حالت آزمایشی
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۲۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۲۳
فروش
0.5
0.84452
0.84309
سود
‪88.88 USD‬
EURGBP
معامله
#164543473
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.84452
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪98.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۲۳
حجم معامله
0.5
خروج
0.84309
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪88.88 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۵۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۱۴
فروش
0.1
157.27
157.343
سود
‪-8.40 USD‬
GBPJPY
معامله
#164533592
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
157.27
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۱۴
حجم معامله
0.1
خروج
157.343
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-8.40 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۴۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۱۴
فروش
1
157.158
157.343
سود
‪-182.22 USD‬
GBPJPY
معامله
#164539081
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
157.158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-162.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۱۴
حجم معامله
1
خروج
157.343
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-182.22 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۳۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۷
فروش
0.3
114.36
114.035
سود
‪79.98 USD‬
USDJPY
معامله
#164460524
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
114.36
بهره
‪-2.52 USD‬
مجموع
‪85.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۷
حجم معامله
0.3
خروج
114.035
هزینه های کمیسیون
‪-3.00 USD‬
سود
‪79.98 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۴۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۴
فروش
0.3
114.303
114.036
سود
‪64.72 USD‬
USDJPY
معامله
#164462747
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
114.303
بهره
‪-2.52 USD‬
مجموع
‪70.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۴
حجم معامله
0.3
خروج
114.036
هزینه های کمیسیون
‪-3.00 USD‬
سود
‪64.72 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۵۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۱
فروش
0.5
114.254
114.039
سود
‪87.17 USD‬
USDJPY
معامله
#164501235
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
114.254
بهره
‪-2.10 USD‬
مجموع
‪94.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۱
حجم معامله
0.5
خروج
114.039
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪87.17 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۵۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۵۸
فروش
0.5
114.316
114.036
سود
‪115.67 USD‬
USDJPY
معامله
#164505664
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
114.316
بهره
‪-2.10 USD‬
مجموع
‪122.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
114.036
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪115.67 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۳۶
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۳۲
خرید
1
0.8459
0.8455
سود
‪-75.11 USD‬
EURGBP
معامله
#164527705
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8459
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-55.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۳۲
حجم معامله
1
خروج
0.8455
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-75.11 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۴۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۰۵
خرید
1
0.84605
0.84552
سود
‪-93.00 USD‬
EURGBP
معامله
#164534428
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84605
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-73.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۰۵
حجم معامله
1
خروج
0.84552
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-93.00 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۵۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۲۹
فروش
0.5
157.026
157.203
سود
‪-90.44 USD‬
GBPJPY
معامله
#164500065
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
157.026
بهره
‪-2.89 USD‬
مجموع
‪-77.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۲۹
حجم معامله
0.5
خروج
157.203
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-90.44 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۱۷
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۲
خرید
3
1.23981
1.23758
سود
‪-570.57 USD‬
USDCAD
معامله
#164509202
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23981
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-540.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۲
حجم معامله
3
خروج
1.23758
هزینه های کمیسیون
‪-30.00 USD‬
سود
‪-570.57 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۵۸
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۴۲
خرید
0.4
1.23935
1.23803
سود
‪-46.65 USD‬
USDCAD
معامله
#164503458
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23935
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-42.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۴۲
حجم معامله
0.4
خروج
1.23803
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪-46.65 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۵۶
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۴۲
خرید
0.4
1.2397
1.23803
سود
‪-57.96 USD‬
USDCAD
معامله
#164503022
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2397
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-53.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۴۲
حجم معامله
0.4
خروج
1.23803
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪-57.96 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۲۳
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۱
فروش
0.15
156.986
157.146
سود
‪-24.85 USD‬
GBPJPY
معامله
#164463741
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
156.986
بهره
‪-0.87 USD‬
مجموع
‪-20.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۱
حجم معامله
0.15
خروج
157.146
هزینه های کمیسیون
‪-3.00 USD‬
سود
‪-24.85 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۲۳
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۱
فروش
0.5
157.247
157.146
سود
‪31.24 USD‬
GBPJPY
معامله
#164472414
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
157.247
بهره
‪-2.89 USD‬
مجموع
‪44.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۱
حجم معامله
0.5
خروج
157.146
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪31.24 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۰۷
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۲۶
فروش
0.3
157.055
157.141
سود
‪-30.27 USD‬
GBPJPY
معامله
#164471327
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
157.055
بهره
‪-1.73 USD‬
مجموع
‪-22.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۲۶
حجم معامله
0.3
خروج
157.141
هزینه های کمیسیون
‪-6.00 USD‬
سود
‪-30.27 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۲۶
فروش
0.35
157.162
157.141
سود
‪-2.60 USD‬
GBPJPY
معامله
#164463017
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
157.162
بهره
‪-2.02 USD‬
مجموع
‪6.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۲۶
حجم معامله
0.35
خروج
