โหมดทดลองเดโม่
22.01.2020 04:00:00
23.01.2020 18:05:37
ขาย
0.02
0.68311
0.68441
กำไร
-2.60 USD
AUDUSD
ดีล
#52454823
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 04:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68311
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.01.2020 18:05:37
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68441
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.60 USD
23.01.2020 04:00:00
23.01.2020 18:05:37
ขาย
0.02
0.68712
0.68441
กำไร
5.42 USD
AUDUSD
ดีล
#52479771
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2020 04:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68712
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.01.2020 18:05:37
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68441
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.42 USD
23.01.2020 17:00:00
23.01.2020 17:15:26
ขาย
0.02
1.10683
1.10613
กำไร
1.40 USD
EURUSD
ดีล
#52492898
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2020 17:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10683
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.01.2020 17:15:26
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10613
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.40 USD
22.01.2020 17:00:06
23.01.2020 16:21:47
ขาย
0.02
1.10712
1.10642
กำไร
1.40 USD
EURUSD
ดีล
#52468444
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 17:00:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10712
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.01.2020 16:21:47
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10642
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.40 USD
20.01.2020 18:00:00
22.01.2020 16:59:23
ขาย
0.02
1.10819
1.10749
กำไร
1.40 USD
EURUSD
ดีล
#52426738
วันและเวลาเปิดทำการ
20.01.2020 18:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10819
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.01.2020 16:59:23
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10749
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.40 USD
22.01.2020 15:00:00
22.01.2020 16:10:57
ซื้อ
0.01
144.323
144.523
กำไร
1.82 USD
GBPJPY
ดีล
#52465278
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 15:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
144.323
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.01.2020 16:10:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
144.523
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.82 USD
22.01.2020 14:00:00
22.01.2020 14:13:48
ซื้อ
0.01
144.086
144.286
กำไร
1.82 USD
GBPJPY
ดีล
#52463799
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 14:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
144.086
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.01.2020 14:13:48
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
144.286
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.82 USD
22.01.2020 09:00:00
22.01.2020 13:41:56
ซื้อ
0.01
143.792
143.992
กำไร
1.82 USD
GBPJPY
ดีล
#52458596
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 09:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
143.792
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.01.2020 13:41:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
143.992
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.82 USD
22.01.2020 07:09:39
22.01.2020 07:47:52
ซื้อ
0.05
143.598
143.656
กำไร
2.64 USD
GBPJPY
ดีล
#52457124
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 07:09:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
143.598
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.01.2020 07:47:52
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
143.656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.64 USD
22.01.2020 03:00:01
22.01.2020 03:45:50
ขาย
0.02
0.68354
0.68284
กำไร
1.40 USD
AUDUSD
ดีล
#52453930
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 03:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68354
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.01.2020 03:45:50
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68284
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.40 USD
22.01.2020 03:00:00
22.01.2020 03:10:45
ซื้อ
0.02
1.3086
1.30846
กำไร
-0.21 USD
USDCAD
ดีล
#52453916
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 03:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.3086
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.01.2020 03:10:45
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30846
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.21 USD
17.01.2020 19:00:01
22.01.2020 02:59:38
ซื้อ
0.02
1.30758
1.30828
กำไร
1.07 USD
USDCAD
ดีล
#52409035
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 19:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30758
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.01.2020 02:59:38
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30828
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.07 USD
22.01.2020 00:01:27
22.01.2020 02:42:01
ขาย
0.02
0.68434
0.68364
กำไร
1.40 USD
AUDUSD
ดีล
#52451330
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 00:01:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68434
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.01.2020 02:42:01
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68364
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.40 USD
21.01.2020 11:00:02
21.01.2020 23:55:44
ขาย
0.02
0.68505
0.68461
กำไร
0.88 USD
AUDUSD
ดีล
#52438626
วันและเวลาเปิดทำการ
21.01.2020 11:00:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68505
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.01.2020 23:55:44
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.88 USD
21.01.2020 04:00:00
21.01.2020 10:16:38
ขาย
0.02
0.68595
0.68475
กำไร
2.40 USD
AUDUSD
ดีล
#52431610
วันและเวลาเปิดทำการ
21.01.2020 04:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68595
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.01.2020 10:16:38
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68475
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.40 USD
20.01.2020 18:00:02
21.01.2020 03:55:13
ขาย
0.02
0.68655
0.68624
กำไร
0.62 USD
AUDUSD
ดีล
#52426754
วันและเวลาเปิดทำการ
20.01.2020 18:00:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68655
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.01.2020 03:55:13
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.62 USD
20.01.2020 16:00:03
20.01.2020 17:55:52
ขาย
0.02
0.68605
0.68603
กำไร
0.04 USD
AUDUSD
ดีล
#52425127
วันและเวลาเปิดทำการ
20.01.2020 16:00:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68605
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.01.2020 17:55:52
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68603
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
20.01.2020 12:00:08
20.01.2020 17:51:39
ขาย
0.02
