حالت آزمایشی
خرید
1.02
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
1.32814
1.41090
0.00000
0.00000
سود
‪5 972.87 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.32814
Stop loss
0.00000
سود
‪5 972.87 USD‬
حجم معامله
1.02
قیمت فعلی
1.41090
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
108.722
107.765
0.000
0.000
سود
‪8.78 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.722
Stop loss
0.000
سود
‪8.78 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
107.765
Take profit
0.000
خرید
0.02
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۳۰:۵۵
1.00598
0.96193
0.00000
0.00000
سود
‪-91.79 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۳۰:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.00598
Stop loss
0.00000
سود
‪-91.79 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.96193
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۲
1.13005
1.10163
0.00000
0.00000
سود
‪84.96 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13005
Stop loss
0.00000
سود
‪84.96 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.10163
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۴۷
1.14297
1.10163
0.00000
0.00000
سود
‪82.48 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.14297
Stop loss
0.00000
سود
‪82.48 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.10163
Take profit
0.00000
فروش
1.1
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۲:۳۵
0.71324
0.61267
0.00000
0.00000
سود
‪11 051.70 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۲:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71324
Stop loss
0.00000
سود
‪11 051.70 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
0.61267
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۴۳
0.71257
0.61260
0.00000
0.00000
سود
‪-200.14 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.71257
Stop loss
0.00000
سود
‪-200.14 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.61260
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۲
1.14105
1.10160
0.00000
0.00000
سود
‪-79.10 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.14105
Stop loss
0.00000
سود
‪-79.10 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.10160
Take profit
0.00000
خرید
0.16
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۳۲
1.33712
1.41090
0.00000
0.00000
سود
‪835.09 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.33712
Stop loss
0.00000
سود
‪835.09 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.41090
Take profit
0.00000
فروش
0.4
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۵۲:۱۳
1.05685
1.02989
0.00000
0.00000
سود
‪633.61 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۵۲:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.05685
Stop loss
0.00000
سود
‪633.61 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.02989
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۲:۴۵
1.05758
1.02968
0.00000
0.00000
سود
‪-33.59 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۲:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.05758
Stop loss
0.00000
سود
‪-33.59 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.02968
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۵
1.13925
1.10163
0.00000
0.00000
سود
‪75.04 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13925
Stop loss
0.00000
سود
‪75.04 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.10163
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۲۵
1.33741
1.41104
0.00000
0.00000
سود
‪-104.56 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33741
Stop loss
0.00000
سود
‪-104.56 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.41104
Take profit
0.00000
خرید
0.06
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۳:۰۵
0.89475
0.88972
0.00000
0.00000
سود
‪-38.57 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۳:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89475
Stop loss
0.00000
سود
‪-38.57 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
0.88972
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۵۴
0.67465
0.59497
0.00000
0.00000
سود
‪318.32 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67465
Stop loss
0.00000
سود
‪318.32 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.59497
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۴۰
1.27302
1.23815
0.00000
0.00000
سود
‪139.08 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27302
Stop loss
0.00000
سود
‪139.08 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.23815
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
1.25437
1.19117
0.00000
0.00000
سود
‪1 047.97 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.25437
Stop loss
0.00000
سود
‪1 047.97 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.19117
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۴
0.67398
0.59485
0.00000
0.00000
سود
‪-158.46 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67398
Stop loss
0.00000
سود
‪-158.46 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.59485
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۳
1.27233
1.23807
0.00000
0.00000
سود
‪-68.72 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.27233
Stop loss
0.00000
سود
‪-68.72 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.23807
Take profit
0.00000
فروش
0.66
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
0.71045
0.61267
0.00000
0.00000
سود
‪6 446.88 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71045
Stop loss
0.00000
سود
‪6 446.88 USD‬
حجم معامله
0.66
قیمت فعلی
0.61267
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۸
1.26947
1.23815
0.00000
0.00000
سود
‪62.44 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.26947
Stop loss
0.00000
سود
‪62.44 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.23815
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۹
0.67161
0.59497
0.00000
0.00000
سود
‪153.08 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67161
Stop loss
0.00000
سود
‪153.08 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.59497
Take profit
0.00000
فروش
0.4
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۳۱
0.70768
0.61267
0.00000
0.00000
سود
