ขาย
0.02
24.09.2021 21:05:16
80.349
80.471
0.000
0.000
กำไร
-0.02 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 21:05:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
80.349
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.02 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
80.471
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
24.09.2021 20:59:51
80.320
80.471
0.000
0.000
กำไร
-0.01 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 20:59:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
80.320
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
80.471
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.38
24.09.2021 16:15:00
80.098
80.345
0.000
0.000
กำไร
0.85 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 16:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
80.098
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.85 USD
ปริมาณเทรด
0.38
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.36
24.09.2021 14:12:34
80.152
80.345
0.000
0.000
กำไร
0.63 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 14:12:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
80.152
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.63 USD
ปริมาณเทรด
0.36
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.35
24.09.2021 14:12:08
80.182
80.345
0.000
0.000
กำไร
0.52 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 14:12:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
80.182
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.52 USD
ปริมาณเทรด
0.35
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.33
24.09.2021 13:40:08
80.229
80.345
0.000
0.000
กำไร
0.35 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 13:40:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
80.229
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.35 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.32
24.09.2021 13:33:58
80.256
80.345
0.000
0.000
กำไร
0.26 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 13:33:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
80.256
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.26 USD
ปริมาณเทรด
0.32
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.3
24.09.2021 12:15:39
80.283
80.345
0.000
0.000
กำไร
0.17 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 12:15:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
80.283
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.17 USD
ปริมาณเทรด
0.3
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.29
24.09.2021 12:12:15
80.311
80.345
0.000
0.000
กำไร
0.09 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 12:12:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
80.311
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.09 USD
ปริมาณเทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.27
24.09.2021 11:30:01
80.343
80.345
0.000
0.000
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 11:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
80.343
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.27
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.26
24.09.2021 06:10:02
80.569
80.345
0.000
0.000
กำไร
-0.53 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 06:10:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
80.569
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.53 USD
ปริมาณเทรด
0.26
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.24
14.09.2021 09:45:21
80.701
80.345
0.000
0.000
กำไร
-0.77 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 09:45:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
80.701
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.77 USD
ปริมาณเทรด
0.24
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.23
14.09.2021 09:28:32
80.732
80.345
0.000
0.000
กำไร
-0.80 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 09:28:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
80.732
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.80 USD
ปริมาณเทรด
0.23
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.21
14.09.2021 09:04:31
80.760
80.345
0.000
0.000
กำไร
-0.79 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 09:04:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
80.760
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.79 USD
ปริมาณเทรด
0.21
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.2
10.09.2021 23:05:00
80.790
80.345
0.000
0.000
กำไร
-0.80 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 23:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
80.790
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.80 USD
ปริมาณเทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.18
10.09.2021 19:01:22
80.970
80.345
0.000
0.000
กำไร
-1.02 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 19:01:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
80.970
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.02 USD
ปริมาณเทรด
0.18
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.17
10.09.2021 19:00:01
80.997
80.345
0.000
0.000
กำไร
-1.00 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 19:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
80.997
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.00 USD
ปริมาณเทรด
0.17
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.15
07.09.2021 07:51:25
81.696
80.345
0.000
0.000
กำไร
-1.83 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 07:51:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
81.696
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.83 USD
ปริมาณเทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.14
07.09.2021 07:42:59
81.725
80.345
0.000
0.000
กำไร
-1.75 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 07:42:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
81.725
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.75 USD
ปริมาณเทรด
0.14
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.12
07.09.2021 07:42:51
81.756
80.345
0.000
0.000
กำไร
-1.53 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 07:42:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
81.756
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.53 USD
ปริมาณเทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.11
07.09.2021 07:42:41
81.783
80.345
0.000
0.000
กำไร
-1.43 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 07:42:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
81.783
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.43 USD
ปริมาณเทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.09
07.09.2021 07:42:33
81.816
80.345
0.000
0.000
กำไร
-1.20 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 07:42:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
81.816
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.20 USD
ปริมาณเทรด
0.09
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.08
07.09.2021 07:41:38
81.846
80.345
0.000
0.000
กำไร
-1.09 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 07:41:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
81.846
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.09 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.06
07.09.2021 07:36:03
81.878
80.345
0.000
0.000
กำไร
-0.83 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 07:36:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
81.878
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.83 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.05
07.09.2021 07:35:36
81.905
80.345
0.000
0.000
กำไร
-0.71 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 07:35:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
81.905
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.71 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.03
07.09.2021 07:35:28
81.933
80.345
0.000
0.000
กำไร
-0.43 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 07:35:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
81.933
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.43 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.02
07.09.2021 07:32:54
81.962
80.345
0.000
0.000
กำไร
-0.29 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 07:32:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
81.962
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.29 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
07.09.2021 07:32:25
81.997
80.345
0.000
0.000
กำไร
-0.15 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 07:32:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
81.997
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.15 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
80.345
รับกำไร (Take profit)
0.000