د ډیمو حالت
BTCUSD
7200.97
قیمت
-16.77%
Changing (1m)
LTCUSD
44.12
قیمت
-25.51%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21732
قیمت
-18.53%
Changing (1m)
NEOUSD
8.67
قیمت
-30.08%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01984
قیمت
-6.99%
Changing (1m)
EOSUSD
2.5981
قیمت
-23.23%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00609
قیمت
-10.57%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3680
قیمت
-21.70%
Changing (1m)
SANUSD
0.2082
قیمت
-23.62%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00720
قیمت
-4.26%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00426
قیمت
7.30%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2119
قیمت
-25.20%
Changing (1m)
ETHUSD
141.82
قیمت
-22.75%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00118
قیمت
-15.71%
Changing (1m)
OMGUSD
0.6736
قیمت
-32.05%
Changing (1m)
ZECUSD
31.15
قیمت
-11.58%
Changing (1m)
XMRUSD
51.96
قیمت
-20.33%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)