د ډیمو حالت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۱۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۰۵
خریداری کول
0.01
129.563
129.761
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#45429891
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.563
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.761
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۱
خریداری کول
0.01
1.61271
1.61311
ګټه
0.00 USD
EURAUD
سودا
#45455058
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.61271
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.61311
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۱
خریداری کول
0.01
1.36603
1.37081
ګټه
0.05 USD
GBPUSD
سودا
#45336810
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36603
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37081
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۰
خرڅول
0.01
1.36582
1.37107
ګټه
-0.05 USD
GBPUSD
سودا
#45336860
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36582
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37107
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۱۹
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۹
خرڅول
0.02
1.36714
1.37113
ګټه
-0.08 USD
GBPUSD
سودا
#45347182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37113
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.08 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۲۸
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۸
خرڅول
0.03
1.36893
1.37115
ګټه
-0.07 USD
GBPUSD
سودا
#45362820
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36893
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.37115
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.07 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۵۷
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۷
خرڅول
0.04
1.37039
1.37117
ګټه
-0.03 USD
GBPUSD
سودا
#45364807
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37039
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.37117
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۰۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۶
خرڅول
0.05
1.37188
1.37117
ګټه
0.04 USD
GBPUSD
سودا
#45377545
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37188
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.37117
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۹
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۳
خرڅول
0.06
1.37339
1.37118
ګټه
0.13 USD
GBPUSD
سودا
#45388585
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37339
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.37118
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.13 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۶:۳۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۲
خرڅول
0.07
1.37495
1.37115
ګټه
0.27 USD
GBPUSD
سودا
#45412467
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37495
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.37115
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.27 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۱۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
خریداری کول
0.03
1.61176
1.6108
ګټه
-0.02 USD
EURAUD
سودا
#45345752
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.61176
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.6108
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۴
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
خریداری کول
0.01
1.61791
1.6108
ګټه
-0.05 USD
EURAUD
سودا
#45314453
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.61791
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.6108
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
خریداری کول
0.1
1.60781
1.6108
ګټه
0.22 USD
EURAUD
سودا
#45403824
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.60781
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.6108
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
خریداری کول
0.02
1.61481
1.6108
ګټه
-0.06 USD
EURAUD
سودا
#45325047
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.61481
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.6108
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.06 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
خریداری کول
0.06
1.6098
1.6108
ګټه
0.04 USD
EURAUD
سودا
#45372963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.6098
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.6108
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
خریداری کول
0.01
1.61954
1.6108
ګټه
-0.06 USD
EURAUD
سودا
#45310637
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.61954
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.6108
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.06 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۱۲
خریداری کول
0.01
129.334
129.535
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#45397382
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.334
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.535
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۵۹
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۲
خریداری کول
0.01
129.113
129.311
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#45378115
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.311
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۵۸
خریداری کول
0.01
128.881
129.079
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#45327188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
128.881
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.079
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۴
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۰
خریداری کول
0.01
1.36838
1.36581
ګټه
-0.03 USD
GBPUSD
سودا
#45256628
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36838
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36581
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۹
خرڅول
0.01
1.36835
1.36605
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#45256682
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36835
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۱۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۸
خریداری کول
0.02
1.36692
1.36582
ګټه
-0.02 USD
GBPUSD
سودا
#45260856
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36692
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.36582
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۲۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۷
خریداری کول
0.03
1.36536
1.36584
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#45265110
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36536
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.36584
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۶
خریداری کول
0.05
1.36236
1.36592
ګټه
0.18 USD
GBPUSD
سودا
#45269791
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36236
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.36592
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.18 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۳۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۶
خریداری کول
0.04
1.36392
1.36591
ګټه
0.08 USD
GBPUSD
سودا
#45266626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36392
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.36591
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۲۴