157.141
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-2.60 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۲۳
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۱۳
فروش
0.15
156.986
157.272
سود
‪-40.52 USD‬
GBPJPY
معامله
#164460483
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
156.986
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-37.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۱۳
حجم معامله
0.15
خروج
157.272
هزینه های کمیسیون
‪-3.00 USD‬
سود
‪-40.52 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۴۸
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۵۷
فروش
0.35
157.261
157.265
سود
‪-8.22 USD‬
GBPJPY
معامله
#164463637
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
157.261
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۵۷
حجم معامله
0.35
خروج
157.265
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-8.22 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۴۳
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۴۲
فروش
0.5
0.92332
0.92402
سود
‪-42.88 USD‬
USDCHF
معامله
#164460453
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92332
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-37.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۴۲
حجم معامله
0.5
خروج
0.92402
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-42.88 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۳۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۴۲
فروش
0.5
0.92249
0.92402
سود
‪-87.79 USD‬
USDCHF
معامله
#164458411
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92249
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-82.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۴۲
حجم معامله
0.5
خروج
0.92402
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-87.79 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۱۸
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۲
خرید
0.3
1.37026
1.37333
سود
‪89.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#164455963
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37026
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪92.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۲
حجم معامله
0.3
خروج
1.37333
هزینه های کمیسیون
‪-3.00 USD‬
سود
‪89.10 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۰۱
فروش
0.7
113.448
113.633
سود
‪-120.96 USD‬
USDJPY
معامله
#164422120
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
113.448
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-113.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۰۱
حجم معامله
0.7
خروج
113.633
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-120.96 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۱۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۰۱
فروش
0.3
113.583
113.633
سود
‪-16.20 USD‬
USDJPY
معامله
#164419042
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
113.583
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۰۱
حجم معامله
0.3
خروج
113.633
هزینه های کمیسیون
‪-3.00 USD‬
سود
‪-16.20 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۴۴
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۲۶
فروش
0.5
1.43666
1.43468
سود
‪70.02 USD‬
EURCAD
معامله
#164432392
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.43666
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪80.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۲۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.43468
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪70.02 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۴۹
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۴۶
فروش
0.5
1.84873
1.85197
سود
‪-130.04 USD‬
GBPAUD
معامله
#164424763
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-120.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۴۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.85197
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-130.04 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۳۳
خرید
2
1.15654
1.1598
سود
‪598.30 USD‬
EURUSD
معامله
#164398187
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15654
بهره
‪-33.70 USD‬
مجموع
‪652.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۳۳
حجم معامله
2
خروج
1.1598
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪598.30 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۱۹
خرید
2
1.15652
1.15978
سود
‪598.30 USD‬
EURUSD
معامله
#164398890
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15652
بهره
‪-33.70 USD‬
مجموع
‪652.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۱۹
حجم معامله
2
خروج
1.15978
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪598.30 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۱۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۱۶
خرید
2
1.15591
1.15973
سود
‪710.30 USD‬
EURUSD
معامله
#164398967
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15591
بهره
‪-33.70 USD‬
مجموع
‪764.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۱۶
حجم معامله
2
خروج
1.15973
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪710.30 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۱۱
خرید
2
1.15607
1.15972
سود
‪676.30 USD‬
EURUSD
معامله
#164399078
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15607
بهره
‪-33.70 USD‬
مجموع
‪730.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۱۱
حجم معامله
2
خروج
1.15972
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪676.30 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۱۳
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۰۶
خرید
2
1.1565
1.15973
سود
‪592.30 USD‬
EURUSD
معامله
#164398924
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1565
بهره
‪-33.70 USD‬
مجموع
‪646.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۰۶
حجم معامله
2
خروج
1.15973
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪592.30 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۰۳
خرید
3
1.36305
1.3668
سود
‪1 044.35 USD‬
GBPUSD
معامله
#164399710
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36305
بهره
‪-50.65 USD‬
مجموع
‪1 125.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۰۳
حجم معامله
3
خروج
1.3668
هزینه های کمیسیون
‪-30.00 USD‬
سود
‪1 044.35 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۳۲
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۲
خرید
2
1.36318
1.36315
سود
‪-26.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#164397014
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36318
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۲
حجم معامله
2
خروج
1.36315
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-26.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۹
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۲۰
فروش
2
1.36136
1.36303
سود
‪-354.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#164396084
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36136
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-334.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۲۰
حجم معامله
2
خروج
1.36303
