د ډیمو حالت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۴۱
خرڅول
0.02
142.848
142.758
ګټه
1.65 USD
GBPJPY
سودا
#52517878
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
142.848
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
142.758
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.65 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۱۹
خرڅول
0.02
142.983
142.893
ګټه
1.65 USD
GBPJPY
سودا
#52516860
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
142.983
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
142.893
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.65 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۴۹
خرڅول
0.02
1.10347
1.10277
ګټه
1.40 USD
EURUSD
سودا
#52508255
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10347
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10277
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.40 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۳۶
خرڅول
0.02
1.10496
1.10426
ګټه
1.40 USD
EURUSD
سودا
#52505761
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10496
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10426
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.40 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۱
خریداری کول
0.02
1.27474
1.27564
ګټه
1.85 USD
GBPCHF
سودا
#52506778
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27474
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.27564
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.85 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۲۲
خریداری کول
0.02
144.074
144.164
ګټه
1.64 USD
GBPJPY
سودا
#52506779
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
144.074
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
144.164
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.64 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۲۹
خریداری کول
0.02
1.27296
1.27386
ګټه
1.85 USD
GBPCHF
سودا
#52505743
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27296
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.27386
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.85 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۲۱
خریداری کول
0.01
143.528
144
ګټه
4.31 USD
GBPJPY
سودا
#52492894
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
143.528
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
144
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.31 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۲۱
خریداری کول
0.01
144.291
144
ګټه
-2.66 USD
GBPJPY
سودا
#52468400
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
144.291
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
144
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.66 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۲۶
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۳۷
خریداری کول
0.05
1.27291
1.27392
ګټه
5.21 USD
GBPCHF
سودا
#52483859
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27291
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.27392
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.21 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۵:۰۶
خرڅول
0.02
1.10545
1.10515
ګټه
0.60 USD
EURUSD
سودا
#52501778
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10545
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10515
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.60 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۰
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۳۷
خرڅول
0.02
0.68311
0.68441
ګټه
-2.60 USD
AUDUSD
سودا
#52454823
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68311
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68441
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.60 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۰
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۳۷
خرڅول
0.02
0.68712
0.68441
ګټه
5.42 USD
AUDUSD
سودا
#52479771
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68712
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68441
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.42 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۲۶
خرڅول
0.02
1.10683
1.10613
ګټه
1.40 USD
EURUSD
سودا
#52492898
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10683
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10613
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.40 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۶
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۷
خرڅول
0.02
1.10712
1.10642
ګټه
1.40 USD
EURUSD
سودا
#52468444
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10712
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10642
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.40 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۲۳
خرڅول
0.02
1.10819
1.10749
ګټه
1.40 USD
EURUSD
سودا
#52426738
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10819
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10749
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.40 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۵۷
خریداری کول
0.01
144.323
144.523
ګټه
1.82 USD
GBPJPY
سودا
#52465278
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
144.323
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
144.523
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.82 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۴۸
خریداری کول
0.01
144.086
144.286
ګټه
1.82 USD
GBPJPY
سودا
#52463799
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
144.086
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
144.286
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.82 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۰
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۵۶
خریداری کول
0.01
143.792
143.992
ګټه
1.82 USD
GBPJPY
سودا
#52458596
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
143.792
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
143.992
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.82 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۰۹:۳۹
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۴۷:۵۲
خریداری کول
0.05
143.598
143.656
ګټه
2.64 USD
GBPJPY
سودا
#52457124
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۰۹:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
143.598
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۴۷:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
143.656
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.64 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۱
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۵۰
خرڅول
0.02
0.68354
0.68284
ګټه
1.40 USD
AUDUSD
سودا
#52453930
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68354
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68284
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.40 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۰
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۴۵
خریداری کول
0.02
1.3086
1.30846
ګټه
-0.21 USD
USDCAD
سودا
#52453916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3086
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.30846
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.21 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۱
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۹:۳۸
خریداری کول
0.02
1.30758
1.30828
ګټه
1.07 USD
USDCAD
سودا
#52409035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30758
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۹:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.30828
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.07 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۲۷
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۲:۰۱
خرڅول
0.02
0.68434
0.68364
ګټه
1.40 USD
AUDUSD
سودا
#52451330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68434
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68364
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.40 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۲
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۴۴
خرڅول
0.02
0.68505
0.68461
ګټه
0.88 USD
AUDUSD
سودا
