โหมดทดลองเดโม่
BTCUSD
10070.90
ราคาอ้างอิง
4.36%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCUSD
72.95
ราคาอ้างอิง
-21.95%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHUSD
187.88
ราคาอ้างอิง
-12.14%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XRPUSD
0.27269
ราคาอ้างอิง
-13.55%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRBTC
0.00794
ราคาอ้างอิง
-3.64%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRUSD
80.34
ราคาอ้างอิง
0.77%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCBTC
0.00721
ราคาอ้างอิง
-25.28%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD
0.4594
ราคาอ้างอิง
-44.05%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EOSUSD
3.6217
ราคาอ้างอิง
-19.30%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHBTC
0.01876
ราคาอ้างอิง
-15.72%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOBTC
0.00094
ราคาอ้างอิง
-22.31%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETPUSD
0.8350
ราคาอ้างอิง
-7.10%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
OMGUSD
1.2463
ราคาอ้างอิง
-25.18%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECBTC
0.00471
ราคาอ้างอิง
-34.94%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECUSD
48.76
ราคาอ้างอิง
-30.48%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EDOUSD
0.4171
ราคาอ้างอิง
-39.88%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOUSD
9.64
ราคาอ้างอิง
-17.25%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IOTUSD
0.2546
ราคาอ้างอิง
-15.64%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHBTC
0.01084
ราคาอ้างอิง
-3.73%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHUSD
106.19
ราคาอ้างอิง
-2.58%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD 
0.0000
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)