حالت آزمایشی

TECH خرید ۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸

کمپانی پی پال : تحلیل موج شماری امواج

امکان رشد سهم می باشد.

در نمودار روزانه ، موج سوم از سطح بالاتر (3) ایجاد می شود ، که در آن موج 3 از (3) تشکیل می شود ، و یک اصلاح نزولی به عنوان موج 4 از (3) ایجاد می شود. اکنون ، موج 5 (3) در حال توسعه است ، که در آن موج iv 5 از سطح پایین تر تشکیل شده است ، و موج v 5 در حال توسعه است. اگر فرضیه و موج شماری صحیح باشد ، قیمت به سطح 309.59-330.00 افزایش می یابد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 234.89 می باشد.

بیشتر