15.09.2021 17:45:00
16.09.2021 05:15:46
ขาย
0.01
79.977
80.081
กำไร
-0.01 USD
AUDJPY
ดีล
#1517423711
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 17:45:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
79.977
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 05:15:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
80.081
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
15.09.2021 17:49:02
16.09.2021 05:15:45
ขาย
0.02
80.009
80.083
กำไร
-0.01 USD
AUDJPY
ดีล
#1517424179
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 17:49:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.009
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 05:15:45
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
80.083
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
15.09.2021 17:51:11
16.09.2021 05:15:45
ขาย
0.03
80.034
80.083
กำไร
-0.01 USD
AUDJPY
ดีล
#1517424629
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 17:51:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.034
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 05:15:45
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
80.083
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
15.09.2021 17:52:25
16.09.2021 05:15:44
ขาย
0.05
80.066
80.084
กำไร
-0.01 USD
AUDJPY
ดีล
#1517424690
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 17:52:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.066
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 05:15:44
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
80.084
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
15.09.2021 18:07:33
16.09.2021 05:15:44
ขาย
0.06
80.096
80.084
กำไร
0.01 USD
AUDJPY
ดีล
#1517428103
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 18:07:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.096
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 05:15:44
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
80.084
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
15.09.2021 19:26:46
16.09.2021 05:15:43
ขาย
0.08
80.123
80.084
กำไร
0.03 USD
AUDJPY
ดีล
#1517433789
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 19:26:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.123
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 05:15:43
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
80.084
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
15.09.2021 21:45:01
16.09.2021 05:15:42
ขาย
0.09
80.18
80.086
กำไร
0.08 USD
AUDJPY
ดีล
#1517440809
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 21:45:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.18
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 05:15:42
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
80.086
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
16.09.2021 02:10:01
16.09.2021 05:15:42
ขาย
0.11
80.235
80.091
กำไร
0.15 USD
AUDJPY
ดีล
#1517453135
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 02:10:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.235
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 05:15:42
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
80.091
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
16.09.2021 02:54:47
16.09.2021 05:15:41
ขาย
0.12
80.265
80.091
กำไร
0.19 USD
AUDJPY
ดีล
#1517454630
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 02:54:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.265
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 05:15:41
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
80.091
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.19 USD
16.09.2021 03:03:16
16.09.2021 05:15:41
ขาย
0.14
80.293
80.093
กำไร
0.26 USD
AUDJPY
ดีล
#1517455080
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 03:03:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.293
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 05:15:41
ปริมาณเทรด
0.14
ออก
80.093
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD
16.09.2021 04:30:01
16.09.2021 05:15:40
ขาย
0.15
80.314
80.093
กำไร
0.30 USD
AUDJPY
ดีล
#1517458168
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 04:30:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.314
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 05:15:40
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
80.093
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.30 USD
15.09.2021 10:55:01
15.09.2021 13:49:22
ขาย
0.01
80.074
80.096
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517372357
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 10:55:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.074
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 13:49:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
80.096
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
15.09.2021 11:01:00
15.09.2021 13:49:21
ขาย
0.03
80.137
80.094
กำไร
0.01 USD
AUDJPY
ดีล
#1517373119
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 11:01:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.137
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 13:49:21
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
80.094
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
15.09.2021 10:59:32
15.09.2021 13:49:21
ขาย
0.02
80.103
80.094
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517372531
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 10:59:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.103
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 13:49:21
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
80.094
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
15.09.2021 11:02:22
15.09.2021 13:49:21
ขาย
0.05
80.165
80.093
กำไร
0.03 USD
AUDJPY
ดีล
#1517373168
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 11:02:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.165
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 13:49:21
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
80.093
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
15.09.2021 11:07:19
15.09.2021 13:49:20
ขาย
0.06
80.194
80.094
กำไร
0.06 USD
AUDJPY
ดีล
#1517373507
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 11:07:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.194
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 13:49:20
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
80.094
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
14.09.2021 17:01:21
14.09.2021 17:17:31
ขาย
0.01
80.516
80.513
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517286543
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:01:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.516
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:17:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
80.513
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
14.09.2021 17:05:50
14.09.2021 17:17:30
ขาย
0.02
80.544
80.515
กำไร
0.01 USD
AUDJPY
ดีล
#1517288315
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:05:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.544
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:17:30
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
80.515
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
14.09.2021 17:07:54
14.09.2021 17:17:29
ขาย
0.05
80.605
80.523
กำไร
0.04 USD
AUDJPY
ดีล
#1517288506
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:07:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.605
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:17:29
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
80.523
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
14.09.2021 17:06:11
14.09.2021 17:17:29
ขาย
0.03
80.574
80.519
กำไร
0.02 USD
AUDJPY
ดีล
#1517288396
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:06:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.574
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:17:29
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
80.519
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
14.09.2021 17:00:36
14.09.2021 17:01:21
ขาย
0.01
80.574
80.547
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517285764
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:00:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.574
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:01:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
80.547
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
14.09.2021 16:55:35
14.09.2021 17:00:35
ขาย
0.01
80.631
80.609
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517284552
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 16:55:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.631
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:00:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
80.609
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
14.09.2021 16:46:07
14.09.2021 16:55:34
ขาย
0.01
80.675
80.661
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517282418
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 16:46:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.675
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 16:55:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
80.661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
14.09.2021 16:46:38
14.09.2021 16:55:34
ขาย
0.02
80.702
80.661
กำไร
0.01 USD
AUDJPY
ดีล
#1517282531
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 16:46:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.702
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 16:55:34
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
80.661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
14.09.2021 16:43:25
14.09.2021 16:46:05
ขาย
0.01
80.732
80.708
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517281639
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 16:43:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.732
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 16:46:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
80.708
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
14.09.2021 16:40:00
14.09.2021 16:43:24
ขาย
0.01
80.783
80.763
