โหมดทดลองเดโม่
BTCUSD
10063.90
ราคาอ้างอิง
4.29%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCUSD
72.43
ราคาอ้างอิง
-22.51%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHUSD
185.92
ราคาอ้างอิง
-13.06%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XRPUSD
0.26920
ราคาอ้างอิง
-14.66%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRBTC
0.00797
ราคาอ้างอิง
-3.28%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRUSD
80.39
ราคาอ้างอิง
0.83%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCBTC
0.00717
ราคาอ้างอิง
-25.70%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD
0.4528
ราคาอ้างอิง
-44.85%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EOSUSD
3.5436
ราคาอ้างอิง
-21.04%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHBTC
0.01857
ราคาอ้างอิง
-16.58%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOBTC
0.00094
ราคาอ้างอิง
-22.31%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETPUSD
0.8180
ราคาอ้างอิง
-8.99%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
OMGUSD
1.2203
ราคาอ้างอิง
-26.74%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECBTC
0.00473
ราคาอ้างอิง
-34.67%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECUSD
48.84
ราคาอ้างอิง
-30.37%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EDOUSD
0.4209
ราคาอ้างอิง
-39.33%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOUSD
9.52
ราคาอ้างอิง
-18.28%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IOTUSD
0.2546
ราคาอ้างอิง
-15.64%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHBTC
0.01084
ราคาอ้างอิง
-3.73%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHUSD
106.19
ราคาอ้างอิง
-2.58%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD 
0.0000
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)