د ډیمو حالت
LTCUSD
179.08
قیمت
3.65%
Changing (1m)
BTCUSD
46968.95
قیمت
4.53%
Changing (1m)
SANUSD
0.2102
قیمت
-18.40%
Changing (1m)
ETPUSD
0.1540
قیمت
5.48%
Changing (1m)
XMRUSD
262.69
قیمت
0.74%
Changing (1m)
XRPUSD
1.06290
قیمت
-6.82%
Changing (1m)
ZECUSD
128.25
قیمت
-9.22%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00555
قیمت
-3.65%
Changing (1m)
NEOUSD
48.70
قیمت
-8.49%
Changing (1m)
OMGUSD
8.4010
قیمت
56.45%
Changing (1m)
EDOUSD
1.0833
قیمت
-5.63%
Changing (1m)
ETHUSD
3374.53
قیمت
9.98%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00283
قیمت
-13.46%
Changing (1m)
EOSUSD
5.1835
قیمت
1.05%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00379
قیمت
-1.04%
Changing (1m)
ETHBTC
0.07189
قیمت
5.41%
Changing (1m)