27.09.2021 06:00:02
27.09.2021 09:02:42
ขาย
0.01
1.60831
1.60898
กำไร
0.00 USD
EURAUD
ดีล
#45537651
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 06:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.60831
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 09:02:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.60898
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.09.2021 07:00:01
27.09.2021 09:02:42
ขาย
0.01
1.61044
1.60898
กำไร
0.01 USD
EURAUD
ดีล
#45539269
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 07:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.61044
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 09:02:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.60898
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
27.09.2021 05:00:01
27.09.2021 05:47:44
ขาย
0.01
1.60872
1.60832
กำไร
0.00 USD
EURAUD
ดีล
#45535005
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 05:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.60872
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 05:47:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.60832
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.09.2021 04:00:02
27.09.2021 04:23:52
ขาย
0.01
1.60995
1.60955
กำไร
0.00 USD
EURAUD
ดีล
#45530992
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 04:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.60995
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 04:23:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.60955
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
24.09.2021 13:00:04
27.09.2021 03:02:07
ขาย
0.01
1.61487
1.61282
กำไร
0.01 USD
EURAUD
ดีล
#45462781
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 13:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.61487
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 03:02:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.61282
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
24.09.2021 12:00:03
27.09.2021 03:02:07
ขาย
0.01
1.61157
1.61282
กำไร
-0.01 USD
EURAUD
ดีล
#45459536
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 12:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.61157
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 03:02:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.61282
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
24.09.2021 03:01:12
24.09.2021 19:25:05
ซื้อ
0.01
129.563
129.761
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#45429891
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 03:01:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.563
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 19:25:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.761
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
24.09.2021 11:00:02
24.09.2021 11:05:11
ซื้อ
0.01
1.61271
1.61311
กำไร
0.00 USD
EURAUD
ดีล
#45455058
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 11:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.61271
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 11:05:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.61311
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
23.09.2021 11:10:51
24.09.2021 10:03:31
ซื้อ
0.01
1.36603
1.37081
กำไร
0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#45336810
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 11:10:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36603
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:03:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37081
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
23.09.2021 11:10:52
24.09.2021 10:03:30
ขาย
0.01
1.36582
1.37107
กำไร
-0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#45336860
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 11:10:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36582
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:03:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37107
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
23.09.2021 12:09:19
24.09.2021 10:03:29
ขาย
0.02
1.36714
1.37113
กำไร
-0.08 USD
GBPUSD
ดีล
#45347182
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 12:09:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36714
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:03:29
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.08 USD
23.09.2021 14:00:28
24.09.2021 10:03:28
ขาย
0.03
1.36893
1.37115
กำไร
-0.07 USD
GBPUSD
ดีล
#45362820
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:00:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36893
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:03:28
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.37115
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
23.09.2021 14:09:57
24.09.2021 10:03:27
ขาย
0.04
1.37039
1.37117
กำไร
-0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#45364807
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:09:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37039
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:03:27
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.37117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
23.09.2021 15:48:00
24.09.2021 10:03:26
ขาย
0.05
1.37188
1.37117
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#45377545
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 15:48:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37188
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:03:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.37117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
23.09.2021 16:43:39
24.09.2021 10:03:23
ขาย
0.06
1.37339
1.37118
กำไร
0.13 USD
GBPUSD
ดีล
#45388585
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 16:43:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37339
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:03:23
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.37118
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
23.09.2021 19:56:31
24.09.2021 10:03:22
ขาย
0.07
1.37495
1.37115
กำไร
0.27 USD
GBPUSD
ดีล
#45412467
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 19:56:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37495
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:03:22
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.37115
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.27 USD
23.09.2021 06:00:01
24.09.2021 10:01:07
ซื้อ
0.01
1.61954
1.6108
กำไร
-0.06 USD
EURAUD
ดีล
#45310637
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 06:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.61954
