د ډیمو حالت
BTCUSD
7273.68
قیمت
-17.10%
Changing (1m)
LTCUSD
44.48
قیمت
-26.93%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21962
قیمت
-19.11%
Changing (1m)
NEOUSD
8.86
قیمت
-30.35%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01986
قیمت
-7.07%
Changing (1m)
EOSUSD
2.6190
قیمت
-24.03%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00608
قیمت
-12.01%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3670
قیمت
-23.38%
Changing (1m)
SANUSD
0.2093
قیمت
-23.11%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00430
قیمت
8.59%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00719
قیمت
-3.23%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2147
قیمت
-25.03%
Changing (1m)
ETHUSD
143.42
قیمت
-23.07%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00120
قیمت
-16.67%
Changing (1m)
OMGUSD
0.6828
قیمت
-28.23%
Changing (1m)
ZECUSD
31.87
قیمت
-10.78%
Changing (1m)
XMRUSD
52.44
قیمت
-19.79%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)