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۶
خریداری کول
0.01
128.652
128.852
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#45319966
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
128.652
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
128.852
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۲۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۲۳
خریداری کول
0.01
128.769
128.625
ګټه
-0.01 USD
EURJPY
سودا
#45252209
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
128.769
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
128.625
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۲۳
خریداری کول
0.02
128.465
128.625
ګټه
0.03 USD
EURJPY
سودا
#45278324
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
128.465
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
128.625
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۴۴
خریداری کول
0.02
1.61533
1.61712
ګټه
0.03 USD
EURAUD
سودا
#45278798
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.61533
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.61712
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۴۴
خریداری کول
0.01
1.61901
1.61712
ګټه
-0.01 USD
EURAUD
سودا
#45228729
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.61901
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.61712
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۴۴
خریداری کول
0.01
1.6172
1.61712
ګټه
0.00 USD
EURAUD
سودا
#45235940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.6172
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.61712
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۴۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۳
خریداری کول
0.01
1.38048
1.36813
ګټه
-0.12 USD
GBPUSD
سودا
#44849326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38048
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36813
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.12 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۴۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۱
خرڅول
0.01
1.38026
1.36838
ګټه
0.12 USD
GBPUSD
سودا
#44849354
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38026
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36838
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۲۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۰
خریداری کول
0.02
1.37896
1.36821
ګټه
-0.22 USD
GBPUSD
سودا
#44864456
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37896
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.36821
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.22 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۸
خریداری کول
0.03
1.37738
1.36823
ګټه
-0.27 USD
GBPUSD
سودا
#44906196
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.36823
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.27 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۷
خریداری کول
0.04
1.37582
1.36816
ګټه
-0.31 USD
GBPUSD
سودا
#44913440
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37582
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.36816
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.31 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۲۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۵
خریداری کول
0.05
1.37433
1.36798
ګټه
-0.32 USD
GBPUSD
سودا
#44923566
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37433
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.36798
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.32 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۳
خریداری کول
0.06
1.37287
1.36811
ګټه
-0.29 USD
GBPUSD
سودا
#44947319
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37287
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.36811
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.29 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۲۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۱
خریداری کول
0.07
1.3714
1.36815
ګټه
-0.23 USD
GBPUSD
سودا
#44967729
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.36815
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.23 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۵۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۹
خریداری کول
0.08
1.36986
1.36824
ګټه
-0.13 USD
GBPUSD
سودا
#44989674
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36986
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.36824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.13 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۷
خریداری کول
0.09
1.36839
1.36813
ګټه
-0.02 USD
GBPUSD
سودا
#44994783
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36839
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.09
بهر(وتل)
1.36813
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۳۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۵
خریداری کول
0.1
1.36688
1.3681
ګټه
0.12 USD
GBPUSD
سودا
#44998995
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36688
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.3681
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۲
خریداری کول
0.11
1.36527
1.36819
ګټه
0.32 USD
GBPUSD
سودا
#45030509
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36527
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.36819
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۴۷
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۱
خریداری کول
0.13
1.36375
1.36819
ګټه
0.58 USD
GBPUSD
سودا
#45206176
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36375
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.36819
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.58 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۵۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۵۹
خریداری کول
0.15
1.36195
1.36837
ګټه
0.96 USD
GBPUSD
سودا
#45222804
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36195
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.36837
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.96 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۳۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۱۵
خریداری کول
0.01
128.53
128.73
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#45199836
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
128.53
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
128.73
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۴
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۵
خریداری کول
0.01
109.627
109.661
ګټه
0.00 USD
USDJPY
سودا
#45236127
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.627
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.661
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۵
خریداری کول
0.01
109.614
109.661
ګټه
0.00 USD
USDJPY
سودا
#45240885
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.614
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.661
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۷
خریداری کول
0.01
109.569
109.63
ګټه
0.01 USD
USDJPY
سودا
#45228941
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.569
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.63
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۷
خریداری کول
0.01
109.61
109.63
ګټه
0.00 USD
USDJPY
سودا
#45223935
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.63
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD