حالت آزمایشی

TECH خرید ۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰

کمپانی پی پال : تحلیل موج شماری امواج

امکان رشد سهم می باشد.

در نمودار روزانه ، موج سوم سطح بالاتر (3) ایجاد می شود ، که در آن موج 3 از (3) تشکیل می شود. اکنون ، موج سوم سطح پایین III 3 در حال توسعه است ، که در آن موج (iii) III تشکیل می شود. اگر فرضیه و موج شماری درست باشد ، قیمت تا سطح 330.00–357.90 رشد خواهد کرد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 224.64 می باشد.

بیشتر