21.12.2020 12:01:29
24.02.2021 03:03:16
ซื้อ
0.01
0.92194
0.85996
กำไร
-87.58 USD
EURGBP
ดีล
#66828367
วันและเวลาเปิดทำการ
21.12.2020 12:01:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92194
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-87.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:03:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85996
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-87.58 USD
21.12.2020 12:54:57
24.02.2021 03:03:15
ซื้อ
0.01
0.91825
0.85995
กำไร
-82.37 USD
EURGBP
ดีล
#66836540
วันและเวลาเปิดทำการ
21.12.2020 12:54:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91825
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-82.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:03:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85995
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-82.37 USD
21.12.2020 21:09:33
24.02.2021 03:03:14
ซื้อ
0.01
0.91455
0.85994
กำไร
-77.16 USD
EURGBP
ดีล
#66866831
วันและเวลาเปิดทำการ
21.12.2020 21:09:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91455
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-77.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:03:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85994
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-77.16 USD
21.12.2020 21:10:20
24.02.2021 03:03:13
ซื้อ
0.01
0.91095
0.8599
กำไร
-72.13 USD
EURGBP
ดีล
#66867102
วันและเวลาเปิดทำการ
21.12.2020 21:10:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91095
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-72.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:03:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.8599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-72.13 USD
23.12.2020 10:00:48
24.02.2021 03:03:12
ซื้อ
0.01
0.90733
0.85989
กำไร
-67.04 USD
EURGBP
ดีล
#66951640
วันและเวลาเปิดทำการ
23.12.2020 10:00:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90733
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-67.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:03:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85989
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-67.04 USD
23.12.2020 16:10:03
24.02.2021 03:03:11
ซื้อ
0.01
0.90365
0.85989
กำไร
-61.84 USD
EURGBP
ดีล
#66973491
วันและเวลาเปิดทำการ
23.12.2020 16:10:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90365
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-61.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:03:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85989
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-61.84 USD
24.12.2020 09:11:48
24.02.2021 03:03:09
ซื้อ
0.01
0.89998
0.85988
กำไร
-56.66 USD
EURGBP
ดีล
#67009089
วันและเวลาเปิดทำการ
24.12.2020 09:11:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.89998
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-56.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:03:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85988
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-56.66 USD
24.12.2020 11:55:07
24.02.2021 03:03:08
ซื้อ
0.01
0.89635
0.85988
กำไร
-51.54 USD
EURGBP
ดีล
#67017603
วันและเวลาเปิดทำการ
24.12.2020 11:55:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.89635
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-51.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:03:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85988
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-51.54 USD
12.01.2021 17:27:32
24.02.2021 03:03:07
ซื้อ
0.01
0.89274
0.85987
กำไร
-46.45 USD
EURGBP
ดีล
#67808427
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2021 17:27:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.89274
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-46.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:03:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85987
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-46.45 USD
13.01.2021 15:40:37
24.02.2021 03:03:05
ซื้อ
0.01
0.88912
0.85987
กำไร
-41.33 USD
EURGBP
ดีล
#67861840
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2021 15:40:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.88912
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-41.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:03:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85987
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-41.33 USD
20.01.2021 11:06:27
24.02.2021 03:03:03
ซื้อ
0.01
0.8854
0.85984
กำไร
-36.11 USD
EURGBP
ดีล
#68163435
วันและเวลาเปิดทำการ
20.01.2021 11:06:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.8854
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-36.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:03:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85984
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-36.11 USD
27.01.2021 16:58:47
24.02.2021 03:02:59
ซื้อ
0.01
0.88237
0.85987
กำไร
-31.80 USD
EURGBP
ดีล
#68517005
วันและเวลาเปิดทำการ
27.01.2021 16:58:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.88237
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-31.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85987
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-31.80 USD
04.02.2021 14:06:52
24.02.2021 03:02:58
ซื้อ
0.01
0.87928
0.85987
กำไร
-27.43 USD
EURGBP
ดีล
#68992904
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2021 14:06:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.87928
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-27.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85987
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-27.43 USD
04.02.2021 15:37:36
24.02.2021 03:02:57
ซื้อ
0.01
0.87625
0.85987
กำไร
-23.15 USD
EURGBP
ดีล
#69001561
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2021 15:37:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.87625
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-23.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85987
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-23.15 USD
15.02.2021 03:37:33
24.02.2021 03:02:55
ซื้อ
0.01
0.87325
0.85986
กำไร
-18.92 USD
EURGBP
ดีล
#69403497
วันและเวลาเปิดทำการ
15.02.2021 03:37:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.87325
