14.05.2021 18:37:48
17.05.2021 10:45:10
ขาย
0.33
0.94109
0.93928
กำไร
46.97 USD
AUDCAD
ดีล
#159698691
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 18:37:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.94109
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
49.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2021 10:45:10
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.93928
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
46.97 USD
14.05.2021 18:13:07
17.05.2021 10:45:09
ขาย
0.33
0.94052
0.93928
กำไร
31.45 USD
AUDCAD
ดีล
#159698336
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 18:13:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.94052
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
33.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2021 10:45:09
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.93928
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
31.45 USD
14.05.2021 21:53:37
17.05.2021 07:17:17
ขาย
0.33
0.9431
0.94026
กำไร
74.96 USD
AUDCAD
ดีล
#159700249
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 21:53:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.9431
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
77.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2021 07:17:17
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.94026
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
74.96 USD
10.05.2021 21:51:58
14.05.2021 21:53:38
ซื้อ
0.33
0.94861
0.9431
กำไร
-152.43 USD
AUDCAD
ดีล
#159576838
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 21:51:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.94861
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-150.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 21:53:38
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.9431
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-152.43 USD
12.05.2021 19:44:26
14.05.2021 21:53:38
ซื้อ
0.33
0.93615
0.94309
กำไร
186.77 USD
AUDCAD
ดีล
#159641887
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 19:44:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93615
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
189.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 21:53:38
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.94309
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
186.77 USD
14.05.2021 12:27:25
14.05.2021 18:37:49
ซื้อ
0.33
0.93916
0.94109
กำไร
50.29 USD
AUDCAD
ดีล
#159688101
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 12:27:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93916
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
52.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 18:37:49
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.94109
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
50.29 USD
14.05.2021 15:55:30
14.05.2021 18:13:08
ซื้อ
0.33
0.93888
0.94054
กำไร
42.96 USD
AUDCAD
ดีล
#159693647
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 15:55:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93888
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
45.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 18:13:08
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.94054
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
42.96 USD
14.05.2021 15:14:42
14.05.2021 15:55:30
ขาย
0.33
0.94028
0.93888
กำไร
35.86 USD
AUDCAD
ดีล
#159691759
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 15:14:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.94028
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
38.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 15:55:30
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.93888
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
35.86 USD
14.05.2021 12:27:13
14.05.2021 15:14:44
ซื้อ
0.33
0.93927
0.94023
กำไร
23.81 USD
AUDCAD
ดีล
#159688088
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 12:27:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93927
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
26.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 15:14:44
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.94023
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
23.81 USD
14.05.2021 08:52:18
14.05.2021 12:27:26
ขาย
0.33
0.94107
0.93914
กำไร
50.18 USD
AUDCAD
ดีล
#159681317
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 08:52:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.94107
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
52.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 12:27:26
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.93914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
50.18 USD
14.05.2021 04:21:54
14.05.2021 12:27:14
ขาย
0.33
0.94023
0.93926
กำไร
24.06 USD
AUDCAD
ดีล
#159678196
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 04:21:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.94023
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
26.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 12:27:14
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.93926
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
24.06 USD
14.05.2021 03:29:21
14.05.2021 08:52:16
ซื้อ
0.33
0.93916
0.94106
กำไร
49.23 USD
AUDCAD
ดีล
#159677663
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 03:29:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93916
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
51.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 08:52:16
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.94106
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
49.23 USD
14.05.2021 03:27:59
14.05.2021 04:21:55
ซื้อ
0.33
0.93932
0.94024
กำไร
22.64 USD
AUDCAD
ดีล
#159677614
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 03:27:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93932
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
24.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 04:21:55
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.94024
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
22.64 USD
13.05.2021 20:58:22
14.05.2021 03:28:00
ขาย
0.33
0.94027
0.93926
กำไร
25.07 USD
AUDCAD
ดีล
#159673271
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 20:58:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.94027
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
27.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 03:28:00
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.93926
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
25.07 USD
13.05.2021 23:02:14
14.05.2021 03:22:17
ขาย
1.8
1.70894
1.70889
กำไร
-5.21 USD
GBPCAD
ดีล
#159675597
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 23:02:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70894
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 03:22:17
ปริมาณเทรด
1.8
ออก
1.70889
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-12.60 USD
กำไร
-5.21 USD
13.05.2021 21:08:48
13.05.2021 21:49:47
ซื้อ
0.45
1.8711
1.87214
กำไร
31.96 USD
GBPSGD
ดีล
#159673481
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 21:08:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.8711
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
35.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 21:49:47
ปริมาณเทรด
0.45
ออก
1.87214
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.15 USD
กำไร
31.96 USD
12.05.2021 19:44:27
13.05.2021 20:58:24
ซื้อ
0.33
0.93614
0.94028
กำไร
109.77 USD
AUDCAD
ดีล
#159641908
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 19:44:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93614
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
