:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.347
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 17:46:12
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
106.247
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
12.62 USD
21.08.2019 10:44:36
21.08.2019 12:47:05
Bán
0.15
129.274
129.174
Lợi nhuận
11.08 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#110092193
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 10:44:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.274
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 12:47:05
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
129.174
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
11.08 USD
20.08.2019 05:08:52
20.08.2019 05:36:09
Mua
0.15
0.67753
0.6778
Lợi nhuận
2.55 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#109854102
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 05:08:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67753
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 05:36:09
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.6778
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
2.55 USD
20.08.2019 04:30:37
20.08.2019 04:43:13
Bán
0.15
0.67599
0.67686
Lợi nhuận
-14.55 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#109845702
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 04:30:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67599
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 04:43:13
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.67686
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-14.55 USD
19.08.2019 16:30:58
19.08.2019 16:38:59
Bán
0.15
0.64092
0.64117
Lợi nhuận
-5.25 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#109719559
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 16:30:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.64092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.08.2019 16:38:59
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.64117
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-5.25 USD
15.08.2019 18:16:23
19.08.2019 11:34:47
Bán
0.15
0.67763
0.67682
Lợi nhuận
10.65 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#109450815
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 18:16:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67763
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.08.2019 11:34:47
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.67682
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
10.65 USD
14.08.2019 14:39:51
14.08.2019 14:41:14
Bán
0.15
105.96
105.93
Lợi nhuận
2.75 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#109343614
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 14:39:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.96
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 14:41:14
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
105.93
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
2.75 USD
14.08.2019 13:52:48
14.08.2019 13:55:42
Bán
0.15
106.172
106.136
Lợi nhuận
3.59 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#109335869
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 13:52:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 13:55:42
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
106.136
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
3.59 USD
14.08.2019 13:08:44
14.08.2019 13:34:22
Bán
0.15
106.212
106.221
Lợi nhuận
-2.77 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#109329670
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 13:08:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 13:34:22
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
106.221
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-2.77 USD
14.08.2019 11:40:18
14.08.2019 12:12:27
Bán
0.15
0.67727
0.67667
Lợi nhuận
7.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#109314575
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 11:40:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67727
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 12:12:27
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.67667
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
7.50 USD
13.08.2019 10:07:03
13.08.2019 16:56:08
Bán
0.15
1.1187
1.1177
Lợi nhuận
13.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#109072501
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 10:07:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1187
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:56:08
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.1177
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
13.08.2019 05:31:59
13.08.2019 05:46:29
Bán
0.15
1.11968
1.11868
Lợi nhuận
13.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#109030642
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 05:31:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11968
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 05:46:29
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.11868
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
12.08.2019 13:57:52
12.08.2019 14:24:24
Bán
0.15
105.158
105.058
Lợi nhuận
12.78 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#109008604
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2019 13:57:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.158
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 14:24:24
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
105.058
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
12.78 USD
12.08.2019 11:33:06
12.08.2019 12:03:42
Bán
0.15
105.279
105.225
Lợi nhuận
6.20 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#108996796
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2019 11:33:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.279
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 12:03:42
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
105.225
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
6.20 USD
12.08.2019 07:56:46
12.08.2019 11:23:10
Bán
0.15
105.404
105.3
Lợi nhuận
13.31 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#108975628
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2019 07:56:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.404
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 11:23:10
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
105.3
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.31 USD
12.08.2019 06:09:17
12.08.2019 07:20:40
Bán
0.15
105.465
105.413
Lợi nhuận
5.90 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#108970191
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2019 06:09:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.465
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 07:20:40
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
105.413
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
5.90 USD
09.08.2019 09:06:14
09.08.2019 12:36:16
Bán
0.15
105.848
105.814
Lợi nhuận
3.32 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#108814288
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 09:06:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.848
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 12:36:16
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
105.814
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
3.32 USD
09.08.2019 07:15:53
09.08.2019 09:03:22
Bán
0.15
105.98
105.88
Lợi nhuận
12.67 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#108795396
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 07:15:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.98
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 09:03:22
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
105.88
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
12.67 USD
08.08.2019 11:13:05
08.08.2019 14:20:57
Bán
0.15
106.055
105.927
Lợi nhuận
16.63 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#108576886
Ngày và giờ mở cửa
08.08.2019 11:13:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.055
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.08.2019 14:20:57
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
105.927
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
16.63 USD
23.05.2019 13:36:47
07.08.2019 05:00:24
Bán
0.15
0.64839
0.64739
Lợi nhuận
13.50 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#99856982
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2019 13:36:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.64839
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 05:00:24
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.64739
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
03.07.2019 09:17:14
18.07.2019 21:20:51
Bán
0.15
107.651
107.59
Lợi nhuận
7.00 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#103980971
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2019 09:17:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.651
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 21:20:51
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
107.59
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
7.00 USD
02.07.2019 12:31:58
02.07.2019 17:22:17
Bán
0.15
1.65431
1.6533
Lợi nhuận
8.55 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#103794603
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 12:31:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.65431
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2019 17:22:17
