โหมดทดลองเดโม่
BTCUSD
5352.39
ราคาอ้างอิง
31.14%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHUSD
174.45
ราคาอ้างอิง
25.31%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCUSD
83.06
ราคาอ้างอิง
37.74%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XRPUSD
0.33349
ราคาอ้างอิง
3.52%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHBTC
0.03278
ราคาอ้างอิง
-4.76%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCBTC
0.01547
ราคาอ้างอิง
5.10%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRUSD
70.40
ราคาอ้างอิง
31.47%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECBTC
0.01291
ราคาอ้างอิง
-6.92%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRBTC
0.01311
ราคาอ้างอิง
0.23%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECUSD
69.25
ราคาอ้างอิง
22.16%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOBTC
0.00208
ราคาอ้างอิง
-8.37%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHBTC
0.02327
ราคาอ้างอิง
2.83%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHUSD
123.29
ราคาอ้างอิง
33.24%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EDOUSD
0.6955
ราคาอ้างอิง
-10.56%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EOSUSD
5.5157
ราคาอ้างอิง
45.48%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETPUSD
0.6250
ราคาอ้างอิง
-13.37%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IOTUSD
0.3076
ราคาอ้างอิง
2.50%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOUSD
10.94
ราคาอ้างอิง
17.26%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
OMGUSD
1.9507
ราคาอ้างอิง
28.64%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD
0.6492
ราคาอ้างอิง
31.66%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD 
0.0000
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)