حالت آزمایشی

TECH خرید ۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۸

کمپانی ماکروسافت : تحلیل موج شماری امواج

امکان رشد سهم می باشد.

در نمودار 4 ساعته ، موج پنجم از سطح بالاتر (5) از 3 شکل ، که در آن موج 3 از (5) ایجاد می شود. اکنون ، موج سوم سطح پایین iii از 3 در حال شکل گیری است ، که در آن اصلاح محلی 3 از در حال توسعه است. اگر فرضیه و موج شماری صحیح باشد ، قیمت به سطوح 230.00-240.00 افزایش می یابد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 203.17 می باشد.

بیشتر