112.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 20:58:24
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.94028
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
109.77 USD
13.05.2021 12:55:00
13.05.2021 20:58:24
ซื้อ
0.33
0.93483
0.94028
กำไร
145.24 USD
AUDCAD
ดีล
#159659316
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 12:55:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93483
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
147.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 20:58:24
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.94028
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
145.24 USD
10.05.2021 20:20:32
13.05.2021 20:58:23
ซื้อ
0.33
0.94979
0.94028
กำไร
-259.79 USD
AUDCAD
ดีล
#159575581
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 20:20:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.94979
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-257.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 20:58:23
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.94028
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-259.79 USD
13.05.2021 06:41:20
13.05.2021 20:58:23
ซื้อ
0.33
0.93579
0.94028
กำไร
119.25 USD
AUDCAD
ดีล
#159649373
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 06:41:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93579
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
121.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 20:58:23
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.94028
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
119.25 USD
13.05.2021 12:55:12
13.05.2021 20:58:23
ซื้อ
0.33
0.93474
0.94028
กำไร
147.67 USD
AUDCAD
ดีล
#159659331
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 12:55:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93474
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
149.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 20:58:23
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.94028
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
147.67 USD
12.05.2021 19:44:27
13.05.2021 20:58:23
ซื้อ
0.33
0.93614
0.94028
กำไร
109.77 USD
AUDCAD
ดีล
#159641904
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 19:44:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93614
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
112.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 20:58:23
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.94028
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
109.77 USD
10.05.2021 18:12:05
13.05.2021 20:58:22
ซื้อ
0.33
0.95103
0.94028
กำไร
-293.36 USD
AUDCAD
ดีล
#159573150
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 18:12:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.95103
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-291.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 20:58:22
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.94028
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-293.36 USD
12.05.2021 19:44:28
13.05.2021 19:15:37
ซื้อ
0.33
0.86668
0.87238
กำไร
152.60 USD
NZDCAD
ดีล
#159641916
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 19:44:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.86668
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
154.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 19:15:37
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.87238
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
152.60 USD
12.05.2021 19:44:25
13.05.2021 19:15:37
ซื้อ
0.33
0.86667
0.87238
กำไร
152.88 USD
NZDCAD
ดีล
#159641881
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 19:44:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.86667
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
155.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 19:15:37
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.87238
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
152.88 USD
10.05.2021 17:44:21
13.05.2021 19:15:36
ซื้อ
0.33
0.88256
0.87236
กำไร
-279.53 USD
NZDCAD
ดีล
#159572120
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 17:44:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.88256
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-277.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 19:15:36
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.87236
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-279.53 USD
12.05.2021 19:44:25
13.05.2021 19:15:36
ซื้อ
0.33
0.86666
0.87238
กำไร
153.15 USD
NZDCAD
ดีล
#159641869
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 19:44:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.86666
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
155.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 19:15:36
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.87238
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
153.15 USD
12.05.2021 19:44:27
13.05.2021 19:15:36
ซื้อ
0.33
0.86666
0.87238
กำไร
153.15 USD
NZDCAD
ดีล
#159641899
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 19:44:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.86666
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
155.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 19:15:36
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.87238
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
153.15 USD
12.05.2021 19:44:26
13.05.2021 19:15:35
ซื้อ
0.33
0.86667
0.87237
กำไร
152.60 USD
NZDCAD
ดีล
#159641893
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 19:44:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.86667
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
154.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 19:15:35
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.87237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
152.60 USD
12.05.2021 19:44:28
13.05.2021 19:15:35
ซื้อ
0.33
0.86668
0.87236
กำไร
152.05 USD
NZDCAD
ดีล
#159641912
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 19:44:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.86668
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
154.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 19:15:35
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.87236
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
152.05 USD
13.05.2021 13:25:26
13.05.2021 19:15:35
ซื้อ
0.33
0.86688
0.87237
กำไร
146.89 USD
NZDCAD
ดีล
#159661118
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 13:25:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.86688
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
149.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 19:15:35
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.87237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
146.89 USD
12.05.2021 19:44:24
13.05.2021 19:15:34
ซื้อ
0.33
0.86667
0.87237
กำไร
152.60 USD
NZDCAD
ดีล
#159641863
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 19:44:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.86667
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
154.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 19:15:34
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.87237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
152.60 USD
12.05.2021 19:44:25
13.05.2021 19:15:34
ซื้อ
0.33
0.86666
0.87237
กำไร
152.87 USD
NZDCAD
ดีล
#159641875
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 19:44:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.86666
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
155.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 19:15:34
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.87237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
152.87 USD
