โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.02
06.04.2020 14:33:00
1.05597
1.05570
0.00000
1.05681
กำไร
-0.55 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2020 14:33:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.05597
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.55 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.05570
รับกำไร (Take profit)
1.05681
ซื้อ
0.02
06.04.2020 12:53:16
1.05684
1.05570
0.00000
1.05681
กำไร
-2.33 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2020 12:53:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.05684
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.33 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.05570
รับกำไร (Take profit)
1.05681