โหมดทดลองเดโม่
06.04.2020 21:30:00
06.04.2020 22:43:36
ขาย
0.02
1.05607
1.05567
กำไร
0.82 USD
EURCHF
ดีล
#54832526
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2020 21:30:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05607
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.04.2020 22:43:36
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.82 USD
06.04.2020 11:36:24
06.04.2020 12:53:15
ซื้อ
0.02
1.05553
1.05639
กำไร
1.76 USD
EURCHF
ดีล
#54810131
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2020 11:36:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05553
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.04.2020 12:53:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05639
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.76 USD
06.04.2020 11:30:01
06.04.2020 12:53:15
ซื้อ
0.02
1.05645
1.05639
กำไร
-0.12 USD
EURCHF
ดีล
#54809782
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2020 11:30:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05645
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.04.2020 12:53:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05639
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.12 USD
03.04.2020 19:03:26
06.04.2020 11:32:02
ขาย
0.02
1.05491
1.05587
กำไร
-1.97 USD
EURCHF
ดีล
#54778628
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 19:03:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05491
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.04.2020 11:32:02
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05587
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.97 USD
06.04.2020 08:43:58
06.04.2020 11:32:02
ขาย
0.02
1.05763
1.05587
กำไร
3.60 USD
EURCHF
ดีล
#54799659
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2020 08:43:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05763
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.04.2020 11:32:02
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05587
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.60 USD
06.04.2020 03:19:05
06.04.2020 11:32:02
ขาย
0.02
1.05672
1.05587
กำไร
1.74 USD
EURCHF
ดีล
#54788725
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2020 03:19:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05672
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.04.2020 11:32:02
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05587
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.74 USD
03.04.2020 19:33:40
06.04.2020 11:32:02
ขาย
0.02
1.05584
1.05587
กำไร
-0.07 USD
EURCHF
ดีล
#54779414
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 19:33:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05584
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.04.2020 11:32:02
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05587
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
03.04.2020 10:26:30
03.04.2020 19:33:40
ซื้อ
0.02
1.05503
1.05587
กำไร
1.72 USD
EURCHF
ดีล
#54753166
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 10:26:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05503
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2020 19:33:40
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05587
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.72 USD
03.04.2020 07:30:01
03.04.2020 19:33:40
ซื้อ
0.02
1.05591
1.05587
กำไร
-0.08 USD
EURCHF
ดีล
#54747146
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 07:30:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05591
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2020 19:33:40
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05587
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.08 USD
03.04.2020 18:30:01
03.04.2020 19:03:25
ขาย
0.02
1.0558
1.0554
กำไร
0.82 USD
EURCHF
ดีล
#54777429
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 18:30:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.0558
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2020 19:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.0554
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.82 USD
03.04.2020 17:00:00
03.04.2020 17:37:36
ขาย
0.02
1.05561
1.05522
กำไร
0.80 USD
EURCHF
ดีล
#54773971
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 17:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05561
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2020 17:37:36
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05522
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD
03.04.2020 01:06:07
03.04.2020 06:45:32
ขาย
0.02
1.05724
1.05591
กำไร
2.73 USD
EURCHF
ดีล
#54738891
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 01:06:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05724
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2020 06:45:32
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05591
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.73 USD
03.04.2020 00:05:34
03.04.2020 06:45:32
ขาย
0.02
1.05633
1.05591
กำไร
0.86 USD
EURCHF
ดีล
#54738720
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 00:05:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05633
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2020 06:45:32
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05591
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.86 USD
03.04.2020 00:01:03
03.04.2020 06:45:32
ขาย
0.02
1.05538
1.05591
กำไร
-1.09 USD
EURCHF
ดีล
#54738694
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 00:01:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05538
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2020 06:45:32
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05591
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.09 USD
02.04.2020 13:58:27
02.04.2020 17:37:29
ซื้อ
0.02
1.05576
1.05661
กำไร
1.75 USD
EURCHF
ดีล
#54713971
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2020 13:58:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05576
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2020 17:37:29
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.75 USD
02.04.2020 11:35:30
02.04.2020 17:37:29
ซื้อ
0.02
1.05667
1.05661
กำไร
-0.13 USD
EURCHF
ดีล
#54707748
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2020 11:35:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05667
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2020 17:37:29
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.13 USD
02.04.2020 11:00:00
02.04.2020 17:37:29
ซื้อ
0.02
1.05752
1.05661
กำไร
-1.88 USD
EURCHF
ดีล
#54705889
