د ډیمو حالت
خرڅول
0.08
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۴۸
1.08097
1.08088
0.00000
1.07777
ګټه
0.75 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08097
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.75 USD
د سوداګرۍ حجم
0.08
اوسنی قیمت
1.08088
ګټه ترې واخله
1.07777
خرڅول
0.07
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۴۸
1.08004
1.08088
0.00000
1.07777
ګټه
-6.11 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08004
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.07
اوسنی قیمت
1.08088
ګټه ترې واخله
1.07777
خرڅول
0.06
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۱۳
1.07911
1.08088
0.00000
1.07777
ګټه
-11.04 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07911
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-11.04 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
1.08088
ګټه ترې واخله
1.07777
خرڅول
0.05
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۵۰
1.07820
1.08088
0.00000
1.07777
ګټه
-13.93 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07820
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-13.93 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.08088
ګټه ترې واخله
1.07777
خرڅول
0.04
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۰۴
1.07730
1.08088
0.00000
1.07777
ګټه
-14.89 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07730
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-14.89 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.08088
ګټه ترې واخله
1.07777
خرڅول
0.03
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۰۳
1.07640
1.08088
0.00000
1.07777
ګټه
-13.97 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07640
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-13.97 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1.08088
ګټه ترې واخله
1.07777
خرڅول
0.02
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۱۳
1.07547
1.08088
0.00000
1.07777
ګټه
-11.25 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07547
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-11.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.08088
ګټه ترې واخله
1.07777
خرڅول
0.02
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۴
1.07457
1.08088
0.00000
1.07777
ګټه
-13.13 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07457
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-13.13 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.08088
ګټه ترې واخله
1.07777
خرڅول
0.02
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۲۹
1.07367
1.08088
0.00000
1.07777
ګټه
-15.00 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07367
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-15.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.08088
ګټه ترې واخله
1.07777
خرڅول
0.02
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۳۴
1.07277
1.08088
0.00000
1.07777
ګټه
-16.87 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07277
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-16.87 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.08088
ګټه ترې واخله
1.07777