โหมดทดลองเดโม่
21.10.2019 11:12:59
21.10.2019 11:20:25
ซื้อ
0.01
1.11715
1.11765
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50196281
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2019 11:12:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11715
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2019 11:20:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11765
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
21.10.2019 03:52:15
21.10.2019 11:12:58
ซื้อ
0.01
1.11643
1.11693
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50184458
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2019 03:52:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11643
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2019 11:12:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11693
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
21.10.2019 01:15:46
21.10.2019 03:52:14
ซื้อ
0.02
1.11516
1.11623
กำไร
2.14 USD
EURUSD
ดีล
#50182477
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2019 01:15:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11516
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2019 03:52:14
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11623
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.14 USD
18.10.2019 23:49:53
21.10.2019 03:52:14
ซื้อ
0.01
1.11687
1.11623
กำไร
-0.64 USD
EURUSD
ดีล
#50178558
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2019 23:49:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11687
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2019 03:52:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11623
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.64 USD
18.10.2019 20:01:54
18.10.2019 23:49:51
ซื้อ
0.01
1.11614
1.11664
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50177066
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2019 20:01:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11614
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2019 23:49:51
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
18.10.2019 18:38:04
18.10.2019 20:01:53
ซื้อ
0.01
1.11544
1.11594
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50175072
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2019 18:38:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11544
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2019 20:01:53
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11594
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
18.10.2019 14:55:46
18.10.2019 18:38:02
ซื้อ
0.01
1.11472
1.11522
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50169335
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2019 14:55:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11472
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2019 18:38:02
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11522
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
18.10.2019 14:17:38
18.10.2019 14:55:45
ซื้อ
0.01
1.11402
1.11452
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50168215
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2019 14:17:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11402
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2019 14:55:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11452
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
17.10.2019 19:29:18
18.10.2019 14:17:36
ซื้อ
0.01
1.11325
1.11375
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50151181
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 19:29:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11325
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2019 14:17:36
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11375
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
17.10.2019 18:34:53
17.10.2019 19:29:17
ซื้อ
0.01
1.11255
1.11305
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50149819
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 18:34:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11255
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 19:29:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11305
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
17.10.2019 16:35:23
17.10.2019 18:34:51
ซื้อ
0.01
1.11292
1.11229
กำไร
-0.63 USD
EURUSD
ดีล
#50144616
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 16:35:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11292
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 18:34:51
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11229
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.63 USD
17.10.2019 18:07:46
17.10.2019 18:34:51
ซื้อ
0.02
1.11122
1.11229
กำไร
2.14 USD
EURUSD
ดีล
#50148162
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 18:07:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11122
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 18:34:51
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11229
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.14 USD
17.10.2019 16:00:51
17.10.2019 16:35:22
ซื้อ
0.01
1.11218
1.11268
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50143117
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 16:00:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11218
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 16:35:22
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
17.10.2019 12:41:38
17.10.2019 16:00:49
ซื้อ
0.02
1.11203
1.11196
กำไร
-0.14 USD
EURUSD
ดีล
#50135907
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 12:41:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11203
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 16:00:49
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11196
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
17.10.2019 12:38:46
17.10.2019 16:00:49
ซื้อ
0.01
1.11374
1.11196
กำไร
-1.78 USD
EURUSD
ดีล
#50135281
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 12:38:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11374
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 16:00:49
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11196
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.78 USD
17.10.2019 15:17:35
17.10.2019 16:00:49
ซื้อ
0.03
1.11031
1.11196
กำไร
4.95 USD
EURUSD
ดีล
#50141490
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 15:17:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11031
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 16:00:49
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.11196
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.95 USD
17.10.2019 12:38:31
17.10.2019 12:38:40
ซื้อ
0.01
1.11287
1.11337
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50135179
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 12:38:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11287
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 12:38:40
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11337
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
17.10.2019 12:35:25
17.10.2019 12:38:30
ซื้อ
0.01
1.11207
1.11257
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50134647
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 12:35:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11207
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 12:38:30
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11257
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
17.10.2019 12:34:46
17.10.2019 12:35:24
ซื้อ
0.01
1.1112
1.1117
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50134474
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 12:34:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1112
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 12:35:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.1117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
17.10.2019 12:31:31
17.10.2019 12:34:45
ซื้อ
0.01
1.11048
1.11098
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50134097
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 12:31:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11048
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 12:34:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11098
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
17.10.2019 12:23:52
17.10.2019 12:31:30
ซื้อ
0.01
1.10979
1.11029
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50133156
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 12:23:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10979
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 12:31:30
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11029
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
17.10.2019 11:38:32
17.10.2019 12:23:48
ซื้อ
0.01
1.1091
1.1096
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50131197
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 11:38:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1091
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 12:23:48
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.1096
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
17.10.2019 10:22:21
17.10.2019 11:38:02
ซื้อ
0.01
1.10812
1.10862
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50128639
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 10:22:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10812
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 11:38:02
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10862
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
17.10.2019 09:58:50
17.10.2019 10:22:20
ซื้อ
0.02
1.10686
1.10793
กำไร
2.14 USD
EURUSD
ดีล
#50128072
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 09:58:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10686
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 10:22:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10793
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.14 USD
17.10.2019 03:54:16
17.10.2019 10:22:20
ซื้อ
0.01
1.10856
1.10793
กำไร
-0.63 USD
EURUSD
ดีล
#50122561
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 03:54:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10856
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 10:22:20
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10793
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.63 USD
17.10.2019 03:25:58
17.10.2019 03:54:15
ซื้อ
0.01
1.10787
1.10837
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50121842
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 03:25:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10787
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 03:54:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10837
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
16.10.2019 20:46:49
17.10.2019 03:25:54
ซื้อ
0.02
1.1066
1.10766
กำไร
2.12 USD
EURUSD
ดีล
#50117943
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 20:46:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1066
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 03:25:54
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10766
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.12 USD
16.10.2019 19:29:03
17.10.2019 03:25:54
ซื้อ
0.01
1.10829
1.10766
กำไร
-0.63 USD
EURUSD
ดีล
#50116774
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 19:29:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10829
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 03:25:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10766
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.63 USD
16.10.2019 18:54:06
16.10.2019 19:29:03
ซื้อ
0.01
1.10755
1.10805
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50115587
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 18:54:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10755
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 19:29:03
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10805
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
16.10.2019 18:42:56
16.10.2019 18:54:04
ซื้อ
0.01
1.10687
1.10737
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50115179
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 18:42:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10687
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 18:54:04
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10737
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
16.10.2019 18:29:18
16.10.2019 18:42:55
ซื้อ
0.01
1.10616
1.10666
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50114702
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 18:29:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10616
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 18:42:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10666
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
16.10.2019 16:59:12
16.10.2019 18:29:18
ซื้อ
0.01
1.10539
1.10589
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50111972
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 16:59:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10539
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 18:29:18
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10589
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
16.10.2019 15:30:16
16.10.2019 16:59:11
ซื้อ
0.01
1.10467
1.10517
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50107649
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 15:30:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10467
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 16:59:11
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10517
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
16.10.2019 15:22:44
16.10.2019 15:30:14
ซื้อ
0.01
1.10392
1.10442
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50107103
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 15:22:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10392
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 15:30:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10442
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
16.10.2019 13:54:44
16.10.2019 15:22:43
ซื้อ
0.02
1.10267
1.10374
กำไร
2.14 USD
EURUSD
ดีล
#50104544
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 13:54:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10267
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 15:22:43
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10374
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.14 USD
16.10.2019 13:10:36
16.10.2019 15:22:43
ซื้อ
0.01
1.10438
1.10374
กำไร
-0.64 USD
EURUSD
ดีล
#50103324
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 13:10:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10438
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 15:22:43
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10374
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.64 USD
16.10.2019 13:09:48
16.10.2019 13:46:43
ขาย
0.02
1.10414
1.10306
กำไร
2.16 USD
EURUSD
ดีล
#50103284
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 13:09:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10414
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 13:46:43
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10306
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.16 USD
16.10.2019 12:17:59
16.10.2019 13:46:43
ขาย
0.01
1.1024
1.10306
กำไร
-0.66 USD
EURUSD
ดีล
#50100902
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 12:17:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.1024
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 13:46:43
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10306
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.66 USD
16.10.2019 10:27:28
16.10.2019 13:10:36
ซื้อ
0.02
1.10424
1.10417
กำไร
-0.14 USD
EURUSD
ดีล
#50096370
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 10:27:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10424
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 13:10:36
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10417
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
16.10.2019 09:15:40
16.10.2019 13:10:36
ซื้อ
0.01
1.10592
1.10417
กำไร
-1.75 USD
EURUSD
ดีล
#50093229
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 09:15:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10592
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 13:10:36
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10417
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.75 USD
16.10.2019 12:18:26
16.10.2019 13:10:36
ซื้อ
0.03
1.10253
1.10417
กำไร
4.92 USD
EURUSD
ดีล
#50100926
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 12:18:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10253
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 13:10:36
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.10417
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.92 USD
15.10.2019 17:30:14
16.10.2019 12:17:58
ขาย
0.03
1.10287
1.10256
กำไร
0.93 USD
EURUSD
ดีล
#50074495
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 17:30:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10287
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 12:17:58
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.10256
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.93 USD
15.10.2019 17:28:12
16.10.2019 12:17:58
ขาย
0.02
1.10115
1.10256
กำไร
-2.82 USD
EURUSD
ดีล
#50074178
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 17:28:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10115
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 12:17:58
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10256
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.82 USD
16.10.2019 09:15:25
16.10.2019 12:17:58
ขาย
0.05
1.10467
1.10256
กำไร
10.55 USD
EURUSD
ดีล
#50093150
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 09:15:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10467
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 12:17:58
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.10256
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.55 USD
15.10.2019 15:30:05
16.10.2019 12:17:58
ขาย
0.01
1.09943
1.10256
กำไร
-3.13 USD
EURUSD
ดีล
#50068982
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 15:30:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09943
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 12:17:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10256
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.13 USD
16.10.2019 09:15:28
16.10.2019 09:15:40
ซื้อ
0.01
1.10514
1.10564
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50093174
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 09:15:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10514
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 09:15:40
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10564
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
16.10.2019 09:15:09
16.10.2019 09:15:28
ซื้อ
0.01
1.10438
1.10488
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50093123
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 09:15:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10438
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 09:15:28
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10488
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
15.10.2019 21:24:38
16.10.2019 09:15:08
ซื้อ
0.01
1.10351
1.10401
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#50082586
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 21:24:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10351
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 09:15:08
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10401
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
15.10.2019 17:48:56
15.10.2019 21:24:38
ซื้อ
0.01
1.10402
1.10329
กำไร
-0.73 USD
EURUSD
ดีล
#50076643
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 17:48:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10402
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2019 21:24:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.73 USD
15.10.2019 19:20:31
15.10.2019 21:24:38
ซื้อ
0.02
1.10218
1.10329
กำไร
2.22 USD
EURUSD
ดีล
#50080414
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 19:20:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10218
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2019 21:24:38
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.22 USD