د ډیمو حالت
USCrude
53.18
قیمت
-8.81%
Changing (1m)
UKBrent
58.58
قیمت
-9.36%
Changing (1m)