د ډیمو حالت
LTCUSD
179.08
قیمت
8.57%
Changing (1m)
BTCUSD
46968.95
قیمت
5.53%
Changing (1m)
SANUSD
0.2140
قیمت
-15.35%
Changing (1m)
ETPUSD
0.1540
قیمت
5.48%
Changing (1m)
XMRUSD
264.19
قیمت
5.92%
Changing (1m)
XRPUSD
1.06290
قیمت
-4.74%
Changing (1m)
ZECUSD
131.15
قیمت
-0.27%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00557
قیمت
-0.54%
Changing (1m)
NEOUSD
48.76
قیمت
-2.62%
Changing (1m)
OMGUSD
9.5591
قیمت
88.18%
Changing (1m)
EDOUSD
1.1067
قیمت
2.41%
Changing (1m)
ETHUSD
3374.53
قیمت
12.31%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00289
قیمت
-6.47%
Changing (1m)
EOSUSD
5.0055
قیمت
4.41%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00373
قیمت
1.08%
Changing (1m)
ETHBTC
0.07059
قیمت
4.62%
Changing (1m)