حالت آزمایشی
فروش
1
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۰۳
158.159
158.173
0.000
0.000
سود
‪-32.21 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
158.159
Stop loss
0.000
سود
‪-32.21 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
158.173
Take profit
0.000
فروش در
1
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۰۷
158.259
158.192
0.000
0.000
سود
‪0.00 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۰۷
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
158.259
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
158.192
Take profit
0.000
فروش
1
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۵۷
158.030
158.038
0.000
0.000
سود
‪-26.99 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
158.030
Stop loss
0.000
سود
‪-26.99 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
158.038
Take profit
0.000
فروش
3
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۲
157.614
157.978
0.000
157.452
سود
‪-1 030.70 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
157.614
Stop loss
0.000
سود
‪-1 030.70 USD‬
حجم معامله
3
قیمت فعلی
157.978
Take profit
157.452