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517280766
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 16:40:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.783
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 16:43:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
80.763
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
14.09.2021 06:42:57
14.09.2021 07:42:57
ขาย
0.01
80.885
80.877
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517216679
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 06:42:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.885
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 07:42:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
80.877
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
14.09.2021 06:45:52
14.09.2021 07:42:57
ขาย
0.02
80.917
80.877
กำไร
0.01 USD
AUDJPY
ดีล
#1517216910
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 06:45:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.917
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 07:42:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
80.877
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
14.09.2021 06:37:35
14.09.2021 06:42:56
ขาย
0.01
80.947
80.919
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517216419
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 06:37:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.947
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 06:42:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
80.919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
14.09.2021 06:10:01
14.09.2021 06:37:35
ขาย
0.01
81.006
80.979
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517215690
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 06:10:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
81.006
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 06:37:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
80.979
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
14.09.2021 03:33:27
14.09.2021 06:02:32
ขาย
0.02
80.991
80.98
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517207999
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 03:33:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.991
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 06:02:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
80.98
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
14.09.2021 03:08:28
14.09.2021 06:02:32
ขาย
0.01
80.963
80.988
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517207266
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 03:08:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.963
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 06:02:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
80.988
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
14.09.2021 03:41:13
14.09.2021 06:02:31
ขาย
0.05
81.044
80.981
กำไร
0.03 USD
AUDJPY
ดีล
#1517208231
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 03:41:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
81.044
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 06:02:31
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
80.981
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
14.09.2021 03:34:38
14.09.2021 06:02:31
ขาย
0.03
81.018
80.981
กำไร
0.01 USD
AUDJPY
ดีล
#1517208072
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 03:34:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
81.018
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 06:02:31
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
80.981
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
14.09.2021 05:23:09
14.09.2021 06:02:30
ขาย
0.08
81.106
80.982
กำไร
0.09 USD
AUDJPY
ดีล
#1517212701
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 05:23:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
81.106
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 06:02:30
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
80.982
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
14.09.2021 05:09:01
14.09.2021 06:02:30
ขาย
0.06
81.072
80.981
กำไร
0.05 USD
AUDJPY
ดีล
#1517212131
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 05:09:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
81.072
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 06:02:30
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
80.981
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
14.09.2021 00:15:01
14.09.2021 03:08:27
ขาย
0.01
81.014
80.995
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517202047
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 00:15:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
81.014
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 03:08:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
80.995
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
14.09.2021 00:32:24
14.09.2021 03:08:26
ขาย
0.02
81.041
80.997
กำไร
0.01 USD
AUDJPY
ดีล
#1517203965
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 00:32:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
81.041
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 03:08:26
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
80.997
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
13.09.2021 17:10:50
13.09.2021 21:40:01
ขาย
0.01
80.884
80.905
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517177912
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 17:10:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.884
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 21:40:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
80.905
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
13.09.2021 17:21:05
13.09.2021 21:40:00
ขาย
0.03
80.938
80.905
กำไร
0.01 USD
AUDJPY
ดีล
#1517179257
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 17:21:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.938
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 21:40:00
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
80.905
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
13.09.2021 17:20:26
13.09.2021 21:40:00
ขาย
0.02
80.909
80.905
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517179202
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 17:20:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.909
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 21:40:00
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
80.905
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
13.09.2021 17:39:23
13.09.2021 21:40:00
ขาย
0.05
80.97
80.905
กำไร
0.03 USD
AUDJPY
ดีล
#1517182502
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 17:39:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.97
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 21:40:00
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
80.905
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
13.09.2021 17:41:00
13.09.2021 21:39:59
ขาย
0.06
80.999
80.905
กำไร
0.05 USD
AUDJPY
ดีล
#1517182754
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 17:41:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.999
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 21:39:59
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
80.905
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
13.09.2021 17:46:18
13.09.2021 21:39:59
ขาย
0.08
81.026
80.905
กำไร
0.09 USD
AUDJPY
ดีล
#1517183593
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 17:46:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
81.026
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 21:39:59
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
80.905
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
13.09.2021 14:29:43
13.09.2021 17:10:49
ขาย
0.01
80.889
80.913
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517157976
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 14:29:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.889
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 17:10:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
80.913
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
13.09.2021 14:55:07
13.09.2021 17:10:49
ขาย
0.02
80.919
80.912
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
ดีล
#1517160021
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 14:55:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.919
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 17:10:49
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
80.912
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
13.09.2021 16:45:02
13.09.2021 17:10:48
ขาย
0.03
80.96
80.914
กำไร
0.01 USD
AUDJPY
ดีล
#1517173273
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 16:45:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.96
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 17:10:48
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
80.914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
13.09.2021 16:51:02
13.09.2021 17:10:47
ขาย
0.05
80.99
80.918
กำไร
0.03 USD
AUDJPY
ดีล
#1517173796
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 16:51:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.99
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 17:10:47
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
80.918
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
13.09.2021 16:56:17
13.09.2021 17:10:46
ขาย
0.06
81.018
80.917
กำไร
0.06 USD
AUDJPY
ดีล
#1517174457
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 16:56:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
81.018
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 17:10:46
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
80.917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
13.09.2021 08:05:14
13.09.2021 14:29:42
ขาย
0.01
80.7
80.92
กำไร
-0.02 USD
AUDJPY
ดีล
#1517126923
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 08:05:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.7
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 14:29:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
80.92
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD