حالت آزمایشی
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۲
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۵۶
فروش
0.15
1.4929
1.4919
سود
8.44 USD
EURCAD
معامله
#103236508
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4929
بهره
0.00 USD
مجموع
11.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۵۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.4919
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
8.44 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۱
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۳۸
فروش
0.15
1.49427
1.49396
سود
0.54 USD
EURCAD
معامله
#103211724
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49427
بهره
0.00 USD
مجموع
3.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۳۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.49396
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
0.54 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۳۳
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۶
فروش
0.15
1.31551
1.31451
سود
9.91 USD
USDCAD
معامله
#103197027
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31551
بهره
0.00 USD
مجموع
11.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.31451
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
9.91 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۵۲
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۰۰
فروش
0.15
1.31673
1.31573
سود
9.90 USD
USDCAD
معامله
#103182248
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31673
بهره
0.00 USD
مجموع
11.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۰۰
حجم معامله
0.15
خروج
1.31573
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
9.90 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۴
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۴
فروش
0.15
1.31685
1.31656
سود
1.80 USD
USDCAD
معامله
#103049383
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31685
بهره
0.00 USD
مجموع
3.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.15
خروج
1.31656
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
1.80 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۴
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۲۷
فروش
0.15
1.31685
1.31672
سود
-0.02 USD
USDCAD
معامله
#103048599
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31685
بهره
0.00 USD
مجموع
1.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۲۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.31672
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
-0.02 USD
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۵۷
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۵:۲۳
فروش
0.15
1.31834
1.31734
سود
9.89 USD
USDCAD
معامله
#102869762
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31834
بهره
0.00 USD
مجموع
11.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۵:۲۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.31734
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
9.89 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۳۷
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۵۶
فروش
0.15
136.038
135.959
سود
8.02 USD
GBPJPY
معامله
#102787372
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.038
بهره
0.00 USD
مجموع
11.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۵۶
حجم معامله
0.15
خروج
135.959
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
8.02 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۳۸
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۳۹
فروش
0.15
1.67322
1.67222
سود
8.38 USD
GBPCAD
معامله
#102735904
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.67322
بهره
0.00 USD
مجموع
11.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۳۹
حجم معامله
0.15
خروج
1.67222
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
8.38 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۳۲
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۳۸
فروش
0.15
1.32112
1.32012
سود
9.86 USD
USDCAD
معامله
#102551746
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32112
بهره
0.00 USD
مجموع
11.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۳۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.32012
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
9.86 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۴۷
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۴۴:۴۱
فروش
0.15
1.32359
1.32259
سود
9.84 USD
USDCAD
معامله
#102510555
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32359
بهره
0.00 USD
مجموع
11.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۴۴:۴۱
حجم معامله
0.15
خروج
1.32259
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
9.84 USD
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۵۲:۱۷
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۲:۲۹
فروش
0.15
107.889
107.78
سود
13.67 USD
USDJPY
معامله
#100860805
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۵۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.889
بهره
0.00 USD
مجموع
15.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۲:۲۹
حجم معامله
0.15
خروج
107.78
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
13.67 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۸
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۴۹:۵۱
فروش
0.15
109.168
109.068
سود
12.25 USD
USDJPY
معامله
#99348614
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.168
بهره
0.00 USD
مجموع
13.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۴۹:۵۱
حجم معامله
0.15
خروج
109.068
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
12.25 USD
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۱۷
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۳۶:۳۲
فروش
0.15
1.05915
1.0591
سود
-2.51 USD
AUDNZD
معامله
#99852912
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05915
بهره
0.00 USD
مجموع
0.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۳۶:۳۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.0591
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
-2.51 USD
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۵۷
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۱۴:۴۰
فروش
0.15
75.86
75.799
سود
5.30 USD
AUDJPY
معامله
#99753558
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
75.86
بهره
0.00 USD
مجموع
8.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۱۴:۴۰
حجم معامله
0.15
خروج
75.799
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
5.30 USD
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۴۱
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۳
فروش
0.15
75.977
75.935
سود
2.71 USD
AUDJPY
معامله
#99727601
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
75.977
بهره
0.00 USD
مجموع
5.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۳
حجم معامله
0.15
خروج
75.935
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
2.71 USD
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۳۷:۵۷
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۲۹:۰۴
فروش
0.15
0.65864
0.65843
سود
0.13 USD
NZDCHF
معامله
#99451843
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۳۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65864
بهره
0.00 USD
مجموع
3.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۲۹:۰۴
حجم معامله
0.15
خروج
0.65843
