Chế độ demo
Bán
0.15
04.06.2019 08:52:17
107.889
108.571
0.000
107.780
Lợi nhuận
-95.72 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 08:52:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
107.889
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-95.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.15
Giá hiện tại
108.571
Chốt lời
107.780
Bán
0.15
23.05.2019 13:36:47
0.64839
0.64944
0.00000
0.64739
Lợi nhuận
-17.25 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2019 13:36:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.64839
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-17.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.15
Giá hiện tại
0.64944
Chốt lời
0.64739
Bán
0.3
24.09.2018 05:21:58
0.95959
0.99926
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1 193.98 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2018 05:21:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.95959
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 193.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.3
Giá hiện tại
0.99926
Chốt lời
0.00000