02.08.2021 03:40:02
02.08.2021 04:45:36
ขาย
0.01
0.91674
0.9158
กำไร
0.75 USD
AUDCAD.
ดีล
#78061890
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2021 03:40:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.91674
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.08.2021 04:45:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.9158
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.75 USD
30.07.2021 22:25:02
30.07.2021 23:59:55
ซื้อ
0.01
0.91524
0.91614
กำไร
0.72 USD
AUDCAD.
ดีล
#78039427
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 22:25:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91524
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 23:59:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91614
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.72 USD
30.07.2021 14:02:00
30.07.2021 18:02:29
ซื้อ
0.03
0.91636
0.91756
กำไร
2.88 USD
AUDCAD.
ดีล
#78005699
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 14:02:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91636
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 18:02:29
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.91756
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.88 USD
30.07.2021 08:20:01
30.07.2021 18:02:25
ซื้อ
0.01
0.91951
0.91768
กำไร
-1.47 USD
AUDCAD.
ดีล
#77985626
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 08:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91951
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 18:02:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91768
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.47 USD
30.07.2021 13:56:11
30.07.2021 18:02:25
ซื้อ
0.02
0.91789
0.91768
กำไร
-0.34 USD
AUDCAD.
ดีล
#78005138
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 13:56:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91789
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 18:02:25
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.91768
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.34 USD
30.07.2021 07:28:57
30.07.2021 17:06:03
ซื้อ
0.1
4386.8
4410
กำไร
23.20 USD
SP500.
ดีล
#77983997
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 07:28:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
4386.8
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
23.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 17:06:03
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
4410
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
23.20 USD
30.07.2021 12:45:22
30.07.2021 13:56:31
ขาย
0.01
0.91879
0.91785
กำไร
0.76 USD
AUDCAD.
ดีล
#78001216
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 12:45:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.91879
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 13:56:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91785
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.76 USD
30.07.2021 11:35:01
30.07.2021 12:45:20
ขาย
0.01
0.91996
0.91897
กำไร
0.79 USD
AUDCAD.
ดีล
#77997177
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 11:35:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.91996
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 12:45:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91897
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD
29.07.2021 20:37:02
30.07.2021 04:52:26
ซื้อ
0.02
0.92012
0.92129
กำไร
1.88 USD
AUDCAD.
ดีล
#77967694
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 20:37:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92012
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 04:52:26
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.92129
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.88 USD
29.07.2021 13:45:02
30.07.2021 04:52:26
ซื้อ
0.01
0.92174
0.92129
กำไร
-0.36 USD
AUDCAD.
ดีล
#77938270
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 13:45:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92174
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 04:52:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92129
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.36 USD
29.07.2021 05:05:01
29.07.2021 10:20:42
ซื้อ
0.01
0.9217
0.92265
กำไร
0.76 USD
AUDCAD.
ดีล
#77903609
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 05:05:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9217
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 10:20:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92265
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.76 USD
28.07.2021 05:10:01
28.07.2021 21:49:00
ซื้อ
0.01
0.92629
0.92444
กำไร
-1.48 USD
AUDCAD.
ดีล
#77800926
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 05:10:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92629
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 21:49:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92444
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.48 USD
28.07.2021 10:25:47
28.07.2021 21:49:00
ซื้อ
0.02
0.92468
0.92444
กำไร
-0.38 USD
AUDCAD.
ดีล
#77819224
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 10:25:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92468
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 21:49:00
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.92444
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.38 USD
28.07.2021 12:57:36
28.07.2021 21:49:00
ซื้อ
0.03
0.92309
0.92441
กำไร
3.16 USD
AUDCAD.
ดีล
#77834440
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 12:57:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92309
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 21:49:00
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.92441
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.16 USD
28.07.2021 16:38:17
28.07.2021 16:55:59
ซื้อ
0.3
4397.4
4398
กำไร
1.80 USD
SP500.
ดีล
#77851981
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 16:38:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
4397.4
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 16:55:59
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
4398
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
28.07.2021 09:14:46
28.07.2021 10:59:57
ซื้อ
0.1
4398.8
4401.4
กำไร
2.60 USD
SP500.
ดีล
#77813519
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 09:14:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
4398.8
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 10:59:57
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
4401.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.60 USD
28.07.2021 00:10:04
28.07.2021 04:37:07
ขาย
0.01
0.92811
0.92712
กำไร
0.78 USD
AUDCAD.