‪3 796.40 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70768
Stop loss
0.00000
سود
‪3 796.40 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
0.61267
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۵۹
1.26586
1.23815
0.00000
0.00000
سود
‪55.22 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.26586
Stop loss
0.00000
سود
‪55.22 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.23815
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۰
1.34184
1.41090
0.00000
0.00000
سود
‪488.47 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.34184
Stop loss
0.00000
سود
‪488.47 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.41090
Take profit
0.00000
فروش
0.24
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۲۵
1.05438
1.02989
0.00000
0.00000
سود
‪344.90 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.05438
Stop loss
0.00000
سود
‪344.90 USD‬
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
1.02989
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۷
1.26228
1.23815
0.00000
0.00000
سود
‪96.12 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.26228
Stop loss
0.00000
سود
‪96.12 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.23815
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۲۴
0.89846
0.88972
0.00000
0.00000
سود
‪-44.08 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89846
Stop loss
0.00000
سود
‪-44.08 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.88972
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۳۷
1.25226
1.19083
0.00000
0.00000
سود
‪-128.12 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.25226
Stop loss
0.00000
سود
‪-128.12 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.19083
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۷
0.89922
0.88979
0.00000
0.00000
سود
‪22.95 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89922
Stop loss
0.00000
سود
‪22.95 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.88979
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۳
1.05177
1.02989
0.00000
0.00000
سود
‪205.09 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.05177
Stop loss
0.00000
سود
‪205.09 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.02989
Take profit
0.00000
فروش
0.24
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۹
0.70508
0.61267
0.00000
0.00000
سود
‪2 215.44 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70508
Stop loss
0.00000
سود
‪2 215.44 USD‬
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
0.61267
Take profit
0.00000
خرید
0.06
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۲
1.34661
1.41090
0.00000
0.00000
سود
‪272.80 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.34661
Stop loss
0.00000
سود
‪272.80 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.41090
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۳۱
0.70224
0.61267
0.00000
0.00000
سود
‪1 431.52 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70224
Stop loss
0.00000
سود
‪1 431.52 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
0.61267
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۵۵
1.25093
1.19117
0.00000
0.00000
سود
‪619.23 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.25093
Stop loss
0.00000
سود
‪619.23 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.19117
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۹
0.66857
0.59497
0.00000
0.00000
سود
‪147.00 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66857
Stop loss
0.00000
سود
‪147.00 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.59497
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۹
1.24729
1.19117
0.00000
0.00000
سود
‪348.83 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24729
Stop loss
0.00000
سود
‪348.83 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.19117
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۲
1.12601
1.05967
0.00000
0.00000
سود
‪-138.33 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.12601
Stop loss
0.00000
سود
‪-138.33 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.05967
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۷
0.69955
0.61267
0.00000
0.00000
سود
‪867.80 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69955
Stop loss
0.00000
سود
‪867.80 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.61267
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۳
1.35133
1.41090
0.00000
0.00000
سود
‪168.49 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.35133
Stop loss
0.00000
سود
‪168.49 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.41090
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۵۸
1.12451
1.05973
0.00000
0.00000
سود
‪134.28 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12451
Stop loss
0.00000
سود
‪134.28 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.05973
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۷
1.24379
1.19117
0.00000
0.00000
سود
‪218.01 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24379
Stop loss
0.00000
سود
‪218.01 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.19117
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۴
0.90200
0.88972
0.00000
0.00000
سود
‪-30.81 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90200
Stop loss
0.00000
سود
‪-30.81 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.88972
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۱۹
1.35610
1.41090
0.00000
0.00000
سود
‪77.48 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.35610
Stop loss
0.00000
سود
‪77.48 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.41090
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۲۱
1.04917
1.02989
0.00000
0.00000
سود
‪112.71 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04917
Stop loss
0.00000
سود
‪112.71 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.02989
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۴
0.69689
0.61267
0.00000
0.00000
سود
‪504.72 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69689
Stop loss
0.00000
سود
‪504.72 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
0.61267
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۱۱
0.98481
0.96193
0.00000
0.00000
سود
