د ډیمو حالت
LTCUSD
47.44
قیمت
0.91%
Changing (1m)
BTCUSD
9639.47
قیمت
9.49%
Changing (1m)
ETPUSD
0.1050
قیمت
6.06%
Changing (1m)
XMRUSD
67.51
قیمت
8.10%
Changing (1m)
XRPUSD
0.20458
قیمت
-4.11%
Changing (1m)
ZECUSD
53.39
قیمت
21.40%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00699
قیمت
-0.85%
Changing (1m)
NEOUSD
10.60
قیمت
22.40%
Changing (1m)
OMGUSD
1.5368
قیمت
113.47%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2968
قیمت
145.70%
Changing (1m)
ETHUSD
241.39
قیمت
14.80%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00542
قیمت
10.84%
Changing (1m)
EOSUSD
2.7470
قیمت
-3.40%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00490
قیمت
-7.72%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02517
قیمت
5.09%
Changing (1m)