10.05.2021 03:40:49
13.05.2021 19:15:34
ซื้อ
0.33
0.88277
0.87237
กำไร
-284.96 USD
NZDCAD
ดีล
#159551141
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 03:40:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.88277
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-282.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 19:15:34
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.87237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-284.96 USD
12.05.2021 23:02:38
13.05.2021 02:31:46
ขาย
1.8
1.70484
1.70439
กำไร
54.22 USD
GBPCAD
ดีล
#159644452
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 23:02:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70484
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
66.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 02:31:46
ปริมาณเทรด
1.8
ออก
1.70439
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-12.60 USD
กำไร
54.22 USD
12.05.2021 21:00:03
13.05.2021 01:35:29
ซื้อ
0.45
1.87514
1.87626
กำไร
34.64 USD
GBPSGD
ดีล
#159643280
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 21:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.87514
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
37.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 01:35:29
ปริมาณเทรด
0.45
ออก
1.87626
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.15 USD
กำไร
34.64 USD
11.05.2021 23:03:17
12.05.2021 05:58:45
ซื้อ
1.8
1.7106
1.71076
กำไร
11.16 USD
GBPCAD
ดีล
#159610286
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 23:03:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.7106
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
23.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 05:58:45
ปริมาณเทรด
1.8
ออก
1.71076
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-12.60 USD
กำไร
11.16 USD
11.05.2021 22:31:18
12.05.2021 01:01:01
ซื้อ
0.45
1.87524
1.87545
กำไร
3.98 USD
GBPSGD
ดีล
#159610031
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 22:31:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.87524
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 01:01:01
ปริมาณเทรด
0.45
ออก
1.87545
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.15 USD
กำไร
3.98 USD
11.05.2021 21:00:09
11.05.2021 22:22:02
ขาย
0.45
1.87656
1.87541
กำไร
35.89 USD
GBPSGD
ดีล
#159609133
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 21:00:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.87656
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
39.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 22:22:02
ปริมาณเทรด
0.45
ออก
1.87541
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.15 USD
กำไร
35.89 USD
10.05.2021 23:54:23
11.05.2021 01:30:36
ซื้อ
0.9
1.87314
1.87348
กำไร
16.77 USD
GBPSGD
ดีล
#159578015
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 23:54:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.87314
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
23.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 01:30:36
ปริมาณเทรด
0.9
ออก
1.87348
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.30 USD
กำไร
16.77 USD
10.05.2021 23:07:19
11.05.2021 01:21:13
ซื้อ
1.8
1.70866
1.7093
กำไร
82.59 USD
GBPCAD
ดีล
#159577588
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 23:07:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.70866
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
95.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 01:21:13
ปริมาณเทรด
1.8
ออก
1.7093
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-12.60 USD
กำไร
82.59 USD
10.05.2021 21:00:09
10.05.2021 23:30:08
ขาย
0.9
1.87391
1.87389
กำไร
-4.94 USD
GBPSGD
ดีล
#159576161
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 21:00:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.87391
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2021 23:30:08
ปริมาณเทรด
0.9
ออก
1.87389
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.30 USD
กำไร
-4.94 USD
07.05.2021 18:11:08
10.05.2021 21:35:07
ขาย
0.33
0.95344
0.94926
กำไร
111.71 USD
AUDCAD
ดีล
#159540672
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 18:11:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.95344
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
114.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2021 21:35:07
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.94926
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
111.71 USD
07.05.2021 18:11:08
10.05.2021 20:20:31
ขาย
0.33
0.95344
0.94981
กำไร
96.82 USD
AUDCAD
ดีล
#159540669
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 18:11:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.95344
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
99.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2021 20:20:31
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.94981
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
96.82 USD
10.05.2021 11:27:06
10.05.2021 18:12:06
ขาย
0.33
0.95179
0.95103
กำไร
18.43 USD
AUDCAD
ดีล
#159559278
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 11:27:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.95179
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
20.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2021 18:12:06
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.95103
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
18.43 USD
10.05.2021 15:50:19
10.05.2021 17:44:21
ซื้อ
0.33
0.8832
0.88248
กำไร
-21.95 USD
NZDCAD
ดีล
#159567260
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 15:50:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.8832
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-19.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2021 17:44:21
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.88248
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-21.95 USD
10.05.2021 13:09:44
10.05.2021 15:50:18
ขาย
0.33
0.8841
0.88319
กำไร
22.50 USD
NZDCAD
ดีล
#159562446
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 13:09:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.8841
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
24.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2021 15:50:18
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.88319
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
22.50 USD
10.05.2021 03:27:35
10.05.2021 13:09:44
ซื้อ
0.33
0.88314
0.8841
กำไร
23.83 USD
NZDCAD
ดีล
#159550973
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 03:27:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.88314
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
26.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2021 13:09:44
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.8841
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
23.83 USD
10.05.2021 09:40:38
10.05.2021 11:27:06
ซื้อ
0.33
0.95097
0.95179
กำไร
20.04 USD
AUDCAD
ดีล
#159556299
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 09:40:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.95097
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
22.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2021 11:27:06
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.95179
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
20.04 USD
10.05.2021 08:35:27
10.05.2021 09:40:38
ขาย
0.33
0.95185
0.95097
กำไร
21.69 USD
AUDCAD
ดีล
#159554678
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 08:35:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.95185
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
24.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2021 09:40:38
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.95097
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
21.69 USD