د ډیمو حالت
BTCUSD
8323.42
قیمت
15.54%
Changing (1m)
LTCUSD
52.96
قیمت
32.00%
Changing (1m)
XMRUSD
60.96
قیمت
33.16%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00552
قیمت
55.06%
Changing (1m)
NEOUSD
10.05
قیمت
20.65%
Changing (1m)
ZECUSD
46.78
قیمت
79.17%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21770
قیمت
15.83%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01923
قیمت
10.52%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5261
قیمت
42.41%
Changing (1m)
ETHUSD
159.00
قیمت
28.34%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1736
قیمت
-6.97%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00730
قیمت
15.14%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00123
قیمت
5.13%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3340
قیمت
-1.18%
Changing (1m)
SANUSD
0.2068
قیمت
13.81%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00634
قیمت
14.44%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7202
قیمت
24.97%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)