حالت آزمایشی

TECH خرید ۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱

کمپانی مکدونالد : تحلیل موج شماری امواج

قیمت در حال اصلاح می باشد و امکان رشد سهم می باشد.

در نمودار روزانه ، موج پنجم از سطح بالاتر (5) ایجاد می شود ، که در آن موج 1 از (5) تشکیل می شود ، و یک اصلاح داخلی به عنوان موج 2 از (5) به پایان می رسد. اکنون ، تشکیل موج 3 از (5) آغاز شده است ، که در آن اولین موج از سطح پایین تر i 3 تشکیل شده است ، و یک اصلاح داخلی به عنوان موج ii از 3 در حال توسعه است. اگر فرضیه و موج شماری درست باشد ، پس از در پایان اصلاح ، قیمت تا سطح 250.00–260.00 رشد خواهد کرد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 215.23 می باشد.

بیشتر