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2020 11:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05752
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2020 17:37:29
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.88 USD
02.04.2020 16:19:36
02.04.2020 17:37:29
ซื้อ
0.02
1.05487
1.05661
กำไร
3.58 USD
EURCHF
ดีล
#54722294
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2020 16:19:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05487
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2020 17:37:29
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.58 USD
02.04.2020 00:00:24
02.04.2020 09:57:14
ขาย
0.02
1.05839
1.05801
กำไร
0.79 USD
EURCHF
ดีล
#54687995
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2020 00:00:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05839
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2020 09:57:14
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05801
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD
01.04.2020 11:39:39
01.04.2020 23:08:57
ซื้อ
0.02
1.05673
1.05851
กำไร
3.69 USD
EURCHF
ดีล
#54663514
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2020 11:39:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05673
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2020 23:08:57
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.69 USD
01.04.2020 10:40:00
01.04.2020 23:08:57
ซื้อ
0.02
1.05764
1.05851
กำไร
1.80 USD
EURCHF
ดีล
#54659456
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2020 10:40:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05764
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2020 23:08:57
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
01.04.2020 09:41:32
01.04.2020 23:08:57
ซื้อ
0.02
1.05857
1.05851
กำไร
-0.12 USD
EURCHF
ดีล
#54655875
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2020 09:41:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05857
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2020 23:08:57
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.12 USD
01.04.2020 08:00:01
01.04.2020 23:08:57
ซื้อ
0.02
1.05947
1.05851
กำไร
-1.99 USD
EURCHF
ดีล
#54651342
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2020 08:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05947
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2020 23:08:57
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.99 USD
31.03.2020 11:00:00
31.03.2020 12:05:10
ขาย
0.02
1.05896
1.05856
กำไร
0.83 USD
EURCHF
ดีล
#54610886
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 11:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05896
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2020 12:05:10
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05856
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.83 USD
31.03.2020 09:20:06
31.03.2020 10:13:27
ซื้อ
0.02
1.05889
1.05929
กำไร
0.83 USD
EURCHF
ดีล
#54605870
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 09:20:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05889
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2020 10:13:27
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05929
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.83 USD
31.03.2020 08:00:00
31.03.2020 09:20:05
ซื้อ
0.02
1.05799
1.05836
กำไร
0.77 USD
EURCHF
ดีล
#54603198
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 08:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05799
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2020 09:20:05
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05836
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.77 USD
30.03.2020 23:22:06
31.03.2020 00:28:01
ขาย
0.02
1.05911
1.05824
กำไร
1.81 USD
EURCHF
ดีล
#54589653
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 23:22:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05911
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2020 00:28:01
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.81 USD
30.03.2020 22:00:00
31.03.2020 00:28:01
ขาย
0.02
1.05818
1.05824
กำไร
-0.13 USD
EURCHF
ดีล
#54588902
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 22:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05818
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2020 00:28:01
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.13 USD
30.03.2020 17:59:06
30.03.2020 21:25:09
ซื้อ
0.02
1.0588
1.05875
กำไร
-0.10 USD
EURCHF
ดีล
#54583356
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 17:59:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0588
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 21:25:09
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05875
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.10 USD
30.03.2020 19:13:46
30.03.2020 21:25:09
ซื้อ
0.02
1.05789
1.05875
กำไร
1.79 USD
EURCHF
ดีล
#54586258
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 19:13:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05789
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 21:25:09
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05875
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.79 USD
30.03.2020 17:53:15
30.03.2020 17:59:06
ซื้อ
0.02
1.05792
1.0583
กำไร
0.79 USD
EURCHF
ดีล
#54582860
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 17:53:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05792
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 17:59:06
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.0583
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD
30.03.2020 15:23:26
30.03.2020 17:53:15
ซื้อ
0.02
1.05693
1.05732
กำไร
0.81 USD
EURCHF
ดีล
#54575155
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 15:23:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05693
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 17:53:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05732
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.81 USD
30.03.2020 14:30:01
30.03.2020 17:53:15
ซื้อ
0.02
1.05778
1.05732
กำไร
-0.96 USD
EURCHF
ดีล
#54572419
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 14:30:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05778
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 17:53:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05732
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.96 USD
30.03.2020 16:01:43
30.03.2020 17:53:15
ซื้อ
0.02
1.05603
1.05732
กำไร
2.69 USD
EURCHF
ดีล
#54576537
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 16:01:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05603
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 17:53:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05732