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-18.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85986
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-18.92 USD
16.02.2021 19:00:03
24.02.2021 03:02:54
ขาย
0.01
1.08013
1.10117
กำไร
-23.22 USD
EURCHF
ดีล
#69505327
วันและเวลาเปิดทำการ
16.02.2021 19:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-23.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-23.22 USD
17.02.2021 18:56:15
24.02.2021 03:02:53
ขาย
0.01
1.08187
1.10117
กำไร
-21.30 USD
EURCHF
ดีล
#69566880
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2021 18:56:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08187
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-21.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-21.30 USD
18.02.2021 17:32:55
24.02.2021 03:02:52
ซื้อ
0.01
0.86654
0.85987
กำไร
-9.43 USD
EURGBP
ดีล
#69626282
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2021 17:32:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.86654
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85987
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-9.43 USD
19.02.2021 05:38:01
24.02.2021 03:02:51
ขาย
0.01
1.08359
1.10117
กำไร
-19.40 USD
EURCHF
ดีล
#69644928
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2021 05:38:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08359
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-19.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-19.40 USD
19.02.2021 14:02:30
24.02.2021 03:02:49
ขาย
0.01
1.08529
1.10117
กำไร
-17.53 USD
EURCHF
ดีล
#69671580
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2021 14:02:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08529
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-17.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-17.53 USD
22.02.2021 01:14:30
24.02.2021 03:02:48
ขาย
0.01
1.08699
1.10117
กำไร
-15.66 USD
EURCHF
ดีล
#69705992
วันและเวลาเปิดทำการ
22.02.2021 01:14:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08699
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-15.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-15.66 USD
22.02.2021 09:27:56
24.02.2021 03:02:47
ขาย
0.01
1.08874
1.10117
กำไร
-13.72 USD
EURCHF
ดีล
#69726468
วันและเวลาเปิดทำการ
22.02.2021 09:27:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08874
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-13.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-13.72 USD
22.02.2021 10:08:33
24.02.2021 03:02:46
ขาย
0.01
1.09046
1.10117
กำไร
-11.83 USD
EURCHF
ดีล
#69729707
วันและเวลาเปิดทำการ
22.02.2021 10:08:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09046
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-11.83 USD
23.02.2021 10:24:09
24.02.2021 03:02:45
ขาย
0.01
1.09223
1.10117
กำไร
-9.87 USD
EURCHF
ดีล
#69798668
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2021 10:24:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09223
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-9.87 USD
23.02.2021 11:32:51
24.02.2021 03:02:44
ขาย
0.01
1.09394
1.10117
กำไร
-7.98 USD
EURCHF
ดีล
#69803786
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2021 11:32:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09394
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.98 USD
23.02.2021 18:16:07
24.02.2021 03:02:42
ขาย
0.01
1.09567
1.10117
กำไร
-6.07 USD
EURCHF
ดีล
#69830768
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2021 18:16:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09567
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.07 USD
23.02.2021 21:25:46
24.02.2021 03:02:41
ขาย
0.01
1.09909
1.10117
กำไร
-2.30 USD
EURCHF
ดีล
#69836349
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2021 21:25:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09909
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.30 USD
23.02.2021 19:59:02
24.02.2021 03:02:22
ขาย
0.01
1.09739
1.10111
กำไร
-4.10 USD
EURCHF
ดีล
#69834621
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2021 19:59:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09739
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.10111
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.10 USD
24.02.2021 02:53:06
24.02.2021 03:02:20
ซื้อ
0.01
0.86052
0.8599
กำไร
-0.87 USD
EURGBP
ดีล
#69842303
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2021 02:53:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.86052
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:02:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.8599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.87 USD
15.02.2021 18:00:01
16.02.2021 19:07:04
ซื้อ
0.01
1.07982
1.08043
กำไร
0.68 USD
EURCHF
ดีล
#69437752
วันและเวลาเปิดทำการ
15.02.2021 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07982
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.02.2021 19:07:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08043
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
12.02.2021 21:44:18
16.02.2021 16:01:05
ขาย
0.01
1.38485
1.38804
กำไร
-3.19 USD
GBPUSD
ดีล
#69386833
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2021 21:44:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38485
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.02.2021 16:01:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38804
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.19 USD
16.02.2021 03:28:58
16.02.2021 16:01:05
ขาย
0.01
1.39307
1.38804
กำไร
5.03 USD
GBPUSD
ดีล
#69447012
วันและเวลาเปิดทำการ
16.02.2021 03:28:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39307
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.02.2021 16:01:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38804
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.03 USD
15.02.2021 03:37:36
16.02.2021 16:01:05
ขาย
0.01
1.38892
1.38804
กำไร
0.88 USD
GBPUSD
ดีล
#69403504
วันและเวลาเปิดทำการ
15.02.2021 03:37:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38892
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.02.2021 16:01:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38804
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.88 USD
12.02.2021 18:00:02
15.02.2021 17:09:07
ขาย
0.01
1.08031
1.07971
กำไร
0.68 USD
EURCHF
ดีล
#69379881
