حالت آزمایشی
فروش
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۳۳
1.30253
1.30380
0.00000
0.00000
سود
‪-5.48 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30253
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.48 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30380
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۱
1.29953
1.30380
0.00000
0.00000
سود
‪-17.48 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29953
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.48 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30380
Take profit
0.00000
خرید
0.08
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۴۱
1.30124
1.30375
0.00000
0.00000
سود
‪19.28 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30124
Stop loss
0.00000
سود
‪19.28 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.30375
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۶
0.90741
0.90681
0.00000
0.00000
سود
‪2.32 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.90741
Stop loss
0.00000
سود
‪2.32 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.90681
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۷
1.30420
1.30375
0.00000
0.00000
سود
‪-2.20 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30420
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.20 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30375
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۰۰
1.30727
1.30375
0.00000
0.00000
سود
‪-14.48 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30727
Stop loss
0.00000
سود
‪-14.48 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30375
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۰
0.90435
0.90681
0.00000
0.00000
سود
‪-13.63 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.90435
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.63 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.90681
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۲۲
0.90463
0.90678
0.00000
0.00000
سود
‪10.41 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90463
Stop loss
0.00000
سود
‪10.41 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.90678
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۰۰
1.18096
1.18226
0.00000
0.00000
سود
‪-5.60 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.18096
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.60 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.18226
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۲۴
1.18222
1.18224
0.00000
0.00000
سود
‪-0.32 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18222
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.32 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.18224
Take profit
0.00000
خرید
1
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۵۲:۵۳
114.60
115.12
0.00
0.00
سود
‪0.27 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۵۲:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
114.60
Stop loss
0.00
سود
‪0.27 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
115.12
Take profit
0.00
خرید
1
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۵۲:۲۲
541.51
525.31
0.00
0.00
سود
‪-16.45 USD‬
#NVDA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۵۲:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
541.51
Stop loss
0.00
سود
‪-16.45 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
525.31
Take profit
0.00
فروش
0.04
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۹
0.71339
0.71323
0.00000
0.00000
سود
‪0.24 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71339
Stop loss
0.00000
سود
‪0.24 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.71323
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۱
0.71029
0.71323
0.00000
0.00000
سود
‪-12.16 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71029
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.16 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.71323
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۰
0.90764
0.90678
0.00000
0.00000
سود
‪-5.28 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90764
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.28 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.90678
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۰
1.18521
1.18224
0.00000
0.00000
سود
‪-12.28 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18521
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.28 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.18224
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۴۶
0.66961
0.66911
0.00000
0.00000
سود
‪1.60 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66961
Stop loss
0.00000
سود
‪1.60 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66911
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۲۶
0.66577
0.66905
0.00000
0.00000
سود
‪12.72 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66577
Stop loss
0.00000
سود
‪12.72 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66905
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۹:۰۵
0.71316
0.71318
0.00000
0.00000
سود
‪-0.32 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۹:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.71316
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.32 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.71318
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۰۱
0.66881
0.66905
0.00000
0.00000
سود
‪0.56 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66881
Stop loss
0.00000
سود
‪0.56 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66905
Take profit
0.00000
خرید
1
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۷:۳۷
117.23
115.12
0.00
0.00
سود
‪-2.36 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۷:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
117.23
Stop loss
0.00
سود
‪-2.36 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
115.12
Take profit
0.00
خرید
1
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۶:۲۵
280.61
277.58
0.00
0.00
سود
‪-3.28 USD‬
#FB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۶:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
280.61
Stop loss
0.00
سود
‪-3.28 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
277.58
Take profit
0.00
فروش
0.04
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۵
0.66661
0.66911
0.00000
0.00000
سود
‪-10.40 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66661
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.40 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66911
Take profit
0.00000
خرید
1
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۶:۴۶
12146.5
11510.9
0.0
0.0
سود
‪-64.06 USD‬
NQ
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۶:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
12146.5
Stop loss
0.0
سود
‪-64.06 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
11510.9
Take profit
0.0
خرید
1
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۸:۳۸
7.24
8.04
0.00
0.00
سود
‪0.55 USD‬
#F
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۸:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
7.24
Stop loss
0.00
سود
‪0.55 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
8.04
Take profit
0.00
خرید
1
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۸:۱۸