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-354.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۲۵
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۷
فروش
2
1.36012
1.3631
سود
‪-616.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#164394470
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-596.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۷
حجم معامله
2
خروج
1.3631
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-616.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۹
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۴
فروش
2
1.35905
1.36305
سود
‪-820.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#164394552
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35905
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-800.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۴
حجم معامله
2
خروج
1.36305
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-820.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۰۴
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۱
فروش
2
1.35967
1.36305
سود
‪-696.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#164394685
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35967
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-676.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۱
حجم معامله
2
خروج
1.36305
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-696.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۴۲
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۲۶
فروش
0.1
1765.02
1764.53
سود
‪2.90 USD‬
XAUUSD
معامله
#164393518
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1765.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۲۶
حجم معامله
0.1
خروج
1764.53
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪2.90 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۳۷
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۲۷
فروش
1
0.92848
0.92887
سود
‪-51.99 USD‬
USDCHF
معامله
#164383863
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92848
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-41.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۲۷
حجم معامله
1
خروج
0.92887
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-51.99 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۲۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۱
خرید
1
0.73528
0.73472
سود
‪-66.00 USD‬
AUDUSD
معامله
#164389397
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73528
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-56.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۱
حجم معامله
1
خروج
0.73472
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-66.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۳:۲۸
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۱
خرید
1
0.73555
0.73471
سود
‪-94.00 USD‬
AUDUSD
معامله
#164389985
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۳:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73555
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-84.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۱
حجم معامله
1
خروج
0.73471
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-94.00 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۷:۱۹
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۲۱
فروش
0.5
1.3608
1.36412
سود
‪-173.14 USD‬
GBPUSD
معامله
#164324154
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۷:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3608
بهره
‪-2.14 USD‬
مجموع
‪-166.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۲۱
حجم معامله
0.5
خروج
1.36412
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-173.14 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۲۷
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۲۱
فروش
0.5
1.36005
1.36408
سود
‪-208.64 USD‬
GBPUSD
معامله
#164337805
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36005
بهره
‪-2.14 USD‬
مجموع
‪-201.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۲۱
حجم معامله
0.5
خروج
1.36408
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-208.64 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۵
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۵۳
فروش
0.5
1.15463
1.15629
سود
‪-88.08 USD‬
EURUSD
معامله
#164344996
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15463
بهره
‪-0.08 USD‬
مجموع
‪-83.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۵۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.15629
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-88.08 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۳۲
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۳۲
فروش
0.5
1.56675
1.56767
سود
‪-43.83 USD‬
EURAUD
معامله
#164354760
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56675
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-33.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۳۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.56767
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-43.83 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۳۹
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۱۷
فروش
0.5
1.66171
1.66222
سود
‪-27.69 USD‬
EURNZD
معامله
#164354881
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.66171
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۱۷
حجم معامله
0.5
خروج
1.66222
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-27.69 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۴۹
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۲۵
خرید
0.5
0.74795
0.74724
سود
‪-48.12 USD‬
CADCHF
معامله
#164354692
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.74795
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-38.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.5
خروج
0.74724
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-48.12 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۶:۳۷
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۲۲
خرید
0.5
0.68528
0.68479
سود
‪-36.32 USD‬
AUDCHF
معامله
#164354630
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68528
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-26.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۲۲
حجم معامله
0.5
خروج
0.68479
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-36.32 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۴۹
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۸:۲۸
خرید
0.1
0.93049
0.93049
سود
‪-1.00 USD‬
USDCHF
معامله
#164354555
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93049
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۸:۲۸
حجم معامله
0.1
خروج
0.93049
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-1.00 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۵۵
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۸:۰۰
فروش
0.5
1.69258
1.69209
سود
‪9.68 USD‬
GBPCAD
معامله
#164354158
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69258
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۸:۰۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.69209
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪9.68 USD‬