27.09.2021 03:59:53
27.09.2021 05:31:20
ขาย
0.01
1.36695
1.36655
กำไร
0.30 USD
GBPUSD
ดีล
#30297379
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 03:59:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36695
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 05:31:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36655
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.30 USD
27.09.2021 03:59:57
27.09.2021 05:31:19
ขาย
0.01
1.36693
1.36655
กำไร
0.28 USD
GBPUSD
ดีล
#30297385
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 03:59:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36693
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 05:31:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36655
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.28 USD
27.09.2021 03:59:58
27.09.2021 05:31:18
ขาย
0.01
1.36693
1.36655
กำไร
0.28 USD
GBPUSD
ดีล
#30297387
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 03:59:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36693
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 05:31:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36655
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.28 USD
27.09.2021 03:59:59
27.09.2021 05:31:17
ขาย
0.01
1.36693
1.36655
กำไร
0.28 USD
GBPUSD
ดีล
#30297391
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 03:59:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36693
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 05:31:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36655
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.28 USD
27.09.2021 04:00:00
27.09.2021 05:31:16
ขาย
0.01
1.36694
1.36662
กำไร
0.22 USD
GBPUSD
ดีล
#30297395
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 04:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36694
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 05:31:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36662
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.22 USD
27.09.2021 05:03:12
27.09.2021 05:30:19
ขาย
0.01
1.36791
1.36659
กำไร
1.22 USD
GBPUSD
ดีล
#30300690
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 05:03:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36791
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 05:30:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36659
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.22 USD
23.09.2021 04:59:53
23.09.2021 06:07:16
ขาย
0.01
1.2776
1.277
กำไร
0.37 USD
USDCAD
ดีล
#30096911
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 04:59:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2776
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 06:07:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.277
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.37 USD
23.09.2021 04:59:56
23.09.2021 06:07:16
ขาย
0.01
1.27759
1.277
กำไร
0.36 USD
USDCAD
ดีล
#30096916
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 04:59:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27759
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 06:07:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.277
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.36 USD
23.09.2021 05:04:33
23.09.2021 06:07:16
ขาย
0.01
1.27816
1.277
กำไร
0.81 USD
USDCAD
ดีล
#30097313
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 05:04:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27816
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 06:07:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.277
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.81 USD
23.09.2021 04:59:40
23.09.2021 06:07:16
ขาย
0.01
1.27759
1.277
กำไร
0.36 USD
USDCAD
ดีล
#30096903
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 04:59:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27759
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 06:07:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.277
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.36 USD
23.09.2021 04:59:55
23.09.2021 06:07:16
ขาย
0.01
1.2776
1.277
กำไร
0.37 USD
USDCAD
ดีล
#30096914
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 04:59:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2776
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 06:07:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.277
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.37 USD
23.09.2021 04:59:58
23.09.2021 06:07:16
ขาย
0.01
1.27759
1.277
กำไร
0.36 USD
USDCAD
ดีล
#30096918
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 04:59:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27759
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 06:07:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.277
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.36 USD
20.09.2021 04:59:53
20.09.2021 05:15:53
ขาย
0.01
1.37122
1.3706
กำไร
0.52 USD
GBPUSD
ดีล
#29672719
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 04:59:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37122
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:15:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.52 USD
20.09.2021 04:59:56
20.09.2021 05:15:53
ขาย
0.01
1.37123
1.3706
กำไร
0.53 USD
GBPUSD
ดีล
#29672726
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 04:59:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37123
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:15:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.53 USD
20.09.2021 04:59:15
20.09.2021 05:15:53
ขาย
0.01
1.37118
1.3706
กำไร
0.48 USD
GBPUSD
ดีล
#29672691
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 04:59:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37118
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:15:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.48 USD
20.09.2021 04:59:55
20.09.2021 05:15:53
ขาย
0.01
1.37123
1.3706
กำไร
0.53 USD
GBPUSD
ดีล
#29672724
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 04:59:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37123
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:15:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.53 USD
20.09.2021 04:59:57
20.09.2021 05:15:53
ขาย
0.01
1.37123
1.3706
กำไร
0.53 USD
GBPUSD
ดีล
#29672728