7.24
8.04
0.00
0.00
سود
‪0.55 USD‬
#F
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۸:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
7.24
Stop loss
0.00
سود
‪0.55 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
8.04
Take profit
0.00
خرید
1
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۳۰
7.24
8.04
0.00
0.00
سود
‪0.55 USD‬
#F
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
7.24
Stop loss
0.00
سود
‪0.55 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
8.04
Take profit
0.00
خرید
1
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۱۴
7.24
8.04
0.00
0.00
سود
‪0.55 USD‬
#F
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
7.24
Stop loss
0.00
سود
‪0.55 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
8.04
Take profit
0.00
خرید
1
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۰۵
7.24
8.04
0.00
0.00
سود
‪0.55 USD‬
#F
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
7.24
Stop loss
0.00
سود
‪0.55 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
8.04
Take profit
0.00
خرید
1
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۴
37.07
37.93
0.00
0.00
سود
‪0.61 USD‬
#PFE
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
37.07
Stop loss
0.00
سود
‪0.61 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
37.93
Take profit
0.00
خرید
1
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۸
495.05
420.28
0.00
0.00
سود
‪-75.02 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
495.05
Stop loss
0.00
سود
‪-75.02 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
420.28
Take profit
0.00
خرید
1
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
129.05
115.12
0.00
0.00
سود
‪-14.18 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.05
Stop loss
0.00
سود
‪-14.18 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
115.12
Take profit
0.00
خرید
1
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۲
294.85
277.58
0.00
0.00
سود
‪-17.52 USD‬
#FB
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
294.85
Stop loss
0.00
سود
‪-17.52 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
277.58
Take profit
0.00
خرید
1
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۴۳
281.03
277.58
0.00
0.00
سود
‪-3.70 USD‬
#FB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
281.03
Stop loss
0.00
سود
‪-3.70 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
277.58
Take profit
0.00
خرید
1
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۰۰
25.50
24.53
0.00
0.00
سود
‪-1.22 USD‬
#BAC
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.50
Stop loss
0.00
سود
‪-1.22 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
24.53
Take profit
0.00
خرید
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۴
6.16
7.38
0.00
0.00
سود
‪0.97 USD‬
#GE
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
6.16
Stop loss
0.00
سود
‪0.97 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
7.38
Take profit
0.00
خرید
1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۴۱
3371.7
3107.2
0.0
0.0
سود
‪-31.73 USD‬
SX5E
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
3371.7
Stop loss
0.0
سود
‪-31.73 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
3107.2
Take profit
0.0
خرید
1.02
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
1.32814
1.31823
0.00000
0.00000
سود
‪-777.00 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.32814
Stop loss
0.00000
سود
‪-777.00 USD‬
حجم معامله
1.02
قیمت فعلی
1.31823
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
108.722
104.725
0.000
0.000
سود
‪38.07 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.722
Stop loss
0.000
سود
‪38.07 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
104.725
Take profit
0.000
خرید
0.02
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۳۰:۵۵
1.00598
0.90678
0.00000
0.00000
سود
‪-219.00 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۳۰:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.00598
Stop loss
0.00000
سود
‪-219.00 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90678
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۲
1.13005
1.18226
0.00000
0.00000
سود
‪-156.93 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13005
Stop loss
0.00000
سود
‪-156.93 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.18226
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۴۷
1.14297
1.18226
0.00000
0.00000
سود
‪-78.78 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.14297
Stop loss
0.00000
سود
‪-78.78 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18226
Take profit
0.00000
فروش
1.1
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۲:۳۵
0.71324
0.71323
0.00000
0.00000
سود
‪-9.90 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۲:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71324
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.90 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
0.71323
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۴۳
0.71257
0.71318
0.00000
0.00000
سود
‪1.02 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.71257
Stop loss
0.00000
سود
‪1.02 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.71318
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۲
1.14105
1.18224
0.00000
0.00000
سود
‪82.18 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.14105
Stop loss
0.00000
سود
‪82.18 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18224
Take profit
0.00000
خرید
0.16
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۳۲
1.33712
1.31823
0.00000
0.00000
سود
‪-230.88 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.33712
Stop loss
0.00000
سود
‪-230.88 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.31823
Take profit
0.00000
فروش
0.4
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۵۲:۱۳
1.05685
1.06599
0.00000
0.00000
سود
‪-252.62 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۵۲:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.05685
Stop loss
0.00000
سود
‪-252.62 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.06599
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۲:۴۵
1.05758
1.06590
0.00000
0.00000
سود
‪10.73 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۲:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.05758
Stop loss
0.00000
سود
‪10.73 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.06590
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۵
1.13925
1.18226
0.00000
0.00000
سود
‪-86.22 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13925
Stop loss
0.00000
سود
‪-86.22 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18226
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۲۵
1.33741
1.31828
0.00000
0.00000
سود
‪28.82 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33741
Stop loss
0.00000
سود
‪28.82 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.31828
Take profit
0.00000
خرید
0.06
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۳:۰۵
0.89475
0.90678
0.00000
0.00000
سود
‪92.91 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۳:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89475
Stop loss
0.00000
سود
‪92.91 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
0.90678
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۵۴
0.67465
0.66911
