حالت آزمایشی

TECH خرید ۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴

کمپانی ماکروسافت : تحلیل موج شماری امواج

امکان رشد سهم می باشد.

در نمودار روزانه ، موج سوم سطح بالاتر 3 ایجاد می شود که در آن موج (5) از 3 شکل می گیرد. اکنون ، موج سوم سطح پایین 3 (5) در حال توسعه است ، که در آن موج پنجم v از 3 در حال توسعه است. اگر فرضیه و موج شماری درست باشد ، قیمت تا 300.00-325.00 افزایش می یابد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 274.55 می باشد.

بیشتر