حالت آزمایشی

TECH فروش ۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹

کمپانی ماکروسافت : تحلیل موج شماری امواج

ریزش این سهم امکان پذیر است.

در نمودار روزانه ، موج سوم سطح بالاتر 3 توسعه یافته و یک اصلاح رو به پایین به عنوان موج چهارم شکل می گیرد. اکنون ، موج (А) 4 در حال توسعه است ، که در آن موج 1 (A) وجود دارد تشکیل شده است ، و یک اصلاح داخلی به عنوان موج 2 (A) به پایان رسیده است. اگر فرضیه و موج شماری صحیح باشد ، قیمت به سطوح 182.67–170.66 کاهش می یابد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات فروش قیمت 232.92 می باشد.

بیشتر