23.07.2021 10:21:41
23.07.2021 15:05:40
ซื้อ
0.01
1.3736
1.37546
กำไร
1.76 USD
GBPUSD
ดีล
#23694978
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 10:21:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3736
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:05:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37546
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.76 USD
23.07.2021 10:19:10
23.07.2021 15:05:37
ซื้อ
0.01
1.37447
1.37537
กำไร
0.80 USD
GBPUSD
ดีล
#23694557
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 10:19:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37447
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:05:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37537
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.80 USD
23.07.2021 10:17:05
23.07.2021 15:05:37
ซื้อ
0.01
1.37471
1.37537
กำไร
0.56 USD
GBPUSD
ดีล
#23694279
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 10:17:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37471
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:05:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37537
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.56 USD
23.07.2021 09:51:05
23.07.2021 15:05:36
ซื้อ
0.01
1.3751
1.37537
กำไร
0.17 USD
GBPUSD
ดีล
#23690616
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 09:51:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3751
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:05:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37537
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.17 USD
23.07.2021 03:59:41
23.07.2021 15:05:35
ซื้อ
0.01
1.37742
1.37538
กำไร
-2.14 USD
GBPUSD
ดีล
#23670591
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 03:59:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37742
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:05:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37538
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.14 USD
23.07.2021 04:10:10
23.07.2021 15:05:35
ซื้อ
0.01
1.37722
1.37538
กำไร
-1.94 USD
GBPUSD
ดีล
#23671156
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 04:10:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37722
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:05:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37538
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.94 USD
23.07.2021 05:01:30
23.07.2021 15:05:34
ซื้อ
0.01
1.37657
1.37537
กำไร
-1.30 USD
GBPUSD
ดีล
#23672806
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 05:01:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37657
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:05:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37537
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.30 USD
23.07.2021 04:43:31
23.07.2021 15:05:32
ซื้อ
0.01
1.37681
1.37538
กำไร
-1.53 USD
GBPUSD
ดีล
#23672036
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 04:43:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37681
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:05:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37538
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.53 USD
23.07.2021 11:21:57
23.07.2021 15:05:30
ซื้อ
0.01
1.37328
1.37537
กำไร
1.99 USD
GBPUSD
ดีล
#23706455
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 11:21:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37328
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:05:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37537
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.99 USD
23.07.2021 14:26:16
23.07.2021 15:05:30
ซื้อ
0.01
1.3721
1.37542
กำไร
3.22 USD
GBPUSD
ดีล
#23733095
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 14:26:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3721
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:05:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37542
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.22 USD
23.07.2021 11:25:15
23.07.2021 15:05:30
ซื้อ
0.01
1.37303
1.37536
กำไร
2.23 USD
GBPUSD
ดีล
#23707130
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 11:25:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37303
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:05:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37536
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.23 USD
23.07.2021 05:22:13
23.07.2021 15:05:26
ซื้อ
0.01
1.37597
1.3753
กำไร
-0.77 USD
GBPUSD
ดีล
#23673795
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 05:22:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37597
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:05:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3753
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.77 USD
23.07.2021 03:59:52
23.07.2021 15:05:26
ซื้อ
0.01
1.37743
1.3753
กำไร
-2.23 USD
GBPUSD
ดีล
#23670602
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 03:59:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37743
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:05:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3753
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.23 USD
23.07.2021 05:26:50
23.07.2021 15:05:26
ซื้อ
0.01
1.37578
1.3753
กำไร
-0.58 USD
GBPUSD
ดีล
#23673990
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 05:26:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:05:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3753
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.58 USD
23.07.2021 03:59:38
23.07.2021 15:05:25
ซื้อ
0.01
1.37741
1.37531
กำไร
-2.20 USD
GBPUSD
ดีล
#23670589
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 03:59:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37741
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:05:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37531
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.20 USD
23.07.2021 03:59:58
23.07.2021 15:05:25
ซื้อ
0.01
1.37742
1.3753
กำไร
-2.22 USD
GBPUSD
ดีล
#23670605
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 03:59:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37742
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:05:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3753
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.22 USD
23.07.2021 03:59:44
23.07.2021 15:05:23
ซื้อ
0.01
1.37743
1.37531
กำไร
-2.22 USD
GBPUSD
ดีล
#23670592