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:01:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.6108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.06 USD
23.09.2021 12:00:10
24.09.2021 10:01:07
ซื้อ
0.03
1.61176
1.6108
กำไร
-0.02 USD
EURAUD
ดีล
#45345752
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 12:00:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.61176
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:01:07
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.6108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
23.09.2021 07:00:04
24.09.2021 10:01:07
ซื้อ
0.01
1.61791
1.6108
กำไร
-0.05 USD
EURAUD
ดีล
#45314453
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 07:00:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.61791
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:01:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.6108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
23.09.2021 18:00:03
24.09.2021 10:01:07
ซื้อ
0.1
1.60781
1.6108
กำไร
0.22 USD
EURAUD
ดีล
#45403824
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 18:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.60781
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:01:07
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.6108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.22 USD
23.09.2021 10:00:03
24.09.2021 10:01:07
ซื้อ
0.02
1.61481
1.6108
กำไร
-0.06 USD
EURAUD
ดีล
#45325047
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 10:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.61481
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:01:07
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.6108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.06 USD
23.09.2021 15:00:02
24.09.2021 10:01:07
ซื้อ
0.06
1.6098
1.6108
กำไร
0.04 USD
EURAUD
ดีล
#45372963
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 15:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.6098
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:01:07
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.6108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
23.09.2021 17:10:03
24.09.2021 03:01:12
ซื้อ
0.01
129.334
129.535
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#45397382
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 17:10:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.334
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 03:01:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.535
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.09.2021 15:50:59
23.09.2021 17:10:02
ซื้อ
0.01
129.113
129.311
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#45378115
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 15:50:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.113
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 17:10:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.311
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.09.2021 10:08:58
23.09.2021 15:50:58
ซื้อ
0.01
128.881
129.079
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#45327188
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 10:08:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
128.881
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 15:50:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.079
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.09.2021 21:09:24
23.09.2021 11:10:50
ซื้อ
0.01
1.36838
1.36581
กำไร
-0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#45256628
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:09:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36838
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 11:10:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36581
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
22.09.2021 21:09:27
23.09.2021 11:10:49
ขาย
0.01
1.36835
1.36605
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#45256682
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:09:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36835
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 11:10:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.09.2021 21:20:11
23.09.2021 11:10:48
ซื้อ
0.02
1.36692
1.36582
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#45260856
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:20:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36692
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 11:10:48
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.36582
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
22.09.2021 21:39:21
23.09.2021 11:10:47
ซื้อ
0.03
1.36536
1.36584
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#45265110
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:39:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36536
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 11:10:47
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.36584
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
22.09.2021 21:45:28
23.09.2021 11:10:46
ซื้อ
0.05
1.36236
1.36592
กำไร
0.18 USD
GBPUSD
ดีล
#45269791
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:45:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36236
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 11:10:46
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.36592
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.18 USD
22.09.2021 21:40:32
23.09.2021 11:10:46
ซื้อ
0.04
1.36392
1.36591
กำไร
0.08 USD
GBPUSD
ดีล
#45266626
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:40:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36392
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 11:10:46
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.36591
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
23.09.2021 09:05:24
23.09.2021 10:08:56
ซื้อ
0.01
128.652
128.852
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#45319966
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 09:05:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
128.652
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 10:08:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
128.852
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.09.2021 21:04:20
23.09.2021 09:05:23
ซื้อ
0.01
128.769
128.625
กำไร
-0.01 USD
EURJPY
ดีล
#45252209
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:04:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
128.769
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 09:05:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
128.625
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
22.09.2021 22:00:06
23.09.2021 09:05:23
ซื้อ
0.02
128.465
128.625
กำไร
0.03 USD
EURJPY
ดีล
#45278324
