ซื้อ
0.33
28.07.2021 14:26:19
0.87161
0.87149
0.00000
0.00000
กำไร
-5.46 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 14:26:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.87161
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.46 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.87149
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
28.07.2021 14:25:11
0.87173
0.87164
0.00000
0.00000
กำไร
-4.67 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 14:25:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.87173
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.67 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.87164
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
28.07.2021 12:19:17
0.87244
0.87259
0.00000
0.00000
กำไร
1.62 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 12:19:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.87244
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.62 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.87259
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
28.07.2021 10:32:54
0.92446
0.92314
0.00000
0.00000
กำไร
-36.96 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 10:32:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.92446
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-36.96 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.92314
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
28.07.2021 05:09:02
0.92635
0.92314
0.00000
0.00000
กำไร
-86.57 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 05:09:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.92635
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-86.57 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.92314
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
21.07.2021 17:39:39
0.87512
0.87259
0.00000
0.00000
กำไร
-68.73 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 17:39:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.87512
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-68.73 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.87259
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
21.07.2021 17:33:58
0.87565
0.87259
0.00000
0.00000
กำไร
-82.64 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 17:33:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.87565
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-82.64 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.87259
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
20.07.2021 18:03:55
0.93272
0.92314
0.00000
0.00000
กำไร
-253.79 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 18:03:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.93272
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-253.79 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.92314
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
19.07.2021 18:30:48
0.88576
0.87259
0.00000
0.00000
กำไร
-348.03 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 18:30:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.88576
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-348.03 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.87259
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
19.07.2021 15:02:24
0.88663
0.87259
0.00000
0.00000
กำไร
-370.87 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 15:02:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.88663
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-370.87 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.87259
รับกำไร (Take profit)
0.00000