د ډیمو حالت
LTCUSD
154.92
قیمت
-47.42%
Changing (1m)
BTCUSD
35512.90
قیمت
-17.88%
Changing (1m)
ETPUSD
0.1230
قیمت
-48.32%
Changing (1m)
XMRUSD
262.28
قیمت
-23.66%
Changing (1m)
XRPUSD
0.78886
قیمت
-50.47%
Changing (1m)
ZECUSD
129.97
قیمت
-48.27%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00736
قیمت
-6.84%
Changing (1m)
NEOUSD
44.68
قیمت
-48.47%
Changing (1m)
OMGUSD
4.5665
قیمت
-47.66%
Changing (1m)
EDOUSD
0.8850
قیمت
-47.47%
Changing (1m)
ETHUSD
2205.88
قیمت
-35.65%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00345
قیمت
-38.17%
Changing (1m)
EOSUSD
4.5048
قیمت
-51.48%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00434
قیمت
-36.08%
Changing (1m)
ETHBTC
0.06207
قیمت
-21.58%
Changing (1m)