โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.01
02.07.2020 14:33:54
0.88711
0.88735
0.00000
0.88211
กำไร
-0.18 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 14:33:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88711
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.18 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88735
รับกำไร (Take profit)
0.88211
ขาย
0.01
02.07.2020 14:29:19
0.88638
0.88735
0.00000
0.88211
กำไร
-0.72 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 14:29:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88638
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.72 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88735
รับกำไร (Take profit)
0.88211
ซื้อ
0.02
02.07.2020 13:31:24
0.90111
0.90028
0.00000
0.91067
กำไร
-2.07 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 13:31:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90111
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.07 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90028
รับกำไร (Take profit)
0.91067
ขาย
0.01
02.07.2020 12:14:49
0.88568
0.88735
0.00000
0.88211
กำไร
-1.23 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 12:14:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88568
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.23 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88735
รับกำไร (Take profit)
0.88211
ขาย
0.01
02.07.2020 11:53:26
0.88499
0.88735
0.00000
0.88211
กำไร
-1.74 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 11:53:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88499
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.74 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88735
รับกำไร (Take profit)
0.88211
ขาย
0.01
02.07.2020 09:05:24
0.88431
0.88735
0.00000
0.88211
กำไร
-2.24 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 09:05:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88431
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.24 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88735
รับกำไร (Take profit)
0.88211
ขาย
0.01
02.07.2020 08:29:04
0.88360
0.88735
0.00000
0.88211
กำไร
-2.77 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 08:29:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88360
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.77 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88735
รับกำไร (Take profit)
0.88211
ขาย
0.01
02.07.2020 07:12:40
0.88290
0.88735
0.00000
0.88211
กำไร
-3.28 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 07:12:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88290
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88735
รับกำไร (Take profit)
0.88211
ขาย
0.01
02.07.2020 05:19:55
0.88220
0.88735
0.00000
0.88211
กำไร
-3.80 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 05:19:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88220
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88735
รับกำไร (Take profit)
0.88211
ขาย
0.01
02.07.2020 00:21:07
0.88149
0.88735
0.00000
0.88211
กำไร
-4.32 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 00:21:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88149
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88735
รับกำไร (Take profit)
0.88211
ขาย
0.01
02.07.2020 00:18:53
0.88075
0.88735
0.00000
0.88211
กำไร
-4.87 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 00:18:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88075
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88735
รับกำไร (Take profit)
0.88211
ขาย
0.01
01.07.2020 23:02:15
0.88000
0.88735
0.00000
0.88211
กำไร
-5.42 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 23:02:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.88000
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.42 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88735
รับกำไร (Take profit)
0.88211
ขาย
0.01
01.07.2020 19:22:53
0.87932
0.88735
0.00000
0.88211
กำไร
-5.92 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 19:22:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.87932
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88735
รับกำไร (Take profit)
0.88211
ขาย
0.01
01.07.2020 18:43:41
0.87862
0.88735
0.00000
0.88211
กำไร
-6.44 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 18:43:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.87862
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.44 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88735
รับกำไร (Take profit)
0.88211
ขาย
0.01
01.07.2020 17:59:47
0.87792
0.88735
0.00000
0.88211
กำไร
-6.96 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 17:59:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.87792
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88735
รับกำไร (Take profit)
0.88211
ซื้อ
0.01
01.07.2020 13:45:51
1.06170
1.06180
0.00000
1.06613
กำไร
0.11 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 13:45:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06170
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.11 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06180
รับกำไร (Take profit)
1.06613
ซื้อ
0.02
01.07.2020 13:05:36
0.90371
0.90028
0.00000
0.91067
กำไร
-8.56 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 13:05:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90371
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90028
รับกำไร (Take profit)
0.91067
ซื้อ
0.01
01.07.2020 13:01:22
1.06250
1.06180
0.00000
1.06613
กำไร
-0.74 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 13:01:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06250
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.74 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06180
รับกำไร (Take profit)
1.06613
ซื้อ
0.01
01.07.2020 07:20:08
1.06320
1.06180
0.00000
1.06613
กำไร
-1.48 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 07:20:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06320
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.48 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06180
รับกำไร (Take profit)
1.06613
ซื้อ
0.02
30.06.2020 23:18:14
0.90635
0.90028
0.00000
0.91067
กำไร
-15.15 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 23:18:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90635
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.15 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90028
รับกำไร (Take profit)
0.91067
ซื้อ
0.01
30.06.2020 17:51:00
1.06401
1.06180
0.00000
1.06613
กำไร
-2.34 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 17:51:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06401
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.34 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06180
รับกำไร (Take profit)
1.06613
ซื้อ
0.02
30.06.2020 17:33:03
0.90895
0.90028
0.00000
0.91067
กำไร
-21.64 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 17:33:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90895
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.64 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90028
รับกำไร (Take profit)
0.91067
ซื้อ
0.02
30.06.2020 16:23:10
0.91164
0.90028
0.00000
0.91067
กำไร
-28.35 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 16:23:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91164
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-28.35 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90028
รับกำไร (Take profit)
0.91067
ซื้อ
0.01
30.06.2020 15:27:10
1.06471
1.06180
0.00000
1.06613
กำไร
-3.08 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 15:27:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06471
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.08 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06180
รับกำไร (Take profit)
1.06613
ซื้อ
0.01
30.06.2020 13:54:19
1.06539
1.06180
0.00000
1.06613
กำไร
-3.80 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 13:54:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06539
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06180
รับกำไร (Take profit)
1.06613
ซื้อ
0.01
30.06.2020 13:16:43
1.06612
1.06180
0.00000
1.06613
กำไร
-4.57 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 13:16:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06612
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.57 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06180
รับกำไร (Take profit)
1.06613
ซื้อ
0.01
30.06.2020 13:01:33
1.06682
1.06180
0.00000
1.06613
กำไร
-5.31 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 13:01:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06682
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.31 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06180
รับกำไร (Take profit)
1.06613
ซื้อ
0.01
30.06.2020 12:14:01
1.06752
1.06180
0.00000
1.06613
กำไร
-6.06 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 12:14:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06752
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06180
รับกำไร (Take profit)
1.06613
ซื้อ
0.01
30.06.2020 09:32:50
1.06823
1.06180
0.00000
1.06613
กำไร
-6.81 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 09:32:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06823
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.81 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06180
รับกำไร (Take profit)
1.06613
ซื้อ
0.01
30.06.2020 09:07:55
1.06893
1.06180
0.00000
1.06613
กำไร
-7.55 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 09:07:55
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06893
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.55 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06180
รับกำไร (Take profit)
1.06613
ซื้อ
0.01
30.06.2020 05:30:01
1.06962
1.06180
0.00000
1.06613
กำไร
-8.28 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 05:30:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06962
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06180
รับกำไร (Take profit)
1.06613
ซื้อ
0.02
30.06.2020 01:00:01
0.91425
0.90028
0.00000
0.91067
กำไร
-34.87 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 01:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91425
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-34.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90028
รับกำไร (Take profit)
0.91067