حالت آزمایشی

TECH خرید ۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰

کمپانی ماکروسافت: تحلیل موج شماری امواج

امکان رشد سهم می باشد.

در نمودار روزانه ، موج پنجم سطح بالاتر (5) ایجاد می شود ، که در آن موج 3 از (5) تشکیل می شود. اکنون ، موج سوم سطح پایین III 3 در حال توسعه است ، که در آن موج (iii) III ایجاد شده است و یک اصلاح داخلی به عنوان موج (iv) III در حال توسعه است. اگر فرضیه و موج شماری درست باشد ، پس از پایان اصلاح ، قیمت به سطح 265.00–285.00 افزایش می یابد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 211.45 می باشد.

بیشتر