0.00000
0.00000
سود
‪21.76 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67465
Stop loss
0.00000
سود
‪21.76 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66911
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۴۰
1.27302
1.30380
0.00000
0.00000
سود
‪-123.52 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27302
Stop loss
0.00000
سود
‪-123.52 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30380
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
1.25437
1.18232
0.00000
0.00000
سود
‪1 268.06 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.25437
Stop loss
0.00000
سود
‪1 268.06 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.18232
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۴
0.67398
0.66905
0.00000
0.00000
سود
‪-10.06 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67398
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.06 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.66905
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۳
1.27233
1.30375
0.00000
0.00000
سود
‪62.64 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.27233
Stop loss
0.00000
سود
‪62.64 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.30375
Take profit
0.00000
فروش
0.66
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
0.71045
0.71323
0.00000
0.00000
سود
‪-190.08 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71045
Stop loss
0.00000
سود
‪-190.08 USD‬
حجم معامله
0.66
قیمت فعلی
0.71323
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۸
1.26947
1.30380
0.00000
0.00000
سود
‪-68.86 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.26947
Stop loss
0.00000
سود
‪-68.86 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.30380
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۹
0.67161
0.66911
0.00000
0.00000
سود
‪4.80 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67161
Stop loss
0.00000
سود
‪4.80 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.66911
Take profit
0.00000
فروش
0.4
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۳۱
0.70768
0.71323
0.00000
0.00000
سود
‪-226.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70768
Stop loss
0.00000
سود
‪-226.00 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
0.71323
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۵۹
1.26586
1.30380
0.00000
0.00000
سود
‪-76.08 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.26586
Stop loss
0.00000
سود
‪-76.08 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.30380
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۰
1.34184
1.31823
0.00000
0.00000
سود
‪-180.10 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.34184
Stop loss
0.00000
سود
‪-180.10 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.31823
Take profit
0.00000
فروش
0.24
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۲۵
1.05438
1.06599
0.00000
0.00000
سود
‪-191.24 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.05438
Stop loss
0.00000
سود
‪-191.24 USD‬
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
1.06599
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۷
1.26228
1.30380
0.00000
0.00000
سود
‪-166.48 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.26228
Stop loss
0.00000
سود
‪-166.48 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30380
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۲۴
0.89846
0.90678
0.00000
0.00000
سود
‪42.59 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89846
Stop loss
0.00000
سود
‪42.59 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.90678
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۳۷
1.25226
1.18222
0.00000
0.00000
سود
‪-154.88 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.25226
Stop loss
0.00000
سود
‪-154.88 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18222
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۷
0.89922
0.90681
0.00000
0.00000
سود
‪-20.19 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89922
Stop loss
0.00000
سود
‪-20.19 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90681
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۳
1.05177
1.06599
0.00000
0.00000
سود
‪-155.43 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.05177
Stop loss
0.00000
سود
‪-155.43 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.06599
Take profit
0.00000
فروش
0.24
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۹
0.70508
0.71323
0.00000
0.00000
سود
‪-198.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70508
Stop loss
0.00000
سود
‪-198.00 USD‬
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
0.71323
Take profit
0.00000
خرید
0.06
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۲
1.34661
1.31823
0.00000
0.00000
سود
‪-129.77 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.34661
Stop loss
0.00000
سود
‪-129.77 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.31823
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۳۱
0.70224
0.71323
0.00000
0.00000
سود
‪-177.44 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70224
Stop loss
0.00000
سود
‪-177.44 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
0.71323
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۵۵
1.25093
1.18232
0.00000
0.00000
سود
‪754.60 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.25093
Stop loss
0.00000
سود
‪754.60 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.18232
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۹
0.66857
0.66911
0.00000
0.00000
سود
‪-1.28 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66857
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.28 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.66911
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۹
1.24729
1.18232
0.00000
0.00000
سود
‪428.68 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24729
Stop loss
0.00000
سود
‪428.68 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.18232
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۲
1.12601
1.07203
0.00000
0.00000
سود
‪-119.46 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.12601
Stop loss
0.00000
سود
‪-119.46 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07203
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۷
0.69955
0.71323
0.00000
0.00000
سود
‪-137.80 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69955
Stop loss
0.00000
سود
‪-137.80 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.71323
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۳
1.35133
1.31823
0.00000
0.00000
سود
‪-100.84 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.35133
Stop loss
0.00000
سود
‪-100.84 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.31823
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۵۸
1.12451
1.07208
0.00000
0.00000
سود
‪115.24 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12451
Stop loss
0.00000
سود
‪115.24 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07208
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۷
1.24379
1.18232
0.00000
0.00000
سود
‪270.34 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24379
Stop loss
0.00000
سود
‪270.34 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.18232
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۴
0.90200
0.90678
0.00000
