د ډیمو حالت
BTCUSD
6724.98
قیمت
-23.31%
Changing (1m)
LTCUSD
40.05
قیمت
-33.89%
Changing (1m)
ETHUSD
140.10
قیمت
-37.12%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02100
قیمت
-17.65%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00593
قیمت
-13.81%
Changing (1m)
ZECUSD
31.08
قیمت
-36.48%
Changing (1m)
EDOUSD
0.0838
قیمت
-54.06%
Changing (1m)
XRPUSD
0.17701
قیمت
-24.30%
Changing (1m)
NEOUSD
6.70
قیمت
-41.59%
Changing (1m)
ETPUSD
0.0910
قیمت
-59.38%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00456
قیمت
-16.79%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00789
قیمت
4.92%
Changing (1m)
OMGUSD
0.5034
قیمت
-41.11%
Changing (1m)
EOSUSD
2.3164
قیمت
-35.40%
Changing (1m)
XMRUSD
53.28
قیمت
-19.42%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2330
قیمت
0.00%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00100
قیمت
0.00%
Changing (1m)