ซื้อ
0.01
24.09.2021 03:01:12
129.563
129.597
0.000
129.761
กำไร
0.00 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 03:01:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
129.563
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
129.597
รับกำไร (Take profit)
129.761
ขาย
0.02
23.09.2021 22:00:03
110.228
110.361
0.000
109.966
กำไร
-0.02 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 22:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.228
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.02 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
110.361
รับกำไร (Take profit)
109.966
ขาย
0.23
23.09.2021 21:50:38
129.454
129.625
0.000
129.084
กำไร
-0.36 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 21:50:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
129.454
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.36 USD
ปริมาณเทรด
0.23
ราคาปัจจุบัน
129.625
รับกำไร (Take profit)
129.084
ขาย
0.07
23.09.2021 19:56:31
1.37495
1.37339
0.00000
0.00000
กำไร
0.11 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 19:56:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37495
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.11 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
1.37339
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
23.09.2021 18:00:03
1.60781
1.60586
0.00000
1.61080
กำไร
-0.14 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 18:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.60781
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.14 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.60586
รับกำไร (Take profit)
1.61080
ขาย
0.06
23.09.2021 16:43:39
1.37339
1.37339
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 16:43:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37339
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.37339
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.13
23.09.2021 16:33:48
129.155
129.625
0.000
129.084
กำไร
-0.55 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 16:33:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
129.155
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.55 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
129.625
รับกำไร (Take profit)
129.084
ขาย
0.05
23.09.2021 15:48:00
1.37188
1.37339
0.00000
0.00000
กำไร
-0.08 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 15:48:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37188
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.08 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.37339
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.06
23.09.2021 15:00:02
1.60980
1.60586
0.00000
1.61080
กำไร
-0.17 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 15:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.60980
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.17 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.60586
รับกำไร (Take profit)
1.61080
ขาย
0.01
23.09.2021 15:00:02
110.022
110.361
0.000
109.966
กำไร
-0.03 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 15:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.022
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.03 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
110.361
รับกำไร (Take profit)
109.966
ขาย
0.04
23.09.2021 14:09:57
1.37039
1.37339
0.00000
0.00000
กำไร
-0.12 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:09:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37039
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.12 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.37339
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
23.09.2021 14:00:28
1.36893
1.37339
0.00000
0.00000
กำไร
-0.13 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:00:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36893
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.13 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.37339
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
23.09.2021 12:09:19
1.36714
1.37339
0.00000
0.00000
กำไร
-0.13 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 12:09:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36714
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.13 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.37339
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.03
23.09.2021 12:00:10
1.61176
1.60586
0.00000
1.61080
กำไร
-0.13 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 12:00:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.61176
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.13 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.60586
รับกำไร (Take profit)
1.61080
ขาย
0.01
23.09.2021 11:10:52
1.36582
1.37339
0.00000
0.00000
กำไร
-0.08 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 11:10:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36582
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.08 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37339
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
23.09.2021 11:10:51
1.36603
1.37314
0.00000
0.00000
กำไร
0.07 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 11:10:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36603
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.07 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37314
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.07
23.09.2021 10:09:06
128.855
129.625
0.000
129.084
กำไร
-0.49 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 10:09:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
128.855
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.49 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
129.625
รับกำไร (Take profit)
129.084
ซื้อ
0.02
23.09.2021 10:00:03
1.61481
1.60586
0.00000
1.61080
กำไร
-0.13 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 10:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.61481
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.13 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.60586
รับกำไร (Take profit)
1.61080
ซื้อ
0.01
23.09.2021 07:00:04
1.61791
1.60586
0.00000
1.61080
กำไร
-0.09 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 07:00:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.61791
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.09 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.60586
รับกำไร (Take profit)
1.61080
ซื้อ
0.01
23.09.2021 06:00:01
1.61954
1.60586
0.00000
1.61080
กำไร
-0.10 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 06:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.61954
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.10 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.60586
รับกำไร (Take profit)
1.61080
คัดลอก
56.43 USD
23.09.2021 01:51:17
189.47%
190.19%
0.00
0.00
กำไร
0.14 USD
Black_Clover
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 01:51:17
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.14 USD
ปริมาณเทรด
56.43 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.01
23.09.2021 01:00:03
109.773
110.361
0.000
109.966
กำไร
-0.05 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 01:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.773
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
110.361
รับกำไร (Take profit)
109.966
ขาย
0.01
23.09.2021 00:00:10
109.778
110.361
0.000
109.966
กำไร
-0.05 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 00:00:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.778
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
110.361
รับกำไร (Take profit)
109.966
ขาย
0.04
22.09.2021 12:16:23
128.556
129.625
0.000
129.084
กำไร
-0.39 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 12:16:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
128.556
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.39 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
129.625
รับกำไร (Take profit)
129.084
ขาย
0.02
22.09.2021 04:10:36
128.256
129.625
0.000
129.084
กำไร
-0.25 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 04:10:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
128.256
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.25 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
