د ډیمو حالت
LTCUSD
151.17
قیمت
-14.54%
Changing (1m)
BTCUSD
42959.95
قیمت
-11.13%
Changing (1m)
SANUSD
0.1821
قیمت
-22.90%
Changing (1m)
ETPUSD
0.1320
قیمت
-48.64%
Changing (1m)
XMRUSD
239.29
قیمت
-23.66%
Changing (1m)
XRPUSD
0.94646
قیمت
-19.91%
Changing (1m)
ZECUSD
103.95
قیمت
-31.95%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00562
قیمت
-13.00%
Changing (1m)
NEOUSD
39.35
قیمت
-30.89%
Changing (1m)
OMGUSD
8.7471
قیمت
35.83%
Changing (1m)
EDOUSD
0.8643
قیمت
-24.76%
Changing (1m)
ETHUSD
2944.33
قیمت
-8.47%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00258
قیمت
-20.62%
Changing (1m)
EOSUSD
3.9535
قیمت
-22.69%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00358
قیمت
-1.65%
Changing (1m)
ETHBTC
0.06832
قیمت
2.75%
Changing (1m)