‪-47.77 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98481
Stop loss
0.00000
سود
‪-47.77 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.96193
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۲۴
0.69417
0.61267
0.00000
0.00000
سود
‪325.60 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69417
Stop loss
0.00000
سود
‪325.60 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.61267
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۴۴
1.04655
1.02989
0.00000
0.00000
سود
‪58.28 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04655
Stop loss
0.00000
سود
‪58.28 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.02989
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۲:۳۳
1.24022
1.19117
0.00000
0.00000
سود
‪101.58 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۲:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24022
Stop loss
0.00000
سود
‪101.58 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.19117
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۰۱
0.69146
0.61267
0.00000
0.00000
سود
‪157.38 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69146
Stop loss
0.00000
سود
‪157.38 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.61267
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۰:۵۸
1.04424
1.02989
0.00000
0.00000
سود
‪33.36 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۰:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04424
Stop loss
0.00000
سود
‪33.36 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.02989
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۲۰:۱۶
1.04150
1.02989
0.00000
0.00000
سود
‪13.41 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۲۰:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04150
Stop loss
0.00000
سود
‪13.41 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.02989
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۹:۵۶
1.03891
1.02989
0.00000
0.00000
سود
‪10.33 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۹:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.03891
Stop loss
0.00000
سود
‪10.33 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.02989
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۶:۴۵
1.03630
1.02989
0.00000
0.00000
سود
‪7.22 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۶:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.03630
Stop loss
0.00000
سود
‪7.22 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.02989
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۲۳
0.68874
0.61267
0.00000
0.00000
سود
‪151.94 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68874
Stop loss
0.00000
سود
‪151.94 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.61267
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۱۵
0.90588
0.88972
0.00000
0.00000
سود
‪-40.42 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90588
Stop loss
0.00000
سود
‪-40.42 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.88972
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۵۶
1.23659
1.19117
0.00000
0.00000
سود
‪94.03 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.23659
Stop loss
0.00000
سود
‪94.03 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.19117
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۵
0.90950
0.88972
0.00000
0.00000
سود
‪-49.38 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90950
Stop loss
0.00000
سود
‪-49.38 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.88972
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۴
1.23279
1.19117
0.00000
0.00000
سود
‪86.13 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.23279
Stop loss
0.00000
سود
‪86.13 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.19117
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۳
0.68584
0.61267
0.00000
0.00000
سود
‪146.14 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68584
Stop loss
0.00000
سود
‪146.14 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.61267
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
1.12102
1.05973
0.00000
0.00000
سود
‪127.02 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12102
Stop loss
0.00000
سود
‪127.02 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.05973
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۴۶:۲۸
0.66526
0.59497
0.00000
0.00000
سود
‪140.38 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۴۶:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66526
Stop loss
0.00000
سود
‪140.38 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.59497
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۵۱
0.98931
0.96198
0.00000
0.00000
سود
‪56.62 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98931
Stop loss
0.00000
سود
‪56.62 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.96198
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۱۲
0.98847
0.96193
0.00000
0.00000
سود
‪-55.38 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98847
Stop loss
0.00000
سود
‪-55.38 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.96193
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۱۵:۰۹
0.98559
0.96198
0.00000
0.00000
سود
‪48.89 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۱۵:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98559
Stop loss
0.00000
سود
‪48.89 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.96198
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۳:۰۰:۰۲
0.98205
0.96198
0.00000
0.00000
سود
‪41.53 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98205
Stop loss
0.00000
سود
‪41.53 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.96198
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۴۷:۲۱
1.36080
1.41090
0.00000
0.00000
سود
‪70.82 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۴۷:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.36080
Stop loss
0.00000
سود
‪70.82 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.41090
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۴۸
1.36548
1.41090
0.00000
0.00000
سود
‪64.18 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.36548
Stop loss
0.00000
سود
‪64.18 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.41090
Take profit
0.00000