د ډیمو حالت
LTCUSD
38.87
قیمت
-35.17%
Changing (1m)
BTCUSD
6240.11
قیمت
-28.22%
Changing (1m)
ETHUSD
129.68
قیمت
-42.47%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02096
قیمت
-19.42%
Changing (1m)
ZECUSD
29.14
قیمت
-41.67%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00620
قیمت
-9.75%
Changing (1m)
EDOUSD
0.0805
قیمت
-53.12%
Changing (1m)
XRPUSD
0.17428
قیمت
-25.89%
Changing (1m)
ETPUSD
0.0980
قیمت
-61.11%
Changing (1m)
NEOUSD
6.38
قیمت
-42.00%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00462
قیمت
-18.09%
Changing (1m)
OMGUSD
0.4681
قیمت
-42.44%
Changing (1m)
EOSUSD
2.1908
قیمت
-37.88%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00752
قیمت
-4.45%
Changing (1m)
XMRUSD
47.06
قیمت
-31.49%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2330
قیمت
0.00%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00100
قیمت
0.00%
Changing (1m)