ดีล
#77791080
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 00:10:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.92811
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 04:37:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92712
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.78 USD
27.07.2021 18:00:01
27.07.2021 19:06:42
ขาย
0.01
0.92728
0.92631
กำไร
0.77 USD
AUDCAD.
ดีล
#77772911
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.92728
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 19:06:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92631
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.77 USD
27.07.2021 10:15:01
27.07.2021 12:10:05
ซื้อ
0.01
0.92436
0.92543
กำไร
0.85 USD
AUDCAD.
ดีล
#77723078
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 10:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92436
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 12:10:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92543
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.85 USD
27.07.2021 00:00:04
27.07.2021 05:28:13
ขาย
0.02
0.92635
0.9254
กำไร
1.51 USD
AUDCAD.
ดีล
#77698024
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 00:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.92635
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 05:28:13
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.9254
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.51 USD
26.07.2021 15:55:02
27.07.2021 05:28:10
ขาย
0.01
0.92503
0.92538
กำไร
-0.27 USD
AUDCAD.
ดีล
#77670028
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 15:55:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.92503
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 05:28:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92538
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.27 USD
26.07.2021 09:46:53
26.07.2021 16:11:20
ซื้อ
0.02
0.92424
0.92547
กำไร
1.96 USD
AUDCAD.
ดีล
#77636121
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 09:46:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92424
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 16:11:20
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.92547
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.96 USD
23.07.2021 22:05:04
26.07.2021 16:11:09
ซื้อ
0.01
0.9258
0.92541
กำไร
-0.31 USD
AUDCAD.
ดีล
#77537819
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 22:05:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9258
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 16:11:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92541
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.31 USD
23.07.2021 15:30:02
23.07.2021 17:49:57
ขาย
0.01
0.92802
0.92706
กำไร
0.76 USD
AUDCAD.
ดีล
#77513626
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 15:30:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.92802
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 17:49:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.76 USD
23.07.2021 07:10:03
23.07.2021 15:27:28
ซื้อ
0.01
0.92718
0.92815
กำไร
0.78 USD
AUDCAD.
ดีล
#77468562
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 07:10:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92718
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:27:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92815
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.78 USD
22.07.2021 21:30:02
23.07.2021 08:00:51
ขาย
0.01
0.92754
0.92655
กำไร
0.79 USD
AUDCAD.
ดีล
#77453309
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 21:30:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.92754
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 08:00:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92655
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD
22.07.2021 09:11:14
22.07.2021 18:34:23
ขาย
0.02
0.92639
0.92662
กำไร
-0.37 USD
AUDCAD.
ดีล
#77382297
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 09:11:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.92639
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 18:34:23
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.92662
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.37 USD
22.07.2021 05:30:41
22.07.2021 18:34:23
ขาย
0.01
0.92476
0.92662
กำไร
-1.47 USD
AUDCAD.
ดีล
#77372759
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 05:30:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.92476
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 18:34:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92662
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.47 USD
22.07.2021 16:35:31
22.07.2021 18:34:23
ขาย
0.03
0.92802
0.92662
กำไร
3.34 USD
AUDCAD.
ดีล
#77429955
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 16:35:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.92802
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 18:34:23
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.92662
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.34 USD
21.07.2021 22:20:03
22.07.2021 00:28:25
ขาย
0.01
0.92452
0.92358
กำไร
0.75 USD
AUDCAD.
ดีล
#77361015
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 22:20:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.92452
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 00:28:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92358
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.75 USD
21.07.2021 18:09:45
21.07.2021 21:58:26
ซื้อ
0.02
0.92286
0.92404
กำไร
1.88 USD
AUDCAD.
ดีล
#77350378
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 18:09:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92286
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 21:58:26
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.92404
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.88 USD
21.07.2021 17:35:01
21.07.2021 21:58:26
ซื้อ
0.01
0.9245
0.92404
กำไร
-0.37 USD
AUDCAD.
ดีล
#77346907
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 17:35:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9245
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 21:58:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92404
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.37 USD
21.07.2021 16:35:02
21.07.2021 16:48:35
ซื้อ
0.01
0.9261
0.92712
กำไร
0.80 USD
AUDCAD.
ดีล
#77338645
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 16:35:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9261
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:48:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92712
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD
21.07.2021 05:27:46
21.07.2021 13:22:15
ซื้อ
0.01
0.92862
0.92818
กำไร
-0.35 USD
AUDCAD.
