حالت آزمایشی

TECH خرید ۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴

کمپانی پی پال : تحلیل موج شماری امواج

رشد این سهم امکان پذیر است.

در نمودار روزانه ، موج سوم از سطح بالاتر (3) ایجاد می شود ، که در آن موج 3 از (3) تشکیل می شود. اکنون ، اصلاح رو به پایین به عنوان موج 4 (3) ایجاد شده است و توسعه موج 5 از (3) آغاز شده است ، که در آن موج iii 5 از سطح پایین تر در حال شکل گیری است. اگر فرضیه و موج شماری درست باشد ، قیمت تا سطح 330.00–357.90 رشد خواهد کرد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 226.40 می باشد.

بیشتر