1.10882
1.10792
กำไร
1.80 USD
EURUSD
ดีล
#52421937
วันและเวลาเปิดทำการ
20.01.2020 12:00:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10882
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.01.2020 17:51:39
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10792
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
20.01.2020 00:00:54
20.01.2020 15:10:07
ขาย
0.02
0.68708
0.68618
กำไร
1.80 USD
AUDUSD
ดีล
#52413621
วันและเวลาเปิดทำการ
20.01.2020 00:00:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68708
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.01.2020 15:10:07
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68618
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
17.01.2020 19:00:03
20.01.2020 11:17:22
ขาย
0.02
1.10911
1.10878
กำไร
0.66 USD
EURUSD
ดีล
#52409053
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 19:00:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10911
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.01.2020 11:17:22
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10878
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.66 USD
17.01.2020 20:00:00
17.01.2020 23:55:00
ขาย
0.02
0.68774
0.68737
กำไร
0.74 USD
AUDUSD
ดีล
#52409646
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 20:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68774
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.01.2020 23:55:00
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68737
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.74 USD
10.01.2020 17:19:29
17.01.2020 19:32:07
ขาย
0.03
0.68957
0.6877
กำไร
5.61 USD
AUDUSD
ดีล
#52292955
วันและเวลาเปิดทำการ
10.01.2020 17:19:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68957
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.01.2020 19:32:07
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.6877
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.61 USD
08.01.2020 01:32:25
17.01.2020 19:31:59
ขาย
0.02
0.68552
0.6877
กำไร
-4.36 USD
AUDUSD
ดีล
#52208588
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 01:32:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68552
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.01.2020 19:31:59
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.6877
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.36 USD
17.01.2020 18:00:00
17.01.2020 18:25:59
ขาย
0.02
1.10929
1.10929
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#52408469
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 18:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10929
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.01.2020 18:25:59
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10929
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
17.01.2020 16:00:00
17.01.2020 17:38:16
ขาย
0.02
1.10996
1.10906
กำไร
1.80 USD
EURUSD
ดีล
#52406186
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 16:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10996
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.01.2020 17:38:16
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10906
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
17.01.2020 15:00:00
17.01.2020 15:43:00
ขาย
0.02
1.11089
1.11033
กำไร
1.12 USD
EURUSD
ดีล
#52404819
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 15:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11089
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.01.2020 15:43:00
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11033
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.12 USD
17.01.2020 13:00:01
17.01.2020 14:49:59
ขาย
0.02
1.11145
1.11093
กำไร
1.04 USD
EURUSD
ดีล
#52402657
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 13:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11145
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.01.2020 14:49:59
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11093
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.04 USD
16.01.2020 21:00:01
17.01.2020 14:40:15
ซื้อ
0.02
1.30524
1.30549
กำไร
0.38 USD
USDCAD
ดีล
#52391161
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 21:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30524
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.01.2020 14:40:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30549
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.38 USD
16.01.2020 19:00:00
17.01.2020 12:36:53
ขาย
0.02
1.11293
1.11203
กำไร
1.80 USD
EURUSD
ดีล
#52390417
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 19:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11293
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.01.2020 12:36:53
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
16.01.2020 17:00:02
16.01.2020 18:09:40
ขาย
0.02
1.11402
1.11371
กำไร
0.62 USD
EURUSD
ดีล
#52387021
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 17:00:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11402
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 18:09:40
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11371
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.62 USD
14.01.2020 03:00:00
16.01.2020 18:09:18
ซื้อ
0.02
110.163
110.144
กำไร
-0.35 USD
USDJPY
ดีล
#52327873
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2020 03:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
110.163
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 18:09:18
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
110.144
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.35 USD
16.01.2020 16:00:00
16.01.2020 16:21:43
ซื้อ
0.02
1.11525
1.11527
กำไร
0.04 USD
EURUSD
ดีล
#52385597
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 16:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11525
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 16:21:43
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11527
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
07.01.2020 09:57:21
16.01.2020 15:14:24
ซื้อ
0.05
0.69008
0.69298
กำไร
14.50 USD
AUDUSD
ดีล
#52184899
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2020 09:57:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69008
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
14.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 15:14:24
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.69298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
14.50 USD
02.01.2020 19:19:01
16.01.2020 15:14:24
ซื้อ
0.03
0.69807
0.69298
กำไร
-15.27 USD
AUDUSD
ดีล
#52109747
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2020 19:19:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69807
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-15.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 15:14:24
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.69298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-15.27 USD
