Chế độ demo
Bán
0.15
05.09.2019 09:38:25
106.469
109.073
0.000
106.369
Lợi nhuận
-359.61 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 09:38:25
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
106.469
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-359.61 USD
Khối lượng giao dịch
0.15
Giá hiện tại
109.073
Chốt lời
106.369
Bán
0.15
19.07.2019 04:03:10
1.30273
1.32453
0.00000
1.30170
Lợi nhuận
-248.38 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 04:03:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30273
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-248.38 USD
Khối lượng giao dịch
0.15
Giá hiện tại
1.32453
Chốt lời
1.30170
Sao chép
492.58 USD
15.07.2019 03:13:04
0.00%
4.99%
0.00
0.00
Lợi nhuận
22.10 USD
GoodOne
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 03:13:04
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
22.10 USD
Khối lượng giao dịch
492.58 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
821.71 USD
02.07.2019 02:48:32
39.63%
15.88%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-166.85 USD
Jawsfx
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 02:48:32
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-166.85 USD
Khối lượng giao dịch
821.71 USD
Chốt lời
0.00
Bán
0.3
24.09.2018 05:21:58
0.95959
0.99072
0.00000
0.95859
Lợi nhuận
-945.65 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2018 05:21:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.95959
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-945.65 USD
Khối lượng giao dịch
0.3
Giá hiện tại
0.99072
Chốt lời
0.95859