27.01.2021 19:40:20
27.01.2021 21:00:31
ซื้อ
0.01
1.3708
1.3725
กำไร
1.70 USD
GBPUSD
ดีล
#68528928
วันและเวลาเปิดทำการ
27.01.2021 19:40:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3708
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.01.2021 21:00:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3725
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.70 USD
27.01.2021 19:00:05
27.01.2021 19:40:19
ซื้อ
0.01
1.36888
1.37058
กำไร
1.70 USD
GBPUSD
ดีล
#68527203
วันและเวลาเปิดทำการ
27.01.2021 19:00:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36888
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.01.2021 19:40:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37058
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.70 USD
27.01.2021 13:51:41
27.01.2021 16:34:36
ขาย
0.01
1.36984
1.36814
กำไร
1.70 USD
GBPUSD
ดีล
#68500700
วันและเวลาเปิดทำการ
27.01.2021 13:51:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36984
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.01.2021 16:34:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36814
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.70 USD
26.01.2021 18:52:14
27.01.2021 13:51:08
ขาย
0.01
1.37198
1.37022
กำไร
1.76 USD
GBPUSD
ดีล
#68460752
วันและเวลาเปิดทำการ
26.01.2021 18:52:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37198
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.01.2021 13:51:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37022
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.76 USD
21.01.2021 10:46:49
27.01.2021 11:29:12
ขาย
0.01
1.07602
1.07691
กำไร
-1.00 USD
EURCHF
ดีล
#68232054
วันและเวลาเปิดทำการ
21.01.2021 10:46:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07602
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.01.2021 11:29:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07691
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.00 USD
26.01.2021 17:34:51
27.01.2021 11:29:12
ขาย
0.01
1.07942
1.07691
กำไร
2.82 USD
EURCHF
ดีล
#68455760
วันและเวลาเปิดทำการ
26.01.2021 17:34:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07942
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.01.2021 11:29:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07691
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.82 USD
21.01.2021 16:01:51
27.01.2021 11:29:12
ขาย
0.01
1.07772
1.07691
กำไร
0.91 USD
EURCHF
ดีล
#68251887
วันและเวลาเปิดทำการ
21.01.2021 16:01:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07772
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.01.2021 11:29:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07691
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.91 USD
26.01.2021 18:00:12
26.01.2021 18:52:10
ขาย
0.01
1.37405
1.3723
กำไร
1.75 USD
GBPUSD
ดีล
#68458022
วันและเวลาเปิดทำการ
26.01.2021 18:00:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37405
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.01.2021 18:52:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3723
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.75 USD
26.01.2021 11:17:42
26.01.2021 13:21:03
ซื้อ
0.01
1.36535
1.36705
กำไร
1.70 USD
GBPUSD
ดีล
#68429522
วันและเวลาเปิดทำการ
26.01.2021 11:17:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36535
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.01.2021 13:21:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36705
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.70 USD
26.01.2021 10:35:30
26.01.2021 11:17:41
ซื้อ
0.01
1.36344
1.36514
กำไร
1.70 USD
GBPUSD
ดีล
#68426545
วันและเวลาเปิดทำการ
26.01.2021 10:35:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36344
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.01.2021 11:17:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36514
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.70 USD
26.01.2021 10:00:22
26.01.2021 10:35:29
ซื้อ
0.01
1.36149
1.36321
กำไร
1.72 USD
GBPUSD
ดีล
#68423323
วันและเวลาเปิดทำการ
26.01.2021 10:00:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36149
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.01.2021 10:35:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36321
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.72 USD
20.01.2021 01:20:39
26.01.2021 09:37:04
ขาย
0.01
1.364
1.3623
กำไร
1.70 USD
GBPUSD
ดีล
#68139144
วันและเวลาเปิดทำการ
20.01.2021 01:20:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.364
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.01.2021 09:37:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3623
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.70 USD
20.01.2021 12:07:58
26.01.2021 09:37:04
ขาย
0.01
1.3699
1.3623
กำไร
7.60 USD
GBPUSD
ดีล
#68167960
วันและเวลาเปิดทำการ
20.01.2021 12:07:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3699
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.01.2021 09:37:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3623
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.60 USD
18.01.2021 19:00:00
26.01.2021 09:37:04
ขาย
0.01
1.35811
1.3623
กำไร
-4.19 USD
GBPUSD
ดีล
#68074573
วันและเวลาเปิดทำการ
18.01.2021 19:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.35811
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.01.2021 09:37:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3623
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.19 USD
22.01.2021 15:16:35
25.01.2021 04:44:53
ซื้อ
0.01
1.36482
1.36953
กำไร
4.71 USD
GBPUSD
ดีล
#68315357
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2021 15:16:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36482
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.01.2021 04:44:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36953
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.71 USD
22.01.2021 08:00:02
25.01.2021 04:44:53
ซื้อ
0.01
1.37082
1.36953
กำไร
-1.29 USD
GBPUSD
ดีล
#68283435
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2021 08:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37082
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.01.2021 04:44:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36953
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.29 USD
19.01.2021 04:00:04
21.01.2021 10:46:48
ขาย
0.01
1.07664
1.07651
กำไร
0.15 USD
EURCHF
ดีล
#68085398
วันและเวลาเปิดทำการ
19.01.2021 04:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07664
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.01.2021 10:46:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07651
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