#52438626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68505
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68461
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.88 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۰
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۳۸
خرڅول
0.02
0.68595
0.68475
ګټه
2.40 USD
AUDUSD
سودا
#52431610
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68595
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68475
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.40 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۲
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۱۳
خرڅول
0.02
0.68655
0.68624
ګټه
0.62 USD
AUDUSD
سودا
#52426754
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68655
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68624
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.62 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۳
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۲
خرڅول
0.02
0.68605
0.68603
ګټه
0.04 USD
AUDUSD
سودا
#52425127
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68605
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68603
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۸
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۳۹
خرڅول
0.02
1.10882
1.10792
ګټه
1.80 USD
EURUSD
سودا
#52421937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10882
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10792
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۵۴
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۷
خرڅول
0.02
0.68708
0.68618
ګټه
1.80 USD
AUDUSD
سودا
#52413621
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68708
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68618
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۳
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۲۲
خرڅول
0.02
1.10911
1.10878
ګټه
0.66 USD
EURUSD
سودا
#52409053
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10911
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10878
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.66 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۰۰
خرڅول
0.02
0.68774
0.68737
ګټه
0.74 USD
AUDUSD
سودا
#52409646
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68774
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68737
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.74 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۲۹
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۰۷
خرڅول
0.03
0.68957
0.6877
ګټه
5.61 USD
AUDUSD
سودا
#52292955
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68957
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.6877
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.61 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۲۵
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۵۹
خرڅول
0.02
0.68552
0.6877
ګټه
-4.36 USD
AUDUSD
سودا
#52208588
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68552
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.6877
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.36 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۵۹
خرڅول
0.02
1.10929
1.10929
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#52408469
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10929
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10929
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۱۶
خرڅول
0.02
1.10996
1.10906
ګټه
1.80 USD
EURUSD
سودا
#52406186
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10996
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10906
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۰۰
خرڅول
0.02
1.11089
1.11033
ګټه
1.12 USD
EURUSD
سودا
#52404819
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11089
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11033
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.12 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۱
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۵۹
خرڅول
0.02
1.11145
1.11093
ګټه
1.04 USD
EURUSD
سودا
#52402657
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11145
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11093
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.04 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۱۵
خریداری کول
0.02
1.30524
1.30549
ګټه
0.38 USD
USDCAD
سودا
#52391161
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30524
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.30549
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.38 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۵۳
خرڅول
0.02
1.11293
1.11203
ګټه
1.80 USD
EURUSD
سودا
#52390417
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11293
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11203
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۲
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۰
خرڅول
0.02
1.11402
1.11371
ګټه
0.62 USD
EURUSD
سودا
#52387021
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11402
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11371
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.62 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۱۸
خریداری کول
0.02
110.163
110.144
ګټه
-0.35 USD
USDJPY
سودا
#52327873
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
110.163
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
110.144
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.35 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۳
خریداری کول
0.02
1.11525
1.11527
ګټه
0.04 USD
EURUSD
سودا
#52385597
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11525
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11527
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۲۱
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خریداری کول
0.05
0.69008
0.69298
ګټه
14.50 USD
AUDUSD
سودا
#52184899
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69008
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.69298
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
14.50 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۰۱
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خریداری کول
0.03
0.69807
0.69298
ګټه
-15.27 USD
AUDUSD
سودا
#52109747
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69807
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-15.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.69298
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-15.27 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۳
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خریداری کول
0.02
0.7021
0.69298
ګټه
-18.24 USD
AUDUSD
سودا
#52086459
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7021
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.69298
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-18.24 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۴
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خریداری کول
0.06
0.68607
0.69298
ګټه
41.46 USD
AUDUSD
سودا
#52201598
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68607
ګټنه
0.00 USD
ټوله
41.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.69298
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
41.46 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۲۳
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خریداری کول
0.04
0.69407
0.69298
ګټه
-4.36 USD
AUDUSD
سودا
#52128913
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69407
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.69298
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.36 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۱۷
خریداری کول
0.02
1.1166
1.11667
ګټه
0.14 USD
EURUSD
سودا
#52384260
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1166
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11667
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.14 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۳۹
خریداری کول
0.02
1.11609
1.11699
ګټه
1.80 USD
EURUSD
سودا
#52369887
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11609
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11699
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD