โหมดทดลองเดโม่
05.02.2020 17:12:09
26.02.2020 10:59:59
ซื้อ
0.0100
1.10032
1.08909
กำไร
-11.23 USD
EURUSD
ดีล
#52810434
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 17:12:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10032
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 10:59:59
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.08909
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-11.23 USD
06.02.2020 17:31:11
26.02.2020 10:59:54
ซื้อ
0.0200
1.09768
1.0891
กำไร
-17.16 USD
EURUSD
ดีล
#52815179
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 17:31:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09768
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-17.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 10:59:54
ปริมาณที่เทรด
0.0200
ออก
1.0891
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-17.16 USD
07.02.2020 20:23:04
26.02.2020 10:59:50
ซื้อ
0.0300
1.09455
1.0891
กำไร
-16.35 USD
EURUSD
ดีล
#52835777
วันและเวลาเปิดทำการ
07.02.2020 20:23:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09455
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-16.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 10:59:50
ปริมาณที่เทรด
0.0300
ออก
1.0891
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-16.35 USD
10.02.2020 22:59:22
26.02.2020 10:59:44
ซื้อ
0.0300
1.09134
1.0891
กำไร
-6.72 USD
EURUSD
ดีล
#52880924
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 22:59:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09134
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 10:59:44
ปริมาณที่เทรด
0.0300
ออก
1.0891
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.72 USD
12.02.2020 21:19:50
26.02.2020 10:59:40
ซื้อ
0.0400
1.08761
1.08904
กำไร
5.72 USD
EURUSD
ดีล
#52923112
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 21:19:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08761
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 10:59:40
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.08904
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.72 USD
18.02.2020 15:34:48
26.02.2020 10:59:34
ซื้อ
0.0400
1.08
1.08901
กำไร
36.04 USD
EURUSD
ดีล
#52950537
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 15:34:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
36.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 10:59:34
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.08901
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
36.04 USD
13.02.2020 21:17:34
26.02.2020 10:59:29
ซื้อ
0.0400
1.08436
1.08898
กำไร
18.48 USD
EURUSD
ดีล
#52952673
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 21:17:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08436
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
18.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 10:59:29
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.08898
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
18.48 USD
25.02.2020 02:06:22
25.02.2020 03:31:25
ซื้อ
0.0500
73.298
73.416
กำไร
5.32 USD
AUDJPY
ดีล
#53320830
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 02:06:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
73.298
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 03:31:25
ปริมาณที่เทรด
0.0500
ออก
73.416
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.32 USD
25.02.2020 00:01:07
25.02.2020 02:06:21
ซื้อ
0.0500
73.094
73.268
กำไร
7.85 USD
AUDJPY
ดีล
#53318954
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 00:01:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
73.094
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 02:06:21
ปริมาณที่เทรด
0.0500
ออก
73.268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.85 USD
24.02.2020 00:00:53
24.02.2020 10:22:24
ขาย
0.0500
144.096
144.039
กำไร
2.56 USD
GBPJPY
ดีล
#53275966
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 00:00:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
144.096
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 10:22:24
ปริมาณที่เทรด
0.0500
ออก
144.039
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.56 USD
24.02.2020 04:00:01
24.02.2020 06:43:47
ขาย
0.0500
1.63783
1.63711
กำไร
2.38 USD
EURAUD
ดีล
#53286923
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 04:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.63783
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 06:43:47
ปริมาณที่เทรด
0.0500
ออก
1.63711
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.38 USD
12.02.2020 11:57:48
13.02.2020 13:01:13
ซื้อ
0.0500
1.29838
1.29853
กำไร
0.75 USD
GBPUSD
ดีล
#52908355
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 11:57:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29838
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 13:01:13
ปริมาณที่เทรด
0.0500
ออก
1.29853
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.75 USD
12.02.2020 10:30:29
13.02.2020 01:48:52
ขาย
0.0500
1.92246
1.93049
กำไร
-26.95 USD
GBPAUD
ดีล
#52908363
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 10:30:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.92246
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-26.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 01:48:52
ปริมาณที่เทรด
0.0500
ออก
1.93049
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-26.95 USD
12.02.2020 10:26:59
13.02.2020 01:48:33
ซื้อ
0.0500
0.67428
0.67118
กำไร
-15.50 USD
AUDUSD
ดีล
#52908353
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 10:26:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67428
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-15.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 01:48:33
ปริมาณที่เทรด
0.0500
ออก
0.67118
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-15.50 USD
12.02.2020 09:35:39
12.02.2020 17:54:38
ซื้อ
0.0500
1.26622
1.26711
กำไร
4.55 USD
GBPCHF
ดีล
#52908372
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 09:35:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26622
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2020 17:54:38
ปริมาณที่เทรด
0.0500
ออก
1.26711
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.55 USD
12.02.2020 14:10:10
12.02.2020 17:35:26
ขาย
0.0500
2.00016
2.00532
กำไร
-16.69 USD
GBPNZD
ดีล
#52908367
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 14:10:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.00016
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-16.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2020 17:35:26
ปริมาณที่เทรด
0.0500
ออก
2.00532
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-16.69 USD
12.02.2020 10:26:56
12.02.2020 13:34:27
ขาย
0.0500
1.61954
1.61824
กำไร
4.38 USD
EURAUD
ดีล
#52908362
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 10:26:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.61954
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2020 13:34:27
ปริมาณที่เทรด
0.0500
ออก
1.61824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.38 USD
12.02.2020 10:27:17
12.02.2020 10:44:04
ซื้อ
0.0500
142.624
142.744
กำไร
5.45 USD
GBPJPY
ดีล
#52910695
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 10:27:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.624
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2020 10:44:04
ปริมาณที่เทรด
0.0500
ออก
142.744
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.45 USD
12.02.2020 10:30:51
12.02.2020 10:34:02
ซื้อ
0.0500
109.962
110.042
กำไร
3.63 USD
USDJPY
ดีล
#52908352
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 10:30:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.962
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2020 10:34:02
ปริมาณที่เทรด
0.0500
ออก
110.042
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.63 USD
12.02.2020 10:26:55
12.02.2020 10:33:13
ซื้อ
0.0500
74.11
74.206
กำไร
4.37 USD
AUDJPY
ดีล
#52908354
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 10:26:55
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
74.11
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2020 10:33:13
ปริมาณที่เทรด
0.0500
ออก
74.206
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.37 USD
10.02.2020 01:34:07
12.02.2020 04:26:44
ซื้อ
0.0100
141.35
142.391
กำไร
9.48 USD
GBPJPY
ดีล
#52860410
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 01:34:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
141.35
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2020 04:26:44
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
142.391
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.48 USD
07.02.2020 18:28:49
12.02.2020 04:26:37
ซื้อ
0.0100
141.754
142.391
กำไร
5.80 USD
GBPJPY
ดีล
#52856002
วันและเวลาเปิดทำการ
07.02.2020 18:28:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
141.754
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2020 04:26:37
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
142.391
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.80 USD
06.02.2020 17:54:28
12.02.2020 04:26:31
ซื้อ
0.0100
142.156
142.391
กำไร
2.14 USD
GBPJPY
ดีล
#52832715
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 17:54:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.156
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2020 04:26:31
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
142.391
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.14 USD
05.02.2020 16:25:54
12.02.2020 04:26:01
ซื้อ
0.0100
142.559
142.391
กำไร
-1.53 USD
GBPJPY
ดีล
#52808813
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 16:25:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.559
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2020 04:26:01
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
142.391
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.53 USD
05.02.2020 15:45:10
12.02.2020 04:25:56
ซื้อ
0.0100
142.953
142.386
กำไร
-5.16 USD
GBPJPY
ดีล
#52807451
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 15:45:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.953
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2020 04:25:56
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
142.386
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.16 USD
05.02.2020 12:00:01
12.02.2020 04:25:47
ซื้อ
0.0100
143.36
142.385
กำไร
-8.88 USD
GBPJPY
ดีล
#52802491
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 12:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
143.36
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2020 04:25:47
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
142.385
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.88 USD
06.02.2020 00:59:08
06.02.2020 02:15:50
ซื้อ
0.0200
0.64798
0.64765
กำไร
-0.66 USD
NZDUSD
ดีล
#52813694
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 00:59:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.64798
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.02.2020 02:15:50
ปริมาณที่เทรด
0.0200
ออก
0.64765
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.66 USD
05.02.2020 16:00:00
05.02.2020 16:29:37
ขาย
0.0100
1.10114
1.10054
กำไร
0.60 USD
EURUSD
ดีล
#52808005
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 16:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10114
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.02.2020 16:29:37
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.10054
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
05.02.2020 14:00:00
05.02.2020 15:31:32
ขาย
0.0100
1.1021
1.1015
กำไร
0.60 USD
EURUSD
ดีล
#52805339
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 14:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.1021
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.02.2020 15:31:32
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.1015
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
05.02.2020 12:00:01
05.02.2020 13:02:29
ขาย
0.0100
1.10249
1.10189
กำไร
0.60 USD
EURUSD
ดีล
#52802490
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 12:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10249
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.02.2020 13:02:29
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.10189
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
04.02.2020 18:00:00
05.02.2020 11:35:44
ขาย
0.0100
1.10373
1.10313
กำไร
0.60 USD
EURUSD
ดีล
#52787108
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 18:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10373
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.02.2020 11:35:44
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.10313
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
05.02.2020 11:00:03
05.02.2020 11:35:35
ซื้อ
0.0100
1.07099
1.07159
กำไร
0.62 USD
EURCHF
ดีล
#52800169
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 11:00:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.07099
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.02.2020 11:35:35
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.07159
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.62 USD
05.02.2020 11:00:00
05.02.2020 11:30:10
ซื้อ
0.0100
142.974
143.084
กำไร
1.00 USD
GBPJPY
ดีล
#52800143
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 11:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.974
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.02.2020 11:30:10
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
143.084
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD
05.02.2020 10:00:00
05.02.2020 10:37:29