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2021 18:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08031
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.02.2021 17:09:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07971
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
09.02.2021 17:57:44
15.02.2021 08:22:40
ซื้อ
0.01
1.08077
1.08137
กำไร
0.68 USD
EURCHF
ดีล
#69210331
วันและเวลาเปิดทำการ
09.02.2021 17:57:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08077
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.02.2021 08:22:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08137
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
09.02.2021 10:00:01
15.02.2021 08:22:40
ซื้อ
0.01
1.08247
1.08137
กำไร
-1.23 USD
EURCHF
ดีล
#69179067
วันและเวลาเปิดทำการ
09.02.2021 10:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08247
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.02.2021 08:22:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08137
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.23 USD
10.02.2021 18:50:57
15.02.2021 08:22:40
ซื้อ
0.01
1.07905
1.08137
กำไร
2.61 USD
EURCHF
ดีล
#69288309
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2021 18:50:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07905
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.02.2021 08:22:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08137
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.61 USD
12.02.2021 21:00:01
12.02.2021 21:44:15
ขาย
0.01
1.38593
1.38505
กำไร
0.88 USD
GBPUSD
ดีล
#69386305
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2021 21:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38593
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2021 21:44:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38505
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.88 USD
11.02.2021 22:27:52
12.02.2021 16:45:24
ซื้อ
0.01
1.38163
1.38254
กำไร
0.91 USD
GBPUSD
ดีล
#69338530
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2021 22:27:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38163
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2021 16:45:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38254
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.91 USD
11.02.2021 18:00:03
12.02.2021 10:00:32
ขาย
0.01
1.0799
1.0793
กำไร
0.67 USD
EURCHF
ดีล
#69329487
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2021 18:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0799
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2021 10:00:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0793
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.67 USD
08.02.2021 23:00:02
12.02.2021 04:18:32
ขาย
0.01
1.37409
1.37938
กำไร
-5.29 USD
GBPUSD
ดีล
#69155937
วันและเวลาเปิดทำการ
08.02.2021 23:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37409
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2021 04:18:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37938
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.29 USD
10.02.2021 05:17:34
12.02.2021 04:18:32
ขาย
0.01
1.38235
1.37938
กำไร
2.97 USD
GBPUSD
ดีล
#69244695
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2021 05:17:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38235
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2021 04:18:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37938
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.97 USD
09.02.2021 04:57:26
12.02.2021 04:18:32
ขาย
0.01
1.37825
1.37938
กำไร
-1.13 USD
GBPUSD
ดีล
#69167592
วันและเวลาเปิดทำการ
09.02.2021 04:57:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37825
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2021 04:18:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37938
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.13 USD
10.02.2021 16:30:57
12.02.2021 04:18:32
ขาย
0.01
1.38645
1.37938
กำไร
7.07 USD
GBPUSD
ดีล
#69278494
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2021 16:30:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38645
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2021 04:18:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37938
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.07 USD
11.02.2021 22:00:01
11.02.2021 22:27:51
ซื้อ
0.01
1.38052
1.38142
กำไร
0.90 USD
GBPUSD
ดีล
#69338156
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2021 22:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38052
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.02.2021 22:27:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.90 USD
29.01.2021 17:31:07
10.02.2021 18:44:33
ขาย
0.01
1.07995
1.07935
กำไร
0.68 USD
EURCHF
ดีล
#68689424
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2021 17:31:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07995
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.02.2021 18:44:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
28.01.2021 17:27:51
10.02.2021 18:44:33
ขาย
0.01
1.07655
1.07935
กำไร
-3.14 USD
EURCHF
ดีล
#68604746
วันและเวลาเปิดทำการ
28.01.2021 17:27:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07655
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.02.2021 18:44:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.14 USD
08.02.2021 02:32:21
10.02.2021 18:44:33
ขาย
0.01
1.08336
1.07935
กำไร
4.51 USD
EURCHF
ดีล
#69099619
วันและเวลาเปิดทำการ
08.02.2021 02:32:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08336
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.02.2021 18:44:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.51 USD
29.01.2021 13:08:38
10.02.2021 18:44:33
ขาย
0.01
1.07825
1.07935
กำไร
-1.23 USD
EURCHF
ดีล
#68663282
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2021 13:08:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07825
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.02.2021 18:44:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.23 USD
01.02.2021 05:03:51
10.02.2021 18:44:33
ขาย
0.01
1.08165
1.07935
กำไร
2.59 USD
EURCHF
ดีล
#68730313
วันและเวลาเปิดทำการ
01.02.2021 05:03:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08165
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.02.2021 18:44:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.59 USD