โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.02
09.07.2020 12:30:13
0.89590
0.89616
0.00000
0.90656
กำไร
0.66 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 12:30:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89590
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.66 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.89616
รับกำไร (Take profit)
0.90656
ซื้อ
0.01
08.07.2020 18:29:50
0.88823
0.88904
0.00000
0.88972
กำไร
0.60 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 18:29:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.88823
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88904
รับกำไร (Take profit)
0.88972
ขาย
0.01
08.07.2020 16:30:04
1.06276
1.06385
0.00000
1.06226
กำไร
-1.16 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 16:30:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06276
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.16 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06385
รับกำไร (Take profit)
1.06226
ซื้อ
0.01
08.07.2020 06:00:02
0.89021
0.88904
0.00000
0.88972
กำไร
-0.87 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 06:00:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89021
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88904
รับกำไร (Take profit)
0.88972
ขาย
0.01
07.07.2020 17:10:42
0.89117
0.88956
0.00000
0.88297
กำไร
1.19 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2020 17:10:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.89117
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.19 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88956
รับกำไร (Take profit)
0.88297
ซื้อ
0.02
07.07.2020 17:09:37
0.89850
0.89616
0.00000
0.90656
กำไร
-5.92 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2020 17:09:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89850
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.89616
รับกำไร (Take profit)
0.90656
ขาย
0.01
07.07.2020 03:16:54
0.88922
0.88956
0.00000
0.88297
กำไร
-0.25 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2020 03:16:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88922
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.25 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88956
รับกำไร (Take profit)
0.88297
ขาย
0.01
02.07.2020 14:33:54
0.88711
0.88956
0.00000
0.88297
กำไร
-1.82 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 14:33:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88711
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.82 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88956
รับกำไร (Take profit)
0.88297
ขาย
0.01
02.07.2020 14:29:19
0.88638
0.88956
0.00000
0.88297
กำไร
-2.36 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 14:29:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88638
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88956
รับกำไร (Take profit)
0.88297
ซื้อ
0.02
02.07.2020 13:31:24
0.90111
0.89616
0.00000
0.90656
กำไร
-12.52 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 13:31:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90111
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.52 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.89616
รับกำไร (Take profit)
0.90656
ขาย
0.01
02.07.2020 12:14:49
0.88568
0.88956
0.00000
0.88297
กำไร
-2.87 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 12:14:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88568
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88956
รับกำไร (Take profit)
0.88297
ขาย
0.01
02.07.2020 11:53:26
0.88499
0.88956
0.00000
0.88297
กำไร
-3.39 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 11:53:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88499
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.39 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88956
รับกำไร (Take profit)
0.88297
ขาย
0.01
02.07.2020 09:05:24
0.88431
0.88956
0.00000
0.88297
กำไร
-3.89 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 09:05:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88431
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.89 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88956
รับกำไร (Take profit)
0.88297
ขาย
0.01
02.07.2020 08:29:04
0.88360
0.88956
0.00000
0.88297
กำไร
-4.41 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 08:29:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88360
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.41 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88956
รับกำไร (Take profit)
0.88297
ขาย
0.01
02.07.2020 07:12:40
0.88290
0.88956
0.00000
0.88297
กำไร
-4.93 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 07:12:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88290
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.93 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88956
รับกำไร (Take profit)
0.88297
ขาย
0.01
02.07.2020 05:19:55
0.88220
0.88956
0.00000
0.88297
กำไร
-5.45 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 05:19:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88220
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.45 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88956
รับกำไร (Take profit)
0.88297
ขาย
0.01
02.07.2020 00:21:07
0.88149
0.88956
0.00000
0.88297
กำไร
-5.98 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 00:21:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88149
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.98 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88956
รับกำไร (Take profit)
0.88297
ขาย
0.01
02.07.2020 00:18:53
0.88075
0.88956
0.00000
0.88297
กำไร
-6.53 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 00:18:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88075
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88956
รับกำไร (Take profit)
0.88297
ขาย
0.01
01.07.2020 23:02:15
0.88000
0.88956
0.00000
0.88297
กำไร
-7.08 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 23:02:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88000
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.08 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88956
รับกำไร (Take profit)
0.88297
ขาย
0.01
01.07.2020 19:22:53
0.87932
0.88956
0.00000
0.88297
กำไร
-7.58 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 19:22:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.87932
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.58 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88956
รับกำไร (Take profit)
0.88297
ขาย
0.01
01.07.2020 18:43:41
0.87862
0.88956
0.00000
0.88297
กำไร
-8.10 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 18:43:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.87862
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88956
รับกำไร (Take profit)
0.88297
ขาย
0.01
01.07.2020 17:59:47
0.87792
0.88956
0.00000
0.88297
กำไร
-8.62 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 17:59:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.87792
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.62 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88956
รับกำไร (Take profit)
0.88297
ซื้อ
0.02
01.07.2020 13:05:36
0.90371
0.89616
0.00000
0.90656
กำไร
-19.10 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 13:05:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90371
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.89616
รับกำไร (Take profit)
0.90656
ซื้อ
0.02
30.06.2020 23:18:14
0.90635
0.89616
0.00000
0.90656
กำไร
-25.78 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 23:18:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90635
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-25.78 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.89616
รับกำไร (Take profit)
0.90656
ซื้อ
0.02
30.06.2020 17:33:03
0.90895
0.89616
0.00000
0.90656
กำไร
-32.36 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 17:33:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90895
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-32.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.89616
รับกำไร (Take profit)
0.90656
ซื้อ
0.02
30.06.2020 16:23:10
0.91164
0.89616
0.00000
0.90656
กำไร
-39.16 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 16:23:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91164
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-39.16 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.89616
รับกำไร (Take profit)
0.90656
ซื้อ
0.02
30.06.2020 01:00:01
0.91425
0.89616
0.00000
0.90656
กำไร
-45.77 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 01:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91425
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-45.77 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.89616
รับกำไร (Take profit)
0.90656