คัดลอก
927.60 USD
02.06.2021 10:54:43
0.00%
-19.88%
0.00
0.00
กำไร
-47.50 USD
TradeSingleEntry
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 10:54:43
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-47.50 USD
ปริมาณเทรด
927.60 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
4 993.08 USD
08.10.2020 20:13:07
13.29%
39.53%
0.00
0.00
กำไร
1 908.43 USD
Brexit
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2020 20:13:07
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
1 908.43 USD
ปริมาณเทรด
4 993.08 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00