โหมดทดลองเดโม่
ซื้อที่
0.05
27.01.2020 00:22:45
142.006
142.400
0.000
0.000
กำไร
0.00 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
27.01.2020 00:22:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
142.006
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
142.400
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.05
27.01.2020 00:11:01
142.626
142.332
0.000
142.716
กำไร
-13.49 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
27.01.2020 00:11:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
142.626
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-13.49 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
142.332
รับกำไร (Take profit)
142.716
ขาย
0.02
24.01.2020 15:00:00
1.10265
1.10336
0.00000
1.10195
กำไร
-1.42 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.01.2020 15:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10265
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.42 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.10336
รับกำไร (Take profit)
1.10195
ซื้อ
0.02
24.01.2020 13:00:00
1.27171
1.26760
0.00000
1.27261
กำไร
-8.47 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
24.01.2020 13:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.27171
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26760
รับกำไร (Take profit)
1.27261