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 04:59:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37123
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:15:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.53 USD
15.09.2021 02:00:01
15.09.2021 05:02:02
ขาย
0.01
1.38057
1.38
กำไร
0.47 USD
GBPUSD
ดีล
#29290411
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 02:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38057
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 05:02:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.47 USD
15.09.2021 03:06:41
15.09.2021 05:02:02
ขาย
0.01
1.381
1.38
กำไร
0.90 USD
GBPUSD
ดีล
#29292106
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 03:06:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.381
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 05:02:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.90 USD
15.09.2021 01:59:44
15.09.2021 05:02:02
ขาย
0.01
1.38057
1.38
กำไร
0.47 USD
GBPUSD
ดีล
#29290307
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 01:59:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38057
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 05:02:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.47 USD
15.09.2021 01:59:58
15.09.2021 05:02:02
ขาย
0.01
1.38057
1.38
กำไร
0.47 USD
GBPUSD
ดีล
#29290313
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 01:59:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38057
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 05:02:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.47 USD
15.09.2021 02:00:02
15.09.2021 05:02:02
ขาย
0.01
1.38057
1.38
กำไร
0.47 USD
GBPUSD
ดีล
#29290473
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 02:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38057
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 05:02:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.47 USD
15.09.2021 01:59:55
15.09.2021 05:02:02
ขาย
0.01
1.38057
1.38
กำไร
0.47 USD
GBPUSD
ดีล
#29290310
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 01:59:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38057
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 05:02:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.47 USD
14.09.2021 02:02:41
14.09.2021 05:49:13
ขาย
0.01
1.26457
1.2643
กำไร
0.11 USD
USDCAD
ดีล
#29147664
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 02:02:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26457
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 05:49:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2643
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.11 USD
14.09.2021 02:02:39
14.09.2021 05:49:13
ขาย
0.01
1.26457
1.2643
กำไร
0.11 USD
USDCAD
ดีล
#29147662
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 02:02:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26457
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 05:49:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2643
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.11 USD
14.09.2021 02:02:44
14.09.2021 05:49:13
ขาย
0.01
1.26457
1.2643
กำไร
0.11 USD
USDCAD
ดีล
#29147665
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 02:02:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26457
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 05:49:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2643
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.11 USD
14.09.2021 02:02:37
14.09.2021 05:49:13
ขาย
0.01
1.26457
1.2643
กำไร
0.11 USD
USDCAD
ดีล
#29147661
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 02:02:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26457
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 05:49:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2643
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.11 USD
14.09.2021 02:02:47
14.09.2021 04:21:54
ขาย
0.01
1.26457
1.2641
กำไร
0.27 USD
USDCAD
ดีล
#29147667
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 02:02:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26457
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 04:21:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2641
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.27 USD
14.09.2021 03:03:44
14.09.2021 03:36:45
ขาย
0.01
1.26498
1.2643
กำไร
0.44 USD
USDCAD
ดีล
#29148896
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 03:03:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26498
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 03:36:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2643
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.44 USD
09.09.2021 02:59:48
09.09.2021 03:14:13
ขาย
0.01
1.37662
1.37618
กำไร
0.34 USD
GBPUSD
ดีล
#28721870
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 02:59:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37662
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 03:14:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37618
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.34 USD
09.09.2021 02:59:50
09.09.2021 03:14:12
ขาย
0.01
1.37662
1.37618
กำไร
0.34 USD
GBPUSD
ดีล
#28721871
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 02:59:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37662
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 03:14:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37618
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.34 USD
09.09.2021 02:59:52
09.09.2021 03:14:11
ขาย
0.01
1.37662
1.37618
กำไร
0.34 USD
GBPUSD
ดีล
#28721875
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 02:59:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37662
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 03:14:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37618
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.34 USD
09.09.2021 02:59:56
09.09.2021 03:14:09
ขาย
0.01
1.37662
1.37618
กำไร
0.34 USD
GBPUSD
ดีล
#28721881
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 02:59:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37662
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 03:14:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37618
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.34 USD
