حالت آزمایشی

FUND خرید ۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳

اتریوم : رسیدن به بالاترین قیمت ها

هفته گذشته ، این جفت ارز به طور فعال در حال رشد بود و با تثبیت بیش از 2140.00 ، به بالاترین سطح تاریخی رسید.

بیشتر