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.69 USD
30.03.2020 06:30:01
30.03.2020 07:02:09
ซื้อ
0.02
1.05767
1.05808
กำไร
0.86 USD
EURCHF
ดีล
#54551075
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 06:30:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05767
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 07:02:09
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05808
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.86 USD
27.03.2020 21:30:00
27.03.2020 22:06:44
ขาย
0.01
1.05931
1.05891
กำไร
0.42 USD
EURCHF
ดีล
#54536525
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 21:30:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05931
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 22:06:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.05891
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.42 USD
27.03.2020 16:34:24
27.03.2020 18:19:46
ซื้อ
0.03
1.05687
1.05887
กำไร
6.28 USD
EURCHF
ดีล
#54528463
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 16:34:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05687
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 18:19:46
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.05887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.28 USD
27.03.2020 15:33:52
27.03.2020 18:19:46
ซื้อ
0.02
1.05776
1.05887
กำไร
2.32 USD
EURCHF
ดีล
#54525296
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 15:33:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05776
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 18:19:46
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.05887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.32 USD
27.03.2020 13:00:08
27.03.2020 18:19:45
ซื้อ
0.01
1.05955
1.05887
กำไร
-0.71 USD
EURCHF
ดีล
#54518918
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 13:00:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05955
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 18:19:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.05887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.71 USD
27.03.2020 11:22:46
27.03.2020 18:19:45
ซื้อ
0.01
1.06042
1.05887
กำไร
-1.62 USD
EURCHF
ดีล
#54515285
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 11:22:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06042
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 18:19:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.05887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.62 USD
27.03.2020 11:00:02
27.03.2020 18:19:45
ซื้อ
0.01
1.06143
1.05887
กำไร
-2.68 USD
EURCHF
ดีล
#54514404
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 11:00:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06143
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 18:19:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.05887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.68 USD
27.03.2020 14:41:24
27.03.2020 18:19:45
ซื้อ
0.01
1.05866
1.05887
กำไร
0.22 USD
EURCHF
ดีล
#54522634
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 14:41:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05866
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 18:19:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.05887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.22 USD
27.03.2020 05:02:31
27.03.2020 05:50:17
ซื้อ
0.01
1.06244
1.06283
กำไร
0.41 USD
EURCHF
ดีล
#54500846
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 05:02:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06244
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 05:50:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06283
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
27.03.2020 04:30:01
27.03.2020 05:02:30
ซื้อ
0.01
1.06149
1.06189
กำไร
0.42 USD
EURCHF
ดีล
#54499621
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 04:30:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06149
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 05:02:30
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06189
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.42 USD
26.03.2020 11:30:00
26.03.2020 12:08:08
ขาย
0.01
1.06423
1.06392
กำไร
0.32 USD
EURCHF
ดีล
#54468705
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2020 11:30:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06423
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.03.2020 12:08:08
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06392
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.32 USD
26.03.2020 07:00:01
26.03.2020 09:36:09
ซื้อ
0.01
1.06313
1.06353
กำไร
0.41 USD
EURCHF
ดีล
#54458305
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2020 07:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06313
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.03.2020 09:36:09
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06353
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
26.03.2020 02:42:00
26.03.2020 05:01:17
ขาย
0.01
1.06376
1.0628
กำไร
0.99 USD
EURCHF
ดีล
#54450894
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2020 02:42:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06376
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.03.2020 05:01:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.0628
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.99 USD
25.03.2020 21:51:31
26.03.2020 05:01:17
ขาย
0.01
1.06267
1.0628
กำไร
-0.13 USD
EURCHF
ดีล
#54446626
วันและเวลาเปิดทำการ
25.03.2020 21:51:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06267
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.03.2020 05:01:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.0628
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.13 USD
25.03.2020 21:10:46
26.03.2020 05:01:17
ขาย
0.01
1.06173
1.0628
กำไร
-1.10 USD
EURCHF
ดีล
#54446198
วันและเวลาเปิดทำการ
25.03.2020 21:10:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06173
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.03.2020 05:01:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.0628
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.10 USD
26.03.2020 02:54:14
26.03.2020 05:01:17
ขาย
0.01
1.06467
1.0628
กำไร
1.92 USD
EURCHF
ดีล
#54451351
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2020 02:54:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06467
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.03.2020 05:01:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.0628
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.92 USD