حالت آزمایشی

FUND خرید ۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶

کمپانی پی پال : تحلیل جامع

سهام PayPal در نزدیکی بالاترین 52 هفته در 23 ژوئن معامله می شود و از پایان ماه مه بیش از 8.5٪ اضافه شده است. از ابتدای سال ، سهم صادر کننده 58 درصد افزایش یافته است.

بیشتر