د ډیمو حالت
LTCUSD
151.17
قیمت
-14.54%
Changing (1m)
BTCUSD
42959.95
قیمت
-11.13%
Changing (1m)
SANUSD
0.1851
قیمت
-21.63%
Changing (1m)
ETPUSD
0.1260
قیمت
-50.97%
Changing (1m)
XMRUSD
236.59
قیمت
-24.53%
Changing (1m)
XRPUSD
0.94646
قیمت
-19.91%
Changing (1m)
ZECUSD
106.25
قیمت
-30.44%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00548
قیمت
-15.17%
Changing (1m)
NEOUSD
40.22
قیمت
-29.36%
Changing (1m)
OMGUSD
9.1282
قیمت
41.75%
Changing (1m)
EDOUSD
0.8221
قیمت
-28.44%
Changing (1m)
ETHUSD
2944.33
قیمت
-8.47%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00259
قیمت
-20.31%
Changing (1m)
EOSUSD
4.0365
قیمت
-21.07%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00352
قیمت
-3.30%
Changing (1m)
ETHBTC
0.06888
قیمت
3.59%
Changing (1m)