ขาย
0.33
21.04.2021 11:06:41
0.97138
0.97218
0.00000
0.00000
กำไร
-23.27 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.04.2021 11:06:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.97138
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-23.27 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.97218
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.33
20.04.2021 09:42:08
0.97545
0.97218
0.00000
0.00000
กำไร
83.37 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 09:42:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.97545
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
83.37 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.97218
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.33
20.04.2021 05:28:54
0.97442
0.97218
0.00000
0.00000
กำไร
56.39 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 05:28:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.97442
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
56.39 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.97218
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.33
19.04.2021 11:47:52
0.89710
0.90399
0.00000
0.00000
กำไร
-182.84 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 11:47:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.89710
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-182.84 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90399
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.33
19.04.2021 11:27:23
0.89665
0.90399
0.00000
0.00000
กำไร
-194.63 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 11:27:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.89665
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-194.63 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90399
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.33
19.04.2021 11:27:23
0.97046
0.97218
0.00000
0.00000
กำไร
-47.37 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 11:27:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.97046
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-47.37 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.97218
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.33
15.04.2021 18:23:05
0.97163
0.97218
0.00000
0.00000
กำไร
-16.72 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 18:23:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.97163
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.72 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.97218
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.33
14.04.2021 02:50:27
0.95891
0.97218
0.00000
0.00000
กำไร
-350.00 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 02:50:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.95891
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-350.00 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.97218
รับกำไร (Take profit)
0.00000