د ډیمو حالت
LTCUSD
179.08
قیمت
8.57%
Changing (1m)
BTCUSD
46968.95
قیمت
5.53%
Changing (1m)
SANUSD
0.2118
قیمت
-16.22%
Changing (1m)
ETPUSD
0.1540
قیمت
5.48%
Changing (1m)
XMRUSD
265.99
قیمت
6.64%
Changing (1m)
XRPUSD
1.06290
قیمت
-4.74%
Changing (1m)
ZECUSD
131.15
قیمت
-0.27%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00557
قیمت
-0.54%
Changing (1m)
NEOUSD
49.11
قیمت
-1.92%
Changing (1m)
OMGUSD
9.9088
قیمت
95.07%
Changing (1m)
EDOUSD
1.0957
قیمت
1.39%
Changing (1m)
ETHUSD
3374.53
قیمت
12.31%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00287
قیمت
-7.12%
Changing (1m)
EOSUSD
5.0385
قیمت
5.10%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00372
قیمت
0.81%
Changing (1m)
ETHBTC
0.07055
قیمت
4.56%
Changing (1m)