حالت آزمایشی

TECH خرید ۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲

اتریوم : تحلیل تکنیکال

قیمت اتریوم در روند صعودی است که از پایان ماه ژوئیه آغاز شد. هفته گذشته ، قیمت از سطح مرکزی محدوده معاملات موری در 375.00 شکسته شد (موری [4/8]) ، اما نتوانست خیلی بالاتر برود و در کانال جانبی 375.00-406.25 باقی مانده است (موری [4/8] - [ 5/8]).

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال

احساسات بازار

‪85%‬ فروش
‪15%‬ خرید