د ډیمو حالت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۱
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۲۸
خرڅول
0.01
1.06291
1.06251
ګټه
0.42 USD
EURCHF
سودا
#58323998
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06291
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06251
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.42 USD
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۲۴
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۱۸
خرڅول
0.01
1.06329
1.06253
ګټه
0.80 USD
EURCHF
سودا
#58303942
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06329
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06253
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۱
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۱۸
خرڅول
0.01
1.06259
1.06253
ګټه
0.06 USD
EURCHF
سودا
#58288819
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06259
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06253
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۱
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
خریداری کول
0.01
0.88444
0.88413
ګټه
-0.23 USD
NZDCAD
سودا
#58286502
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88444
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88413
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.23 USD
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۱۳:۳۴
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
خریداری کول
0.01
0.88299
0.88413
ګټه
0.84 USD
NZDCAD
سودا
#58290529
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۱۳:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88299
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88413
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.84 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۲۱:۵۹
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
خریداری کول
0.01
0.88374
0.88413
ګټه
0.29 USD
NZDCAD
سودا
#58290359
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۲۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88374
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88413
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.29 USD
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۰
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۵۵
خرڅول
0.02
0.90185
0.90114
ګټه
1.77 USD
EURGBP
سودا
#58296174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90185
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90114
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.77 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۶:۴۹
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
خرڅول
0.01
1.06547
1.06436
ګټه
1.17 USD
EURCHF
سودا
#58244378
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06547
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06436
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.17 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۹:۰۵
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
خرڅول
0.01
1.06476
1.06436
ګټه
0.42 USD
EURCHF
سودا
#58234390
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۹:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06476
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06436
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.42 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۰۰
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
خرڅول
0.01
1.06406
1.06436
ګټه
-0.32 USD
EURCHF
سودا
#58231217
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06406
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06436
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.32 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۷:۴۲
خرڅول
0.01
1.06334
1.06399
ګټه
-0.68 USD
EURCHF
سودا
#58206199
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06334
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۷:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06399
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.68 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۳۲
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۷:۴۲
خرڅول
0.01
1.06545
1.06399
ګټه
1.55 USD
EURCHF
سودا
#58215955
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06545
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۷:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06399
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.55 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۵۱
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۷:۴۲
خرڅول
0.01
1.06404
1.06399
ګټه
0.06 USD
EURCHF
سودا
#58209331
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06404
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۷:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06399
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۹
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۷:۴۲
خرڅول
0.01
1.06474
1.06399
ګټه
0.80 USD
EURCHF
سودا
#58212731
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06474
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۷:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06399
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۶
خرڅول
0.01
0.8774
0.87839
ګټه
-0.73 USD
NZDCAD
سودا
#58206192
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8774
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87839
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.73 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۵۰
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۵
خرڅول
0.01
0.8788
0.87838
ګټه
0.31 USD
NZDCAD
سودا
#58211818
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8788
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87838
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.31 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۱۴
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۵
خرڅول
0.01
0.8781
0.87838
ګټه
-0.20 USD
NZDCAD
سودا
#58209171
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8781
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87838
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.20 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۷
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۴
خرڅول
0.01
0.87955
0.87838
ګټه
0.86 USD
NZDCAD
سودا
#58213902
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87955
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87838
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.86 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۲
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۳۴
خرڅول
0.01
0.87612
0.87634
ګټه
-0.16 USD
NZDCAD
سودا
#58188953
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87612
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87634
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.16 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۵
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۳۳
خرڅول
0.01
0.87683
0.87632
ګټه
0.37 USD
NZDCAD
سودا
#58195973
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87683
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87632
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.37 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۳۲
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۳
خریداری کول
0.01
0.8771
0.87681
ګټه
-0.22 USD
NZDCAD
سودا
#58158595
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8771
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87681
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.22 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۲:۲۷
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۳
خریداری کول
0.01
0.87572
0.87681
ګټه
0.80 USD
NZDCAD
سودا
#58162370
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۲:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87572
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87681
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۱۸:۵۴
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۳
خریداری کول
0.01
0.8764
0.87681
ګټه
0.30 USD
NZDCAD
سودا
#58158657
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۱۸:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8764
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87681
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.30 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۳
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۳۷
خرڅول
0.02
0.90615
0.90544
ګټه
1.76 USD
EURGBP
سودا
#58181595
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90615
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90544
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.76 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۱
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۵۳
