ขาย
1
12.05.2021 06:42:12
4279.00
4295.10
0.00
2955.00
กำไร
-16.10 USD
ETHUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 06:42:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
4279.00
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-16.10 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
4295.10
รับกำไร (Take profit)
2955.00
ขาย
1
07.05.2021 18:52:41
1.21616
1.21212
0.00000
1.20300
กำไร
404.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 18:52:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.21616
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
404.00 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.21212
รับกำไร (Take profit)
1.20300
ขาย
1
07.05.2021 15:30:21
1.20850
1.21212
0.00000
1.20300
กำไร
-362.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 15:30:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20850
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-362.00 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.21212
รับกำไร (Take profit)
1.20300
ขาย
1
06.05.2021 11:34:08
1.20390
1.21212
0.00000
1.20300
กำไร
-822.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 11:34:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20390
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-822.00 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.21212
รับกำไร (Take profit)
1.20300
ขาย
1
04.05.2021 16:27:45
3497.36
4295.10
0.00
2955.00
กำไร
-797.74 USD
ETHUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 16:27:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
3497.36
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-797.74 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
4295.10
รับกำไร (Take profit)
2955.00
ขาย
1
03.05.2021 11:39:53
3188.90
4295.10
0.00
2955.00
กำไร
-1 106.20 USD
ETHUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 11:39:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
3188.90
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1 106.20 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
4295.10
รับกำไร (Take profit)
2955.00
ขาย
1
01.05.2021 10:21:13
2844.98
4295.10
0.00
2955.00
กำไร
-1 450.12 USD
ETHUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.05.2021 10:21:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
2844.98
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1 450.12 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
4295.10
รับกำไร (Take profit)
2955.00
ขาย
0.5
13.04.2021 16:47:44
1.19406
1.21212
0.00000
1.20300
กำไร
-903.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 16:47:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19406
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-903.00 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.21212
รับกำไร (Take profit)
1.20300
ขาย
0.5
13.04.2021 15:41:15
1.19200
1.21212
0.00000
1.20300
กำไร
-1 006.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 15:41:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19200
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 006.00 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.21212
รับกำไร (Take profit)
1.20300
ขาย
0.5
12.04.2021 13:42:15
1.19100
1.21212
0.00000
1.20300
กำไร
-1 056.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2021 13:42:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19100
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 056.00 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.21212
รับกำไร (Take profit)
1.20300
ขาย
0.5
08.04.2021 15:53:32
1.18900
1.21212
0.00000
1.20300
กำไร
-1 156.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 15:53:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.18900
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 156.00 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.21212
รับกำไร (Take profit)
1.20300