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 03:59:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37743
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:05:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37531
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.22 USD
22.07.2021 07:59:27
22.07.2021 08:52:50
ซื้อ
0.01
1.37164
1.37199
กำไร
0.25 USD
GBPUSD
ดีล
#23531531
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 07:59:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37164
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 08:52:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37199
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.25 USD
22.07.2021 07:59:47
22.07.2021 08:52:48
ซื้อ
0.01
1.37162
1.37199
กำไร
0.27 USD
GBPUSD
ดีล
#23531550
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 07:59:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37162
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 08:52:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37199
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.27 USD
22.07.2021 08:00:00
22.07.2021 08:52:48
ซื้อ
0.01
1.37162
1.37199
กำไร
0.27 USD
GBPUSD
ดีล
#23531579
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 08:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37162
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 08:52:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37199
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.27 USD
22.07.2021 07:59:55
22.07.2021 08:52:48
ซื้อ
0.01
1.37161
1.37199
กำไร
0.28 USD
GBPUSD
ดีล
#23531555
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 07:59:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37161
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 08:52:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37199
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.28 USD
22.07.2021 07:59:43
22.07.2021 08:52:28
ซื้อ
0.01
1.37162
1.37202
กำไร
0.30 USD
GBPUSD
ดีล
#23531546
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 07:59:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37162
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 08:52:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37202
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.30 USD
22.07.2021 08:08:56
22.07.2021 08:52:11
ซื้อ
0.01
1.37125
1.372
กำไร
0.65 USD
GBPUSD
ดีล
#23532292
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 08:08:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37125
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 08:52:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.372
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.65 USD
19.07.2021 03:59:26
19.07.2021 04:48:01
ซื้อ
0.01
1.26347
1.26362
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#23026496
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 03:59:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26347
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 04:48:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.02 USD
19.07.2021 03:59:30
19.07.2021 04:48:01
ซื้อ
0.01
1.26348
1.26362
กำไร
0.01 USD
USDCAD
ดีล
#23026501
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 03:59:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26348
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 04:48:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.01 USD
19.07.2021 03:59:32
19.07.2021 04:48:00
ซื้อ
0.01
1.26348
1.26362
กำไร
0.01 USD
USDCAD
ดีล
#23026504
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 03:59:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26348
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 04:48:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.01 USD
19.07.2021 03:59:35
19.07.2021 04:48:00
ซื้อ
0.01
1.26348
1.26362
กำไร
0.01 USD
USDCAD
ดีล
#23026506
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 03:59:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26348
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 04:48:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.01 USD
19.07.2021 03:59:36
19.07.2021 04:47:59
ซื้อ
0.01
1.26348
1.26362
กำไร
0.01 USD
USDCAD
ดีล
#23026507
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 03:59:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26348
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 04:47:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.01 USD
19.07.2021 04:02:23
19.07.2021 04:47:58
ซื้อ
0.01
1.2629
1.26362
กำไร
0.47 USD
USDCAD
ดีล
#23026968
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 04:02:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2629
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 04:47:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.47 USD
19.07.2021 04:05:07
19.07.2021 04:47:58
ซื้อ
0.01
1.26259
1.26362
กำไร
0.72 USD
USDCAD
ดีล
#23027149
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 04:05:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26259
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 04:47:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.72 USD
16.07.2021 08:41:07
16.07.2021 09:03:58
ขาย
0.01
1.18122
1.18059
กำไร
0.53 USD
EURUSD
ดีล
#22868908
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 08:41:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18122
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2021 09:03:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18059
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.53 USD
16.07.2021 06:57:16
16.07.2021 09:03:55
ขาย
0.01
1.18114
1.18059
กำไร
0.45 USD
EURUSD
ดีล
#22861044
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 06:57:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18114
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2021 09:03:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18059
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.45 USD
16.07.2021 05:08:11
16.07.2021 09:03:51
ขาย
0.01
1.18067
1.18059
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#22856204
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 05:08:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2021 09:03:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18059
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.02 USD
16.07.2021 05:08:09
16.07.2021 09:03:49
ขาย
0.01
1.18067
1.1806
กำไร
-0.03 USD
EURUSD
ดีล
#22856203
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 05:08:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2021 09:03:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1806
