حالت آزمایشی
فروش
0.15
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۲۵
106.469
108.318
0.000
106.369
سود
-257.55 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
106.469
Stop loss
0.000
سود
-257.55 USD
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
108.318
Take profit
106.369
فروش
0.15
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۱۰
1.30273
1.32329
0.00000
1.30170
سود
-234.56 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30273
Stop loss
0.00000
سود
-234.56 USD
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1.32329
Take profit
1.30170
کپی
525.63 USD
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۱۳:۰۴
0.00%
10.04%
0.00
0.00
سود
51.55 USD
GoodOne
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۱۳:۰۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
51.55 USD
حجم معامله
525.63 USD
Take profit
0.00
کپی
944.46 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۸:۳۲
39.63%
33.45%
0.00
0.00
سود
-44.10 USD
Jawsfx
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۸:۳۲
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
-44.10 USD
حجم معامله
944.46 USD
Take profit
0.00
فروش
0.3
۲۴.۰۹.۲۰۱۸ ۰۵:۲۱:۵۸
0.95959
0.99674
0.00000
0.95859
سود
-1 121.15 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۸ ۰۵:۲۱:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.95959
Stop loss
0.00000
سود
-1 121.15 USD
حجم معامله
0.3
قیمت فعلی
0.99674
Take profit
0.95859