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
0.13 USD
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۱۰
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۰۸:۱۷
فروش
0.15
0.65975
0.65932
سود
3.39 USD
NZDCHF
معامله
#99447376
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65975
بهره
0.00 USD
مجموع
6.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۰۸:۱۷
حجم معامله
0.15
خروج
0.65932
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
3.39 USD
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۵۹
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۸
فروش
0.15
0.69074
0.69047
سود
2.55 USD
AUDUSD
معامله
#99380728
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69074
بهره
0.00 USD
مجموع
4.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۸
حجم معامله
0.15
خروج
0.69047
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
2.55 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۰۴
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۱۳:۲۰
فروش
0.15
0.93154
0.93058
سود
7.72 USD
AUDCAD
معامله
#99356835
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93154
بهره
0.00 USD
مجموع
10.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۱۳:۲۰
حجم معامله
0.15
خروج
0.93058
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
7.72 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۵۴
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۵۳
فروش
0.15
81.218
81.11
سود
11.82 USD
CADJPY
معامله
#99324873
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
81.218
بهره
0.00 USD
مجموع
14.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۵۳
حجم معامله
0.15
خروج
81.11
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
11.82 USD
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۵۴
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۰۶
فروش
0.15
122.681
122.58
سود
10.85 USD
EURJPY
معامله
#99284290
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
122.681
بهره
0.00 USD
مجموع
13.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۰۶
حجم معامله
0.15
خروج
122.58
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
10.85 USD
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۴۳
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۳۴
فروش
0.15
1.12967
1.12867
سود
11.89 USD
EURCHF
معامله
#99286795
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12967
بهره
0.00 USD
مجموع
14.89 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۳۴
حجم معامله
0.15
خروج
1.12867
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
11.89 USD
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۱۵:۱۳
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۴۸
فروش
0.15
0.69438
0.69373
سود
8.25 USD
AUDUSD
معامله
#99274891
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۱۵:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69438
بهره
0.00 USD
مجموع
9.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۴۸
حجم معامله
0.15
خروج
0.69373
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
8.25 USD
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۵۳
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۲۲
فروش
0.15
122.841
122.74
سود
10.84 USD
EURJPY
معامله
#99283544
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
122.841
بهره
0.00 USD
مجموع
13.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۲۲
حجم معامله
0.15
خروج
122.74
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
10.84 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۹:۲۷
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۰۵
فروش
0.15
0.65785
0.65877
سود
-15.30 USD
NZDUSD
معامله
#99188999
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۹:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65785
بهره
0.00 USD
مجموع
-13.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۰۵
حجم معامله
0.15
خروج
0.65877
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
-15.30 USD
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۱۹
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۳
فروش
0.15
1.74997
1.7489
سود
8.96 USD
GBPCAD
معامله
#99143889
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.74997
بهره
0.00 USD
مجموع
11.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.7489
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
8.96 USD
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۵۷
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۳۳:۰۲
خرید
0.15
1.51182
1.5129
سود
9.03 USD
EURCAD
معامله
#99144933
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.51182
بهره
0.00 USD
مجموع
12.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۳۳:۰۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.5129
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
9.03 USD
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۵۰:۳۵
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۴۲:۴۵
فروش
0.15
1.06036
1.06046
سود
-3.99 USD
AUDNZD
معامله
#99086789
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۵۰:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06036
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۴۲:۴۵
حجم معامله
0.15
خروج
1.06046
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
-3.99 USD
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۰۱
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۱۳
فروش
0.15
0.94007
0.93957
سود
2.56 USD
AUDCAD
معامله
#99003807
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94007
بهره
0.00 USD
مجموع
5.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۱۳
حجم معامله
0.15
خروج
0.93957
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
2.56 USD
۰۸.۰۲.۲۰۱۹ ۰۶:۳۸:۵۱
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۴۹:۱۸
فروش
0.15
109.717
109.617
سود
12.18 USD
USDJPY
معامله
#94576338
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۱۹ ۰۶:۳۸:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.717
بهره
0.00 USD
مجموع
13.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۴۹:۱۸
حجم معامله
0.15
خروج
109.617
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
12.18 USD
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۱۰:۵۸
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۵۷
فروش
0.15
107.968
107.906
سود
5.46 USD
CHFJPY
معامله
#98871576
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۱۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.968
بهره
0.00 USD
مجموع
8.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۵۷
حجم معامله
0.15
خروج
107.906
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
5.46 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۰۱
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۵۶
فروش
0.15
1.75845
1.75715
سود
11.48 USD
GBPCAD
معامله
#98796711
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75845
بهره
0.00 USD
مجموع
14.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۵۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.75715
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
11.48 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۲۱
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۰۳
فروش
0.15
1.75983
1.7585
سود
11.85 USD
GBPCAD
معامله
#98788578
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75983
بهره
0.00 USD
مجموع
