حالت آزمایشی

TECH خرید ۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸

کمپانی ماکروسافت : تحلیل موج شماری امواج

قیمت در حال اصلاح می باشد و امکان رشد سهم می باشد.

در نمودار روزانه ، موج پنجم سطح بالاتر (5) از 3 ایجاد می شود ، که در آن موج 3 از (5) تشکیل می شود. اکنون ، موج سوم سطح پایین III 3 ایجاد شده است و یک اصلاح داخلی به عنوان موج چهارم iv 3 در حال شکل گیری است. اگر فرضیه و موج شماری صحیح باشد ، قیمت به سطح 285.00-300.00 رشد خواهد کرد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 231.09 می باشد.

بیشتر