د ډیمو حالت
BTCUSD
9635.78
قیمت
10.96%
Changing (1m)
LTCUSD
76.10
قیمت
33.53%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3170
قیمت
-9.43%
Changing (1m)
ETHUSD
261.16
قیمت
56.81%
Changing (1m)
ZECUSD
59.83
قیمت
16.63%
Changing (1m)
XRPUSD
0.27292
قیمت
16.26%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02718
قیمت
40.83%
Changing (1m)
XMRUSD
80.37
قیمت
22.81%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2106
قیمت
20.76%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00609
قیمت
5.00%
Changing (1m)
NEOUSD
13.54
قیمت
25.14%
Changing (1m)
SANUSD
0.1684
قیمت
-36.38%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00786
قیمت
20.37%
Changing (1m)
EOSUSD
4.1081
قیمت
13.83%
Changing (1m)
OMGUSD
1.0625
قیمت
38.09%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2655
قیمت
-20.68%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00832
قیمت
10.79%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00100
قیمت
0.00%
Changing (1m)