โหมดทดลองเดโม่
BTCUSD
9636.67
ราคาอ้างอิง
10.97%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCUSD
75.86
ราคาอ้างอิง
33.11%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETPUSD
0.3180
ราคาอ้างอิง
-9.14%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHUSD
260.94
ราคาอ้างอิง
56.67%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECUSD
59.89
ราคาอ้างอิง
16.74%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XRPUSD
0.27343
ราคาอ้างอิง
16.48%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHBTC
0.02714
ราคาอ้างอิง
40.62%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRUSD
80.18
ราคาอ้างอิง
22.52%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EDOUSD
0.2232
ราคาอ้างอิง
27.98%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECBTC
0.00609
ราคาอ้างอิง
5.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOUSD
13.59
ราคาอ้างอิง
25.60%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD
0.1684
ราคาอ้างอิง
-36.38%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCBTC
0.00784
ราคาอ้างอิง
20.06%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EOSUSD
4.1114
ราคาอ้างอิง
13.92%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
OMGUSD
1.0520
ราคาอ้างอิง
36.73%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IOTUSD
0.2661
ราคาอ้างอิง
-20.50%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRBTC
0.00829
ราคาอ้างอิง
10.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOBTC
0.00100
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)