ขาย
0.21
04.08.2021 10:55:29
0.92880
0.92998
0.00000
0.92360
กำไร
-19.79 USD
AUDCAD.
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 10:55:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.92880
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.79 USD
ปริมาณเทรด
0.21
ราคาปัจจุบัน
0.92998
รับกำไร (Take profit)
0.92360
ขาย
0.13
03.08.2021 17:51:38
0.92718
0.92998
0.00000
0.92360
กำไร
-29.07 USD
AUDCAD.
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2021 17:51:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.92718
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-29.07 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
0.92998
รับกำไร (Take profit)
0.92360
ขาย
0.08
03.08.2021 07:35:53
0.92558
0.92998
0.00000
0.92360
กำไร
-28.10 USD
AUDCAD.
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2021 07:35:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.92558
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-28.10 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
0.92998
รับกำไร (Take profit)
0.92360
ขาย
0.05
03.08.2021 07:30:29
0.92391
0.92998
0.00000
0.92360
กำไร
-24.23 USD
AUDCAD.
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2021 07:30:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.92391
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.23 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.92998
รับกำไร (Take profit)
0.92360
ขาย
0.03
03.08.2021 05:33:57
0.92157
0.92998
0.00000
0.92360
กำไร
-20.14 USD
AUDCAD.
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2021 05:33:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.92157
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.14 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
0.92998
รับกำไร (Take profit)
0.92360
ขาย
0.02
02.08.2021 17:28:58
0.91996
0.92998
0.00000
0.92360
กำไร
-16.00 USD
AUDCAD.
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2021 17:28:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.91996
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.00 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.92998
รับกำไร (Take profit)
0.92360
ขาย
0.01
02.08.2021 15:35:01
0.91830
0.92998
0.00000
0.92360
กำไร
-9.32 USD
AUDCAD.
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2021 15:35:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.91830
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.32 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.92998
รับกำไร (Take profit)
0.92360