20.10.2021 06:00:33
20.10.2021 06:00:45
คัดลอก
611.03%
611.03%
กำไร
0.00 USD
Bertha12
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 06:00:33
จุดเริ่มต้น
611.03%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 06:00:45
ออก
611.03%
กำไร
0.00 USD
30.08.2021 06:01:37
01.10.2021 04:10:37
คัดลอก
3485.23%
-30.6%
กำไร
-82.93 USD
tn
thre
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2021 06:01:37
จุดเริ่มต้น
3485.23%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2021 04:10:37
ออก
-30.6%
กำไร
-82.93 USD
19.08.2021 11:49:29
03.09.2021 16:01:22
คัดลอก
12935.08%
13860.54%
กำไร
-28.63 USD
Codemaster
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2021 11:49:29
จุดเริ่มต้น
12935.08%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 16:01:22
ออก
13860.54%
กำไร
-28.63 USD
25.08.2021 15:47:26
30.08.2021 05:06:48
คัดลอก
30762.8%
30762.8%
กำไร
0.00 USD
ms
demaq
วันและเวลาเปิดทำการ
25.08.2021 15:47:26
จุดเริ่มต้น
30762.8%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
30.08.2021 05:06:48
ออก
30762.8%
กำไร
0.00 USD
25.08.2021 15:46:31
25.08.2021 15:46:50
คัดลอก
30762.8%
30762.8%
กำไร
0.00 USD
ms
demaq
วันและเวลาเปิดทำการ
25.08.2021 15:46:31
จุดเริ่มต้น
30762.8%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
25.08.2021 15:46:50
ออก
30762.8%
กำไร
0.00 USD
12.08.2021 07:08:14
19.08.2021 10:21:19
คัดลอก
1787.65%
719.08%
กำไร
-623.72 USD
Mr_Azahari
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2021 07:08:14
จุดเริ่มต้น
1787.65%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
19.08.2021 10:21:19
ออก
719.08%
กำไร
-623.72 USD
09.11.2019 21:06:30
14.11.2019 19:09:10
คัดลอก
268.08%
181.69%
กำไร
-16.11 USD
Mkingdom02
วันและเวลาเปิดทำการ
09.11.2019 21:06:30
จุดเริ่มต้น
268.08%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
14.11.2019 19:09:10
ออก
181.69%
กำไร
-16.11 USD
08.10.2019 05:49:36
12.10.2019 18:48:35
คัดลอก
-17.24%
-99.95%
กำไร
-16.50 USD
SCO
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2019 05:49:36
จุดเริ่มต้น
-17.24%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2019 18:48:35
ออก
-99.95%
กำไร
-16.50 USD
08.10.2019 12:41:18
08.10.2019 12:43:07
คัดลอก
564.21%
564.21%
กำไร
-1.25 USD
MoneSTER_KSM
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2019 12:41:18
จุดเริ่มต้น
564.21%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 12:43:07
ออก
564.21%
กำไร
-1.25 USD
04.09.2019 23:28:04
10.09.2019 03:26:04
คัดลอก
-62.62%
-38.63%
กำไร
-51.40 USD
BVEfx
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2019 23:28:04
จุดเริ่มต้น
-62.62%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2019 03:26:04
ออก
-38.63%
กำไร
-51.40 USD
22.07.2019 19:47:31
03.09.2019 11:24:11
คัดลอก
4.14%
17.04%
กำไร
268.84 USD
Bawangfx100
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2019 19:47:31
จุดเริ่มต้น
4.14%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2019 11:24:11
ออก
17.04%
กำไร
268.84 USD
21.07.2019 23:00:00
21.07.2019 23:02:16
คัดลอก
2.01%
2.01%
กำไร
-2.13 USD
Bawangfx100
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2019 23:00:00
จุดเริ่มต้น
2.01%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2019 23:02:16
ออก
2.01%
กำไร
-2.13 USD