Chế độ demo

@Bawangfx

-20.04 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 25%

>> MINIMUM capital: USD2000
>> Account type: MT4 Classic, 1:500 leverage.
>> Make sure UNTICK on box "copy opened order"
>> Choose type: 'In proportion to my funds"
>> Please SET STOP LOSS by your own.

Forex is very risky, but forex is real. Lets make money!

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
257 ngày
Xếp hạng
~5 100 USD
Tài sản cá nhân
~2 700 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
31
Số nhà giao dịch sao chép
8 rủi ro
0%
Tháng 10 2018
0%
Tháng 11 2018
0%
Tháng 12 2018
7.6%
Tháng 1 2019
6.8%
Tháng 2 2019
3.7%
Tháng 3 2019
8%
Tháng 4 2019
-9.6%
Tháng Năm 2019
1.8%
Tháng 6 2019
-27.4%
Tháng 7 2019
14%
Tháng 8 2019
28.9%
Tháng 9 2019
rủi ro0
Tháng 10 2018
rủi ro0
Tháng 11 2018
rủi ro0
Tháng 12 2018
rủi ro6
Tháng 1 2019
rủi ro5
Tháng 2 2019
rủi ro5
Tháng 3 2019
rủi ro4
Tháng 4 2019
rủi ro4
Tháng Năm 2019
rủi ro6
Tháng 6 2019
rủi ro5
Tháng 7 2019
rủi ro7
Tháng 8 2019
rủi ro8
Tháng 9 2019
0
Tháng 10 2018
0
Tháng 11 2018
0
Tháng 12 2018
3
Tháng 1 2019
5
Tháng 2 2019
20
Tháng 3 2019
44
Tháng 4 2019
67
Tháng Năm 2019
65
Tháng 6 2019
57
Tháng 7 2019
43
Tháng 8 2019
37
Tháng 9 2019

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
178
giao dịch
73.6%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
143
giao dịch
69.9%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
92
giao dịch
80.4%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
81
giao dịch
75.3%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
79
giao dịch
72.2%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
62
giao dịch
83.9%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
54
giao dịch
75.9%
Có lợi nhuận
EURGBP
Euro vs Great Britan
51
giao dịch
74.5%
Có lợi nhuận
EURCHF
Euro vs Swiss Franc
37
giao dịch
75.7%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
21
giao dịch
71.4%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

845
Giao dịch, tổng
100%
Tiền tệ