د ډیمو حالت
BTCUSD
34889.70
قیمت
-8.29%
Changing (1m)
XRPUSD
0.73838
قیمت
-34.01%
Changing (1m)
ETHBTC
0.06153
قیمت
-7.76%
Changing (1m)
LTCUSD
150.61
قیمت
-23.42%
Changing (1m)
ETHUSD
2147.13
قیمت
-15.37%
Changing (1m)
ZECUSD
127.07
قیمت
-18.01%
Changing (1m)
EDOUSD
0.9051
قیمت
-22.35%
Changing (1m)
EOSUSD
4.3404
قیمت
-27.84%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00364
قیمت
-10.34%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00743
قیمت
28.10%
Changing (1m)
ETPUSD
0.1230
قیمت
-23.36%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00431
قیمت
-16.63%
Changing (1m)
OMGUSD
4.4201
قیمت
-23.79%
Changing (1m)
NEOUSD
43.17
قیمت
-25.90%
Changing (1m)
XMRUSD
259.44
قیمت
17.52%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2330
قیمت
0.00%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00100
قیمت
0.00%
Changing (1m)