د ډیمو حالت
LTCUSD
179.08
قیمت
3.65%
Changing (1m)
BTCUSD
46968.95
قیمت
4.53%
Changing (1m)
SANUSD
0.2183
قیمت
-15.26%
Changing (1m)
ETPUSD
0.1540
قیمت
5.48%
Changing (1m)
XMRUSD
270.24
قیمت
3.64%
Changing (1m)
XRPUSD
1.06290
قیمت
-6.82%
Changing (1m)
ZECUSD
133.45
قیمت
-5.54%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00557
قیمت
-3.30%
Changing (1m)
NEOUSD
49.55
قیمت
-6.90%
Changing (1m)
OMGUSD
8.5052
قیمت
58.39%
Changing (1m)
EDOUSD
1.1461
قیمت
-0.16%
Changing (1m)
ETHUSD
3374.53
قیمت
9.98%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00287
قیمت
-12.23%
Changing (1m)
EOSUSD
5.1865
قیمت
1.11%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00375
قیمت
-2.09%
Changing (1m)
ETHBTC
0.07168
قیمت
5.10%
Changing (1m)