خرڅول
0.01
1.06374
1.06335
ګټه
0.41 USD
EURCHF
سودا
#58180444
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06374
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06335
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۰
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۲
خرڅول
0.02
0.90716
0.90652
ګټه
1.58 USD
EURGBP
سودا
#58176202
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90716
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90652
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.58 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۰۲
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۸:۳۷
خرڅول
0.01
0.87626
0.87583
ګټه
0.32 USD
NZDCAD
سودا
#58165544
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87626
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۸:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87583
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۳۲
خریداری کول
0.01
0.87633
0.87659
ګټه
0.20 USD
NZDCAD
سودا
#58158478
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87633
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87659
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.20 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۳۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
خرڅول
0.02
0.91517
0.90696
ګټه
20.35 USD
EURGBP
سودا
#58058150
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91517
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90696
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.35 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۴۲
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
خرڅول
0.02
0.90735
0.90696
ګټه
0.97 USD
EURGBP
سودا
#58004746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90735
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90696
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.97 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۴۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
خرڅول
0.02
0.91257
0.90696
ګټه
13.90 USD
EURGBP
سودا
#58051317
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91257
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90696
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.90 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۰۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
خرڅول
0.02
0.90475
0.90696
ګټه
-5.48 USD
EURGBP
سودا
#57992641
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90475
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90696
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.48 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۰۹
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
خرڅول
0.02
0.90998
0.90696
ګټه
7.49 USD
EURGBP
سودا
#58041522
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90998
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90696
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.49 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۴۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۲:۵۳
خریداری کول
0.01
0.87763
0.8779
ګټه
0.20 USD
NZDCAD
سودا
#58157527
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87763
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۲:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.8779
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.20 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۴۳
خریداری کول
0.01
0.87693
0.87712
ګټه
0.14 USD
NZDCAD
سودا
#58157070
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87693
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87712
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.14 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۲
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۹
خرڅول
0.01
0.87624
0.87675
ګټه
-0.37 USD
NZDCAD
سودا
#58139365
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87624
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87675
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.37 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۸
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۸
خرڅول
0.01
0.87694
0.8768
ګټه
0.11 USD
NZDCAD
سودا
#58141520
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87694
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.8768
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۵
خرڅول
0.01
0.87761
0.87689
ګټه
0.52 USD
NZDCAD
سودا
#58145772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87761
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87689
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.52 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۳۰
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۱
خرڅول
0.01
0.8765
0.87671
ګټه
-0.16 USD
NZDCAD
سودا
#58133843
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8765
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87671
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.16 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۰
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۱
خرڅول
0.01
0.87583
0.87672
ګټه
-0.65 USD
NZDCAD
سودا
#58128783
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87583
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87672
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.65 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۰۹
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۰
خرڅول
0.01
0.87712
0.87672
ګټه
0.30 USD
NZDCAD
سودا
#58135017
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87712
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87672
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.30 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۰۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۳۹
خرڅول
0.01
0.87782
0.87674
ګټه
0.79 USD
NZDCAD
سودا
#58135624
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87782
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87674
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۲۸
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
خریداری کول
0.01
0.87678
0.87754
ګټه
0.56 USD
NZDCAD
سودا
#58086026
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87678
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87754
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.56 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۳۲
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
خریداری کول
0.01
0.87749
0.87754
ګټه
0.04 USD
NZDCAD
سودا
#58083673
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87749
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87754
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۲
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
خریداری کول
0.01
0.87537
0.87754
ګټه
1.59 USD
NZDCAD
سودا
#58121473
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87537
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87754
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.59 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۰۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
خریداری کول
0.01
0.87819
0.87754
ګټه
-0.47 USD
NZDCAD
سودا
#58068575
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87819
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87754
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.47 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۵۶
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
خریداری کول
0.01
0.87608
0.87754
ګټه
1.07 USD
NZDCAD
سودا
#58112380
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87608
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87754
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.07 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
خریداری کول
0.01
0.87891
0.87754
ګټه
-1.00 USD
NZDCAD
سودا
#58061218
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87891
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87754
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.00 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۴۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۵
خرڅول
0.01
1.06833
1.06582
ګټه
2.64 USD
EURCHF
سودا
#58079051
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06833
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06582
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.64 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۲۳
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۵
خرڅول
0.01
1.06903
1.06582
ګټه
3.37 USD
EURCHF
سودا
#58084951
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06903
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06582
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.37 USD