د ډیمو حالت
LTCUSD
179.08
قیمت
8.57%
Changing (1m)
BTCUSD
46968.95
قیمت
5.53%
Changing (1m)
SANUSD
0.2166
قیمت
-14.32%
Changing (1m)
ETPUSD
0.1550
قیمت
6.16%
Changing (1m)
XMRUSD
274.79
قیمت
10.17%
Changing (1m)
XRPUSD
1.06290
قیمت
-4.74%
Changing (1m)
ZECUSD
135.25
قیمت
2.84%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00569
قیمت
1.61%
Changing (1m)
NEOUSD
49.95
قیمت
-0.24%
Changing (1m)
OMGUSD
9.5306
قیمت
87.62%
Changing (1m)
EDOUSD
1.1367
قیمت
5.18%
Changing (1m)
ETHUSD
3374.53
قیمت
12.31%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00292
قیمت
-5.50%
Changing (1m)
EOSUSD
5.1905
قیمت
8.27%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00375
قیمت
1.63%
Changing (1m)
ETHBTC
0.07104
قیمت
5.29%
Changing (1m)