Chế độ demo
Bán
0.15
19.07.2019 04:03:10
1.30273
1.33185
0.00000
1.30170
Lợi nhuận
-329.46 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 04:03:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30273
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-329.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.15
Giá hiện tại
1.33185
Chốt lời
1.30170
Sao chép
545.34 USD
15.07.2019 03:13:04
0.00%
12.43%
0.00
0.00
Lợi nhuận
64.20 USD
GoodOne
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 03:13:04
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
64.20 USD
Khối lượng giao dịch
545.34 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
1 195.42 USD
02.07.2019 02:48:32
39.63%
69.82%
0.00
0.00
Lợi nhuận
205.56 USD
Jawsfx
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 02:48:32
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
205.56 USD
Khối lượng giao dịch
1 195.42 USD
Chốt lời
0.00
Bán
0.3
24.09.2018 05:21:58
0.95959
0.97780
0.00000
0.95859
Lợi nhuận
-561.70 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2018 05:21:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.95959
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-561.70 USD
Khối lượng giao dịch
0.3
Giá hiện tại
0.97780
Chốt lời
0.95859