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.03 USD
16.07.2021 05:08:06
16.07.2021 09:03:36
ขาย
0.01
1.18067
1.1806
กำไร
-0.03 USD
EURUSD
ดีล
#22856200
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 05:08:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2021 09:03:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1806
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.03 USD
16.07.2021 05:08:04
16.07.2021 09:03:33
ขาย
0.01
1.18067
1.18055
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#22856199
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 05:08:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2021 09:03:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.02 USD
16.07.2021 05:07:54
16.07.2021 09:03:28
ขาย
0.01
1.18067
1.18059
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#22856192
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 05:07:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2021 09:03:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18059
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.02 USD
15.07.2021 03:31:48
15.07.2021 08:26:31
ซื้อ
0.01
1.18303
1.1837
กำไร
0.57 USD
EURUSD
ดีล
#22692394
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 03:31:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18303
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 08:26:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1837
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.57 USD
15.07.2021 01:59:39
15.07.2021 08:26:30
ซื้อ
0.01
1.18361
1.1837
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#22689023
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 01:59:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18361
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 08:26:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1837
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.01 USD
15.07.2021 01:59:51
15.07.2021 08:26:29
ซื้อ
0.01
1.1836
1.18367
กำไร
-0.03 USD
EURUSD
ดีล
#22689032
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 01:59:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1836
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 08:26:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18367
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.03 USD
15.07.2021 03:17:18
15.07.2021 08:26:24
ซื้อ
0.01
1.18326
1.18369
กำไร
0.33 USD
EURUSD
ดีล
#22691484
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 03:17:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18326
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 08:26:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18369
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.33 USD
15.07.2021 01:59:42
15.07.2021 08:26:24
ซื้อ
0.01
1.18359
1.18369
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#22689026
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 01:59:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18359
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 08:26:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18369
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.00 USD
15.07.2021 01:59:49
15.07.2021 08:26:24
ซื้อ
0.01
1.1836
1.18369
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#22689030
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 01:59:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1836
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 08:26:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18369
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.01 USD
15.07.2021 01:59:41
15.07.2021 08:26:23
ซื้อ
0.01
1.18361
1.18368
กำไร
-0.03 USD
EURUSD
ดีล
#22689025
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 01:59:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18361
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 08:26:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18368
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.03 USD
14.07.2021 05:00:01
14.07.2021 10:54:14
ขาย
0.01
1.17813
1.17869
กำไร
-0.66 USD
EURUSD
ดีล
#22543224
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 05:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17813
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2021 10:54:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17869
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.66 USD
14.07.2021 09:23:45
14.07.2021 10:54:13
ขาย
0.01
1.17913
1.17869
กำไร
0.34 USD
EURUSD
ดีล
#22564666
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 09:23:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17913
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2021 10:54:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17869
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.34 USD
14.07.2021 09:23:29
14.07.2021 10:54:11
ขาย
0.01
1.17914
1.17869
กำไร
0.35 USD
EURUSD
ดีล
#22564636
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 09:23:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17914
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2021 10:54:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17869
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.35 USD
14.07.2021 09:08:38
14.07.2021 10:54:10
ขาย
0.01
1.17895
1.17869
กำไร
0.16 USD
EURUSD
ดีล
#22562241
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 09:08:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17895
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2021 10:54:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17869
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.16 USD
14.07.2021 05:00:03
14.07.2021 10:54:09
ขาย
0.01
1.17811
1.1787
กำไร
-0.69 USD
EURUSD
ดีล
#22543249
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 05:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17811
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2021 10:54:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1787
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.69 USD
14.07.2021 05:00:04
14.07.2021 10:54:08
ขาย
0.01
1.17809
1.1787
กำไร
-0.71 USD
EURUSD
ดีล
#22543260
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 05:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17809
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2021 10:54:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1787
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.71 USD