Chế độ demo
Bán
0.1
27.05.2020 17:59:55
0.65773
0.69706
0.00000
0.65600
Lợi nhuận
-394.30 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:59:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65773
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-394.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.69706
Chốt lời
0.65600
Bán
0.05
22.05.2020 16:45:43
0.65080
0.69706
0.00000
0.64900
Lợi nhuận
-231.80 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 16:45:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65080
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-231.80 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.69706
Chốt lời
0.64900
Mua
0.05
22.05.2020 16:40:06
1.40454
1.34210
0.00000
1.40555
Lợi nhuận
-233.12 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 16:40:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.40454
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-233.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.34210
Chốt lời
1.40555
Bán
0.15
03.03.2020 05:23:23
1.33361
1.34228
0.00000
1.33067
Lợi nhuận
-98.39 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 05:23:23
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.33361
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-98.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.15
Giá hiện tại
1.34228
Chốt lời
1.33067
Sao chép
644.82 USD
15.07.2019 03:13:04
0.00%
-36.91%
0.00
0.00
Lợi nhuận
214.42 USD
GoodOne
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 03:13:04
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
214.42 USD
Khối lượng giao dịch
644.82 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
1 077.30 USD
02.07.2019 02:48:32
39.63%
6.88%
0.00
0.00
Lợi nhuận
536.59 USD
Jawsfx
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 02:48:32
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
536.59 USD
Khối lượng giao dịch
1 077.30 USD
Chốt lời
0.00