โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.02
03.04.2020 19:33:40
1.05584
1.05591
0.00000
1.05497
กำไร
-0.14 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 19:33:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05584
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.14 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.05591
รับกำไร (Take profit)
1.05497
ขาย
0.02
03.04.2020 19:03:26
1.05491
1.05591
0.00000
1.05497
กำไร
-2.04 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 19:03:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05491
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.05591
รับกำไร (Take profit)
1.05497