ซื้อ
0.0100
1.06937
1.0709
กำไร
1.58 USD
EURCHF
ดีล
#52797793
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 10:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06937
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.02.2020 10:37:29
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.0709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.58 USD
04.02.2020 11:00:00
05.02.2020 10:37:29
ซื้อ
0.0100
1.07123
1.0709
กำไร
-0.34 USD
EURCHF
ดีล
#52776218
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 11:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.07123
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.02.2020 10:37:29
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.0709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.34 USD
05.02.2020 03:58:58
05.02.2020 10:35:26
ซื้อ
0.0200
73.825
73.925
กำไร
1.83 USD
AUDJPY
ดีล
#52792759
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 03:58:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
73.825
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.02.2020 10:35:26
ปริมาณที่เทรด
0.0200
ออก
73.925
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.83 USD
04.02.2020 21:00:00
05.02.2020 10:28:38
ซื้อ
0.0100
142.809
142.717
กำไร
-0.84 USD
GBPJPY
ดีล
#52789427
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 21:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.809
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.02.2020 10:28:38
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
142.717
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.84 USD
05.02.2020 09:00:23
05.02.2020 10:28:38
ซื้อ
0.0100
142.405
142.717
กำไร
2.86 USD
GBPJPY
ดีล
#52796540
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 09:00:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.405
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.02.2020 10:28:38
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
142.717
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.86 USD
04.02.2020 19:06:00
04.02.2020 21:24:34
ขาย
0.0200
2.00848
2.01122
กำไร
-3.56 USD
GBPNZD
ดีล
#52782928
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 19:06:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.00848
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 21:24:34
ปริมาณที่เทรด
0.0200
ออก
2.01122
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.56 USD
04.02.2020 18:10:29
04.02.2020 21:04:24
ซื้อ
0.0400
0.64772
0.64841
กำไร
2.76 USD
NZDUSD
ดีล
#52781026
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 18:10:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.64772
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 21:04:24
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
0.64841
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.76 USD
04.02.2020 20:00:00
04.02.2020 20:47:37
ซื้อ
0.0100
142.678
142.788
กำไร
1.00 USD
GBPJPY
ดีล
#52789028
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 20:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.678
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 20:47:37
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
142.788
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD
04.02.2020 18:00:01
04.02.2020 19:12:08
ซื้อ
0.0100
142.447
142.557
กำไร
1.00 USD
GBPJPY
ดีล
#52787114
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 18:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.447
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 19:12:08
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
142.557
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD
04.02.2020 17:00:00
04.02.2020 17:37:00
ขาย
0.0100
1.1043
1.1037
กำไร
0.60 USD
EURUSD
ดีล
#52785337
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 17:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.1043
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 17:37:00
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.1037
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
04.02.2020 16:00:00
04.02.2020 17:29:03
ซื้อ
0.0100
142.293
142.403
กำไร
1.01 USD
GBPJPY
ดีล
#52783498
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 16:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.293
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 17:29:03
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
142.403
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.01 USD
03.02.2020 17:00:07
04.02.2020 16:50:38
ขาย
0.0200
1.1035
1.1042
กำไร
-1.40 USD
EURUSD
ดีล
#52759531
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 17:00:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.1035
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 16:50:38
ปริมาณที่เทรด
0.0200
ออก
1.1042
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.40 USD
03.02.2020 19:00:00
04.02.2020 16:50:38
ขาย
0.0200
1.10611
1.1042
กำไร
3.82 USD
EURUSD
ดีล
#52762881
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 19:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10611
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 16:50:38
ปริมาณที่เทรด
0.0200
ออก
1.1042
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.82 USD
04.02.2020 14:16:24
04.02.2020 16:10:25
ซื้อ
0.0200
73.286
73.399
กำไร
2.07 USD
AUDJPY
ดีล
#52780854
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 14:16:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
73.286
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 16:10:25
ปริมาณที่เทรด
0.0200
ออก
73.399
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.07 USD
04.02.2020 12:00:00
04.02.2020 15:28:51
ซื้อ
0.0100
142.026
142.136
กำไร
1.00 USD
GBPJPY
ดีล
#52778150
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 12:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.026
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 15:28:51
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
142.136
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD
04.02.2020 10:02:39
04.02.2020 10:38:26
ซื้อ
0.0200
141.115
141.375
กำไร
4.77 USD
GBPJPY
ดีล
#52774361
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 10:02:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
141.115
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 10:38:26
ปริมาณที่เทรด
0.0200
ออก
141.375
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.77 USD
04.02.2020 09:00:00
04.02.2020 10:24:11
ซื้อ
0.0100
1.0708
1.0713
กำไร
0.51 USD
EURCHF
ดีล
#52772091
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 09:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0708
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 10:24:11
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.0713
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.51 USD