د ډیمو حالت
خرڅول
0.07
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۶:۳۱
1.37495
1.37516
0.00000
0.00000
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37495
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.07
اوسنی قیمت
1.37516
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۳
1.60781
1.60754
0.00000
1.61080
ګټه
-0.02 USD
EURAUD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.60781
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.02 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
1.60754
ګټه ترې واخله
1.61080
خریداری کول
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۳
129.334
129.289
0.000
129.535
ګټه
0.00 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
129.334
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
129.289
ګټه ترې واخله
129.535
خرڅول
0.06
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۹
1.37339
1.37426
0.00000
0.00000
ګټه
-0.05 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37339
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.05 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
1.37426
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.13
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۴۸
129.155
129.318
0.000
128.825
ګټه
-0.19 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
129.155
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.19 USD
د سوداګرۍ حجم
0.13
اوسنی قیمت
129.318
ګټه ترې واخله
128.825
خرڅول
0.05
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۰۰
1.37188
1.37426
0.00000
0.00000
ګټه
-0.12 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37188
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.12 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.37426
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.06
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
1.60980
1.60754
0.00000
1.61080
ګټه
-0.10 USD
EURAUD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.60980
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
1.60754
ګټه ترې واخله
1.61080
خرڅول
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
110.022
110.195
0.000
109.818
ګټه
-0.02 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
110.022
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.02 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
110.195
ګټه ترې واخله
109.818
خرڅول
0.04
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۵۷
1.37039
1.37423
0.00000
0.00000
ګټه
-0.15 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37039
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.15 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.37423
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.03
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۲۸
1.36893
1.37423
0.00000
0.00000
ګټه
-0.16 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36893
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.16 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1.37423
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۱۹
1.36714
1.37423
0.00000
0.00000
ګټه
-0.14 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36714
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.14 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.37423
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.03
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۱۰
1.61176
1.60767
0.00000
1.61080
ګټه
-0.09 USD
EURAUD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.61176
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.09 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1.60767
ګټه ترې واخله
1.61080
خرڅول
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۲
1.36582
1.37423
0.00000
0.00000
ګټه
-0.08 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36582
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.08 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37423
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۱
1.36603
1.37401
0.00000
0.00000
ګټه
0.08 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.36603
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.08 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37401
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.07
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۶
128.855
129.326
0.000
128.825
ګټه
-0.30 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
128.855
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.30 USD
د سوداګرۍ حجم
0.07
اوسنی قیمت
129.326
ګټه ترې واخله
128.825
خریداری کول
0.02
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۳
1.61481
1.60767
0.00000
1.61080
ګټه
-0.10 USD
EURAUD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.61481
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.60767
ګټه ترې واخله
1.61080
خریداری کول
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۴
1.61791
1.60767
0.00000
1.61080
ګټه
-0.07 USD
EURAUD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.61791
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.07 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.60767
ګټه ترې واخله
1.61080
خریداری کول
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۱
1.61954
1.60767
0.00000
1.61080
ګټه
-0.09 USD
EURAUD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.61954
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.09 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.60767
ګټه ترې واخله
1.61080
کاپی
56.37 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۱:۱۷
189.47%
189.77%
0.00
0.00
ګټه
0.05 USD
Black_Clover
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.05 USD
د سوداګرۍ حجم
56.37 USD
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۳
109.773
110.204
0.000
109.818
ګټه
-0.04 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.773
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.04 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
110.204
ګټه ترې واخله
109.818
خرڅول
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۰
109.778
110.204
0.000
109.818
ګټه
-0.04 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.778
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.04 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
110.204
ګټه ترې واخله
109.818
خرڅول
0.04
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۲۳
128.556
129.326
0.000
128.825
ګټه
-0.28 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
128.556
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.28 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
129.326
ګټه ترې واخله
128.825
خرڅول
0.02
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۳۶
128.256
129.326
0.000
128.825
ګټه
-0.19 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
128.256
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.19 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
129.326
ګټه ترې واخله
128.825
خرڅول
0.01
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۴:۱۴
127.957
129.326
0.000
128.825
ګټه
-0.12 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
127.957
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.12 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
129.326
ګټه ترې واخله
128.825
خریداری کول
0.1
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۰۸
0.87566
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
1.01 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.87566
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
1.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۳۹
0.96061
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
0.16 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.96061
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.16 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
کاپی
100.00 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۵۷
31069.03%
33670.71%
0.00
0.00
ګټه
35.85 USD
ms
demaq
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
35.85 USD
د سوداګرۍ حجم
100.00 USD
ګټه ترې واخله
0.00
کاپی
101.72 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۳۵
76.68%
84.07%
0.00
0.00
ګټه
7.84 USD
DrMartin
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
7.84 USD
د سوداګرۍ حجم
101.72 USD
ګټه ترې واخله
0.00
کاپی
843.91 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۰
15.08%
23.40%
0.00
0.00
ګټه
52.78 USD
DealX_Int
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
52.78 USD
د سوداګرۍ حجم
843.91 USD
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.1
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۳
1.03180
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
-0.55 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.03180
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.55 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۰
1.00000
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
-0.24 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.00000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.24 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۲۳
1.05000
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
-0.74 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.05000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.74 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۰۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۱۰
1.25282
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
-2.77 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.25282
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-2.77 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۵
1.16553
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
-1.89 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.16553
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.89 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۴۲
1.15035
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
-1.74 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.15035
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.74 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۲۷:۲۵
1.10000
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
-1.24 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۲۷:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.10000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.24 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۰۶
0.80042
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
1.76 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.80042
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
1.76 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۸
0.77500
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
2.01 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.77500
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
2.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۵۳
0.75000
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
2.26 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.75000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
2.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۹
0.52500
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
4.51 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.52500
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
4.51 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۱۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۰۸
0.57500
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
4.01 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.57500
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
4.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
کاپی
102.80 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۴۶
1427.28%
3137.30%
0.00
0.00
ګټه
42.35 USD
DePapelFX
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۴۶
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
42.35 USD
د سوداګرۍ حجم
102.80 USD
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.1
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۹
0.72542
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
2.51 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.72542
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
2.51 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۵۷
0.67532
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
3.01 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.67532
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
3.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۸
0.62520
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
3.51 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.62520
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
3.51 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۱
0.55000
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
4.26 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.55000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
4.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۲۹
0.60000
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
3.76 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.60000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
3.76 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۴۵:۵۱
0.65000
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
3.26 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۴۵:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.65000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
3.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۱۸
0.70016
0.97782
0.00000
0.00000
ګټه
2.76 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.70016
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
2.76 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.97782
ګټه ترې واخله
0.00000