129.625
รับกำไร (Take profit)
129.084
ขาย
0.01
22.09.2021 02:44:14
127.957
129.625
0.000
129.084
กำไร
-0.15 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 02:44:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
127.957
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.15 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
129.625
รับกำไร (Take profit)
129.084
ซื้อ
0.1
22.09.2021 02:09:08
0.87566
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
1.18 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 02:09:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.87566
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.18 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
20.09.2021 13:48:39
0.96061
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
0.34 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 13:48:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.96061
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.34 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
100.00 USD
20.09.2021 06:19:57
31069.03%
33670.71%
0.00
0.00
กำไร
35.85 USD
ms
demaq
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 06:19:57
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
35.85 USD
ปริมาณเทรด
100.00 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
100.56 USD
20.09.2021 06:19:35
76.68%
83.92%
0.00
0.00
กำไร
6.83 USD
DrMartin
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 06:19:35
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
6.83 USD
ปริมาณเทรด
100.56 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
835.26 USD
20.09.2021 06:19:00
15.08%
23.46%
0.00
0.00
กำไร
44.14 USD
DealX_Int
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 06:19:00
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
44.14 USD
ปริมาณเทรด
835.26 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.1
07.09.2021 18:12:33
1.03180
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
-0.38 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 18:12:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.03180
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.38 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
07.09.2021 18:09:20
1.00000
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
-0.06 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 18:09:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.00000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.06 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
07.09.2021 18:08:23
1.05000
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
-0.56 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 18:08:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.05000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.56 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
04.09.2021 22:16:10
1.25282
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
-2.59 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2021 22:16:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.25282
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.59 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
25.08.2021 08:26:05
1.16553
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
-1.71 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.08.2021 08:26:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.16553
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.71 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
18.08.2021 19:00:42
1.15035
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
-1.56 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 19:00:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.15035
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.56 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
18.08.2021 01:27:25
1.10000
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
-1.06 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 01:27:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.06 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
09.08.2021 07:36:06
0.80042
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
1.94 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2021 07:36:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.80042
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.94 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
09.08.2021 03:11:08
0.77500
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
2.19 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2021 03:11:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.19 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
06.08.2021 22:23:53
0.75000
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
2.44 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 22:23:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.75000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.44 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
20.07.2021 06:19:09
0.52500
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
4.69 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 06:19:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.52500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
4.69 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
17.07.2021 04:57:08
0.57500
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
4.19 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.07.2021 04:57:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.57500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
4.19 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
102.20 USD
15.07.2021 04:47:46
1427.28%
3104.85%
0.00
0.00
กำไร
41.96 USD
DePapelFX
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 04:47:46
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
41.96 USD
ปริมาณเทรด
102.20 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.1
29.06.2021 15:01:29
0.72542
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
2.69 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 15:01:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72542
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.69 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
29.06.2021 10:30:57
0.67532
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
3.19 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 10:30:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67532
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.19 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
26.06.2021 00:59:18
0.62520
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
3.69 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2021 00:59:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.62520
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.69 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
22.06.2021 15:25:31
0.55000
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
4.44 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 15:25:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.55000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
4.44 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
22.06.2021 03:15:29
0.60000
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
3.94 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 03:15:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.60000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.94 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
22.06.2021 00:45:51
0.65000
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
3.44 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 00:45:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.65000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.44 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
21.06.2021 12:32:18
0.70016
0.99562
0.00000
0.00000
กำไร
2.94 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 12:32:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.70016
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.94 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.99562
รับกำไร (Take profit)
0.00000