20.01.2021 08:42:41
21.01.2021 10:46:48
ขาย
0.01
1.07838
1.07651
กำไร
2.11 USD
EURCHF
ดีล
#68153287
วันและเวลาเปิดทำการ
20.01.2021 08:42:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07838
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.01.2021 10:46:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07651
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.11 USD
20.01.2021 19:00:02
21.01.2021 03:08:00
ซื้อ
0.01
1.36605
1.36775
กำไร
1.70 USD
GBPUSD
ดีล
#68203450
วันและเวลาเปิดทำการ
20.01.2021 19:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36605
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.01.2021 03:08:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36775
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.70 USD
14.01.2021 19:53:24
20.01.2021 10:54:04
ซื้อ
0.01
1.36982
1.36738
กำไร
-2.44 USD
GBPUSD
ดีล
#67952177
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2021 19:53:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36982
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.01.2021 10:54:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36738
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.44 USD
15.01.2021 14:07:45
20.01.2021 10:54:04
ซื้อ
0.01
1.36325
1.36738
กำไร
4.13 USD
GBPUSD
ดีล
#67990023
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2021 14:07:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36325
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.01.2021 10:54:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36738
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.13 USD
18.01.2021 09:31:12
19.01.2021 23:37:48
ซื้อ
0.01
1.35587
1.36354
กำไร
7.67 USD
GBPUSD
ดีล
#68047938
วันและเวลาเปิดทำการ
18.01.2021 09:31:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35587
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.01.2021 23:37:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36354
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.67 USD
15.01.2021 14:31:44
19.01.2021 23:37:48
ซื้อ
0.01
1.36185
1.36354
กำไร
1.69 USD
GBPUSD
ดีล
#67991481
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2021 14:31:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36185
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.01.2021 23:37:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36354
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.69 USD
15.01.2021 07:30:03
19.01.2021 23:37:48
ซื้อ
0.01
1.36779
1.36354
กำไร
-4.25 USD
GBPUSD
ดีล
#67969192
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2021 07:30:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36779
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.01.2021 23:37:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36354
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.25 USD
15.01.2021 04:00:02
15.01.2021 09:58:48
ขาย
0.01
1.07902
1.07802
กำไร
1.13 USD
EURCHF
ดีล
#67963977
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2021 04:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07902
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.01.2021 09:58:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07802
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.13 USD
13.01.2021 13:34:25
14.01.2021 19:53:23
ซื้อ
0.01
1.36555
1.36951
กำไร
3.96 USD
GBPUSD
ดีล
#67854803
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2021 13:34:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36555
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.01.2021 19:53:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36951
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.96 USD
13.01.2021 09:34:44
14.01.2021 19:53:23
ซื้อ
0.01
1.37006
1.36951
กำไร
-0.55 USD
GBPUSD
ดีล
#67838894
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2021 09:34:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37006
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.01.2021 19:53:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36951
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.55 USD
14.01.2021 15:53:57
14.01.2021 18:39:47
ขาย
0.01
1.07927
1.07827
กำไร
1.13 USD
EURCHF
ดีล
#67936707
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2021 15:53:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07927
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.01.2021 18:39:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07827
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.13 USD
14.01.2021 14:00:01
14.01.2021 15:53:56
ขาย
0.01
1.08073
1.07973
กำไร
1.12 USD
EURCHF
ดีล
#67924109
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2021 14:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08073
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.01.2021 15:53:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07973
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.12 USD
13.01.2021 03:29:55
13.01.2021 09:34:43
ซื้อ
0.01
1.36816
1.36986
กำไร
1.70 USD
GBPUSD
ดีล
#67826303
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2021 03:29:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36816
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.01.2021 09:34:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36986
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.70 USD
12.01.2021 21:38:58
13.01.2021 03:29:53
ซื้อ
0.01
1.3663
1.368
กำไร
1.70 USD
GBPUSD
ดีล
#67818195
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2021 21:38:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3663
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.01.2021 03:29:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.368
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.70 USD
12.01.2021 20:39:17
12.01.2021 21:38:57
ซื้อ
0.01
1.36437
1.36607
กำไร
1.70 USD
GBPUSD
ดีล
#67815800
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2021 20:39:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36437
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2021 21:38:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36607
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.70 USD
12.01.2021 17:25:47
12.01.2021 20:39:16
ซื้อ
0.01
1.36238
1.36408
กำไร
1.70 USD
GBPUSD
ดีล
#67808234
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2021 17:25:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36238
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2021 20:39:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36408
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.70 USD
12.01.2021 12:00:05