14.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۰۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.7585
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
11.85 USD
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۲۸
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۵۱:۴۴
فروش
0.15
1.0584
1.05795
سود
1.46 USD
AUDNZD
معامله
#98507789
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0584
بهره
0.00 USD
مجموع
4.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۵۱:۴۴
حجم معامله
0.15
خروج
1.05795
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
1.46 USD
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۵۱
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۵۵
فروش
0.15
0.89025
0.8897
سود
3.13 USD
NZDCAD
معامله
#98505816
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89025
بهره
0.00 USD
مجموع
6.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۵۵
حجم معامله
0.15
خروج
0.8897
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
3.13 USD
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۵۶
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۰۰
فروش
0.15
0.70179
0.7007
سود
14.85 USD
AUDUSD
معامله
#98453404
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70179
بهره
0.00 USD
مجموع
16.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۰۰
حجم معامله
0.15
خروج
0.7007
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
14.85 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۶:۱۱
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۲:۵۲:۴۷
فروش
0.15
1.13925
1.13968
سود
-9.34 USD
EURCHF
معامله
#98262509
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۶:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13925
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۲:۵۲:۴۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.13968
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
-9.34 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۴۴:۰۶
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۳:۱۱
خرید
0.15
1.74244
1.7435
سود
8.79 USD
GBPCAD
معامله
#98258343
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۴۴:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.74244
بهره
0.00 USD
مجموع
11.79 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۳:۱۱
حجم معامله
0.15
خروج
1.7435
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
8.79 USD
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۴۵
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۱۲
خرید
0.15
1.74054
1.7416
سود
8.82 USD
GBPCAD
معامله
#98195972
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.74054
بهره
0.00 USD
مجموع
11.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۱۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.7416
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
8.82 USD
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۳۵
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۵۴
خرید
0.15
1.7413
1.74167
سود
1.12 USD
GBPCAD
معامله
#98160711
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.7413
بهره
0.00 USD
مجموع
4.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۵۴
حجم معامله
0.15
خروج
1.74167
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
1.12 USD
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۱۱
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۴۵
فروش
0.15
1.94075
1.93981
سود
6.38 USD
GBPNZD
معامله
#98158230
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.94075
بهره
0.00 USD
مجموع
9.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۴۵
حجم معامله
0.15
خروج
1.93981
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
6.38 USD
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۵۷
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۴۹:۵۷
فروش
0.15
1.94144
1.94044
سود
6.98 USD
GBPNZD
معامله
#98156614
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.94144
بهره
0.00 USD
مجموع
9.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۴۹:۵۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.94044
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
6.98 USD
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۲۹:۱۵
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۱۲
فروش
0.15
1.73853
1.73754
سود
8.02 USD
GBPCAD
معامله
#98143515
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۲۹:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.73853
بهره
0.00 USD
مجموع
11.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۱۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.73754
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
8.02 USD
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۱۵
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۲۸:۴۶
خرید
0.15
1.74134
1.73863
سود
-33.16 USD
GBPCAD
معامله
#98118982
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.74134
بهره
0.00 USD
مجموع
-30.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۲۸:۴۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.73863
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
-33.16 USD
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۵۷
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۴۳
خرید
0.15
1.35103
1.35128
سود
1.28 USD
USDCAD
معامله
#98093105
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35103
بهره
0.00 USD
مجموع
2.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۴۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.35128
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
1.28 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۵۲:۰۸
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۰۶:۵۳
فروش
0.15
0.70376
0.70276
سود
13.50 USD
AUDUSD
معامله
#97984767
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۵۲:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70376
بهره
0.00 USD
مجموع
15.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۰۶:۵۳
حجم معامله
0.15
خروج
0.70276
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
13.50 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۴۸
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۲:۳۱
خرید
0.15
1.94161
1.9428
سود
8.95 USD
GBPNZD
معامله
#97827917
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.94161
بهره
0.00 USD
مجموع
11.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۲:۳۱
حجم معامله
0.15
خروج
1.9428
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
8.95 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۳
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۵۴:۱۷
خرید
0.15
1.74088
1.74115
سود
0.03 USD
GBPCAD
معامله
#97825695
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.74088
بهره
0.00 USD
مجموع
3.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۵۴:۱۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.74115
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
0.03 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۵۷
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۴۹
خرید
0.15
1.94212
1.94253
سود
1.13 USD
GBPNZD
معامله
#97825381
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.94212
بهره
0.00 USD
مجموع
4.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۴۹
حجم معامله
0.15
خروج
1.94253
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
1.13 USD