09.09.2021 02:59:54
09.09.2021 03:14:09
ขาย
0.01
1.37662
1.37618
กำไร
0.34 USD
GBPUSD
ดีล
#28721877
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 02:59:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37662
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 03:14:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37618
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.34 USD
08.09.2021 06:59:42
08.09.2021 09:01:54
ซื้อ
0.01
1.26413
1.2647
กำไร
0.35 USD
USDCAD
ดีล
#28605797
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 06:59:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26413
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 09:01:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.35 USD
08.09.2021 06:59:50
08.09.2021 09:01:54
ซื้อ
0.01
1.26413
1.2647
กำไร
0.35 USD
USDCAD
ดีล
#28605807
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 06:59:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26413
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 09:01:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.35 USD
08.09.2021 06:59:56
08.09.2021 09:01:54
ซื้อ
0.01
1.26413
1.2647
กำไร
0.35 USD
USDCAD
ดีล
#28605810
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 06:59:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26413
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 09:01:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.35 USD
08.09.2021 06:59:46
08.09.2021 09:01:54
ซื้อ
0.01
1.26413
1.2647
กำไร
0.35 USD
USDCAD
ดีล
#28605802
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 06:59:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26413
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 09:01:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.35 USD
08.09.2021 06:59:52
08.09.2021 09:01:54
ซื้อ
0.01
1.2641
1.2647
กำไร
0.37 USD
USDCAD
ดีล
#28605808
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 06:59:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2641
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 09:01:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.37 USD
03.09.2021 02:59:56
03.09.2021 03:14:55
ซื้อ
0.01
1.38367
1.38411
กำไร
0.34 USD
GBPUSD
ดีล
#28215400
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 02:59:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38367
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 03:14:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.34 USD
03.09.2021 02:59:58
03.09.2021 03:14:54
ซื้อ
0.01
1.38367
1.38411
กำไร
0.34 USD
GBPUSD
ดีล
#28215401
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 02:59:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38367
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 03:14:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.34 USD
03.09.2021 02:59:49
03.09.2021 03:14:53
ซื้อ
0.01
1.38367
1.38411
กำไร
0.34 USD
GBPUSD
ดีล
#28215392
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 02:59:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38367
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 03:14:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.34 USD
03.09.2021 02:59:55
03.09.2021 03:14:52
ซื้อ
0.01
1.38367
1.38411
กำไร
0.34 USD
GBPUSD
ดีล
#28215398
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 02:59:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38367
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 03:14:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.34 USD
03.09.2021 02:59:52
03.09.2021 03:14:52
ซื้อ
0.01
1.38367
1.38411
กำไร
0.34 USD
GBPUSD
ดีล
#28215396
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 02:59:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38367
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 03:14:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.34 USD
01.09.2021 02:59:36
01.09.2021 09:58:26
ซื้อ
0.01
1.18103
1.1808
กำไร
-0.33 USD
EURUSD
ดีล
#27959831
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 02:59:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18103
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 09:58:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1808
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.33 USD
01.09.2021 02:59:47
01.09.2021 09:58:25
ซื้อ
0.01
1.18101
1.18079
กำไร
-0.32 USD
EURUSD
ดีล
#27959838
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 02:59:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18101
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 09:58:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18079
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.32 USD
01.09.2021 03:36:05
01.09.2021 09:58:25
ซื้อ
0.01
1.18051
1.18078
กำไร
0.17 USD
EURUSD
ดีล
#27961167
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 03:36:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18051
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 09:58:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18078
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.17 USD
01.09.2021 08:05:47
01.09.2021 09:58:24
ซื้อ
0.01
1.1798
1.18075
กำไร
0.85 USD
EURUSD
ดีล
#27973604
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 08:05:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1798
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 09:58:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18075
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.85 USD
01.09.2021 03:23:52
01.09.2021 09:58:23
ซื้อ
0.01
1.18074
1.18076
กำไร
-0.08 USD
EURUSD
ดีล
#27960687
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 03:23:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18074
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 09:58:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18076
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.08 USD
01.09.2021 02:59:49
01.09.2021 09:58:23
ซื้อ
0.01
1.18101
1.1808
กำไร
-0.31 USD
EURUSD
ดีล
#27959839
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 02:59:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18101
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 09:58:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1808
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.31 USD