ซื้อ
0.33
17.05.2021 10:45:09
0.93928
0.93868
0.00000
0.00000
กำไร
-18.67 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2021 10:45:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.93928
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.67 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.93868
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
17.05.2021 10:45:09
0.93928
0.93868
0.00000
0.00000
กำไร
-18.67 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2021 10:45:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.93928
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.67 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.93868
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.45
17.05.2021 07:32:26
1.88137
1.88420
0.00000
0.00000
กำไร
-98.52 USD
GBPSGD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2021 07:32:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.88137
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-98.52 USD
ปริมาณเทรด
0.45
ราคาปัจจุบัน
1.88420
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
17.05.2021 07:17:19
0.94027
0.93868
0.00000
0.00000
กำไร
-45.65 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2021 07:17:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.94027
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-45.65 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.93868
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.45
14.05.2021 07:24:53
1.87688
1.88420
0.00000
0.00000
กำไร
-249.83 USD
GBPSGD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 07:24:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87688
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-249.83 USD
ปริมาณเทรด
0.45
ราคาปัจจุบัน
1.88420
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.45
13.05.2021 21:51:30
1.87228
1.88420
0.00000
0.00000
กำไร
-404.85 USD
GBPSGD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 21:51:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87228
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-404.85 USD
ปริมาณเทรด
0.45
ราคาปัจจุบัน
1.88420
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.33
13.05.2021 19:15:33
0.87237
0.87256
0.00000
0.00000
กำไร
-7.49 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 19:15:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.87237
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.49 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.87256
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.33
13.05.2021 19:15:33
0.87237
0.87256
0.00000
0.00000
กำไร
-7.49 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 19:15:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.87237
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.49 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.87256
รับกำไร (Take profit)
0.00000