حالت آزمایشی
فروش
0.15
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۵۲:۱۷
107.889
108.294
0.000
107.780
سود
-57.60 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۵۲:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
107.889
Stop loss
0.000
سود
-57.60 USD
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
108.294
Take profit
107.780
فروش
0.15
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۳۶:۴۷
0.64839
0.64948
0.00000
0.64739
سود
-17.85 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۳۶:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.64839
Stop loss
0.00000
سود
-17.85 USD
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
0.64948
Take profit
0.64739
فروش
0.3
۲۴.۰۹.۲۰۱۸ ۰۵:۲۱:۵۸
0.95959
0.99785
0.00000
0.00000
سود
-1 153.27 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۸ ۰۵:۲۱:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.95959
Stop loss
0.00000
سود
-1 153.27 USD
حجم معامله
0.3
قیمت فعلی
0.99785
Take profit
0.00000