د ډیمو حالت
LTCUSD
151.17
قیمت
-14.62%
Changing (1m)
BTCUSD
42959.95
قیمت
-11.81%
Changing (1m)
SANUSD
0.1884
قیمت
-19.21%
Changing (1m)
ETPUSD
0.1290
قیمت
-44.40%
Changing (1m)
XMRUSD
238.09
قیمت
-23.10%
Changing (1m)
XRPUSD
0.94646
قیمت
-18.31%
Changing (1m)
ZECUSD
103.15
قیمت
-34.14%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00557
قیمت
-12.28%
Changing (1m)
NEOUSD
38.53
قیمت
-31.18%
Changing (1m)
OMGUSD
8.7471
قیمت
29.02%
Changing (1m)
EDOUSD
0.8341
قیمت
-28.77%
Changing (1m)
ETHUSD
2944.33
قیمت
-8.35%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00255
قیمت
-23.42%
Changing (1m)
EOSUSD
3.9225
قیمت
-23.10%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00350
قیمت
-3.31%
Changing (1m)
ETHBTC
0.06811
قیمت
3.35%
Changing (1m)