02.01.2020 00:01:03
16.01.2020 15:14:24
ซื้อ
0.02
0.7021
0.69298
กำไร
-18.24 USD
AUDUSD
ดีล
#52086459
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2020 00:01:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.7021
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-18.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 15:14:24
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.69298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-18.24 USD
07.01.2020 19:00:04
16.01.2020 15:14:24
ซื้อ
0.06
0.68607
0.69298
กำไร
41.46 USD
AUDUSD
ดีล
#52201598
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2020 19:00:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.68607
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
41.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 15:14:24
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
0.69298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
41.46 USD
03.01.2020 11:42:23
16.01.2020 15:14:24
ซื้อ
0.04
0.69407
0.69298
กำไร
-4.36 USD
AUDUSD
ดีล
#52128913
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2020 11:42:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69407
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 15:14:24
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
0.69298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.36 USD
16.01.2020 15:00:00
16.01.2020 15:10:17
ซื้อ
0.02
1.1166
1.11667
กำไร
0.14 USD
EURUSD
ดีล
#52384260
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 15:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1166
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 15:10:17
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11667
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.14 USD
15.01.2020 19:00:00
16.01.2020 14:32:39
ซื้อ
0.02
1.11609
1.11699
กำไร
1.80 USD
EURUSD
ดีล
#52369887
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2020 19:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11609
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 14:32:39
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11699
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
15.01.2020 17:00:00
15.01.2020 18:47:07
ซื้อ
0.02
1.1153
1.11554
กำไร
0.48 USD
EURUSD
ดีล
#52367731
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2020 17:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1153
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.01.2020 18:47:07
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11554
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.48 USD
15.01.2020 14:00:00
15.01.2020 16:28:17
ซื้อ
0.02
1.11487
1.11577
กำไร
1.80 USD
EURUSD
ดีล
#52362821
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2020 14:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11487
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.01.2020 16:28:17
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11577
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
07.01.2020 17:00:12
15.01.2020 13:09:01
ซื้อ
0.03
1.11465
1.11466
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#52196138
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2020 17:00:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11465
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.01.2020 13:09:01
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.11466
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
08.01.2020 23:47:13
15.01.2020 13:09:01
ซื้อ
0.04
1.11065
1.11466
กำไร
16.04 USD
EURUSD
ดีล
#52247856
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 23:47:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11065
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
16.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.01.2020 13:09:01
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.11466
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
16.04 USD
07.01.2020 10:35:18
15.01.2020 13:09:01
ซื้อ
0.02
1.11863
1.11466
กำไร
-7.94 USD
EURUSD
ดีล
#52186405
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2020 10:35:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11863
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.01.2020 13:09:01
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11466
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.94 USD
14.01.2020 02:00:01
14.01.2020 02:50:52
ซื้อ
0.02
110.023
110.113
กำไร
1.63 USD
USDJPY
ดีล
#52326951
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2020 02:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
110.023
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.01.2020 02:50:52
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
110.113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.63 USD
14.01.2020 01:00:02
14.01.2020 01:58:41
ซื้อ
0.02
109.95
110.008
กำไร
1.05 USD
USDJPY
ดีล
#52325438
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2020 01:00:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.95
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.01.2020 01:58:41
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
110.008
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.05 USD
13.01.2020 13:00:01
14.01.2020 00:01:11
ซื้อ
0.02
109.903
109.914
กำไร
0.20 USD
USDJPY
ดีล
#52315757
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2020 13:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.903
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.01.2020 00:01:11
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
109.914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.20 USD
13.01.2020 12:00:01
13.01.2020 12:33:20
ซื้อ
0.02
109.858
109.897
กำไร
0.71 USD
USDJPY
ดีล
#52314174
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2020 12:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.858
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.01.2020 12:33:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
109.897
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.71 USD
13.01.2020 11:00:00
13.01.2020 11:05:20
ซื้อ
0.02
109.704
109.794
กำไร
1.64 USD
USDJPY
ดีล
#52310901
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2020 11:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.704
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.01.2020 11:05:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
109.794
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.64 USD
10.01.2020 18:00:01
13.01.2020 10:39:22
ซื้อ
0.02
109.574
109.664
กำไร
1.64 USD
USDJPY
ดีล
#52294078
วันและเวลาเปิดทำการ
10.01.2020 18:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.574
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.01.2020 10:39:22
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
109.664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.64 USD