12.01.2021 17:25:46
ซื้อ
0.01
1.36045
1.36215
กำไร
1.70 USD
GBPUSD
ดีล
#67786815
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2021 12:00:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36045
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2021 17:25:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36215
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.70 USD
12.01.2021 09:00:03
12.01.2021 12:58:41
ขาย
0.01
1.08258
1.08158
กำไร
1.12 USD
EURCHF
ดีล
#67772826
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2021 09:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08258
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2021 12:58:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08158
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.12 USD
11.01.2021 01:07:49
12.01.2021 11:20:39
ซื้อ
0.01
1.35352
1.35752
กำไร
4.00 USD
GBPUSD
ดีล
#67684473
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2021 01:07:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35352
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2021 11:20:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.00 USD
08.01.2021 17:00:23
12.01.2021 11:20:39
ซื้อ
0.01
1.35812
1.35752
กำไร
-0.60 USD
GBPUSD
ดีล
#67648389
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2021 17:00:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35812
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2021 11:20:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.60 USD
08.01.2021 15:49:02
12.01.2021 11:20:39
ซื้อ
0.01
1.3627
1.35752
กำไร
-5.18 USD
GBPUSD
ดีล
#67639819
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2021 15:49:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3627
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2021 11:20:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.18 USD
11.01.2021 09:34:07
12.01.2021 11:20:39
ซื้อ
0.01
1.34893
1.35752
กำไร
8.59 USD
GBPUSD
ดีล
#67708917
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2021 09:34:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.34893
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2021 11:20:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.59 USD
06.01.2021 14:57:56
11.01.2021 19:34:56
ขาย
0.01
1.0818
1.08164
กำไร
0.18 USD
EURCHF
ดีล
#67496243
วันและเวลาเปิดทำการ
06.01.2021 14:57:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0818
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2021 19:34:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08164
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.18 USD
06.01.2021 04:00:04
11.01.2021 19:34:56
ขาย
0.01
1.08008
1.08164
กำไร
-1.76 USD
EURCHF
ดีล
#67452895
วันและเวลาเปิดทำการ
06.01.2021 04:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08008
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2021 19:34:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08164
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.76 USD
07.01.2021 17:22:51
11.01.2021 19:34:56
ขาย
0.01
1.08521
1.08164
กำไร
4.02 USD
EURCHF
ดีล
#67584357
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2021 17:22:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08521
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2021 19:34:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08164
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.02 USD
06.01.2021 20:59:07
11.01.2021 19:34:56
ขาย
0.01
1.08351
1.08164
กำไร
2.10 USD
EURCHF
ดีล
#67524149
วันและเวลาเปิดทำการ
06.01.2021 20:59:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08351
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2021 19:34:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08164
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.10 USD
08.01.2021 12:04:00
08.01.2021 15:49:02
ซื้อ
0.01
1.36066
1.36236
กำไร
1.70 USD
GBPUSD
ดีล
#67627525
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2021 12:04:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36066
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.01.2021 15:49:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36236
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.70 USD
07.01.2021 17:58:00
08.01.2021 12:03:59
ซื้อ
0.01
1.35396
1.36033
กำไร
6.37 USD
GBPUSD
ดีล
#67586669
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2021 17:58:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35396
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.01.2021 12:03:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36033
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.37 USD
07.01.2021 04:21:07
08.01.2021 12:03:59
ซื้อ
0.01
1.35869
1.36033
กำไร
1.64 USD
GBPUSD
ดีล
#67538320
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2021 04:21:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35869
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.01.2021 12:03:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36033
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.64 USD
07.01.2021 02:05:33
08.01.2021 12:03:59
ซื้อ
0.01
1.36323
1.36033
กำไร
-2.90 USD
GBPUSD
ดีล
#67532699
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2021 02:05:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36323
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.01.2021 12:03:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36033
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.90 USD
06.01.2021 15:59:52
07.01.2021 02:05:32
ซื้อ
0.01
1.35667
1.36296
กำไร
6.29 USD
GBPUSD
ดีล
#67501438
วันและเวลาเปิดทำการ
06.01.2021 15:59:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35667
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.01.2021 02:05:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36296
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.29 USD
06.01.2021 14:46:37
07.01.2021 02:05:32
ซื้อ
0.01
1.36125
1.36296
กำไร
1.71 USD
GBPUSD
ดีล
#67495082
วันและเวลาเปิดทำการ
06.01.2021 14:46:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36125
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.01.2021 02:05:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36296
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.71 USD
06.01.2021 09:09:22
07.01.2021 02:05:32
ซื้อ
0.01
1.36583
1.36296
กำไร
-2.87 USD
GBPUSD
ดีล
#67469439
วันและเวลาเปิดทำการ
06.01.2021 09:09:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36583
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.01.2021 02:05:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36296
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.87 USD