ซื้อ
0.33
05.03.2021 13:10:09
0.90610
0.90644
0.00000
0.00000
กำไร
6.55 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 13:10:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90610
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
6.55 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
05.03.2021 13:05:05
0.97397
0.97263
0.00000
0.00000
กำไร
-37.26 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 13:05:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.97397
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-37.26 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.97263
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
05.03.2021 13:05:05
0.97397
0.97263
0.00000
0.00000
กำไร
-37.26 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 13:05:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.97397
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-37.26 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.97263
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
05.03.2021 09:37:05
0.90664
0.90644
0.00000
0.00000
กำไร
-7.53 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 09:37:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90664
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.53 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
05.03.2021 09:35:58
0.90674
0.90644
0.00000
0.00000
กำไร
-10.14 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 09:35:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90674
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.14 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
05.03.2021 05:00:14
0.90756
0.90644
0.00000
0.00000
กำไร
-31.52 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 05:00:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90756
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-31.52 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
05.03.2021 04:59:19
0.90767
0.90644
0.00000
0.00000
กำไร
-34.39 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 04:59:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90767
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-34.39 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
05.03.2021 04:20:31
0.90875
0.90644
0.00000
0.00000
กำไร
-62.55 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 04:20:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90875
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-62.55 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
05.03.2021 04:18:26
0.90892
0.90644
0.00000
0.00000
กำไร
-66.98 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 04:18:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90892
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-66.98 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
05.03.2021 02:49:26
0.90946
0.90644
0.00000
0.00000
กำไร
-81.07 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 02:49:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90946
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-81.07 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
05.03.2021 01:10:57
0.90966
0.90644
0.00000
0.00000
กำไร
-86.28 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 01:10:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90966
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-86.28 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
04.03.2021 23:14:52
0.91071
0.90644
0.00000
0.00000
กำไร
-113.66 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 23:14:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91071
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-113.66 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
04.03.2021 23:13:12
0.91078
0.90644
0.00000
0.00000
กำไร
-115.49 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 23:13:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91078
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-115.49 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
04.03.2021 23:13:12
0.91077
0.90644
0.00000
0.00000
กำไร
-115.23 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 23:13:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91077
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-115.23 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
04.03.2021 23:13:11
0.91077
0.90644
0.00000
0.00000
กำไร
-115.23 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 23:13:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91077
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-115.23 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
04.03.2021 23:13:11
0.91077
0.90644
0.00000
0.00000
กำไร
-115.23 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 23:13:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91077
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-115.23 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
03.03.2021 13:11:20
0.98598
0.97263
0.00000
0.00000
กำไร
-350.45 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 13:11:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98598
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-350.45 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.97263
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
03.03.2021 12:20:30
0.98677
0.97263
0.00000
0.00000
กำไร
-371.05 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 12:20:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98677
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-371.05 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.97263
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
26.02.2021 20:02:26
0.92152
0.90644
0.00000
0.00000
กำไร
-395.56 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2021 20:02:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.92152
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-395.56 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
26.02.2021 20:02:26
0.92152
0.90644
0.00000
0.00000
กำไร
-395.56 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2021 20:02:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.92152
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-395.56 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.90644
รับกำไร (Take profit)
0.00000