د ډیمو حالت
LTCUSD
40.85
قیمت
-32.57%
Changing (1m)
BTCUSD
6833.36
قیمت
-22.07%
Changing (1m)
ETHUSD
143.11
قیمت
-35.77%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02109
قیمت
-17.29%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00595
قیمت
-13.52%
Changing (1m)
ZECUSD
32.15
قیمت
-34.29%
Changing (1m)
EDOUSD
0.0838
قیمت
-54.06%
Changing (1m)
XRPUSD
0.17962
قیمت
-23.18%
Changing (1m)
NEOUSD
6.92
قیمت
-39.67%
Changing (1m)
ETPUSD
0.0900
قیمت
-59.82%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00464
قیمت
-15.33%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00783
قیمت
4.12%
Changing (1m)
OMGUSD
0.5189
قیمت
-39.30%
Changing (1m)
EOSUSD
2.3497
قیمت
-34.47%
Changing (1m)
XMRUSD
53.67
قیمت
-18.83%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2330
قیمت
0.00%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00100
قیمت
0.00%
Changing (1m)