0.00000
سود
‪12.06 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90200
Stop loss
0.00000
سود
‪12.06 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90678
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۱۹
1.35610
1.31823
0.00000
0.00000
سود
‪-57.66 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.35610
Stop loss
0.00000
سود
‪-57.66 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.31823
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۲۱
1.04917
1.06599
0.00000
0.00000
سود
‪-114.55 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04917
Stop loss
0.00000
سود
‪-114.55 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.06599
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۴
0.69689
0.71323
0.00000
0.00000
سود
‪-98.64 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69689
Stop loss
0.00000
سود
‪-98.64 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
0.71323
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۱۱
0.98481
0.90678
0.00000
0.00000
سود
‪-172.30 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98481
Stop loss
0.00000
سود
‪-172.30 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90678
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۲۴
0.69417
0.71323
0.00000
0.00000
سود
‪-76.64 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69417
Stop loss
0.00000
سود
‪-76.64 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.71323
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۴۴
1.04655
1.06599
0.00000
0.00000
سود
‪-79.25 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04655
Stop loss
0.00000
سود
‪-79.25 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.06599
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۲:۳۳
1.24022
1.18232
0.00000
0.00000
سود
‪127.30 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۲:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24022
Stop loss
0.00000
سود
‪127.30 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18232
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۰۱
0.69146
0.71323
0.00000
0.00000
سود
‪-43.74 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69146
Stop loss
0.00000
سود
‪-43.74 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.71323
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۰:۵۸
1.04424
1.06599
0.00000
0.00000
سود
‪-59.01 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۰:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04424
Stop loss
0.00000
سود
‪-59.01 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.06599
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۲۰:۱۶
1.04150
1.06599
0.00000
0.00000
سود
‪-33.17 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۲۰:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04150
Stop loss
0.00000
سود
‪-33.17 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.06599
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۹:۵۶
1.03891
1.06599
0.00000
0.00000
سود
‪-36.64 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۹:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.03891
Stop loss
0.00000
سود
‪-36.64 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.06599
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۶:۴۵
1.03630
1.06599
0.00000
0.00000
سود
‪-40.13 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۶:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.03630
Stop loss
0.00000
سود
‪-40.13 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.06599
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۲۳
0.68874
0.71323
0.00000
0.00000
سود
‪-49.18 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68874
Stop loss
0.00000
سود
‪-49.18 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.71323
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۱۵
0.90588
0.90678
0.00000
0.00000
سود
‪1.95 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90588
Stop loss
0.00000
سود
‪1.95 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90678
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۵۶
1.23659
1.18232
0.00000
0.00000
سود
‪119.29 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.23659
Stop loss
0.00000
سود
‪119.29 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18232
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۵
0.90950
0.90678
0.00000
0.00000
سود
‪-7.49 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90950
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.49 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90678
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۴
1.23279
1.18232
0.00000
0.00000
سود
‪110.91 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.23279
Stop loss
0.00000
سود
‪110.91 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18232
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۳
0.68584
0.71323
0.00000
0.00000
سود
‪-54.98 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68584
Stop loss
0.00000
سود
‪-54.98 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.71323
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
1.12102
1.07208
0.00000
0.00000
سود
‪107.54 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12102
Stop loss
0.00000
سود
‪107.54 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07208
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۴۶:۲۸
0.66526
0.66911
0.00000
0.00000
سود
‪-7.90 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۴۶:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66526
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.90 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.66911
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۵۱
0.98931
0.90681
0.00000
0.00000
سود
‪181.76 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98931
Stop loss
0.00000
سود
‪181.76 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90681
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۱۲
0.98847
0.90678
0.00000
0.00000
سود
‪-180.38 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98847
Stop loss
0.00000
سود
‪-180.38 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90678
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۱۵:۰۹
0.98559
0.90681
0.00000
0.00000
سود
‪173.55 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۱۵:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98559
Stop loss
0.00000
سود
‪173.55 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90681
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۳:۰۰:۰۲
0.98205
0.90681
0.00000
0.00000
سود
‪165.74 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98205
Stop loss
0.00000
سود
‪165.74 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90681
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۴۷:۲۱
1.36080
1.31823
0.00000
0.00000
سود
‪-64.79 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۴۷:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.36080
Stop loss
0.00000
سود
‪-64.79 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.31823
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۴۸
1.36548
1.31823
0.00000
0.00000
سود
‪-71.89 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.36548
Stop loss
0.00000
سود
‪-71.89 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.31823
Take profit
0.00000