ดีล
#77289277
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 05:27:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92862
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 13:22:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92818
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.35 USD
21.07.2021 11:34:39
21.07.2021 13:22:15
ซื้อ
0.02
0.927
0.92818
กำไร
1.86 USD
AUDCAD.
ดีล
#77312719
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 11:34:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.927
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 13:22:15
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.92818
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.86 USD
21.07.2021 03:10:58
21.07.2021 04:19:21
ขาย
0.01
0.93031
0.92936
กำไร
0.75 USD
AUDCAD.
ดีล
#77283603
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 03:10:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93031
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 04:19:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92936
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.75 USD
20.07.2021 21:45:00
21.07.2021 03:19:42
ซื้อ
0.01
0.93094
0.9305
กำไร
-0.34 USD
AUDCAD.
ดีล
#77277720
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 21:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93094
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 03:19:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.9305
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.34 USD
20.07.2021 23:00:42
21.07.2021 03:19:42
ซื้อ
0.02
0.92935
0.9305
กำไร
1.81 USD
AUDCAD.
ดีล
#77279396
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 23:00:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92935
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 03:19:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.9305
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.81 USD
19.07.2021 14:19:09
20.07.2021 17:06:27
ซื้อ
0.05
4291.3
4294.5
กำไร
1.60 USD
SP500.
ดีล
#77145182
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 14:19:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
4291.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 17:06:27
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
4294.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.60 USD
19.07.2021 17:01:56
20.07.2021 17:06:18
ซื้อ
0.2
4250.3
4296.5
กำไร
92.40 USD
SP500.
ดีล
#77167710
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 17:01:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
4250.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
92.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 17:06:18
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
4296.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
92.40 USD
20.07.2021 16:30:02
20.07.2021 16:49:42
ซื้อ
0.01
0.93265
0.93362
กำไร
0.76 USD
AUDCAD.
ดีล
#77252405
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 16:30:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93265
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 16:49:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.76 USD
20.07.2021 10:20:00
20.07.2021 10:58:18
ขาย
0.01
0.93592
0.93496
กำไร
0.75 USD
AUDCAD.
ดีล
#77215607
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 10:20:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93592
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 10:58:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93496
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.75 USD
20.07.2021 06:30:03
20.07.2021 10:03:47
ซื้อ
0.01
0.93431
0.93549
กำไร
0.93 USD
AUDCAD.
ดีล
#77202201
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 06:30:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93431
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 10:03:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93549
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.93 USD
20.07.2021 04:11:11
20.07.2021 05:00:11
ซื้อ
0.01
0.93456
0.93557
กำไร
0.79 USD
AUDCAD.
ดีล
#77195165
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 04:11:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93456
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 05:00:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93557
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD
19.07.2021 20:50:00
19.07.2021 23:49:15
ซื้อ
0.01
0.93509
0.93609
กำไร
0.78 USD
AUDCAD.
ดีล
#77184848
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 20:50:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93509
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 23:49:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93609
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.78 USD
19.07.2021 15:20:00
19.07.2021 16:16:04
ซื้อ
0.01
0.93643
0.93739
กำไร
0.75 USD
AUDCAD.
ดีล
#77151782
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 15:20:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93643
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 16:16:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93739
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.75 USD
19.07.2021 12:52:39
19.07.2021 14:16:15
ขาย
0.08
0.93989
0.93843
กำไร
9.14 USD
AUDCAD.
ดีล
#77137724
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 12:52:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93989
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 14:16:15
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
0.93843
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.14 USD
19.07.2021 13:12:03
19.07.2021 14:16:15
ขาย
0.13
0.94184
0.93844
กำไร
34.61 USD
AUDCAD.
ดีล
#77140627
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 13:12:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.94184
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
34.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 14:16:15
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
0.93844
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
34.61 USD
19.07.2021 10:08:39
19.07.2021 14:16:14
ขาย
0.02
0.93496
0.93843
กำไร
-5.43 USD
AUDCAD.
ดีล
#77119378
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 10:08:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93496
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 14:16:14
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.93843
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.43 USD
19.07.2021 12:13:25
19.07.2021 14:16:14
ขาย
0.05
0.93831
0.93843
กำไร
-0.47 USD
AUDCAD.
ดีล
#77134257
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 12:13:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93831
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 14:16:14
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.93843
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.47 USD