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.6533
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.55 USD
02.07.2019 08:19:27
02.07.2019 11:06:01
Bán
0.15
108.329
108.251
Lợi nhuận
9.31 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#103747187
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 08:19:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2019 11:06:01
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
108.251
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
9.31 USD
01.07.2019 15:56:01
01.07.2019 17:27:22
Bán
0.15
1.65736
1.65696
Lợi nhuận
1.58 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#103628524
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2019 15:56:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.65736
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 17:27:22
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.65696
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
1.58 USD
01.07.2019 08:42:40
01.07.2019 15:50:39
Bán
0.15
0.69936
0.69923
Lợi nhuận
0.45 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#103576575
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2019 08:42:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69936
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 15:50:39
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.69923
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
01.07.2019 05:05:15
01.07.2019 08:56:32
Bán
0.15
0.70006
0.69936
Lợi nhuận
9.00 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#103562721
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2019 05:05:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70006
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 08:56:32
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.69936
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
9.00 USD
28.06.2019 10:05:15
28.06.2019 15:30:02
Bán
0.15
1.30878
1.3077
Lợi nhuận
10.89 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#103419278
Ngày và giờ mở cửa
28.06.2019 10:05:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30878
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.06.2019 15:30:02
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.3077
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
10.89 USD
27.06.2019 19:06:36
27.06.2019 19:27:58
Bán
0.15
1.49049
1.48982
Lợi nhuận
4.66 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#103363360
Ngày và giờ mở cửa
27.06.2019 19:06:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.49049
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 19:27:58
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.48982
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
4.66 USD
27.06.2019 16:06:47
27.06.2019 16:33:46
Bán
0.15
1.49198
1.49065
Lợi nhuận
12.21 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#103352538
Ngày và giờ mở cửa
27.06.2019 16:06:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.49198
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 16:33:46
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.49065
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
12.21 USD
27.06.2019 16:07:01
27.06.2019 16:08:03
Bán
0.15
1.49209
1.49233
Lợi nhuận
-5.74 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#103352570
Ngày và giờ mở cửa
27.06.2019 16:07:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.49209
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 16:08:03
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.49233
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
-5.74 USD
26.06.2019 17:36:22
26.06.2019 21:17:56
Bán
0.15
1.4929
1.4919
Lợi nhuận
8.44 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#103236508
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2019 17:36:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.4929
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 21:17:56
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.4919
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.44 USD
26.06.2019 15:31:01
26.06.2019 17:13:38
Bán
0.15
1.49427
1.49396
Lợi nhuận
0.54 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#103211724
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2019 15:31:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.49427
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 17:13:38
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.49396
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
26.06.2019 12:09:33
26.06.2019 12:14:26
Bán
0.15
1.31551
1.31451
Lợi nhuận
9.91 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#103197027
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2019 12:09:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 12:14:26
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.31451
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
9.91 USD
26.06.2019 10:02:52
26.06.2019 12:07:00
Bán
0.15
1.31673
1.31573
Lợi nhuận
9.90 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#103182248
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2019 10:02:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31673
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 12:07:00
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.31573
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
9.90 USD
25.06.2019 15:20:14
25.06.2019 15:30:54
Bán
0.15
1.31685
1.31656
Lợi nhuận
1.80 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#103049383
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2019 15:20:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31685
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2019 15:30:54
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.31656
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
25.06.2019 15:20:14
25.06.2019 15:23:27
Bán
0.15
1.31685
1.31672
Lợi nhuận
-0.02 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#103048599
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2019 15:20:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31685
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2019 15:23:27
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.31672
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
24.06.2019 09:15:57
25.06.2019 03:35:23
Bán
0.15
1.31834
1.31734
Lợi nhuận
9.89 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#102869762
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2019 09:15:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31834
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2019 03:35:23
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.31734
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
9.89 USD
21.06.2019 14:07:37
21.06.2019 14:21:56
Bán
0.15
136.038
135.959
Lợi nhuận
8.02 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#102787372
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 14:07:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
136.038
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 14:21:56
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
135.959
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.02 USD
21.06.2019 09:19:38
21.06.2019 11:51:39
Bán
0.15
1.67322
1.67222
Lợi nhuận
8.38 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#102735904
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 09:19:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.67322
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 11:51:39
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.67222
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.38 USD
20.06.2019 11:23:32
20.06.2019 12:52:38
Bán
0.15
1.32112
1.32012
Lợi nhuận
9.86 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#102551746
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 11:23:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32112
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2019 12:52:38
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.32012
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
9.86 USD
20.06.2019 08:13:47
20.06.2019 09:44:41
Bán
0.15
1.32359
1.32259
Lợi nhuận
9.84 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#102510555
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 08:13:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32359
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2019 09:44:41
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.32259
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
9.84 USD
04.06.2019 08:52:17
20.06.2019 03:32:29
Bán
0.15
107.889
107.78
Lợi nhuận
13.67 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#100860805
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 08:52:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.889
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2019 03:32:29
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
107.78
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.67 USD
15.05.2019 16:22:18
31.05.2019 07:49:51
Bán
0.15
109.168
109.068
Lợi nhuận
12.25 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#99348614
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 16:22:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.168
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.05.2019 07:49:51
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
109.068
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
12.25 USD