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 22:00:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
128.465
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 09:05:23
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
128.625
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
22.09.2021 22:00:10
23.09.2021 05:22:44
ซื้อ
0.02
1.61533
1.61712
กำไร
0.03 USD
EURAUD
ดีล
#45278798
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 22:00:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.61533
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 05:22:44
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.61712
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
22.09.2021 17:00:02
23.09.2021 05:22:44
ซื้อ
0.01
1.61901
1.61712
กำไร
-0.01 USD
EURAUD
ดีล
#45228729
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 17:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.61901
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 05:22:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.61712
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
22.09.2021 18:00:02
23.09.2021 05:22:44
ซื้อ
0.01
1.6172
1.61712
กำไร
0.00 USD
EURAUD
ดีล
#45235940
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 18:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.6172
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 05:22:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.61712
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
17.09.2021 07:40:45
22.09.2021 21:09:23
ซื้อ
0.01
1.38048
1.36813
กำไร
-0.12 USD
GBPUSD
ดีล
#44849326
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 07:40:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38048
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:09:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36813
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.12 USD
17.09.2021 07:40:45
22.09.2021 21:09:21
ขาย
0.01
1.38026
1.36838
กำไร
0.12 USD
GBPUSD
ดีล
#44849354
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 07:40:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38026
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:09:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36838
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
17.09.2021 11:00:26
22.09.2021 21:09:20
ซื้อ
0.02
1.37896
1.36821
กำไร
-0.22 USD
GBPUSD
ดีล
#44864456
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 11:00:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37896
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:09:20
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.36821
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.22 USD
17.09.2021 16:57:52
22.09.2021 21:09:18
ซื้อ
0.03
1.37738
1.36823
กำไร
-0.27 USD
GBPUSD
ดีล
#44906196
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:57:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37738
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:09:18
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.36823
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.27 USD
17.09.2021 17:16:50
22.09.2021 21:09:17
ซื้อ
0.04
1.37582
1.36816
กำไร
-0.31 USD
GBPUSD
ดีล
#44913440
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:16:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37582
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:09:17
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.36816
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.31 USD
17.09.2021 17:58:28
22.09.2021 21:09:15
ซื้อ
0.05
1.37433
1.36798
กำไร
-0.32 USD
GBPUSD
ดีล
#44923566
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:58:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37433
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:09:15
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.36798
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.32 USD
17.09.2021 23:51:31
22.09.2021 21:09:13
ซื้อ
0.06
1.37287
1.36811
กำไร
-0.29 USD
GBPUSD
ดีล
#44947319
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 23:51:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37287
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:09:13
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.36811
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.29 USD
20.09.2021 04:57:23
22.09.2021 21:09:11
ซื้อ
0.07
1.3714
1.36815
กำไร
-0.23 USD
GBPUSD
ดีล
#44967729
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 04:57:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3714
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:09:11
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.36815
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.23 USD
20.09.2021 09:38:53
22.09.2021 21:09:09
ซื้อ
0.08
1.36986
1.36824
กำไร
-0.13 USD
GBPUSD
ดีล
#44989674
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 09:38:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36986
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:09:09
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.36824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.13 USD
20.09.2021 10:09:49
22.09.2021 21:09:07
ซื้อ
0.09
1.36839
1.36813
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#44994783
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:09:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36839
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:09:07
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.36813
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
20.09.2021 10:25:35
22.09.2021 21:09:05
ซื้อ
0.1
1.36688
1.3681
กำไร
0.12 USD
GBPUSD
ดีล
#44998995
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:25:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36688
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:09:05
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.3681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
20.09.2021 15:27:00
22.09.2021 21:09:02
ซื้อ
0.11
1.36527
1.36819
กำไร
0.32 USD
GBPUSD
ดีล
#45030509
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 15:27:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36527
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:09:02
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.36819
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.32 USD
22.09.2021 10:58:47
22.09.2021 21:09:01
ซื้อ
0.13
1.36375
1.36819
กำไร
0.58 USD
GBPUSD
ดีล
#45206176
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 10:58:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36375
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:09:01
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.36819
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.58 USD