โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.04
18.02.2020 15:34:48
1.08000
1.08462
0.00000
1.09100
กำไร
18.48 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 15:34:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08000
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
18.48 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.08462
รับกำไร (Take profit)
1.09100
ซื้อ
0.04
13.02.2020 21:17:34
1.08436
1.08462
0.00000
1.09100
กำไร
1.04 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 21:17:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08436
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.08462
รับกำไร (Take profit)
1.09100
ซื้อ
0.01
13.02.2020 14:23:06
1.06244
1.06087
0.00000
1.06759
กำไร
-1.61 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 14:23:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06244
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.61 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06087
รับกำไร (Take profit)
1.06759
ซื้อ
0.01
13.02.2020 04:42:07
1.06364
1.06087
0.00000
1.06759
กำไร
-2.83 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 04:42:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06364
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.83 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06087
รับกำไร (Take profit)
1.06759
ซื้อ
0.04
12.02.2020 21:19:50
1.08761
1.08462
0.00000
1.09100
กำไร
-11.96 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 21:19:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08761
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.08462
รับกำไร (Take profit)
1.09100
ซื้อ
0.01
12.02.2020 09:24:25
1.06492
1.06087
0.00000
1.06759
กำไร
-4.14 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 09:24:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06492
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.14 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06087
รับกำไร (Take profit)
1.06759
ซื้อ
0.03
10.02.2020 22:59:22
1.09134
1.08462
0.00000
1.09100
กำไร
-20.16 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 22:59:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09134
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.16 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.08462
รับกำไร (Take profit)
1.09100
ซื้อ
0.01
10.02.2020 20:00:01
1.06675
1.06087
0.00000
1.06759
กำไร
-6.01 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 20:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06675
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.01 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06087
รับกำไร (Take profit)
1.06759
ซื้อ
0.03
07.02.2020 20:23:04
1.09455
1.08462
0.00000
1.09100
กำไร
-29.79 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.02.2020 20:23:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09455
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-29.79 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.08462
รับกำไร (Take profit)
1.09100
ซื้อ
0.01
07.02.2020 13:00:00
1.06912
1.06087
0.00000
1.06759
กำไร
-8.44 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
07.02.2020 13:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06912
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.44 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06087
รับกำไร (Take profit)
1.06759
ซื้อ
0.02
06.02.2020 17:31:11
1.09768
1.08462
0.00000
1.09100
กำไร
-26.12 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 17:31:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09768
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-26.12 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08462
รับกำไร (Take profit)
1.09100
ซื้อ
0.01
05.02.2020 18:00:00
1.07085
1.06087
0.00000
1.06759
กำไร
-10.20 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 18:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07085
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06087
รับกำไร (Take profit)
1.06759
ซื้อ
0.01
05.02.2020 17:12:09
1.10032
1.08462
0.00000
1.09100
กำไร
-15.70 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 17:12:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10032
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08462
รับกำไร (Take profit)
1.09100
ซื้อ
0.01
05.02.2020 12:00:01
1.07261
1.06087
0.00000
1.06759
กำไร
-12.00 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 12:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07261
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06087
รับกำไร (Take profit)
1.06759